Thông tư liên tịch 13 phân công, quản lý Nhà nước về ATTP

Thông tư liên tịch số 13 vừa được ban hành là bước quan trọng đánh dấu sự chú trọng và cam kết của Nhà nước đối với an toàn thực phẩm. Được xem là một công cụ quan trọng để phân công và quản lý nhiệm vụ liên quan đến an toàn thực phẩm, thông tư này đặt ra nhiều kỳ vọng về việc nâng cao chất lượng, an toàn và minh bạch trong ngành thực phẩm của Việt Nam. Hãy cùng điểm mặt những điều quan trọng mà thông tư liên tịch 13 mang lại để hiểu rõ hơn về cam kết của chính phủ trong việc đảm bảo sức khỏe cộng đồng qua thực phẩm. Tuy thông tư liên tịch đã hết hiệu lực thi hành nhưng những quy định của nó vẫn có ảnh hưởng đến việc quản lý về an toàn thực phẩm hiện nay.

Thông tư liên tịch 132014TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT
Thông tư liên tịch 132014TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT

1. Giới thiệu Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm.

Thông tư có hiệu lực thi hành ngày 26 tháng 5 năm 2014.

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư liên tịch này hướng dẫn:

 • Phân công và phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
 • Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm.
 • Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

Đối tượng áp dụng Thông tư liên tịch này áp dụng đối với:

 • Các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
 • Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên lãnh thổ Việt Nam.
 • Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Nội dung chính của Thông tư liên tịch:

 • Xác định rõ trách nhiệm của từng Bộ và cơ quan quản lý trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm, từ việc kiểm soát nguồn nguyên liệu đến quản lý quy trình sản xuất và kiểm tra thực phẩm đã sản xuất.
 • Quy định các nguyên tắc và phương thức phối hợp giữa các cơ quan trong việc quản lý an toàn thực phẩm.

2. Tầm quan trọng của Thông tư liên tịch

Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT về việc hướng dẫn phân công và phối hợp trong quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm đặt ra một cơ sở hữu ích và hiệu quả trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tầm quan trọng của thông tư này thể hiện qua các điểm sau:

 • Hiệu quả quản lý: Thông tư xác định rõ vai trò và trách nhiệm của các cơ quan liên quan, từ Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến Bộ Công Thương, trong quá trình quản lý an toàn thực phẩm. Điều này giúp tăng cường hiệu quả trong việc đối phó với rủi ro và đảm bảo chất lượng thực phẩm.
 • Phân công rõ ràng: Thông tư xác định cụ thể nhiệm vụ và quyền hạn của từng cơ quan, tạo nền tảng cho sự phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm soát an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ. Sự phân công rõ ràng giúp tránh tình trạng mơ hồ và làm tăng khả năng ứng phó nhanh chóng khi có vấn đề xảy ra.
 • Bảo vệ người tiêu dùng: Bằng cách tăng cường sự liên kết giữa các cơ quan, thông tư đảm bảo rằng người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi từ một hệ thống an toàn thực phẩm mạnh mẽ và đồng đều trên toàn quốc.
 • Thúc đẩy phát triển bền vững: Việc phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành không chỉ đảm bảo an toàn thực phẩm ngày càng cao mà còn tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành thực phẩm.

Thông tư liên tịch 13 đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm toàn diện, hỗ trợ sự phát triển của ngành thực phẩm Việt Nam và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

3. Nội dung chính của Thông tư liên tịch

Nguyên tắc phân công, phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

 • Bảo đảm nguyên tắc một sản phẩm, một cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan quản lý nhà nước.
 • Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo danh mục quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này.
 • Đối với cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 bộ trở lên trong đó có sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế thì Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý.
 • Đối với cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm quản lý.
 • Đối với cơ sở kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 Bộ trở lên (bao gồm cả chợ và siêu thị) thì Bộ Công Thương chịu trách nhiệm quản lý trừ chợ đầu mối, đấu giá nông sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.
 • Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm trừ những loại dụng cụ, vật liệu bao gói chuyên dụng gắn liền và chỉ được sử dụng cho các sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương.
 • Nếu có phát sinh, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Liên bộ giải quyết hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp cần thiết.

Phối hợp giữa các cơ quan Trung ương trong việc thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm

 • Trường hợp phải tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành thì Bộ Y tế gửi văn bản cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và các cơ quan có liên quan để phối hợp, chỉ đạo cơ quan thuộc hệ thống của mình trong việc phối hợp thanh tra, kiểm tra. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành phải xác định rõ nội dung, địa bàn, cơ quan chủ trì đoàn thanh tra, kiểm tra và cơ quan phối hợp.
 • Kết thúc đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành; định kỳ 6 tháng, hằng năm các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và các bộ, ngành được giao tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý hoặc phạm vi được giao thanh tra, kiểm tra về Bộ Y tế để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm và Thủ tướng Chính phủ.

Quy trình xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

 • Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân.
 • Kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm theo lĩnh vực quản lý.
 • Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được cấp cho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành. Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày tham gia đánh giá (ngày kiểm tra) cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 9 Thông tư liên tịch này có trách nhiệm cấp giấy xác nhận. Mẫu giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 02a quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này.

Thông tư liên tịch 13 về phân công và quản lý Nhà nước về An toàn thực phẩm là bước quan trọng, đánh dấu sự chú trọng cao từ các cơ quan chức năng đối với an toàn thực phẩm. Việc phân công rõ ràng và hiệu quả giữa các đơn vị quản lý sẽ giúp củng cố hệ thống kiểm soát và đảm bảo chất lượng thực phẩm, đồng thời tăng cường sự tin tưởng của người tiêu dùng. Thông tư này không chỉ là nền tảng để xây dựng môi trường thực phẩm an toàn mà còn là cam kết của Nhà nước trong việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.

Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790