Bản tự công bố sản phẩm có thời hạn bao lâu? [Cập nhật 2023]

Trong hành trình đưa sản phẩm đến thị trường, việc nắm vững và hiểu rõ về thời hạn của Bản tự công bố sản phẩm là một phần không thể thiếu. Đây không chỉ là yếu tố quan trọng để đảm bảo tuân thủ pháp luật mà còn là chìa khóa mở cánh cửa cho sự thành công và ổn định trong kinh doanh. Hãy cùng nhau khám phá chi tiết quan trọng này và những ảnh hưởng mà nó mang lại trong quá trình đưa sản phẩm của bạn vào thị trường.

Bản tự công bố sản phẩm có thời hạn bao lâu
Bản tự công bố sản phẩm có thời hạn bao lâu

1. Tự công bố sản phẩm là gì?

Tự công bố sản phẩm là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm tự xác nhận sản phẩm của mình phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn đã được công bố áp dụng.

Tự công bố sản phẩm là thủ tục bắt buộc đối với các sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm phải công bố tiêu chuẩn chất lượng, an toàn theo quy định của pháp luật.

2. Trình tự, thủ tục tự công bố sản phẩm

Thủ tục tự công bố sản phẩm được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm chuẩn bị hồ sơ tự công bố sản phẩm theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm tại cơ quan quản lý an toàn thực phẩm cấp tỉnh nơi tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm đặt trụ sở.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm định hồ sơ tự công bố sản phẩm trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Bước 4: Xác nhận tự công bố sản phẩm

Nếu hồ sơ tự công bố sản phẩm đáp ứng các yêu cầu, cơ quan quản lý an toàn thực phẩm cấp tỉnh xác nhận tự công bố sản phẩm và cấp Giấy xác nhận tự công bố sản phẩm cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm.

3. Nội dung Bản tự công bố sản phẩm

Bản tự công bố sản phẩm là văn bản do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm tự xác nhận sản phẩm của mình phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn đã được công bố áp dụng.

Bản tự công bố sản phẩm phải có các nội dung sau:

  • Tên tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm;
  • Tên sản phẩm;
  • Thành phần cấu tạo của sản phẩm;
  • Quy cách đóng gói của sản phẩm;
  • Mô tả thông tin về sản phẩm;
  • Chứng thư phân tích của sản phẩm;
  • Cam kết của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm về chất lượng, an toàn của sản phẩm.

Tên tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm phải ghi đầy đủ tên, mã số thuế, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm.

Tên sản phẩm phải ghi đầy đủ, rõ ràng theo quy định của pháp luật.

Thành phần cấu tạo của sản phẩm phải ghi đầy đủ, rõ ràng các thành phần cấu tạo của sản phẩm.

Quy cách đóng gói của sản phẩm phải ghi đầy đủ, rõ ràng các thông tin về kích thước, trọng lượng, số lượng sản phẩm trong một đơn vị đóng gói.

Mô tả thông tin về sản phẩm phải ghi đầy đủ, rõ ràng các thông tin về công dụng, hình thức, màu sắc, mùi vị, hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng của sản phẩm.

Chứng thư phân tích của sản phẩm phải được cấp bởi tổ chức thử nghiệm được chỉ định hoặc tổ chức thử nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025. Chứng thư phân tích của sản phẩm phải ghi đầy đủ các thông tin về tên sản phẩm, quy cách đóng gói, kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng, an toàn của sản phẩm.

Cam kết của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm về chất lượng, an toàn của sản phẩm phải ghi rõ ràng, cam kết sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn đã được công bố áp dụng.

Bản tự công bố sản phẩm phải được in trên khổ giấy A4, đóng dấu giáp lai và có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm có thể nộp bản tự công bố sản phẩm trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý an toàn thực phẩm cấp tỉnh nơi tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm đặt trụ sở.

4. Thời hạn của Bản tự công bố sản phẩm

Theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Bản tự công bố sản phẩm có hiệu lực tối đa 05 năm.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm có trách nhiệm duy trì việc tuân thủ các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn đã được công bố áp dụng trong suốt thời gian hiệu lực của Bản tự công bố sản phẩm.

Nếu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm có thay đổi về tên sản phẩm, thành phần cấu tạo, quy cách đóng gói, thông tin về sản phẩm, chứng thư phân tích của sản phẩm thì phải thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm mới.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm có thể công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc website của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm.

Thời hạn của Bản tự công bố sản phẩm đóng vai trò quan trọng trong quá trình quản lý chất lượng và an toàn sản phẩm. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì uy tín mà còn bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Việc tuân thủ thời hạn đưa ra không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là cam kết của doanh nghiệp đối với chất lượng và an toàn của sản phẩm, từ đó định hình hình ảnh tích cực trong thị trường và tăng cường niềm tin từ phía khách hàng. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790