Kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm từng cơ sở [2023]

Trong thế giới ngày nay, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang ngày càng trở thành ưu tiên hàng đầu đối với mỗi cá nhân và tổ chức. Việc kiểm soát vệ sinh từng cơ sở sản xuất thực phẩm không chỉ đảm bảo chất lượng dinh dưỡng mà còn giữ vững sức khỏe cộng đồng. Bài viết này sẽ đi sâu vào thảo luận về tầm quan trọng của việc quản lý và kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm tại mỗi cơ sở, với những chiến lược và biện pháp cụ thể.

Kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm từng cơ sở
Kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm từng cơ sở

1. Kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm là gì?

Kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm là một hệ thống các biện pháp thực hiện nhằm đảm bảo thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện từ khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, phân phối và tiêu dùng thực phẩm.

Mục tiêu của kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm là ngăn ngừa, loại bỏ hoặc giảm thiểu các mối nguy hại đối với sức khỏe con người có thể có trong thực phẩm.

2. Cơ quan kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm

Theo Luật An toàn thực phẩm năm 2010, cơ quan kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm bao gồm:

 • Cục An toàn thực phẩm là cơ quan trực thuộc Bộ Y tế, chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên toàn quốc.
 • Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chịu trách nhiệm thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
 • Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm là cơ quan trực thuộc Sở Y tế, chịu trách nhiệm thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Ngoài ra, các cơ quan quản lý nhà nước khác có liên quan đến an toàn thực phẩm cũng có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trong phạm vi quản lý của mình.

Cụ thể, các cơ quan quản lý nhà nước khác có liên quan đến an toàn thực phẩm bao gồm:

 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Bộ Công Thương
 • Bộ Tài chính
 • Bộ Công an
 • Bộ Quốc phòng
 • Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Bộ Thông tin và Truyền thông

3. Quy định về Kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm từng cơ sở 

Quy định về kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm từng cơ sở được quy định tại Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo quy định hiện hành, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

Các biện pháp kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm mà các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải thực hiện bao gồm:

 • Kiểm soát nguyên liệu đầu vào

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đảm bảo nguyên liệu đầu vào được cung cấp từ nguồn có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn về chất lượng, không chứa các chất độc hại, vi sinh vật gây bệnh.

 • Kiểm soát quá trình sản xuất, chế biến

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải thực hiện quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm theo quy trình khép kín, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, an toàn. Các thiết bị, dụng cụ, phương tiện sản xuất, chế biến phải được vệ sinh, khử trùng thường xuyên.

 • Kiểm soát điều kiện bảo quản

Thực phẩm phải được bảo quản ở điều kiện phù hợp để ngăn ngừa sự phát triển của vi sinh vật gây bệnh. Các điều kiện bảo quản thực phẩm bao gồm nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, thời gian bảo quản.

 • Kiểm soát điều kiện vận chuyển

Thực phẩm phải được vận chuyển trong điều kiện đảm bảo vệ sinh, an toàn. Các phương tiện vận chuyển thực phẩm phải được vệ sinh sạch sẽ, khử trùng thường xuyên.

 • Kiểm soát điều kiện phân phối

Thực phẩm phải được phân phối trong điều kiện đảm bảo vệ sinh, an toàn. Các điểm phân phối thực phẩm phải được vệ sinh sạch sẽ, khử trùng thường xuyên.

 • Kiểm soát điều kiện tiêu dùng

Người tiêu dùng cần có ý thức trong việc lựa chọn, bảo quản và chế biến thực phẩm an toàn.

Ngoài ra, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm còn phải thực hiện các quy định khác về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Để thực hiện tốt việc kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần thực hiện các biện pháp sau:

 • Xây dựng và thực hiện quy trình kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm

Quy trình kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm là hệ thống các biện pháp được các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm xây dựng và thực hiện nhằm đảm bảo thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

Quy trình kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm phải được xây dựng phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh của từng cơ sở.

 • Tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm được quy định tại Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 • Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở.

Việc kiểm tra, giám sát có thể được thực hiện bởi các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có chức năng kiểm tra, giám sát hoặc tự kiểm tra, giám sát của cơ sở.

4. Vai trò của Kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm từng cơ sở 

Kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm từng cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Cụ thể, vai trò của kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm từng cơ sở bao gồm:

 • Bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng

Kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm từng cơ sở nhằm ngăn ngừa, loại bỏ hoặc giảm thiểu các mối nguy hại đối với sức khỏe con người có thể có trong thực phẩm. Do đó, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm từng cơ sở có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng, ngăn ngừa các bệnh tật do thực phẩm gây ra.

 • Nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân

Thực phẩm an toàn là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm từng cơ sở giúp đảm bảo thực phẩm an toàn, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

 • Tạo dựng niềm tin cho người tiêu dùng

Người tiêu dùng luôn mong muốn được sử dụng thực phẩm an toàn, đảm bảo sức khỏe. Kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm từng cơ sở giúp tạo dựng niềm tin cho người tiêu dùng, từ đó thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa.

Trong bối cảnh ngày càng tăng cao về ý thức an toàn thực phẩm, việc kiểm soát vệ sinh từng cơ sở sản xuất là quan trọng hơn bao giờ hết. Sự nghiêm túc và liên tục trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm không chỉ bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn đánh giá cao uy tín của doanh nghiệp. Để xây dựng hệ thống kiểm soát hiệu quả, sự hợp tác chặt chẽ giữa ngành chính phủ, doanh nghiệp và người tiêu dùng là chìa khóa quyết định. Chỉ khi mọi bước tiến đều được thực hiện một cách nghiêm túc, chúng ta mới có thể đạt được mục tiêu chung: đảm bảo thực phẩm an toàn, lành mạnh cho mọi người.

Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790