Nghị định 115/2018 về an toàn thực phẩm [CẬP NHẬT MỚI NĂM 2024]

An toàn thực phẩm, với tầm quan trọng to lớn đối với sức khỏe và sự phát triển của mỗi người dân cũng như cả nước, luôn là một vấn đề quan trọng không thể bỏ qua. Việc đảm bảo rằng thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ hàng ngày đủ sạch, an toàn và không gây hại là một trách nhiệm tối cao của mọi quốc gia. Đó là lý do tại sao Nghị định 115/2018 về an toàn thực phẩm, một sáng kiến quan trọng được ban hành bởi Chính phủ Việt Nam, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng.

Trong bài viết này VSATTP sẽ cùng bạn tìm hiểu về vấn đề Nghị định 115/2018 về an toàn thực phẩm – Nghị định Chính phủ, tìm hiểu về nội dung quan trọng của nó và tầm quan trọng đối với cuộc sống hàng ngày của người Việt Nam. Hãy cùng nhau khám phá những điểm quan trọng về quy định này và tại sao nó đóng một vai trò quyết định trong việc bảo vệ sức khỏe và an toàn của chúng ta.

Nghị định 115/2018 về an toàn thực phẩm
Nghị định 115/2018 về an toàn thực phẩm

1. Giới thiệu về Nghị định 115 và vai trò của Chính phủ trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm.

Nghị định 115/2018/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành ngày 20 tháng 10 năm 2018, là một quy định của Chính phủ Việt Nam về an toàn thực phẩm. Nghị định này có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Dưới đây là một số điểm nổi bật về Nghị định 115 và vai trò của Chính phủ:

 • Mục tiêu và phạm vi áp dụng: 

Nghị định 115 nhằm đề ra các quy định và biện pháp cụ thể để kiểm soát, quản lý và đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sử dụng thực phẩm. Nghị định này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm trên toàn quốc.

 • Quản lý an toàn thực phẩm: 

Nghị định 115 quy định về trách nhiệm của Chính phủ và các cơ quan chức năng trong việc quản lý an toàn thực phẩm. Chính phủ có nhiệm vụ xây dựng chính sách, pháp luật, chuẩn mực và quy trình quản lý an toàn thực phẩm. Các cơ quan chức năng có trách nhiệm tiến hành kiểm tra, giám sát, kiểm soát, và xử lý vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm.

 • Quy định về sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu thực phẩm: 

Nghị định 115 đặt ra các quy định chi tiết về quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh và nhập khẩu thực phẩm. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm phải tuân thủ các quy định này để đảm bảo an toàn và chất lượng thực phẩm.

 • Kiểm tra và giám sát: 

Nghị định 115 quy định về quy trình kiểm tra và giám sát an toàn thực phẩm. Các cơ quan chức năng có quyền tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu thực phẩm. Nếu phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng có thể áp dụng biện pháp xử lý và xử phạt theo quy định của pháp luật.

 • Nâng cao nhận thức công chúng: 

Nghị định 115 nhấn mạnh vai trò của việc nâng cao nhận thức và kiến thức về an toàn thực phẩm cho công chúng. Chính phủ và các cơ quan chức năng phải tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền và giáo dục để người dân hiểu rõ về quyền lợi và trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tổng quan, Nghị định 115/2018/NĐ-CP đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường quản lý và đảm bảo an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Chính phủ đóng vai trò chủ đạo trong việc xây dựng chính sách, pháp luật và quy trình quản lý, đồng thời thực hiệnXin lỗi, có một sự nhầm lẫn trong câu trước. 

>>>>>>>>>Xem thêm: Tổng hơp một số nghị định về an toàn thực phẩm mới nhất

2. Tầm quan trọng của nghị định 115 về an toàn thực phẩm

Nghị định 115/2018/NĐ-CP có tầm quan trọng đáng kể trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Dưới đây là một số điểm tầm quan trọng của Nghị định 115:

 • Bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng: 

Nghị định 115 thiết lập các quy trình và tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm. Điều này giúp đảm bảo rằng thực phẩm được sản xuất, chế biến, vận chuyển và kinh doanh đáp ứng các yêu cầu an toàn, không gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Quy định này giúp giảm nguy cơ nhiễm độc thực phẩm và các vấn đề sức khỏe khác liên quan đến thực phẩm.

 • Tăng cường quản lý và giám sát: 

Nghị định 115 quy định về quy trình kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm. Các cơ quan chức năng được ủy quyền và có trách nhiệm thực hiện công tác kiểm tra và giám sát, đảm bảo rằng các doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm tuân thủ các quy định an toàn thực phẩm. Điều này giúp tăng cường sự minh bạch, trách nhiệm và đáng tin cậy trong ngành thực phẩm.

 • Đẩy mạnh trách nhiệm của các doanh nghiệp: 

Nghị định 115 đặt ra các quy định và yêu cầu cụ thể cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm. Các doanh nghiệp phải tuân thủ các quy trình sản xuất, chế biến, vận chuyển, bảo quản và kinh doanh thực phẩm theo các tiêu chuẩn an toàn. Điều này khuyến khích các doanh nghiệp cải thiện chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm, tạo lòng tin cho người tiêu dùng và tăng cường cạnh tranh trong thị trường.

 • Nâng cao nhận thức và kiến thức: 

Nghị định 115 nhấn mạnh vai trò của việc nâng cao nhận thức và kiến thức về an toàn thực phẩm. Chính phủ và các cơ quan chức năng có trách nhiệm tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục và cung cấp thông tin cho công chúng về quyền lợi và trách nhiệm của họ trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Điều này giúp người tiêu dùng có nhận thức tốt hơn về lựa chọn thực phẩm an toàn và thúc đẩy sự tiêu thụ thông minh.

Tóm lại, Nghị định 115/2018/NĐ-CP có tầm quan trọng lớn trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Nó tạo ra một hệ thống quy định, quy trình và tiêu chuẩn để kiểm soát và quản lý an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và tăng cường trách nhiệm của các doanh nghiệp

3. Nội dung của Nghị định 115/2018/NĐ-CP về an toàn thực phẩm

Nội dung của Nghị định 115/2018/NĐ-CP về an toàn thực phẩm
Nội dung của Nghị định 115/2018/NĐ-CP về an toàn thực phẩm

Nghị định 115 về an toàn thực phẩm là một văn bản quan trọng đặt ra các quy định và hướng dẫn cụ thể để đảm bảo an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Dưới đây là một tóm tắt về nội dung của Nghị định 115:

 • Quy định chung về an toàn thực phẩm

Nghị định 115 quy định về sự cần thiết của việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong mọi giai đoạn từ sản xuất đến tiêu thụ. Quy định này bao gồm việc kiểm tra, giám sát, và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

 • Quy định về giám sát và kiểm tra

Nghị định này xác định cơ quan chức năng có trách nhiệm thực hiện giám sát và kiểm tra an toàn thực phẩm tại cấp địa phương và quốc gia. Điều này bao gồm việc thực hiện kiểm tra chất lượng thực phẩm, kiểm tra vệ sinh cơ sở sản xuất, và xử lý vi phạm.

 • Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp

Nghị định 115 xác định rõ quyền và trách nhiệm của các doanh nghiệp thực phẩm. Doanh nghiệp phải đảm bảo rằng sản phẩm của họ đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và không gây hại cho người tiêu dùng.

 • Bảo vệ nguồn gốc sản phẩm

Nghị định này yêu cầu doanh nghiệp phải đảm bảo rằng nguồn gốc của sản phẩm thực phẩm được xác định rõ ràng. Điều này giúp ngăn chặn việc tiêu thụ thực phẩm không an toàn và đảm bảo tính minh bạch trong chuỗi cung ứng.

 • Ứng phó với sự cố và rút hàng

Nghị định 115 đề xuất các biện pháp cụ thể để ứng phó với tình huống sự cố hoặc phát hiện sản phẩm thực phẩm không an toàn. Điều này bao gồm quy định về việc rút hàng khỏi thị trường và thông báo đối với người tiêu dùng.

 • Quản lý thực phẩm nhập khẩu

Nghị định 115 áp dụng quy tắc cụ thể đối với thực phẩm nhập khẩu. Điều này bao gồm việc kiểm tra và đảm bảo rằng thực phẩm nhập khẩu đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn tương tự như thực phẩm sản xuất trong nước.

 • Hình phạt và xử lý vi phạm

Nghị định này quy định về các hình phạt và biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Điều này bao gồm cả việc thu hồi, ngừng lưu hành sản phẩm không an toàn và xử lý pháp lý đối với các doanh nghiệp vi phạm.

Mức xử phạt vi phạm hành chính

Nghị định 115 quy định mức xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm theo 04 mức sau:

 • Mức phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng
 • Mức phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng
 • Mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
 • Mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

Ngoài ra, Nghị định 115 còn quy định về các hình thức xử phạt bổ sung đối với các hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, bao gồm:

 • Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
 • Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
 • Buộc tiêu hủy thực phẩm vi phạm
 • Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam thực phẩm vi phạm
 • Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng

Nghị định 115 cũng nhấn mạnh quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng trong việc bảo vệ sức khỏe của họ. Người tiêu dùng cần thông báo về sản phẩm không an toàn và tham gia vào quá trình đảm bảo an toàn thực phẩm.

>>>>>Xem thêm: Nghị định 155 về an toàn thực phẩm [MỚI CẬP NHẬT NĂM 2024]

4. Những điểm mới của Nghị định

Nghị định số 115/2018/NĐ-CP có nhiều điểm mới so với Nghị định số 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm trước đây. Một số điểm mới đáng chú ý như sau:

 • Bổ sung thêm quy định về việc xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm trên môi trường mạng. Theo đó, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm trên môi trường mạng sẽ bị xử phạt theo quy định của Nghị định.

 • Sửa đổi, bổ sung quy định về việc kiểm tra an toàn thực phẩm. Theo đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm bằng hình thức trực tiếp hoặc thông qua hệ thống công nghệ thông tin.

 • Bổ sung quy định về việc công bố thông tin về an toàn thực phẩm. Theo đó, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải công bố thông tin về an toàn thực phẩm trên trang thông tin điện tử của mình hoặc trên cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

 • Sửa đổi, bổ sung quy định về việc thu hồi thực phẩm không bảo đảm an toàn. Theo đó, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm có trách nhiệm thu hồi thực phẩm không bảo đảm an toàn và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của Nghị định.

5. Mọi người cùng hỏi

5.1. Nghị định 115/2018/NĐ-CP là gì và mục đích chính của nó là gì?

Trả lời: Nghị định 115/2018/NĐ-CP là một văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ Việt Nam ban hành để điều chỉnh về an toàn thực phẩm. Mục đích chính của nghị định này là nâng cao chất lượng và an toàn của thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, và kiểm soát rủi ro trong quá trình sản xuất và tiêu thụ thực phẩm.

5.2. Nghị định 115/2018/NĐ-CP có điều chỉnh những khía cạnh nào của an toàn thực phẩm?

Trả lời: Nghị định 115/2018/NĐ-CP điều chỉnh nhiều khía cạnh của an toàn thực phẩm, bao gồm quản lý an toàn thực phẩm từ quá trình sản xuất đến tiêu thụ, đánh giá và quản lý rủi ro, quản lý thông tin an toàn thực phẩm, kiểm soát thực phẩm nhập khẩu, và xử phạt vi phạm an toàn thực phẩm.

5.3 Nghị định này có yêu cầu gì đối với doanh nghiệp sản xuất thực phẩm?

Trả lời: Nghị định 115/2018/NĐ-CP yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm phải tuân thủ các quy tắc an toàn thực phẩm, triển khai các biện pháp đảm bảo vệ sinh thực phẩm, đảm bảo chất lượng và nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm, thực hiện đánh giá và quản lý rủi ro.

5.4 Nghị định này có điều chỉnh về quảng bá và quảng cáo thực phẩm không?

Trả lời: Đúng, Nghị định 115/2018/NĐ-CP cũng có quy định về quảng bá và quảng cáo thực phẩm. Doanh nghiệp phải đảm bảo thông tin quảng cáo chính xác và không gây hiểu lầm về chất lượng, an toàn thực phẩm. Quảng cáo không được làm ảnh hưởng đến quyết định hợp lý của người tiêu dùng.

Nghị định 115 là một công cụ quan trọng để đảm bảo an toàn thực phẩm tại Việt Nam và đóng vai trò quyết định trong việc bảo vệ sức khỏe của người dân và thúc đẩy sự phát triển của ngành thực phẩm. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790