Nghị định 155 về an toàn thực phẩm [MỚI CẬP NHẬT 2024]

An toàn thực phẩm luôn đứng ở trung tâm của cuộc sống hàng ngày của mọi người. Việc đảm bảo rằng thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ là an toàn và không gây hại đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe và sự phát triển của một quốc gia. Nghị định 155 về an toàn thực phẩm đã đặt nền tảng cho việc bảo vệ an toàn thực phẩm và sức khỏe của cộng đồng.
Trong bài viết này VSATTP sẽ cùng bạn tìm hiểu về vấn đề Nghị định 155 về an toàn thực phẩm – Nghị định Chính phủ và tìm hiểu về những điểm quan trọng trong quy định này.

Nghị định 155 về an toàn thực phẩm
Nghị định 155 về an toàn thực phẩm

Nghị định 115 về an toàn thực phẩm là một trong những tài liệu quan trọng nhất trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe của cộng đồng và đảm bảo an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Đây là một chính sách quan trọng được ban hành bởi Chính phủ Việt Nam, đặt ra các quy định và hướng dẫn cụ thể về an toàn thực phẩm, và đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người tiêu dùng khỏi thực phẩm không an toàn.

Nghị định 115 là một bước quan trọng của Chính phủ để đáp ứng trách nhiệm này. Nó xác định các quy định về việc kiểm tra, giám sát, và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Chính phủ cùng với các cơ quan chức năng tại cấp địa phương và quốc gia phải thực hiện việc giám sát và kiểm tra quy tắc an toàn thực phẩm được tuân thủ một cách nghiêm ngặt.

Chính phủ cũng đặt ra quyền và trách nhiệm cụ thể cho các doanh nghiệp thực phẩm. Các doanh nghiệp phải đảm bảo rằng sản phẩm của họ tuân thủ các quy tắc an toàn và không gây hại cho người tiêu dùng. Nếu vi phạm, Chính phủ áp dụng các biện pháp quản lý và xử lý phù hợp.

>>>>>>Xem thêm: Tổng hơp một số nghị định về an toàn thực phẩm mới nhất

2. Tầm quan trọng của nghị định 155 về an toàn thực phẩm

Nghị định 155 về an toàn thực phẩm đóng một vai trò quan trọng và không thể bị xem nhẹ trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Dưới đây là một số điểm về tầm quan trọng của Nghị định 155:

 • Bảo vệ sức khỏe cộng đồng: Nghị định 155 được thiết lập để đảm bảo rằng thực phẩm được sản xuất, chế biến và tiêu thụ tại Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn. Điều này đảm bảo rằng người tiêu dùng không tiêu thụ thực phẩm không an toàn, giúp bảo vệ sức khỏe và sự phát triển của cộng đồng.
 • Minh bạch và tin cậy: Nghị định 155 yêu cầu các doanh nghiệp thực phẩm phải tuân thủ các quy tắc về an toàn thực phẩm. Điều này tạo ra tính minh bạch trong chuỗi cung ứng thực phẩm, giúp người tiêu dùng tin tưởng vào nguồn gốc và chất lượng của sản phẩm.
 • Ngăn chặn thực phẩm không an toàn: Nghị định 155 đưa ra các quy định cụ thể về kiểm tra chất lượng thực phẩm, kiểm tra vệ sinh cơ sở sản xuất và xử lý vi phạm. Điều này giúp ngăn chặn thực phẩm không an toàn từ việc lưu hành trên thị trường.
 • Đảm bảo quản lý chặt chẽ: Nghị định 155 quy định cơ cấu quản lý chặt chẽ, trong đó cơ quan chức năng cấp địa phương và quốc gia có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn. Điều này giúp đảm bảo rằng việc quản lý an toàn thực phẩm được thực hiện một cách hiệu quả.
 • Phát triển ngành thực phẩm: Nghị định 155 cũng tạo điều kiện thuận lợi để phát triển ngành thực phẩm tại Việt Nam. Điều này bởi việc đảm bảo an toàn thực phẩm sẽ giúp tạo sự tin tưởng từ phía người tiêu dùng và từ các thị trường xuất khẩu, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của ngành này.
 • Hợp nhất quy định: Nghị định 155 hợp nhất các quy định và hướng dẫn liên quan đến an toàn thực phẩm, giúp tạo ra một tài liệu quy phạm cụ thể và dễ dàng thực hiện.

Tầm quan trọng của Nghị định 155 về an toàn thực phẩm không chỉ nằm ở việc bảo vệ sức khỏe của người dân mà còn ở việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành thực phẩm và tạo ra một môi trường an toàn và minh bạch trong việc tiêu thụ thực phẩm tại Việt Nam.

3. Nội dung của Nghị định 155 về an toàn thực phẩm

Nội dung của Nghị định 155 về an toàn thực phẩm
Nội dung của Nghị định 155 về an toàn thực phẩm

Nghị định 155 về an toàn thực phẩm là một văn bản pháp luật quan trọng của Chính phủ Việt Nam, đặt ra những quy định và hướng dẫn cụ thể về việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, lưu trữ, vận chuyển, và tiêu thụ thực phẩm. Nghị định này có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe của người dân và đảm bảo rằng thực phẩm mà họ tiêu thụ là an toàn và không gây hại. Dưới đây, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào nội dung của Nghị định 155 và tầm quan trọng của nó.

 • Quy định chung về an toàn thực phẩm: Nghị định 155 đưa ra quy định chung về việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Điều này bao gồm việc xác định rằng thực phẩm phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng, từ quá trình sản xuất, chế biến, lưu trữ đến vận chuyển và tiêu thụ. Quy định này cung cấp một cơ sở pháp lý mạnh mẽ để đảm bảo an toàn thực phẩm trong mọi khía cạnh.
 • Quản lý an toàn thực phẩm: Nghị định 155 xác định vai trò và trách nhiệm của các cơ quan chức năng tại cấp địa phương và quốc gia trong việc quản lý an toàn thực phẩm. Điều này bao gồm việc thiết lập các cơ cấu quản lý, kiểm tra chất lượng thực phẩm, giám sát các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm, đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm. Quản lý an toàn thực phẩm đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng để đảm bảo rằng các tiêu chuẩn an toàn được tuân thủ một cách nghiêm ngặt.
 • Đánh giá rủi ro: Nghị định 155 yêu cầu việc đánh giá rủi ro liên quan đến an toàn thực phẩm. Điều này có nghĩa là cần xác định các vấn đề tiềm ẩn và đưa ra các biện pháp ngăn chặn trước khi xảy ra. Việc đánh giá rủi ro giúp xác định các yếu tố có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng và xây dựng chiến lược ứng phó.
 • Kiểm tra và kiểm soát thực phẩm nhập khẩu: Nghị định 155 đề xuất các biện pháp kiểm tra và kiểm soát thực phẩm nhập khẩu. Điều này là một phần quan trọng để đảm bảo rằng thực phẩm nhập khẩu đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn tương tự như thực phẩm sản xuất trong nước. Các cơ quan chức năng phải thực hiện kiểm tra, xác minh nguồn gốc, và đảm bảo rằng thực phẩm nhập khẩu là an toàn cho người tiêu dùng.
 • Biện pháp ứng phó với sự cố và vi phạm: Nghị định 155 xác định các biện pháp cụ thể để ứng phó với sự cố thực phẩm hoặc vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Điều này bao gồm việc rút hàng khỏi thị trường, thông báo cho người tiêu dùng, và xử lý pháp lý đối với các trường hợp vi phạm. Biện pháp ứng phó này đảm bảo rằng khi có vấn đề về an toàn thực phẩm, các cơ quan chức năng sẽ can thiệp một cách nhanh chóng để ngăn chặn nguy cơ cho người tiêu dùng.
 • Tổ chức và quản lý an toàn thực phẩm: Nghị định 155 xác định cơ cấu tổ chức và quản lý an toàn thực phẩm. Điều này bao gồm việc thành lập các cơ quan chức năng có trách nhiệm giám sát và thực hiện các biện pháp an toàn thực phẩm. Các cơ quan này cần tuân theo các nguyên tắc làm việc cụ thể để đảm bảo tính hiệu quả và minh bạch trong việc quản lý an toàn thực phẩm.
 • Hình phạt và xử lý vi phạm: Nghị định 155 quy định về các hình phạt và biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Điều này bao gồm cả việc thu hồi, ngừng lưu hành sản phẩm không an toàn và xử lý pháp lý đối với các doanh nghiệp vi phạm. Việc áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm này có ý nghĩa quan trọng để đảm bảo tuân thủ quy định và tạo ra sự kỷ luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.
 • Phân chia trách nhiệm và quyền của các cơ quan liên quan: Nghị định 155 xác định rõ phân chia trách nhiệm và quyền của các cơ quan liên quan đối với an toàn thực phẩm. Điều này đảm bảo sự hợp nhất trong quản lý và tránh xung đột quyền lực giữa các cơ quan. Sự hợp tác giữa các cơ quan là điều cần thiết để đảm bảo rằng an toàn thực phẩm là một ưu tiên hàng đầu.

Tóm lại, Nghị định 155 về an toàn thực phẩm là một công cụ quan trọng để đảm bảo an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Nó xác định các quy định cụ thể và hướng dẫn về an toàn thực phẩm, đảm bảo rằng người dân tiêu thụ thực phẩm an toàn và chất lượng. Đồng thời, nó tạo ra sự minh bạch và tin cậy trong chuỗi cung ứng thực phẩm, thúc đẩy sự phát triển của ngành thực phẩm, và đảm bảo rằng việc quản lý an toàn thực phẩm được thực hiện một cách hiệu quả và chặt chẽ.

4. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Nghị định 155 về an toàn thực phẩm là gì?

Nghị định 155 là một văn bản pháp luật của Chính phủ Việt Nam, ban hành nhằm quản lý và đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh, và tiêu thụ.

Câu hỏi 2: Mục tiêu chính của Nghị định 155 là gì?

Nghị định 155 hướng đến việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm, đảm bảo rằng thực phẩm đưa ra thị trường đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Câu hỏi 3: Nghị định này có ảnh hưởng đến người sản xuất và kinh doanh thực phẩm như thế nào?

Nghị định 155 đặt ra các quy định cụ thể về quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng, và bảo đảm an toàn thực phẩm. Người sản xuất và kinh doanh phải tuân thủ các quy định này để đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Câu hỏi 4: Cơ quan nào chịu trách nhiệm thi hành Nghị định 155?

Nghị định 155 do Chính phủ ban hành và được các cơ quan chức năng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm như Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thi hành.

Câu hỏi 5: Nghị định này có những điểm mới nổi bật nào so với các văn bản pháp luật trước đó?

Nghị định 155 có những điểm mới như việc cập nhật tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình kiểm tra và xác nhận chất lượng, cũng như quy định về trách nhiệm của người sản xuất và kinh doanh trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790