ISO 14001 là gì? Những tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường

ISO 14001 là một trong những tiêu chuẩn quốc tế quan trọng nhất về quản lý môi trường. Tiêu chuẩn này đã trở thành điểm đánh dấu quan trọng cho sự cam kết của các tổ chức và doanh nghiệp với mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. ISO 14001 cung cấp một khung làm việc toàn diện giúp các tổ chức xây dựng và duy trì hệ thống quản lý môi trường hiệu quả.

Trong bài viết này VSATTP sẽ cùng bạn tìm hiểu về vấn đề tiêu chuẩn ISO 14001, những lợi ích của việc tuân thủ nó, và cách mà nó có thể đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và tạo ra một tương lai tươi sáng hơn cho chúng ta.

ISO 14001 là gì Những tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường
ISO 14001 là gì Những tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường

1. ISO 14001 là gì?

ISO 14001 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường. Nó xác định các yêu cầu cho việc thiết lập, triển khai, duy trì và cải thiện liên tục hệ thống quản lý môi trường trong một tổ chức. Mục tiêu của ISO 14001 là giúp các tổ chức giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, tuân thủ các quy định pháp luật và các yêu cầu môi trường khác, và tạo ra một hệ thống quản lý môi trường hiệu quả.

ISO 14001 đặt ra các yêu cầu cho các khía cạnh khác nhau của quản lý môi trường, bao gồm:

 • Chính sách môi trường: Tổ chức phải phát triển và thực hiện một chính sách môi trường, định rõ cam kết của họ đối với bảo vệ môi trường và tuân thủ các yêu cầu pháp luật và quy định môi trường liên quan.
 • Lập kế hoạch môi trường: Tổ chức phải xác định các mục tiêu và kế hoạch hành động để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.
 • Thực hiện và vận hành: Tổ chức phải xác định và triển khai các quy trình và quy định liên quan đến quản lý môi trường, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu và tiêu chuẩn môi trường.
 • Kiểm tra và đánh giá: Tổ chức phải thực hiện kiểm tra, đánh giá và giám sát hiệu quả của hệ thống quản lý môi trường, bao gồm việc đo lường và theo dõi các chỉ số môi trường quan trọng.
 • Cải thiện liên tục: Tổ chức cần thúc đẩy việc cải thiện liên tục hệ thống quản lý môi trường của mình thông qua việc xác định các cơ hội cải thiện, đặt mục tiêu và thực hiện các biện pháp để nâng cao hiệu quả môi trường.

2. Những tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường IS0 14001

ISO 14001 đảm bảo rằng các tổ chức tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và tạo ra một hệ thống quản lý môi trường hiệu quả. Nó cung cấp lợi ích cho cả tổ chức và cộng đồng bằng cách thúc đẩy sự bền vững và bảo vệ môi trường.

Tiêu chuẩn ISO 14001 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường (EMS). Tiêu chuẩn này cung cấp các yêu cầu và hướng dẫn cho các tổ chức để thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến một EMS có hiệu quả.

Tiêu chuẩn ISO 14001 dựa trên tám nguyên tắc quản lý môi trường:

 • Trách nhiệm lãnh đạo
 • Sự tham gia của nhân viên
 • Phù hợp với luật pháp và quy định
 • Lập kế hoạch
 • Kiểm soát và đo lường
 • Kiểm soát và xử lý sự cố
 • Kiểm tra, đánh giá và cải tiến

Tiêu chuẩn ISO 14001 có thể được áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào, bất kể quy mô, ngành nghề hay vị trí địa lý. Tiêu chuẩn này đã được áp dụng bởi hàng triệu tổ chức trên toàn thế giới.

3. Tại sao doanh nghiệp cần Chứng nhận ISO 14001

Có nhiều lý do khiến doanh nghiệp cần Chứng nhận ISO 14001, bao gồm:

 • Tuân thủ các quy định pháp luật: Hiện nay, nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới đã có các quy định về bảo vệ môi trường. Chứng nhận ISO 14001 giúp doanh nghiệp đáp ứng các quy định này và tránh các hình phạt vi phạm.
 • Giảm thiểu chi phí: Áp dụng hệ thống quản lý môi trường hiệu quả giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí cho các hoạt động như xử lý chất thải, ô nhiễm,…
 • Nâng cao hình ảnh doanh nghiệp: Chứng nhận ISO 14001 thể hiện cam kết của doanh nghiệp với môi trường và xã hội. Điều này giúp doanh nghiệp nâng cao hình ảnh và uy tín trong mắt khách hàng, đối tác và cộng đồng.
 • Tăng cường lợi thế cạnh tranh: Chứng nhận ISO 14001 giúp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngày càng cao về các sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường. Điều này giúp doanh nghiệp tăng cường lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

4. Lợi ích của ISO 14001

ISO 14001 mang lại nhiều lợi ích cho các tổ chức và cộng đồng. Dưới đây là một số lợi ích chính của việc áp dụng ISO 14001:

 • Tuân thủ pháp luật và quy định môi trường: 

ISO 14001 giúp tổ chức đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp luật và quy định môi trường liên quan đến hoạt động của họ. Điều này giảm thiểu rủi ro pháp lý và tránh các hậu quả tiêu cực như xử phạt, lệ phí hoặc hình phạt khác.

 • Giảm thiểu tác động môi trường: 

ISO 14001 tập trung vào việc giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường từ hoạt động của tổ chức. Điều này có thể bao gồm tiết kiệm năng lượng, tài nguyên và nguyên liệu, giảm khí thải và ô nhiễm, quản lý chất thải và xử lý chất thải một cách bền vững.

 • Cải thiện hiệu quả tài chính: 

Bằng cách giảm thiểu sự lãng phí và tăng cường hiệu quả sử dụng tài nguyên, ISO 14001 có thể giúp tổ chức tiết kiệm chi phí hoạt động. Điều này bao gồm tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí vận hành, giảm nguy cơ tai nạn và sự cố môi trường, và tăng cường hình ảnh và danh tiếng của tổ chức.

 • Tăng cường hình ảnh công ty: 

ISO 14001 chứng nhận rằng tổ chức đang tuân thủ các tiêu chuẩn quản lý môi trường quốc tế. Điều này có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh và tăng cường hình ảnh và danh tiếng của tổ chức trong mắt khách hàng, đối tác và cộng đồng.

 • Tăng cường quản lý rủi ro: 

ISO 14001 yêu cầu tổ chức xác định và quản lý các rủi ro môi trường. Điều này giúp giảm nguy cơ xảy ra sự cố môi trường, tai nạn và pháp lý, và đảm bảo sự an toàn và bền vững của hoạt động.

 • Thúc đẩy sự phát triển bền vững: 

ISO 14001 khuyến khích các tổ chức áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường và thúc đẩy sự phát triển bền vững. Điều này bao gồm việc tăng cường sử dụng tài nguyên tái chế, phát triển các sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường và thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế bền vững.

>>>>>Xem thêm: Checklist câu hỏi đánh giá nội bộ ISO 14001 [Cập nhật 2023]

5. Tổ chức nào có thể áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001

Tiêu chuẩn ISO 14001 có thể áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào, không phân biệt kích thước, ngành nghề hoặc loại hình hoạt động. Điều này bao gồm các tổ chức sau:

 • Tổ chức kinh doanh: 

Các công ty trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, bán lẻ, ngân hàng, bảo hiểm và các ngành công nghiệp khác có thể áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 để quản lý và giảm thiểu tác động môi trường của hoạt động kinh doanh của họ.

 • Tổ chức công cộng: 

Các tổ chức công cộng như cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý đô thị, cơ quan tài chính và các tổ chức khác có thể áp dụng ISO 14001 để quản lý và cải thiện hiệu quả môi trường trong các hoạt động công cộng của họ.

 • Tổ chức phi lợi nhuận: 

Các tổ chức phi lợi nhuận như tổ chức từ thiện, tổ chức bảo vệ môi trường, tổ chức xã hội và các tổ chức khác có thể áp dụng ISO 14001 để quản lý tác động môi trường của hoạt động và đảm bảo tuân thủ các quy định môi trường.

 • Tổ chức giáo dục và nghiên cứu: 

Các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm đào tạo và các tổ chức giáo dục khác có thể áp dụng ISO 14001 để quản lý các hoạt động môi trường trong khuôn khổ giảng dạy, nghiên cứu và quản lý nhà trường.

 • Tổ chức y tế: 

Bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe, các tổ chức y tế và chăm sóc sức khỏe khác có thể áp dụng ISO 14001 để quản lý tác động môi trường trong các hoạt động y tế và đảm bảo tuân thủ các quy định môi trường liên quan.

 • Tổ chức sản xuất và công nghiệp: 

Các nhà máy sản xuất, cơ sở chế biến, xưởng sản xuất và các tổ chức trong ngành công nghiệp có thể áp dụng ISO 14001 để quản lý tác động môi trường từ quá trình sản xuất và đảm bảo tuân thủ các quy định môi trường.

Tóm lại, tiêu chuẩn ISO 14001 có thể áp dụng cho mọi tổ chức, bao gồm tổ chức kinh doanh, tổ chức công cộng, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức giáo dục và nghiên cứu, tổ chức y tế và tổ chức sản xuất và công nghiệp.

ISO 14001 là gì Những tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường
Tổ chức nào có thể áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001

6. Thời hạn của giấy chứng nhận ISO 14001

Thời hạn của giấy chứng nhận ISO 14001 thường là ba năm. Tuy nhiên, để duy trì giấy chứng nhận, tổ chức phải thông qua các cuộc kiểm tra định kỳ và tái đánh giá để đảm bảo rằng họ vẫn tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn.

Trong suốt giai đoạn giấy chứng nhận, tổ chức sẽ phải thực hiện các biện pháp và quy trình quản lý môi trường theo yêu cầu của ISO 14001. Đánh giá ban đầu được thực hiện để đảm bảo rằng tổ chức đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và tiêu chuẩn của ISO 14001. Sau đó, các cuộc kiểm tra định kỳ và tái đánh giá sẽ được tiến hành để đảm bảo rằng tổ chức vẫn duy trì tuân thủ và cải thiện liên tục hệ thống quản lý môi trường của mình.

Khi đến gần thời hạn của giấy chứng nhận, tổ chức cần chuẩn bị cho quá trình tái đánh giá để xác nhận rằng họ vẫn tuân thủ tiêu chuẩn ISO 14001 và đáp ứng các yêu cầu cần thiết. Nếu tổ chức vượt qua quá trình tái đánh giá, giấy chứng nhận ISO 14001 của họ sẽ được gia hạn trong một khoảng thời gian tiếp theo.

7. Chi phí cấp chứng chỉ ISO 14001

Chi phí cấp chứng chỉ ISO 14001 phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

 • Kích thước và quy mô của doanh nghiệp: Doanh nghiệp càng lớn thì chi phí càng cao.
 • Ngành nghề kinh doanh: Một số ngành nghề có yêu cầu cao hơn về hệ thống quản lý môi trường, do đó chi phí cấp chứng chỉ cũng cao hơn.
 • Địa điểm kinh doanh: Chi phí cấp chứng chỉ ở các thành phố lớn thường cao hơn ở các khu vực nông thôn.
 • Trình độ chuyên môn của tổ chức chứng nhận: Các tổ chức chứng nhận có uy tín và chuyên môn cao thường có chi phí cao hơn.

Thông thường, chi phí cấp chứng chỉ ISO 14001 dao động từ 50 triệu đến 150 triệu đồng. Chi phí này bao gồm:

 • Chi phí tư vấn: Chi phí tư vấn cho doanh nghiệp xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001.
 • Chi phí đánh giá chứng nhận: Chi phí cho tổ chức chứng nhận đánh giá và cấp chứng chỉ ISO 14001 cho doanh nghiệp.

Dưới đây là bảng ước tính chi phí cấp chứng chỉ ISO 14001 cho các doanh nghiệp có quy mô khác nhau:

Quy mô doanh nghiệp Chi phí tư vấn Chi phí đánh giá chứng nhận Tổng chi phí
Doanh nghiệp nhỏ 20 triệu – 30 triệu đồng 30 triệu – 50 triệu đồng 50 triệu – 80 triệu đồng
Doanh nghiệp vừa 30 triệu – 40 triệu đồng 40 triệu – 60 triệu đồng 70 triệu – 100 triệu đồng
Doanh nghiệp lớn 40 triệu – 50 triệu đồng 50 triệu – 70 triệu đồng 90 triệu – 120 triệu đồng

Doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí cấp chứng chỉ ISO 14001 bằng cách:

 • Lựa chọn tổ chức chứng nhận uy tín và chuyên môn cao: Các tổ chức chứng nhận uy tín và chuyên môn cao thường có chi phí cao hơn, nhưng họ cũng có kinh nghiệm và kỹ năng để giúp doanh nghiệp đạt được chứng chỉ nhanh chóng và hiệu quả.
 • Tham gia các khóa đào tạo về ISO 14001: Doanh nghiệp có thể tham gia các khóa đào tạo về ISO 14001 để tự xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí tư vấn.
 • Tự đánh giá nội bộ: Doanh nghiệp có thể tự đánh giá nội bộ hệ thống quản lý môi trường của mình trước khi tiến hành đánh giá chứng nhận. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí đánh giá chứng nhận.

8. ISO 14001 sẽ mang lại nhiều lợi ích gì cho doanh nghiệp?

ISO 14001 mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Dưới đây là một số lợi ích chính của việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:

 • Quản lý hiệu quả tác động môi trường: 

ISO 14001 giúp tổ chức xác định, đánh giá và quản lý hiệu quả tác động môi trường của hoạt động kinh doanh. Điều này có thể giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm tài nguyên và năng lượng, và giảm rủi ro về tuân thủ quy định môi trường.

 • Tuân thủ pháp luật và quy định: 

ISO 14001 đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ các quy định môi trường áp dụng. Điều này giúp tránh các vi phạm pháp lý, tránh các khoản phạt và trách nhiệm pháp lý, và xây dựng một hình ảnh tích cực về môi trường đối với khách hàng, cộng đồng và các bên liên quan khác.

 • Cải thiện uy tín và hình ảnh:

Việc có chứng chỉ ISO 14001 chứng tỏ rằng tổ chức của bạn cam kết về quản lý môi trường và bảo vệ tài nguyên. Điều này có thể tăng cường uy tín, đánh giá cao từ khách hàng, nhà cung cấp và cơ quan chính phủ. Nó cũng có thể tạo ra một lợi thế cạnh tranh trong việc xin thầu và thị phần.

 • Tiết kiệm chi phí và tăng hiệu suất: 

Quản lý môi trường hiệu quả có thể giúp giảm thiểu lãng phí tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và nguyên liệu, và giảm chi phí vận hành. Ngoài ra, việc tăng cường công nghiệp xanh và giảm thiểu ô nhiễm có thể dẫn đến sự tăng cường hiệu suất của quy trình sản xuất và tăng cường động lực lao động.

 • Thúc đẩy sự phát triển bền vững: 

ISO 14001 đóng góp vào việc xây dựng một nền tảng cho phát triển kinh doanh bền vững. Việc quản lý môi trường tốt sẽ tạo ra lợi ích dài hạn cho doanh nghiệp, cộng đồng và môi trường tự nhiên.

9. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: ISO 14001 là gì và mục tiêu chính của tiêu chuẩn này là gì?

Trả lời: ISO 14001 là một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường, được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế (ISO). Mục tiêu chính của ISO 14001 là hỗ trợ tổ chức trong việc xây dựng, triển khai, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý môi trường.

Câu hỏi 2: Tại sao tổ chức nên áp dụng ISO 14001?

Trả lời: Áp dụng ISO 14001 giúp tổ chức xác định và quản lý các ảnh hưởng của hoạt động của họ đối với môi trường. Nó còn tăng cường uy tín, giảm rủi ro về hậu quả môi trường, và thúc đẩy sự cải tiến liên tục.

Câu hỏi 3: Quá trình chứng nhận ISO 14001 như thế nào?

Trả lời: Để có chứng nhận ISO 14001, tổ chức cần thiết lập và duy trì một hệ thống quản lý môi trường tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn. Sau đó, tổ chức sẽ được tổ chức chứng nhận độc lập kiểm tra và đánh giá để đảm bảo tuân thủ.

Câu hỏi 4: ISO 14001 và ISO 9001 khác nhau như thế nào?

Trả lời: ISO 14001 tập trung vào quản lý môi trường, trong khi ISO 9001 liên quan đến quản lý chất lượng. ISO 14001 đặt trọng điểm vào ảnh hưởng môi trường của tổ chức, trong khi ISO 9001 tập trung vào việc cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Câu hỏi 5: Lợi ích kinh tế của việc tuân thủ ISO 14001 là gì?

Trả lời: Tuân thủ ISO 14001 có thể giúp tổ chức giảm chi phí vận hành, tăng cường hiệu suất năng lượng, giảm rủi ro pháp lý, và tạo ra cơ hội kinh doanh mới thông qua hình ảnh tích cực về quản lý môi trường.

Câu hỏi 6: Làm thế nào để duy trì hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001?

Trả lời: Để duy trì hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001, tổ chức cần thực hiện các đánh giá định kỳ, theo dõi hiệu suất môi trường, đào tạo nhân sự, và tham gia vào quá trình cải tiến liên tục để đảm bảo tuân thủ và nâng cao hiệu suất.

Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Điều này bao gồm quản lý hiệu quả tác động môi trường, tuân thủ pháp luật, cải thiện uy tín và hình ảnh, tiết kiệm chi phí, tăng hiệu suất và thúc đẩy sự phát triển bền vững. Việc tuân thủ tiêu chuẩn này không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn tạo ra lợi ích kinh tế và xã hội cho tổ chức. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790