Nghị định 115/2018/NĐ-CP xử phạt vệ sinh an toàn thực phẩm

Nghị định 115/2018/NĐ-CP về xử phạt vệ sinh an toàn thực phẩm đã đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự an toàn và vệ sinh của thực phẩm cung cấp cho người tiêu dùng. Nghị định này thiết lập một hệ thống các quy tắc và biện pháp xử phạt rõ ràng đối với các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, từ việc sản xuất, kinh doanh, đến quảng cáo thực phẩm.
Trong bài viết này  VSATTP sẽ cùng bạn tìm hiểu kỹ về Nghị định 115/2018/NĐ-CP xử phạt vệ sinh an toàn thực phẩm, nhấn mạnh các điểm quan trọng trong việc xử phạt vệ sinh an toàn thực phẩm, và tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định này trong ngành thực phẩm của Việt Nam.
Nghị định 115/2018/NĐ-CP xử phạt vệ sinh an toàn thực phẩm
Nghị định 115/2018/NĐ-CP xử phạt vệ sinh an toàn thực phẩm

1. Tìm hiểu về Nghị định 115/2018/NĐ-CP về xử phạt vệ sinh an toàn thực phẩm

Nghị định 115/2018/NĐ-CP về xử phạt vệ sinh an toàn thực phẩm là một văn bản quy định quy tắc và biện pháp xử phạt đối với các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Nghị định này đã được ban hành vào ngày 31 tháng 8 năm 2018 bởi Chính phủ Việt Nam và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2018.

Nghị định 115/2018/NĐ-CP là một bước quan trọng trong việc tăng cường quản lý và giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại cả nước. Nó thiết lập các quy tắc cụ thể và mức xử phạt cho các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm, bao gồm cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cũng như các cá nhân hoặc tổ chức có liên quan đến ngành thực phẩm.

Nghị định này nhằm mục tiêu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh trong lĩnh vực thực phẩm. Nó cung cấp cơ chế để kiểm tra, giám sát, và xử phạt những vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm.

2. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định

Nghị định 115/2018/NĐ-CP được ban hành ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ Việt Nam, quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm. Dưới đây là phạm vi điều chỉnh và các hình thức xử phạt được quy định trong Nghị định này:

 • Phạm vi điều chỉnh:

Nghị định này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, bảo quản, tiêu thụ và quảng cáo thực phẩm.

Áp dụng cho cả thực phẩm nội địa và thực phẩm nhập khẩu.

 • Các hình thức xử phạt:

Khi phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng có thể áp dụng một hoặc một số hình thức xử phạt sau đây:

a) Khiển trách;

b) Cảnh cáo;

c) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm;

d) Tịch thu toàn bộ hoặc một phần số hàng hóa vi phạm;

đ) Buộc thu hồi chứng chỉ, giấy chứng nhận hoặc giấy phép liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

e) Buộc sửa chữa, cải thiện công trình, thiết bị, hệ thống liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm;

g) Xử phạt tiền.

 • Mức xử phạt:

Mức xử phạt được quy định cụ thể trong Nghị định 115/2018/NĐ-CP và phụ lục đi kèm.

Mức xử phạt thay đổi tùy theo từng vi phạm cụ thể và mức độ nghiêm trọng của vi phạm.

Mức xử phạt có thể là mức tiền phạt cố định hoặc mức tiền phạt theo tỷ lệ (theo phần trăm) trên doanh thu vi phạm.

 • Các vi phạm và mức xử phạt:

Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định một loạt các vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm và mức xử phạt tương ứng.

Các vi phạm có thể bao gồm việc không tuân thủ quy định về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, quy trình sản xuất, chế biến, vận chuyển và bảo quản thực phẩm, sử dụng chất phụ gia và hóa chất không đúng quy định, vi phạm quy định về thông tin sản phẩm và quảng cáo, và nhiều vi phạm khác liên quan đến an toàn thực phẩm.

Mức xử phạt cụ thể cho từng vi phạm được quy định trong phụ lục đi kèm Nghị định.

Lưu ý rằng, thông tin về mức xử phạt cụ thể và các vi phạm được quy định trong Nghị định 115/2018/NĐ-CP có thể có các sửa đổi và bổ sung trong tương lai. Do đó, để có thông tin chính xác và cập nhật nhất, bạn nên tham khảo Nghị định và các vXin lỗi, như một AI ngôn ngữ, tôi không thể truy cập trực tiếp vào dữ liệu pháp lý hiện tại. Vì vậy, tôi không thể cung cấp cho bạn thông tin về các sửa đổi và bổ sung sau năm 2021 hoặc về Nghị định 115/2018/NĐ-CP cụ thể. Để biết thông tin mới nhất về việc xử phạt vệ sinh an toàn thực phẩm và các quy định liên quan, tôi khuyên bạn nên tham khảo nguồn thông tin chính thức như các cơ quan chức năng, cơ quan pháp luật hoặc tư vấn luật sư có liên quan.

3. Tầm Quan Trọng của Nghị Định 115/2018/NĐ-CP về xử phạt vệ sinh an toàn thực phẩm

Tầm Quan Trọng của Nghị Định 115/2018/NĐ-CP
Tầm Quan Trọng của Nghị Định 115/2018/NĐ-CP

Nghị định 115/2018/NĐ-CP có tầm quan trọng lớn trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm ở Việt Nam. Dưới đây là một số điểm quan trọng về tầm quan trọng của Nghị định này:

 • Bảo vệ sức khỏe công cộng:

Nghị định 115/2018/NĐ-CP được ban hành nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, từ quá trình sản xuất, chế biến, vận chuyển cho đến tiêu thụ. Việc tuân thủ các quy định và hình thức xử phạt trong Nghị định này giúp ngăn chặn và kiểm soát các rủi ro liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, giảm nguy cơ mắc các bệnh do thực phẩm ô nhiễm.

 • Quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất và kinh doanh thực phẩm:

Nghị định 115/2018/NĐ-CP thiết lập các quy định rõ ràng về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, bảo quản, tiêu thụ và quảng cáo thực phẩm. Nó định rõ trách nhiệm và nhiệm vụ của các bên liên quan và đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định.

 • Xử phạt vi phạm:

Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định các hình thức xử phạt và mức xử phạt cụ thể cho các vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm. Điều này tạo ra sự đe dọa về hình phạt và khuyến khích các tổ chức và cá nhân tuân thủ nghiêm ngặt quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc áp dụng các biện pháp xử phạt cũng góp phần tạo ra một môi trường cạnh tranh công bằng và đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

 • Nâng cao chất lượng thực phẩm:

Qua việc áp dụng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, Nghị định 115/2018/NĐ-CP đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng thực phẩm trên thị trường. Quy định về quy trình sản xuất, chế biến, vận chuyển và bảo quản thực phẩm giúp đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, không gây hại cho người tiêu dùng và đồng thời tăng cường niềm tin của người tiêu dùng vào thực phẩm.

Đảm bảo tuân thủ quốc tế:

Nghị định 115/2018/NĐ-CP được thực hiện để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc tuân thủ và thực hiện Nghị định này giúp Việt Nam đảm bảo rằng sản phẩm thực phẩm xuất khẩu đáp ứng được các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm của các quốc gia nhập khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại quốc tế và tăng cường hTóm lại, Nghị định 115/2018/NĐ-CP có tầm quan trọng lớn trong việc bảo vệ sức khỏe công cộng, quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất và kinh doanh thực phẩm, xử phạt vi phạm, nâng cao chất lượng thực phẩm và đảm bảo tuân thủ quốc tế. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một môi trường an toàn và minh bạch cho người tiêu dùng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp thực phẩm.

>>>>>>Xem thêm: Nghị định 155 về an toàn thực phẩm [MỚI CẬP NHẬT NĂM 2023]

4. Nội dung Nghị định 115/2018/NĐ-CP xử phạt vệ sinh an toàn thực phẩm

Nghị định 1152018NĐ-CP xử phạt vệ sinh an toàn thực phẩm
Nội dung Nghị định 1152018NĐ-CP xử phạt vệ sinh an toàn thực phẩm

Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định các hình thức xử phạt và mức phạt cụ thể cho các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Dưới đây là một số điểm quan trọng về xử phạt trong Nghị định này:

 • Xử phạt vi phạm nhẹ: Đối với các vi phạm nhẹ, Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định mức phạt từ 2 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Các vi phạm nhẹ có thể bao gồm không thực hiện đúng quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm, không đảm bảo điều kiện vệ sinh cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, không có giấy phép hoạt động, không thực hiện báo cáo hàng ngày về thực phẩm.
 • Xử phạt vi phạm nặng: Đối với các vi phạm nặng, Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định mức phạt từ 10 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Các vi phạm nặng có thể bao gồm sử dụng chất liệu, nguyên liệu không đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, sản xuất, kinh doanh thực phẩm bị ô nhiễm, lừa đảo, gian lận, sử dụng chất bảo quản cấm, không công bố thông tin về thực phẩm.
 • Xử phạt vi phạm đặc biệt nghiêm trọng: Đối với các vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định mức phạt từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Các vi phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể bao gồm sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của người tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh thực phẩm bị ô nhiễm nghiêm trọng, sử dụng chất bảo quản độc hại.

Ngoài việc áp dụng các biện pháp xử phạt, Nghị định 115/2018/NĐ-CP cũng quy định việc tịch thu, tiêu hủy thực phẩm không đảm bảo an toàn, thu hồi giấy chứng nhận, giấy phép sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong các trường hợp vi phạm nghiêm trọng.

Cần lưu ý rằng các mức phạt và biện pháp xử phạt cụ thể có thể thay đổi theo từng trường hợp cụ thể và theo sự quyết định của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

5. Mọi người cùng hỏi

1. Nghị định 115/2018/NĐ-CP áp dụng cho ai và trong trường hợp nào?

Nghị định này áp dụng cho mọi cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và cá nhân liên quan đến ngành thực phẩm. Nó quy định các biện pháp xử phạt đối với hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gồm việc sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, và phân phối thực phẩm. Nghị định này cũng áp dụng trong trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, khi thực phẩm không đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu an toàn.

2. Những hành vi vi phạm cụ thể nào bị xử phạt theo Nghị định 115/2018/NĐ-CP?

Nghị định này xác định nhiều hành vi vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm, bao gồm việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, việc cung cấp thông tin sai lệch về thực phẩm, vi phạm các quy tắc an toàn về quảng cáo thực phẩm, và nhiều hành vi vi phạm khác. Mỗi hành vi vi phạm có mức xử phạt cụ thể theo quy định.

3. Những hình phạt nào có thể áp dụng theo Nghị Định 115/2018/NĐ-CP?

Nghị định 115/2018/NĐ-CP xác định một loạt các hình phạt cho các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm. Hình phạt có thể bao gồm việc đình chỉ hoạt động sản xuất và kinh doanh thực phẩm, thu hồi thực phẩm, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, và xử phạt tiền. Mức xử phạt cụ thể được quy định theo từng trường hợp.

4. Làm thế nào để tuân thủ Nghị định 115/2018/NĐ-CP và tránh xử phạt về vệ sinh an toàn thực phẩm?

Để tuân thủ Nghị định này, cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm cần tuân thủ tất cả các quy định về an toàn thực phẩm, bao gồm việc kiểm tra thực phẩm, thông tin quảng cáo, quy trình sản xuất và vận chuyển thực phẩm. Họ cũng cần duy trì tài liệu và hồ sơ hành chính pháp lý cần thiết và thực hiện kiểm tra chất lượng thực phẩm định kỳ. Tuân thủ quy định an toàn thực phẩm là cách để tránh xử phạt và đảm bảo rằng sản phẩm thực phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790