Công bố mỹ phẩm là gì? Thủ tục công bố mỹ phẩm [MỚI 2023]

Quá trình công bố mỹ phẩm phải tuân theo các quy định và hướng dẫn từ cơ quan chức năng và đảm bảo rằng mỹ phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng để bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng. Trong bài viết này VSATTP sẽ hướng dẫn cho bạn tổng quan thủ tục  công bố mỹ phẩm.

1. Công bố mỹ phẩm là gì?

Công bố mỹ phẩm là quá trình việc công khai thông tin về mỹ phẩm ra thị trường và cho người tiêu dùng biết về sản phẩm mỹ phẩm cụ thể. Quá trình này nhằm đảm bảo tính minh bạch và an toàn của mỹ phẩm và cho phép người tiêu dùng có được thông tin đầy đủ và chi tiết về sản phẩm trước khi sử dụng.

2. Giấy công bố mỹ phẩm là gì?

Giấy công bố mỹ phẩm là một văn bản chứng từ quan trọng trong quá trình công bố mỹ phẩm tại Việt Nam. Đây là một tài liệu chứng minh rằng sản phẩm mỹ phẩm đã qua quá trình kiểm tra và được cơ quan chức năng công nhận là phù hợp với các quy định và tiêu chuẩn liên quan đến an toàn và chất lượng của sản phẩm. Điều này đảm bảo tính minh bạch và an toàn của sản phẩm đối với người tiêu dùng.

Giấy công bố mỹ phẩm bao gồm các thông tin quan trọng về sản phẩm, như tên sản phẩm, thành phần, hướng dẫn sử dụng, quy cách đóng gói, ngày sản xuất, hạn sử dụng, và thông tin về nhà sản xuất hoặc phân phối sản phẩm. Nó cũng thể hiện rằng sản phẩm đã qua quá trình xem xét và kiểm tra bởi cơ quan quản lý thực phẩm tại Việt Nam và đáp ứng các yêu cầu liên quan đến mỹ phẩm.

3. Điều kiện Công bố mỹ phẩm gồm:

Những điều kiện để đảm bảo rằng mỹ phẩm được công bố tại Việt Nam tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn an toàn và chất lượng để bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng. Doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục này một cách cẩn thận và tuân thủ để đảm bảo tính minh bạch và an toàn của sản phẩm mỹ phẩm. Các điều kiện bao gồm:

 • Công bố và đăng ký sản phẩm: Doanh nghiệp phải đăng ký sản phẩm mỹ phẩm với cơ quan quản lý thực phẩm, thường là Cục Quản lý thực phẩm thuộc Bộ Y tế. Đăng ký sản phẩm là một bước quan trọng để xác nhận tính an toàn và hiệu quả của sản phẩm.
 • Báo cáo và hồ sơ công bố: Doanh nghiệp cần lập hồ sơ công bố mỹ phẩm, bao gồm thông tin chi tiết về sản phẩm, thành phần, hướng dẫn sử dụng, công dụng, quy cách đóng gói, ngày sản xuất, hạn sử dụng, và thông tin về nhà sản xuất hoặc phân phối sản phẩm. Hồ sơ này phải được cung cấp cho cơ quan quản lý thực phẩm để kiểm tra và xem xét.
 • Bằng chứng khoa học: Cần cung cấp bằng chứng khoa học và tài liệu liên quan đến sản phẩm, bao gồm các nghiên cứu và thông tin hỗ trợ về hiệu quả và an toàn của sản phẩm. Điều này đảm bảo rằng sản phẩm mỹ phẩm đáp ứng các yêu cầu liên quan đến an toàn và chất lượng.
 • Kiểm tra và giám sát sản phẩm: Sau khi sản phẩm đã được công bố, doanh nghiệp cần thực hiện kiểm tra chất lượng và giám sát sản phẩm trên thị trường để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả của sản phẩm.
 • Quảng cáo và nhãn mác: Quảng cáo và nhãn mác sản phẩm mỹ phẩm phải tuân theo các quy định về quảng cáo thực phẩm và mỹ phẩm. Phải đảm bảo rằng quảng cáo là minh bạch, không gây hiểu lầm, và không vi phạm các quy định về quảng cáo.
 • Công bố sản phẩm mới hoặc thay đổi sản phẩm: Nếu có kế hoạch sản phẩm mới hoặc có thay đổi về sản phẩm đã được công bố, cần thông báo cho cơ quan quản lý thực phẩm để cập nhật thông tin và đảm bảo tính an toàn của sản phẩm.

4. Thủ tục công bố mỹ phẩm như thế nào?

4.1 Thủ tục Công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước:

 • Bước 1: Đăng ký sản phẩm: Doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm cần đăng ký sản phẩm với cơ quan quản lý thực phẩm, thường là Cục Quản lý thực phẩm thuộc Bộ Y tế. Đăng ký này cần gửi đơn và các tài liệu liên quan về sản phẩm, bao gồm thành phần, hướng dẫn sử dụng, công dụng, quy cách đóng gói, ngày sản xuất, hạn sử dụng, và thông tin về nhà sản xuất.
 • Bước 2: Lập hồ sơ công bố: Sau khi sản phẩm đã được đăng ký, doanh nghiệp cần lập hồ sơ công bố mỹ phẩm. Hồ sơ này phải chứa thông tin chi tiết về sản phẩm, bao gồm thông tin đã đăng ký và thêm thông tin về bằng chứng khoa học và tài liệu hỗ trợ liên quan đến hiệu quả và an toàn của sản phẩm.
 • Bước 3: Kiểm tra và xem xét hồ sơ: Cơ quan quản lý thực phẩm sẽ kiểm tra và xem xét hồ sơ công bố của doanh nghiệp. Quá trình này có thể mất một thời gian và yêu cầu kiên nhẫn.
 • Bước 4: Công bố sản phẩm: Nếu hồ sơ được chấp thuận và sản phẩm được công nhận là phù hợp với quy định, doanh nghiệp sẽ nhận được giấy công bố mỹ phẩm. Giấy công bố này xác nhận tính hợp pháp của sản phẩm và cho phép sản phẩm được phân phối và tiếp thị trên thị trường.
 • Bước 5: Cập nhật thông tin: Nếu có thay đổi về sản phẩm hoặc thông tin liên quan sau khi đã công bố, doanh nghiệp cần thông báo và cập nhật thông tin cho cơ quan quản lý thực phẩm.
 • Bước 6: Kiểm tra và giám sát sản phẩm: Doanh nghiệp phải tiến hành kiểm tra chất lượng và giám sát sản phẩm trên thị trường để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả của sản phẩm.

4.2 Thủ tục Công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu:

 • Bước 1: Đăng ký nhập khẩu: Đơn vị nhập khẩu sản phẩm mỹ phẩm cần đăng ký với cơ quan quản lý thực phẩm, thường là Cục Quản lý thực phẩm thuộc Bộ Y tế. Quá trình này đòi hỏi việc nộp đơn và các tài liệu liên quan về sản phẩm cụ thể.
 • Bước 2: Xác định nguồn gốc và chất lượng sản phẩm: Đơn vị nhập khẩu cần xác minh nguồn gốc và chất lượng của sản phẩm mỹ phẩm. Điều này bao gồm việc kiểm tra hợp quy và giấy chứng nhận sản phẩm từ quốc gia xuất xứ, và đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn liên quan đến an toàn và chất lượng.
 • Bước 3: Lập hồ sơ công bố: Sau khi sản phẩm đã được đăng ký nhập khẩu, doanh nghiệp cần lập hồ sơ công bố mỹ phẩm. Hồ sơ này phải chứa thông tin chi tiết về sản phẩm, bao gồm thông tin đã đăng ký và thêm thông tin về bằng chứng khoa học và tài liệu hỗ trợ liên quan đến hiệu quả và an toàn của sản phẩm.
 • Bước 4: Kiểm tra và xem xét hồ sơ: Cơ quan quản lý thực phẩm sẽ kiểm tra và xem xét hồ sơ công bố của doanh nghiệp. Quá trình này có thể mất một thời gian và yêu cầu kiên nhẫn.
 • Bước 5: Công bố sản phẩm: Nếu hồ sơ được chấp thuận và sản phẩm được công nhận là phù hợp với quy định, doanh nghiệp sẽ nhận được giấy công bố mỹ phẩm. Giấy công bố này xác nhận tính hợp pháp của sản phẩm và cho phép sản phẩm được phân phối và tiếp thị trên thị trường.
 • Bước 6: Cập nhật thông tin: Nếu có thay đổi về sản phẩm hoặc thông tin liên quan sau khi đã công bố, doanh nghiệp cần thông báo và cập nhật thông tin cho cơ quan quản lý thực phẩm.
 • Bước 7: Kiểm tra và giám sát sản phẩm: Doanh nghiệp phải tiến hành kiểm tra chất lượng và giám sát sản phẩm trên thị trường để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả của sản phẩm.

5. Thời gian công bố mỹ phẩm và thời gian hiệu lực phiếu công bố mỹ phẩm

5.1 Thời gian công bố mỹ phẩm:

Thời gian xử lý hồ sơ và cấp số công bố mỹ phẩm: Thời gian tính từ ngày nộp hồ sơ và được xác nhận là hợp lệ là 03 ngày làm việc, nhưng thường thì thời gian này kéo dài hơn so với quy định thông thường, thường là từ 15 đến 20 ngày làm việc.

5.2 Thời gian hiệu lực của số công bố trên phiếu công bố mỹ phẩm:

Thời gian hiệu lực của số công bố trên phiếu công bố mỹ phẩm: Số công bố mỹ phẩm có hiệu lực trong 05 năm kể từ ngày cấp. Sau khi hết thời hạn 05 năm, để tiếp tục lưu hành sản phẩm mỹ phẩm, chủ sở hữu phải tiến hành quy trình công bố lại sản phẩm để tiếp tục đảm bảo tính an toàn và chất lượng của sản phẩm trên thị trường.

6. Xử phạt đối với hành vi không công bố mỹ phẩm trước khi đưa ra thị trường:

Theo quy định Nghị định 124/2021/NĐ-CP, việc không công bố mỹ phẩm trước khi đưa ra thị trường có thể dẫn đến xử phạt và hình phạt theo quy định. Hình phạt cụ thể có thể bao gồm:

 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi đưa sản phẩm mỹ phẩm ra lưu thông khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm hoặc hành vi đưa sản phẩm mỹ phẩm ra lưu thông sau thời điểm số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm hết thời hạn mà chưa công bố lại theo quy định của pháp luật.
 • Thu hồi sản phẩm: Cơ quan quản lý thực phẩm có thể ra quyết định thu hồi sản phẩm mỹ phẩm không được công bố.
 • Tạm ngừng hoạt động kinh doanh: Doanh nghiệp có thể bị tạm ngừng hoạt động kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm không được công bố cho đến khi họ tuân thủ các quy định và công bố sản phẩm.
 • Xử phạt hình sự: Trong trường hợp nghiêm trọng hoặc vi phạm nghiêm trọng, có thể xảy ra trường hợp xử phạt hình sự, và cá nhân hoặc doanh nghiệp có thể bị đưa ra tòa án để giải quyết vấn đề hình sự liên quan đến việc không công bố mỹ phẩm.

7. Những câu hỏi thường gặp khi công bố mỹ phẩm:

Câu hỏi 1: Mục đích của việc công bố mỹ phẩm là gì?

Mục đích chính của việc công bố mỹ phẩm là đảm bảo tính hợp pháp, an toàn, và chất lượng của sản phẩm trước khi đưa ra thị trường để bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng

Câu hỏi 2: Làm thế nào để cập nhật thông tin sau khi đã công bố sản phẩm?

Nếu có thay đổi về sản phẩm hoặc thông tin liên quan sau khi đã công bố, doanh nghiệp cần thông báo và cập nhật thông tin cho cơ quan quản lý thực phẩm để đảm bảo tính minh bạch và an toàn.

Câu hỏi 3: Có những hình phạt nào đối với việc không tuân thủ quy định công bố mỹ phẩm?

Việc không tuân thủ quy định công bố mỹ phẩm có thể dẫn đến xử phạt và hình phạt, bao gồm tiền phạt, thu hồi sản phẩm, tạm ngừng hoạt động kinh doanh, và trong trường hợp nghiêm trọng, xử phạt hình sự.

Câu hỏi 4: Chi phí đối với hoạt động công bố mỹ phẩm ra sao?

Chi phí đối với hoạt động công bố mỹ phẩm có thể biến đổi dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm loại sản phẩm, quy mô sản xuất, và quá trình kiểm tra hồ sơ công bố. Một số yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến chi phí: Loại sản phẩm mỹ phẩm, Quy mô sản xuất, Công nghệ và thành phần, Thời gian xem xét hồ sơ,… mà có chi phí khác nhau tùy từng trường hợp cụ thể.

Câu hỏi 5: Số công bố mỹ phẩm là gì?

Số công bố mỹ phẩm (hoặc số công bố sản phẩm mỹ phẩm) là một con số duy nhất hoặc mã số được cấp cho sản phẩm mỹ phẩm sau khi nó đã được công bố và đáp ứng các yêu cầu về an toàn, tính hợp pháp và chất lượng theo quy định của cơ quan quản lý thực phẩm. Có thể được in trên nhãn mác của sản phẩm hoặc đi kèm với sản phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790