Chứng nhận chất lượng gỗ và sản phẩm từ gỗ [Năm 2023]

Chứng nhận chất lượng gỗ và sản phẩm từ gỗ không chỉ đánh dấu sự cam kết về chất lượng mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự bền vững và đạo đức trong ngành công nghiệp gỗ. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi và thách thức, từ quá trình đánh giá chất lượng đến ứng dụng thực tế của các tiêu chuẩn này trong sản xuất và tiêu thụ. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về chủ đề này để có cái nhìn rõ ràng hơn về sự quan trọng của chứng nhận trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Chứng nhận chất lượng gỗ và sản phẩm từ gỗ
Chứng nhận chất lượng gỗ và sản phẩm từ gỗ

1. Tiêu chuẩn chất lượng gỗ và sản phẩm từ gỗ

Tiêu chuẩn chất lượng gỗ và sản phẩm từ gỗ là các quy định, tiêu chí đánh giá chất lượng của gỗ và sản phẩm từ gỗ. Tiêu chuẩn chất lượng được áp dụng nhằm đảm bảo chất lượng của gỗ và sản phẩm từ gỗ, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng và yêu cầu của thị trường.

Tiêu chuẩn chất lượng gỗ và sản phẩm từ gỗ được chia thành hai loại chính:

 • Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
 • Tiêu chuẩn quốc tế (ISO): do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành.

Ngoài ra, còn có một số tiêu chuẩn chất lượng gỗ và sản phẩm từ gỗ được ban hành bởi các tổ chức tiêu chuẩn hóa khác, chẳng hạn như:

 • Tiêu chuẩn châu Âu (EN): do Ủy ban Kỹ thuật Châu Âu (CEN) ban hành.
 • Tiêu chuẩn Hoa Kỳ (ASTM): do Hiệp hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ (ASTM) ban hành.

2. Chứng nhận chất lượng gỗ và sản phẩm từ gỗ 

Có nhiều loại chứng nhận chất lượng gỗ và sản phẩm từ gỗ khác nhau, được cấp bởi các tổ chức chứng nhận khác nhau. Một số loại chứng nhận chất lượng gỗ và sản phẩm từ gỗ phổ biến bao gồm:

 • Chứng nhận chất lượng gỗ theo tiêu chuẩn TCVN: Chứng nhận này được cấp bởi các tổ chức chứng nhận được Bộ Khoa học và Công nghệ ủy quyền.
 • Chứng nhận chất lượng gỗ theo tiêu chuẩn ISO: Chứng nhận này được cấp bởi các tổ chức chứng nhận được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) công nhận.
 • Chứng nhận chất lượng sản phẩm từ gỗ theo tiêu chuẩn TCVN: Chứng nhận này được cấp bởi các tổ chức chứng nhận được Bộ Khoa học và Công nghệ ủy quyền.
 • Chứng nhận chất lượng sản phẩm từ gỗ theo tiêu chuẩn ISO: Chứng nhận này được cấp bởi các tổ chức chứng nhận được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) công nhận.

Thủ tục cấp chứng nhận chất lượng gỗ và sản phẩm từ gỗ

Thủ tục cấp chứng nhận chất lượng gỗ và sản phẩm từ gỗ thường bao gồm các bước sau:

 • Doanh nghiệp đăng ký chứng nhận: Doanh nghiệp đăng ký chứng nhận tại tổ chức chứng nhận.
 • Tổ chức chứng nhận đánh giá hồ sơ đăng ký: Tổ chức chứng nhận đánh giá hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp để xác định xem doanh nghiệp có đáp ứng các yêu cầu để được cấp chứng nhận hay không.
 • Tổ chức chứng nhận thực hiện đánh giá trực tiếp: Tổ chức chứng nhận thực hiện đánh giá trực tiếp tại cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để xác định xem sản phẩm gỗ và sản phẩm từ gỗ của doanh nghiệp có đáp ứng các yêu cầu về chất lượng hay không.
 • Tổ chức chứng nhận cấp chứng nhận: Nếu sản phẩm gỗ và sản phẩm từ gỗ của doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, tổ chức chứng nhận sẽ cấp chứng nhận cho doanh nghiệp.

Hiệu lực của chứng nhận chất lượng gỗ và sản phẩm từ gỗ

Hiệu lực của chứng nhận chất lượng gỗ và sản phẩm từ gỗ thường là 1 năm, 3 năm hoặc 5 năm. Sau khi hết hạn, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục gia hạn chứng nhận để tiếp tục được sử dụng chứng nhận.

3. Thẩm quyền cấp Chứng nhận chất lượng gỗ và sản phẩm từ gỗ 

Thẩm quyền cấp Chứng nhận chất lượng gỗ và sản phẩm từ gỗ được quy định tại Điều 11 Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy.

Theo đó, thẩm quyền cấp Chứng nhận chất lượng gỗ và sản phẩm từ gỗ được quy định như sau:

 • Tổ chức chứng nhận được Bộ Khoa học và Công nghệ ủy quyền

Bộ Khoa học và Công nghệ có thể ủy quyền cho các tổ chức chứng nhận được Bộ công nhận là tổ chức chứng nhận được ủy quyền để cấp Chứng nhận chất lượng gỗ và sản phẩm từ gỗ.

 • Tổ chức chứng nhận được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) công nhận

Các tổ chức chứng nhận được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) công nhận là các tổ chức chứng nhận có đủ năng lực để thực hiện việc cấp Chứng nhận chất lượng gỗ và sản phẩm từ gỗ.

Để được Bộ Khoa học và Công nghệ ủy quyền cấp Chứng nhận chất lượng gỗ và sản phẩm từ gỗ, tổ chức chứng nhận phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy.
 • Có đủ năng lực thực hiện việc cấp Chứng nhận chất lượng gỗ và sản phẩm từ gỗ theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Để được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) công nhận, tổ chức chứng nhận phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Tổ chức chứng nhận phải là thành viên của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO).
 • Tổ chức chứng nhận phải đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực của tổ chức chứng nhận theo quy định của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO).

4. Vai trò của Chứng nhận chất lượng gỗ và sản phẩm từ gỗ 

Lợi ích đối với doanh nghiệp

 • Tạo niềm tin cho người tiêu dùng: Chứng nhận chất lượng là một minh chứng cho thấy sản phẩm gỗ và sản phẩm từ gỗ của doanh nghiệp đã được kiểm tra, đánh giá và đáp ứng các yêu cầu về chất lượng. Điều này giúp doanh nghiệp tạo niềm tin cho người tiêu dùng, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
 • Giúp doanh nghiệp thuận lợi trong việc xuất khẩu: Các thị trường quốc tế thường có yêu cầu cao về chất lượng của gỗ và sản phẩm từ gỗ. Việc đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và có chứng nhận chất lượng quốc tế sẽ giúp doanh nghiệp thuận lợi trong việc xuất khẩu sản phẩm sang các thị trường này.
 • Tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường: Chứng nhận chất lượng là một lợi thế cạnh tranh quan trọng đối với doanh nghiệp. Doanh nghiệp có chứng nhận chất lượng sẽ có được lợi thế cạnh tranh so với các doanh nghiệp khác không có chứng nhận chất lượng.

Lợi ích đối với người tiêu dùng

 • Bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng: Chứng nhận chất lượng đảm bảo rằng gỗ và sản phẩm từ gỗ không chứa các chất độc hại, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.
 • Tăng cường sự lựa chọn của người tiêu dùng: Chứng nhận chất lượng giúp người tiêu dùng có thêm thông tin để lựa chọn sản phẩm gỗ và sản phẩm từ gỗ phù hợp và an toàn.

Chứng nhận chất lượng gỗ và sản phẩm từ gỗ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và đảm bảo tính bền vững của nguồn cung cấp gỗ. Những chứng nhận này chứng minh rằng sản phẩm từ gỗ được sản xuất và chế biến theo các tiêu chuẩn cao về quản lý rừng, đồng thời hỗ trợ trong việc ngăn chặn gỗ lậu và bảo vệ các loài động vật quý hiếm. Chứng nhận chất lượng gỗ không chỉ là minh chứng về xuất xứ và chất lượng của sản phẩm mà còn là cam kết của doanh nghiệp đối với sự bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790