Các điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống theo quy định 2024

Dịch vụ ăn uống là một ngành kinh doanh quan trọng trong đời sống xã hội, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều người. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn thực phẩm, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cần đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. Trong bài viết này VSATTP sẽ cùng bạn tìm hiểu về vấn đề các điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống, bao gồm cả yêu cầu về cơ sở vật chất, nhân sự, quản lý, và vệ sinh mà các nhà kinh doanh phải tuân theo. 

Các điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống
Các điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống

1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống là gì?

Điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống có thể khác nhau tùy theo quốc gia và vùng lãnh thổ. Dưới đây là một số điều kiện phổ biến mà bạn cần xem xét:

 • Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm: 

Đây là một yếu tố quan trọng để đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh của bạn tuân thủ các quy định về vệ sinh và an toàn thực phẩm. Bạn cần xin giấy phép từ cơ quan y tế địa phương và tuân thủ các quy chuẩn và quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm như bảo quản thực phẩm, quy trình chế biến, vệ sinh môi trường, v.v.

 • Chứng chỉ đào tạo và kỹ năng: 

Trong một số trường hợp, bạn có thể cần chứng chỉ đào tạo về an toàn thực phẩm hoặc chứng chỉ liên quan đến ngành ẩm thực. Điều này có thể yêu cầu bạn hoàn thành khóa học hoặc đạt các yêu cầu đào tạo cụ thể.

 • Tuân thủ quy định về an toàn lao động: 

Bạn cần đảm bảo tuân thủ quy định về an toàn lao động trong ngành dịch vụ ăn uống. Điều này bao gồm việc đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho nhân viên, cung cấp các thiết bị bảo hộ, tuân thủ quy trình an toàn khi làm việc với thiết bị và chất liệu nguy hiểm, v.v.

 • Quy định về hóa chất và chất liệu: 

Trong trường hợp bạn sử dụng hóa chất trong quá trình chế biến hoặc làm việc với các chất liệu đặc biệt, bạn cần tuân thủ các quy định và yêu cầu đặc biệt về việc lưu trữ, sử dụng và xử lý an toàn.

 • Tuân thủ quy định thuế và tài chính: 

Bạn cần đăng ký mã số thuế và tuân thủ các quy định về thuế và tài chính tương ứng trong ngành dịch vụ ăn uống. Điều này bao gồm việc nộp thuế đúng hạn, duy trì hồ sơ tài chính chính xác và tuân thủ quy định về báo cáo thuế và tài chính.

Lưu ý rằng các yêu cầu và quy định cụ thể có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực. Để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống, bạn nên tìm hiểu và tham khảo quy định pháp luật của địa phương hoặc tư vấn với luật sư hoặc chuyên gia tư vấn kinh doanh.

2. Điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nơi chế biến và kinh doanh dịch vụ ăn uống

Để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong nơi chế biến và kinh doanh dịch vụ ăn uống, các yêu cầu và điều kiện phổ biến bao gồm:

 • Cơ sở vật chất và thiết bị:

Các cơ sở vật chất như nhà bếp, phòng chế biến, khu vực lưu trữ thực phẩm cần được thiết kế và xây dựng sao cho phù hợp với quy định vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thiết bị chế biến và lưu trữ thực phẩm cần được bảo dưỡng và vệ sinh định kỳ để đảm bảo an toàn thực phẩm.

 • Vệ sinh cá nhân:

Đội ngũ nhân viên phải tuân thủ quy định về vệ sinh cá nhân, bao gồm việc đeo đồ bảo hộ như mũ bảo hiểm, khẩu trang, găng tay, và giữ vệ sinh cá nhân trong quá trình làm việc.

Các quy tắc về rửa tay và hướng dẫn về vệ sinh cá nhân cần được thiết lập và tuân thủ.

 • Quản lý thực phẩm:

Cần thiết lập quy trình kiểm soát và giám sát thực phẩm, từ việc mua hàng, kiểm tra chất lượng, lưu trữ, chế biến, đến phân phối và bảo quản thực phẩm dư thừa.

Thực phẩm phải được lưu trữ và bảo quản ở nhiệt độ an toàn để ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và các tác nhân gây bệnh khác.

 • Quy trình chế biến:

Cần tuân thủ các quy trình chế biến thực phẩm an toàn, bao gồm việc nấu nướng, chế biến nhiệt, làm mát, và gia công thực phẩm.

Các nguyên liệu và thành phẩm cần được xử lý và chế biến đúng cách để đảm bảo an toàn thực phẩm.

 • Kiểm tra và giám sát:

Cần thực hiện kiểm tra và giám sát định kỳ để đảm bảo tuân thủ quy định vệ sinh an toàn thực phẩm.

Có thể yêu cầu kiểm tra hiện trường từ cơ quan chức năng hoặc bên thứ ba để đảm bảo tuân thủ các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm.

 • Đào tạo và nhân viên:

Cần đảm bảo nhân viên được đào tạo về vệ sinh an toàn thực phẩm và hiểu rõ các quy định và quy trình liên quan.

Cung cấp các khóa đào tạo và hướng dẫn thường xuyên để nâng cao nhận thức và kỹ năng của nhân viên về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lưu ý rằng các yêu cầu cụ thể có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực. Bạn nên tìm hiểu và tham khảo quy định pháp luật của địa phương hoặc tư vấn với cơ quan chức năng hoặc chuyên gia về vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu và quy định.

>>>>>>Xem thêm: Tìm hiểu về điều kiện kinh doanh khách sạn hiện nay [NĂM 2024]

3. Điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở chế biến và kinh doanh dịch vụ ăn uống

Điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở chế biến và kinh doanh dịch vụ ăn uống
Điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở chế biến và kinh doanh dịch vụ ăn uống

Để bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở chế biến và kinh doanh dịch vụ ăn uống, có một số điều kiện cần tuân thủ. Dưới đây là một số điều kiện quan trọng:

 • Giấy phép kinh doanh: 

Cơ sở chế biến và kinh doanh dịch vụ ăn uống cần có giấy phép kinh doanh hợp pháp từ cơ quan quản lý địa phương. Quy trình xin giấy phép có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.

 • Vệ sinh an toàn thực phẩm: 

Cơ sở chế biến và kinh doanh dịch vụ ăn uống cần tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Điều này bao gồm:

 • Quản lý thực phẩm: 

Cơ sở cần có quy trình quản lý thực phẩm như mua hàng, kiểm tra chất lượng, lưu trữ, vận chuyển, chế biến và phân phối thực phẩm. Cần đảm bảo các quy trình này đáp ứng các yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm.

 • Vệ sinh cá nhân: 

Các nhân viên phải tuân thủ các quy định về vệ sinh cá nhân, bao gồm việc đeo đồ bảo hộ, rửa tay đúng cách và duy trì sạch sẽ trong quá trình làm việc.

 • Chế biến thực phẩm: 

Cơ sở cần tuân thủ các quy định về chế biến thực phẩm an toàn, bao gồm việc đảm bảo nhiệt độ an toàn, tránh ô nhiễm chéo và xử lý thực phẩm dư thừa một cách an toàn.

 • Vệ sinh môi trường: 

Cơ sở cần duy trì môi trường làm việc và không gian kinh doanh sạch sẽ, thoáng mát và không gian phù hợp với quy định vệ sinh an toàn thực phẩm.

 • Kiểm soát nguồn gốc thực phẩm: 

Cơ sở cần kiểm soát và theo dõi nguồn gốc thực phẩm, đảm bảo rằng thực phẩm được mua từ các nguồn đáng tin cậy và tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng.

 • Đào tạo nhân viên: 

Cơ sở cần đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo về vệ sinh an toàn thực phẩm và hiểu rõ các quy định và quy trình liên quan. Đào tạo cần được cung cấp định kỳ để nâng cao nhận thức và kỹ năng của nhân viên.

 • Kiểm tra và giám sát: 

Cơ sở cần thực hiện kiểm tra định kỳ và giám sát để đảm bảo tuân thủ quy định vệ sinh an toàn thực phẩm. Có thể có sự kiểm tra từ các cơ quan chức năng hoặc tổ chức bên thứ ba để đánh giá và đảm bảo tuân thủ.

Lưu ý rằng các yêu cầu cụ thể có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực. Bạn nên tìm hiểu và tham khảo quy định pháp luật của địa phương hoặc tư vấn với cơ quan chức năng hoặc chuyên gia về vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định và yêu cầu.

4. Điều kiện bảo đảm ATTP trong chế biến và bảo quản thực phẩm

Điều kiện bảo đảm ATTP trong chế biến và bảo quản thực phẩm
Điều kiện bảo đảm ATTP trong chế biến và bảo quản thực phẩm

Để bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến và bảo quản, dưới đây là một số điều kiện quan trọng cần tuân thủ:

 • Vệ sinh cá nhân:

Nhân viên tham gia vào quá trình chế biến và bảo quản thực phẩm cần tuân thủ quy định về vệ sinh cá nhân, bao gồm việc rửa tay đúng cách trước và sau khi tiếp xúc với thực phẩm, đeo đồ bảo hộ như mũ bảo hiểm, áo phục và găng tay.

 • Khu vực làm việc:

Khu vực chế biến và bảo quản thực phẩm cần được thiết kế và xây dựng sao cho phù hợp với quy định vệ sinh an toàn thực phẩm. Nó nên dễ dàng vệ sinh và có đủ không gian để làm việc một cách thoải mái và an toàn.

Các bề mặt tiếp xúc với thực phẩm cần được làm sạch và khử trùng định kỳ để ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và các tác nhân gây bệnh khác.

 • Quy trình chế biến:

Cần tuân thủ các quy trình chế biến thực phẩm an toàn, bao gồm việc đảm bảo nhiệt độ an toàn khi nấu nướng, chế biến nhiệt, làm mát và gia công thực phẩm.

Đảm bảo rằng các nguyên liệu và thành phẩm được xử lý và chế biến đúng cách để đảm bảo an toàn thực phẩm.

 • Kiểm soát nhiệt độ:

Thực phẩm cần được chế biến và bảo quản ở nhiệt độ an toàn để ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn. Điều này áp dụng cho cả quá trình chế biến và quá trình bảo quản thực phẩm.

 • Bảo quản và đóng gói:

Cần sử dụng các phương pháp bảo quản thích hợp như làm lạnh, đông lạnh, sấy khô, hút chân không hoặc đóng gói khí trơ để kéo dài tuổi thọ thực phẩm và ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn.

Đảm bảo rằng các đồ uống và thực phẩm đã được đóng gói an toàn và niêm phong để tránh sự ô nhiễm từ môi trường bên ngoài.

 • Quản lý thực phẩm:

Cần thiết lập quy trình kiểm soát và giám sát thực phẩm, từ việc mua hàng, kiểm tra chất lượng, lưu trữ, chế biến, đến phân phối và bảo quản thực phẩm dư thừa.

Thực phẩm dư thừa cần được xử lý và lưu trữ một cách an toàn để tránh sự phát triển của vi khuẩn và tác nhân gây bệnh.

 • Kiểm tra và giám sát:

Cần thực hiện kiểm tra định kỳ và giám sát để đảm bảo tuân thủ các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm.

Có thể yêu cầu sự kiểm tra hiện trường từ cơ quan chức năng hoặc bên thứ ba để đánh giá và đảm bảo tuân thủ.

Lưuý rằng các yêu cầu cụ thể có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực. Bạn nên tham khảo quy định về an toàn thực phẩm của địa phương hoặc tư vấn với cơ quan chức năng hoặc chuyên gia về vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định và yêu cầu.

>>>>>>Xem thêm: Tìm hiểu về điều kiện kinh doanh là gì ? [CẬP NHẬT MỚI 2024]

5. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cần phải tuân thủ những yêu cầu của Khoản 2 Điều 2 của Nghị định 155/2018/NĐ-CP

Khoản 2 Điều 2 của Nghị định 155/2018/NĐ-CP về quản lý chất lượng thực phẩm có liên quan đến cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Dưới đây là các yêu cầu quan trọng mà cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cần tuân thủ:

 • Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm:

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cần thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gồm quy trình mua hàng, kiểm tra chất lượng, lưu trữ, chế biến, bảo quản và phân phối thực phẩm.

Các biện pháp này nhằm đảm bảo thực phẩm không bị ô nhiễm, không gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng và tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

 • Đảm bảo chất lượng thực phẩm:

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cần đảm bảo chất lượng và giá trị dinh dưỡng của thực phẩm.

Các nguyên liệu và thành phẩm cần tuân thủ các quy định về chất lượng thực phẩm, bao gồm độ tươi, độ chín, độ ngọt, hàm lượng dinh dưỡng và các yêu cầu khác.

 • Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm:

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cần tuân thủ các quy định về vệ sinh cá nhân của nhân viên, bao gồm việc rửa tay đúng cách, đeo đồ bảo hộ và duy trì sạch sẽ trong quá trình làm việc.

Các tiện nghi và thiết bị trong cơ sở cần được vệ sinh và bảo quản sao cho đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

 • Đảm bảo kiểm soát nguồn gốc thực phẩm:

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cần có quy trình kiểm soát và theo dõi nguồn gốc thực phẩm.

Các nguyên liệu cần được mua từ các nguồn đáng tin cậy và tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng.

 • Đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng:

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cần đảm bảo quyền lợi và sự an toàn của người tiêu dùng.

Cần cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về thực phẩm, bao gồm nguồn gốc, thành phần, hạn sử dụng và cách bảo quản.

 • Thực hiện kiểm tra và giám sát:

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cần thực hiện kiểm tra định kỳ và giám sát để đảm bảo tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng thực phẩm.

Có thể có sự kiểm tra từ các cơ quan chức năng hoặc tổ chức bên thứ ba để đánh giá và đảm bảo tuân thủ.

Lưu ý rằng đây là một tóm tắt và chỉ đưa ra các điểm chính của Khoản2 Điều 2 của Nghị định 155/2018/NĐ-CP. Để có thông tin chi tiết và đầy đủ hơn, bạn nên tham khảo văn bản pháp luật cụ thể hoặc tư vấn với chuyên gia pháp luật để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp lý.

6. Mọi người cùng hỏi

Câu hỏi 1. Điều kiện cụ thể nào cần được đáp ứng để mở một nhà hàng mới?

Để mở một nhà hàng mới, cần phải đảm bảo rằng có giấy phép kinh doanh hợp lệ, tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng các quy định về môi trường và an toàn lao động, cũng như đáp ứng các yêu cầu về quảng cáo và quảng bá.

Câu hỏi 2. Làm thế nào để đảm bảo rằng cơ sở ăn uống tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm?

Cơ sở ăn uống cần thực hiện đánh giá định kỳ về vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gồm kiểm tra quy trình làm sạch, bảo quản thực phẩm đúng cách, và đảm bảo nhân viên được đào tạo về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Câu hỏi 3. Các quy định nào áp dụng cho không gian và thiết kế của các doanh nghiệp dịch vụ ăn uống?

Quy định về không gian và thiết kế liên quan đến việc đảm bảo sự thoải mái và an toàn cho khách hàng, cũng như tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy và chống cháy.

Câu hỏi 4. Làm thế nào để xác định và đảm bảo nguồn gốc an toàn của thực phẩm được sử dụng trong nhà hàng?

Việc xác định nguồn gốc an toàn của thực phẩm đòi hỏi theo dõi nguồn cung thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu và đảm bảo rằng chúng đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng.

Câu hỏi 5. Thủ tục và yêu cầu nào liên quan đến giấy phép kinh doanh dịch vụ ăn uống?

Để có giấy phép kinh doanh dịch vụ ăn uống, cần phải đăng ký với cơ quan quản lý địa phương, cung cấp đầy đủ thông tin về doanh nghiệp, và đảm bảo tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Việc tuân thủ các điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống không chỉ đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Do đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cần nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật, góp phần xây dựng một nền an toàn thực phẩm vững chắc. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790