Mẫu phiếu xác nhận dịch vụ ăn uống [Mới nhất 2023]

Ăn uống là nhu cầu thiết yếu của con người, là một phần quan trọng trong cuộc sống. Để đáp ứng nhu cầu đó, các nhà hàng, quán ăn đã ra đời và cung cấp nhiều loại hình dịch vụ ăn uống đa dạng. Trong đó, phiếu xác nhận dịch vụ ăn uống là một loại giấy tờ quan trọng, được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau.

Mẫu phiếu xác nhận dịch vụ ăn uống
Mẫu phiếu xác nhận dịch vụ ăn uống

1. Khái niệm

Phiếu xác nhận dịch vụ ăn uống là văn bản do nhà hàng, khách sạn hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống lập để xác nhận việc cung cấp dịch vụ ăn uống cho khách hàng. Phiếu xác nhận dịch vụ ăn uống có thể được sử dụng cho các mục đích sau:

 • Làm căn cứ thanh toán cho khách hàng
 • Làm căn cứ để giải quyết khiếu nại của khách hàng
 • Làm tài liệu kế toán

2. Cấu trúc

Phiếu xác nhận dịch vụ ăn uống thường có các nội dung sau:

 • Tên phiếu xác nhận
 • Ngày lập phiếu
 • Tên đơn vị cung cấp dịch vụ
 • Tên khách hàng
 • Số lượng người ăn
 • Danh sách món ăn, đồ uống
 • Tổng giá trị dịch vụ

3. Nội dung chi tiết

Phiếu xác nhận dịch vụ ăn uống thường có các nội dung sau:

 • Thông tin về bên cung cấp dịch vụ: Tên, địa chỉ, mã số thuế,…
 • Thông tin về khách hàng: Tên, địa chỉ, mã số thuế,…
 • Thông tin về dịch vụ ăn uống: Loại dịch vụ, số lượng, đơn giá, tổng giá trị,…
 • Thời gian cung cấp dịch vụ: Ngày, tháng, năm.
 • Nơi cung cấp dịch vụ: Địa điểm cung cấp dịch vụ.

Phần 1: Thông tin về bên cung cấp dịch vụ

Phần này bao gồm các thông tin cơ bản về bên cung cấp dịch vụ ăn uống, bao gồm:

 • Tên bên cung cấp dịch vụ
 • Địa chỉ bên cung cấp dịch vụ
 • Mã số thuế bên cung cấp dịch vụ

Phần 2: Thông tin về khách hàng

Phần này bao gồm các thông tin cơ bản về khách hàng, bao gồm:

 • Tên khách hàng
 • Địa chỉ khách hàng
 • Mã số thuế khách hàng

Phần 1: Thông tin về dịch vụ ăn uống

Phần này bao gồm các thông tin về loại dịch vụ ăn uống, số lượng, đơn giá và tổng giá trị của dịch vụ ăn uống.

Phần 2: Thời gian cung cấp dịch vụ

Phần này ghi rõ ngày, tháng, năm cung cấp dịch vụ ăn uống.

Phần 3: Nơi cung cấp dịch vụ

Phần này ghi rõ địa điểm cung cấp dịch vụ ăn uống.

4. Phần phụ Phiếu xác nhận dịch vụ ăn uống

4.1. Chữ ký của khách hàng

Chữ ký của khách hàng được ghi ở cuối phiếu xác nhận. Chữ ký của khách hàng là sự xác nhận của khách hàng về việc đã sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng, khách sạn hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống.

4.2. Chữ ký của người lập phiếu

Chữ ký của người lập phiếu được ghi ở cuối phiếu xác nhận. Chữ ký của người lập phiếu là sự xác nhận của nhà hàng, khách sạn hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống về việc đã cung cấp dịch vụ ăn uống cho khách hàng.

5. Lưu trữ Phiếu xác nhận dịch vụ ăn uống

Phiếu xác nhận dịch vụ ăn uống được lưu trữ tại nhà hàng, khách sạn hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống. Phiếu xác nhận dịch vụ ăn uống là tài liệu quan trọng, được sử dụng cho các mục đích sau:

 • Làm căn cứ thanh toán cho khách hàng
 • Làm căn cứ để giải quyết khiếu nại của khách hàng
 • Làm tài liệu kế toán

Phiếu xác nhận dịch vụ ăn uống là văn bản quan trọng, được sử dụng trong hoạt động kinh doanh của nhà hàng, khách sạn hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống. Phiếu xác nhận dịch vụ ăn uống phải được lập đầy đủ, chính xác để đảm bảo quyền lợi của khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790