Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

Nghị định 90/2017/NĐ-CP, ban hành ngày 06 tháng 7 năm 2017, đã đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều hành lĩnh vực thú y tại Việt Nam. Với mục tiêu bảo vệ sức khỏe động vật, đảm bảo an toàn thực phẩm, và đảm bảo tính công bằng trong xử lý các vi phạm liên quan đến thú y, Nghị định này đã đặt ra các quy định cụ thể và quan trọng. Bài viết chia sẻ những thông tin chi tiết về nội dung và tầm quan trọng của Nghị định 90/2017/NĐ-CP trong lĩnh vực này.

Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y
Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

1. Giới thiệu tổng quan Nghị định 90/2017/NĐ-CP 

Nghị định 90/2017/NĐ-CP là một văn bản quy phạm pháp luật quan trọng của Chính phủ Việt Nam, có hiệu lực ngày 15 tháng 9 năm 2017. Nghị định này quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y tại Việt Nam. Đây là một phần của hệ thống luật quản lý thú y tại nước ta, với mục tiêu đảm bảo sức khỏe của động vật, an toàn thực phẩm, và quản lý hiệu quả các hoạt động liên quan đến thú y.

Nghị định 90/2017/NĐ-CP có tên chính thức là “Nghị định của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.” Nó được coi là một công cụ quan trọng trong việc quản lý và đảm bảo tính chuẩn mực, an toàn và bảo vệ sức khỏe động vật, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm thú y và đảm bảo an toàn thực phẩm đến tay người tiêu dùng.

Nghị định này quy định rõ việc xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, bao gồm việc quản lý và sử dụng thuốc thú y, kiểm tra sức khỏe động vật, và các hoạt động liên quan đến thú y. Nó đặt ra cơ chế xử phạt rõ ràng và công bằng, từ đó đảm bảo tính minh bạch và đồng nhất trong quản lý và xử lý các trường hợp vi phạm.

2. Phạm vi điều chỉnh Nghị định 90/2017/NĐ-CP 

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y quy định tại Nghị định này bao gồm:

  • Vi phạm quy định về phòng bệnh, chống dịch bệnh cho động vật;
  • Vi phạm quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật;
  • Vi phạm quy định về kiểm soát giết mổ động vật trên cạn; sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;
  • Vi phạm quy định về quản lý thuốc thú y;
  • Vi phạm quy định về hành nghề thú y.

Lưu ý: Các hành vi vi phạm hành chính khác liên quan đến lĩnh vực thú y không quy định tại Nghị định này thì áp dụng theo quy định tại các nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan để xử phạt.

3. Nội dung chính của Nghị định 90/2017/NĐ-CP

3.1 Quy định về hành vi vi phạm:

Nghị định này liệt kê và mô tả các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, chẳng hạn như sử dụng thuốc thú y mà không tuân thủ các quy định về sử dụng, không thực hiện biện pháp kiểm dịch động vật trước nhập khẩu, hoặc vi phạm quy định về giám sát sức khỏe động vật.

Sử dụng thuốc thú y không tuân thủ quy định: Nghị định quy định việc sử dụng thuốc thú y phải tuân thủ các quy định về liều lượng, thời gian sử dụng, và cách dùng. Việc sử dụng thuốc thú y sai cách có thể gây hại cho sức khỏe của động vật và dẫn đến sự phát triển của kháng sinh.

Không thực hiện kiểm dịch động vật trước nhập khẩu: Nếu các động vật nhập khẩu không được kiểm tra đầy đủ và theo quy định, có thể gây ra việc lây lan các bệnh truyền nhiễm động vật và ảnh hưởng đến sức khỏe động vật trong nước.

Vi phạm quy định về giám sát sức khỏe động vật: Các hành vi vi phạm này có thể bao gồm không thực hiện đầy đủ và đúng cách việc theo dõi sức khỏe động vật, không báo cáo kịp thời các trường hợp bệnh truyền nhiễm động vật, và không tuân thủ các quy định liên quan đến sức khỏe động vật.

3.2 Các biện pháp xử phạt:

Nghị định quy định về việc áp dụng các biện pháp xử phạt như cảnh cáo, phạt tiền, tước quyền sử dụng thẻ chứng nhận thú y, tước quyền tham gia vào ngành thú y, tịch thu thuốc thú y, và tạm ngừng hoạt động.

Cảnh cáo: Đây là biện pháp nhắc nhở và cảnh báo người vi phạm về hành vi vi phạm hành chính. Cảnh cáo có thể được áp dụng khi vi phạm hành chính không nghiêm trọng và là lần đầu tiên người vi phạm vi phạm quy định.

Phạt tiền: Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định việc áp dụng mức phạt tiền đối với các vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Số tiền phạt cụ thể sẽ phụ thuộc vào tính nghiêm trọng của vi phạm và quy định cụ thể liên quan đến loại vi phạm. Mức phạt tiền có thể đủ để trừng trị và đánh giá lại hành vi vi phạm.

Tước quyền sử dụng thẻ chứng nhận thú y: Trong trường hợp vi phạm hành chính nghiêm trọng, cơ quan thú y có thể quyết định tước quyền sử dụng thẻ chứng nhận thú y của người vi phạm. Điều này đồng nghĩa với việc họ không còn đủ điều kiện để tham gia vào ngành thú y và thực hiện các hoạt động liên quan đến thú y.

Tước quyền tham gia vào ngành thú y: Nếu vi phạm hành chính đặc biệt nghiêm trọng và có thể gây hại lớn cho ngành thú y hoặc sức khỏe cộng đồng, cơ quan thú y có thể quyết định tước quyền tham gia vào ngành thú y của người vi phạm. Điều này đồng nghĩa với việc họ bị cấm tham gia vào mọi hoạt động liên quan đến thú y.

Tịch thu thuốc thú y: Trong trường hợp người vi phạm sử dụng hoặc lưu trữ thuốc thú y mà không tuân thủ quy định, cơ quan thú y có thể tiến hành tịch thu thuốc thú y để đảm bảo tính an toàn và chất lượng của thuốc.

Tạm ngừng hoạt động: Nghị định cũng cho phép cơ quan thú y quyết định tạm ngừng hoạt động của đơn vị hoặc người vi phạm trong một khoảng thời gian nhất định nếu họ vi phạm nghiêm trọng và cần thời gian để xem xét lại hoạt động của họ.

3.3 Quyền và nghĩa vụ của các cơ quan thú y:

Kiểm tra và kiểm dịch động vật: Các cơ quan thú y có quyền tiến hành kiểm tra và kiểm dịch động vật, cả trong các trường hợp thường xuyên và khi có sự vi phạm hành chính liên quan đến thú y. Điều này đảm bảo rằng động vật được kiểm tra sức khỏe định kỳ và đảm bảo tuân thủ các quy định về thú y.

Lập biên bản xác định vi phạm: Các cơ quan thú y có quyền lập biên bản xác định vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, ghi rõ các hành vi vi phạm, thông tin liên quan và chứng cứ. Biên bản này là cơ sở để quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đề xuất biện pháp xử phạt hành chính: Các cơ quan thú y có quyền đề xuất các biện pháp xử phạt hành chính đối với người hoặc tổ chức vi phạm. Biện pháp xử phạt bao gồm cả cảnh cáo, phạt tiền, tước quyền sử dụng thẻ chứng nhận thú y, tước quyền tham gia vào ngành thú y, tịch thu thuốc thú y, và tạm ngừng hoạt động liên quan đến thú y.

Hỗ trợ và tư vấn: Các cơ quan thú y có nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ người chăn nuôi và các đơn vị liên quan để cải thiện tuân thủ các quy định về thú y và bảo vệ sức khỏe động vật. Họ cũng cung cấp hướng dẫn về quy trình kiểm tra sức khỏe động vật và các yêu cầu liên quan.

Bảo vệ sức khỏe động vật: Các cơ quan thú y có trách nhiệm đảm bảo sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật cho động vật trong lĩnh vực thú y. Họ cần tăng cường công tác kiểm tra sức khỏe và đảm bảo sự sạch sẽ và vệ sinh trong các trang trại và cơ sở chăn nuôi.

Báo cáo và ghi chép: Các cơ quan thú y cần báo cáo và ghi chép đầy đủ, kỹ thuật, và chính xác về tình hình thú y, việc kiểm tra sức khỏe động vật, và các vi phạm hành chính liên quan đến thú y. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và quản lý hiệu quả.

3.4 Quyền và nghĩa vụ của người chăn nuôi và các đơn vị liên quan:

Quyền của người chăn nuôi và các đơn vị liên quan:

Quyền được sử dụng các loại thuốc thú y đã được cấp phép: Người chăn nuôi và các đơn vị liên quan có quyền sử dụng thuốc thú y nhưng phải đảm bảo rằng các loại thuốc này đã được cấp phép bởi cơ quan có thẩm quyền.

Quyền yêu cầu cơ quan thú y kiểm tra sức khỏe động vật: Nếu cần, người chăn nuôi có quyền yêu cầu cơ quan thú y thực hiện kiểm tra sức khỏe động vật của họ để đảm bảo tính an toàn và sức khỏe của động vật.

Quyền được hỗ trợ và tư vấn từ các cơ quan chức năng: Người chăn nuôi và các đơn vị liên quan có quyền được hỗ trợ và tư vấn từ các cơ quan thú y và các cơ quan chức năng khác trong việc tuân thủ quy định về thú y.

Nghĩa vụ của người chăn nuôi và các đơn vị liên quan:

Nghĩa vụ tuân thủ quy định về sử dụng thuốc thú y: Họ phải tuân thủ các quy định về việc sử dụng thuốc thú y, bao gồm việc sử dụng các loại thuốc được cấp phép và tuân thủ hướng dẫn về cách sử dụng.

Nghĩa vụ báo cáo về các trường hợp bệnh truyền nhiễm động vật: Người chăn nuôi và các đơn vị liên quan phải báo cáo ngay lập tức về các trường hợp bệnh truyền nhiễm động vật cho cơ quan thú y để thực hiện biện pháp kiểm soát và phòng ngừa.

Nghĩa vụ cung cấp thông tin liên quan: Họ phải cung cấp thông tin liên quan đối với việc sử dụng thuốc thú y, kiểm tra sức khỏe động vật, và các hoạt động khác cho cơ quan thú y và các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

4. Vai trò của Nghị định 90/2017/NĐ-CP trong lĩnh vực thú ý

Bảo vệ sức khỏe động vật: Nghị định 90/2017/NĐ-CP đặt mục tiêu chính là bảo vệ sức khỏe động vật trong lĩnh vực thú y. Điều này bao gồm việc kiểm tra, kiểm dịch, và xử lý các trường hợp bệnh truyền nhiễm động vật, đảm bảo tính an toàn và sức khỏe của động vật thú y.

An toàn thực phẩm: Nghị định này đảm bảo rằng sức khỏe và sự an toàn của con người được bảo vệ thông qua việc kiểm soát chất lượng sản phẩm thú y. Các quy định về việc sử dụng thuốc thú y và kiểm tra sức khỏe động vật đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm đến tay người tiêu dùng.

Quản lý hiệu quả các hoạt động thú y: Nghị định này giúp quản lý hiệu quả các hoạt động liên quan đến thú y tại Việt Nam. Điều này bao gồm việc xử phạt vi phạm hành chính và tạo cơ sở pháp lý để đảm bảo tính minh bạch và đồng nhất trong quản lý thú y.

Công bằng và đồng nhất trong xử lý vi phạm: Nghị định này quy định rõ ràng về các hành vi vi phạm và biện pháp xử phạt tương ứng, đảm bảo rằng mọi người và doanh nghiệp đều bị xử lý công bằng khi vi phạm các quy định liên quan đến thú y.

Tích hợp thông tin và quản lý dữ liệu: Nghị định này đòi hỏi việc cung cấp thông tin liên quan về sử dụng thuốc thú y, kiểm tra sức khỏe động vật, và các hoạt động khác cho cơ quan thú y và các cơ quan chức năng có thẩm quyền, từ đó tạo điều kiện cho việc tích hợp thông tin và quản lý dữ liệu hiệu quả.

Với sự tập trung vào việc kiểm soát chất lượng sản phẩm thú y và quản lý sử dụng thuốc thú y, Nghị định 90/2017/NĐ-CP thúc đẩy phát triển bền vững của ngành thú y, đồng thời giúp người chăn nuôi tuân thủ các quy định và quy trình đảm bảo an toàn thực phẩm. Bằng cách này, Nghị định 90/2017/NĐ-CP không chỉ đảm bảo quyền lợi của người chăn nuôi mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành thú y và đảm bảo sức khỏe cộng đồng, hướng tới một tương lai an toàn và bền vững cho ngành thú y tại Việt Nam. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790