Các loại kiểm định chất lượng sản phẩm và chi phí kiểm định

Trong quá trình sản xuất, việc đảm bảo chất lượng sản phẩm là yếu tố quyết định sự thành công của mọi doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu này, các phương pháp kiểm định chất lượng sản phẩm đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, việc thực hiện các loại kiểm định này không chỉ mang lại chất lượng sản phẩm cao mà còn đồng thời đối mặt với chi phí kiểm định đáng kể. Trong bài viết này VSATTP sẽ tìm hiểu về các loại kiểm định chất lượng sản phẩm và mối quan hệ giữa chúng với chi phí kiểm định.

Các loại kiểm định chất lượng sản phẩm và chi phí kiểm định
Các loại kiểm định chất lượng sản phẩm và chi phí kiểm định

1. Thế nào là kiểm định chất lượng sản phẩm

Kiểm định chất lượng sản phẩm là quá trình đánh giá và xác nhận tính chất, đặc điểm, và yếu tố khác của một sản phẩm để đảm bảo rằng nó đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn chất lượng cụ thể. Quá trình này có thể bao gồm nhiều phương pháp và bước kiểm tra để đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng mong đợi về chất lượng và hiệu suất.

>>>>>>>>>Xem thêm: Tìm hiểu về kiểm nghiệm định kỳ thực phẩm [2024]

2. Các loại kiểm định chất lượng sản phẩm 

Có nhiều cách phân loại kiểm định chất lượng sản phẩm, trong đó có thể phân loại theo các tiêu chí sau:

Theo mục đích kiểm định:

 • Kiểm định chất lượng sản phẩm bắt buộc: Là hoạt động kiểm định chất lượng sản phẩm được quy định trong các quy định pháp luật.
 • Kiểm định chất lượng sản phẩm tự nguyện: Là hoạt động kiểm định chất lượng sản phẩm được thực hiện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm.

Theo thời điểm kiểm định:

 • Kiểm định chất lượng sản phẩm định kỳ: Là hoạt động kiểm định chất lượng sản phẩm được thực hiện theo định kỳ, thường là theo quy định của pháp luật.
 • Kiểm định chất lượng sản phẩm đột xuất: Là hoạt động kiểm định chất lượng sản phẩm được thực hiện khi có dấu hiệu vi phạm quy định về chất lượng sản phẩm.

Theo phương pháp kiểm định:

 • Kiểm định chất lượng sản phẩm bằng phương pháp thử nghiệm: Là hoạt động kiểm định chất lượng sản phẩm dựa trên việc thực hiện các phép thử nghiệm theo các phương pháp tiêu chuẩn.
 • Kiểm định chất lượng sản phẩm bằng phương pháp đánh giá cảm quan: Là hoạt động kiểm định chất lượng sản phẩm dựa trên việc đánh giá các đặc tính cảm quan của sản phẩm, bao gồm màu sắc, mùi vị, độ trong, độ nhớt,…

Theo đối tượng kiểm định:

 • Kiểm định chất lượng sản phẩm hàng hóa: Là hoạt động kiểm định chất lượng đối với các sản phẩm hàng hóa, bao gồm thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm, dược phẩm, điện tử,…
 • Kiểm định chất lượng sản phẩm dịch vụ: Là hoạt động kiểm định chất lượng đối với các sản phẩm dịch vụ, bao gồm dịch vụ khách sạn, dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải,…

Theo cơ quan thực hiện kiểm định:

 • Kiểm định chất lượng sản phẩm do cơ quan nhà nước thực hiện: Là hoạt động kiểm định chất lượng sản phẩm được thực hiện bởi các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 • Kiểm định chất lượng sản phẩm do tổ chức, cá nhân được chỉ định thực hiện: Là hoạt động kiểm định chất lượng sản phẩm được thực hiện bởi các tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước chỉ định.
 • Kiểm định chất lượng sản phẩm do tổ chức, cá nhân tự thực hiện: Là hoạt động kiểm định chất lượng sản phẩm được thực hiện bởi các tổ chức, cá nhân tự tổ chức thực hiện.

3. Chi phí kiểm định chất lượng sản phẩm 

Chi phí kiểm định chất lượng sản phẩm 
Chi phí kiểm định chất lượng sản phẩm

Chi phí kiểm định chất lượng sản phẩm là khoản chi phí mà các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm phải bỏ ra để thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng sản phẩm. Chi phí kiểm định chất lượng sản phẩm bao gồm các khoản chi phí sau:

 • Chi phí lấy mẫu: Chi phí này bao gồm chi phí cho nhân công, trang thiết bị, phương tiện vận chuyển,… để lấy mẫu sản phẩm.
 • Chi phí phân tích mẫu: Chi phí này bao gồm chi phí cho nhân công, trang thiết bị, hóa chất,… để thực hiện các phép thử nghiệm mẫu sản phẩm.
 • Chi phí khác: Chi phí này bao gồm chi phí cho các thủ tục hành chính, chi phí lưu kho mẫu,…

Chi phí kiểm định chất lượng sản phẩm phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

 • Loại sản phẩm: Chi phí kiểm định chất lượng sản phẩm của các loại sản phẩm khác nhau sẽ khác nhau. Các sản phẩm có cấu tạo phức tạp, yêu cầu kiểm nghiệm nhiều chỉ tiêu sẽ có chi phí kiểm định cao hơn.
 • Phương pháp kiểm định: Chi phí kiểm định chất lượng sản phẩm bằng phương pháp thử nghiệm sẽ cao hơn chi phí kiểm định chất lượng sản phẩm bằng phương pháp đánh giá cảm quan.
 • Số lượng mẫu kiểm nghiệm: Chi phí kiểm định chất lượng sản phẩm sẽ tăng lên khi số lượng mẫu kiểm nghiệm tăng lên.
 • Địa điểm thực hiện kiểm định: Chi phí kiểm định chất lượng sản phẩm sẽ cao hơn khi thực hiện tại các cơ sở kiểm nghiệm có uy tín, chất lượng cao.

Tại Việt Nam, chi phí kiểm định chất lượng sản phẩm thường dao động từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng/mẫu kiểm nghiệm, tùy thuộc vào loại sản phẩm, phương pháp kiểm định, số lượng mẫu kiểm nghiệm và địa điểm thực hiện kiểm định.

4. Doanh nghiệp cần làm kiểm định chất lượng nào ?

Doanh nghiệp cần làm kiểm định chất lượng tùy thuộc vào ngành nghề, quy mô và mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, có một số loại kiểm định chất lượng phổ biến mà các doanh nghiệp cần quan tâm, bao gồm:

 • Kiểm định chất lượng sản phẩm

Kiểm định chất lượng sản phẩm là hoạt động đánh giá sự phù hợp của sản phẩm với các yêu cầu quy định, bao gồm các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn, vệ sinh,… Kiểm định chất lượng sản phẩm là bắt buộc đối với một số loại sản phẩm, chẳng hạn như thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm,…

 • Kiểm định chất lượng dịch vụ

Kiểm định chất lượng dịch vụ là hoạt động đánh giá sự phù hợp của dịch vụ với các yêu cầu quy định, bao gồm các tiêu chuẩn về chất lượng, thời gian, giá cả,… Kiểm định chất lượng dịch vụ là bắt buộc đối với một số loại dịch vụ, chẳng hạn như dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải,…

 • Kiểm định chất lượng hệ thống quản lý

Kiểm định chất lượng hệ thống quản lý là hoạt động đánh giá sự phù hợp của hệ thống quản lý với các tiêu chuẩn quốc tế, chẳng hạn như ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,… Kiểm định chất lượng hệ thống quản lý giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và các đối tác.

 • Kiểm định chất lượng môi trường

Kiểm định chất lượng môi trường là hoạt động đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp. Kiểm định chất lượng môi trường giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

 • Kiểm định chất lượng an toàn lao động

Kiểm định chất lượng an toàn lao động là hoạt động đánh giá mức độ an toàn của nơi làm việc, các thiết bị, máy móc,… tại doanh nghiệp. Kiểm định chất lượng an toàn lao động giúp doanh nghiệp đảm bảo an toàn cho người lao động, giảm thiểu tai nạn lao động.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể thực hiện các loại kiểm định chất lượng khác tùy theo nhu cầu và mục tiêu kinh doanh của mình.

5. Vai trò của kiểm định chất lượng sản phẩm 

Kiểm định chất lượng sản phẩm là quá trình quan trọng trong sản xuất để đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng. Tuy nhiên, việc thực hiện các loại kiểm định này cũng đồng nghĩa với chi phí cao. Đối với doanh nghiệp, quyết định về loại kiểm định và mức độ chi phí phải được đưa ra một cách cân nhắc để đảm bảo sự cân bằng giữa chất lượng và hiệu quả kinh tế.

6. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Tại sao kiểm định chất lượng sản phẩm là quan trọng?

Trả lời: Kiểm định chất lượng sản phẩm giúp đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu của khách hàng, tăng độ tin cậy và giảm rủi ro về sản phẩm kém chất lượng.

Câu hỏi 2: Kiểm định chất lượng và đảm bảo chất lượng có giống nhau không?

Trả lời: Kiểm định chất lượng là quá trình đánh giá sản phẩm, trong khi đảm bảo chất lượng liên quan đến việc tạo ra một hệ thống để đảm bảo chất lượng. Đảm bảo chất lượng bao gồm cả kiểm định chất lượng nhưng còn liên quan đến các phương pháp quản lý để ngăn chặn sự cố.

Câu hỏi 3: Chi phí kiểm định ảnh hưởng như thế nào đến giá thành sản phẩm?

Trả lời: Chi phí kiểm định thêm vào chi phí sản xuất, có thể tăng giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, nếu kiểm định giúp ngăn chặn sản phẩm kém chất lượng, nó có thể giảm chi phí sửa chữa, bảo hành và giữ uy tín thương hiệu.

Câu hỏi 4: Làm thế nào để tối ưu hóa chi phí kiểm định chất lượng?

Trả lời: Tối ưu hóa chi phí kiểm định có thể đạt được bằng cách áp dụng các phương pháp kiểm định hiệu quả, tự động hóa quy trình, và liên tục cải tiến để giảm thời gian và nguồn lực.

Câu hỏi 5: Làm thế nào để đảm bảo rằng kiểm định chất lượng là công bằng và khách quan?

Trả lời: Để đảm bảo công bằng và khách quan, quy trình kiểm định cần được thiết kế một cách minh bạch, sử dụng thiết bị đo chính xác, và có sự giám sát đầy đủ. Các tiêu chuẩn kiểm định cũng cần được duyệt và theo dõi thường xuyên.

Câu hỏi 6: Tại sao doanh nghiệp cần xem xét lại chi phí kiểm định định kỳ?

Trả lời: Xem xét lại chi phí kiểm định định kỳ giúp doanh nghiệp đảm bảo rằng họ đang sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả nhất, có thể tìm kiếm cơ hội để giảm chi phí mà không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790