Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền

Hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe và lợi ích của người tiêu dùng. Chỉ thị này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát và quản lý chặt chẽ để đảm bảo rằng sản phẩm trong lĩnh vực này phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng.

Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 19/6/2018
Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 19/6/2018

1. Giới thiệu tổng quan về Chỉ thị 17/CT-TTg

Chỉ thị 17/CT-TTg có hiệu lực ngày 19/6/2018 là một văn bản quan trọng của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền. Chỉ thị này đã được ban hành để đối phó với tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và các sản phẩm không đạt chất lượng trong lĩnh vực này.

Chỉ thị 17/CT-TTg cũng đề cập đến việc tăng cường cơ cấu, quy trình kiểm tra, và xử lý vi phạm, đồng thời đề xuất nhiều biện pháp cụ thể để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quản lý. Điều này thể hiện cam kết của Chính phủ trong việc bảo vệ sức khỏe của người dân và đảm bảo tính hợp pháp trong kinh doanh các sản phẩm thuộc lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền tại Việt Nam.

2. Tầm quan trọng Chỉ thị 17/CT-TTg

Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng trong nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong bảo vệ sức khỏe và lợi ích của người tiêu dùng cũng như trong sự phát triển bền vững của lĩnh vực này tại Việt Nam. Dưới đây là tầm quan trọng của Chỉ thị này:

Bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng: Chỉ thị này đặt mục tiêu hàng đầu là đảm bảo rằng sản phẩm trong nhóm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng. Điều này đảm bảo rằng người tiêu dùng không phải đối mặt với nguy cơ sử dụng sản phẩm có hại cho sức khỏe.

Tạo điều kiện công bằng cho doanh nghiệp: Chỉ thị này cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc tạo điều kiện công bằng cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền. Việc đảm bảo rằng tất cả các doanh nghiệp tuân thủ quy định giúp đảm bảo sự cạnh tranh công bằng và làm cho thị trường trở nên minh bạch hơn.

Phát triển ngành: Chỉ thị này cũng đề cập đến tầm quan trọng của việc phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền. Điều này có thể thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành và đảm bảo sự đáp ứng nhu cầu y tế và sức khỏe của người dân.

Tóm lại, Chỉ thị 17/CT-TTg là một văn bản quan trọng có tầm quan trọng đối với việc bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng, đảm bảo tính hợp pháp và quản lý hiệu quả trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền tại Việt Nam. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc đối phó với buôn lậu, gian lận thương mại, và sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành này.

3. Nội dung chi tiết Chỉ thị 17/CT-TTg

3.1 Tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm

Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 đã tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thông qua các biện pháp cụ thể:

Tăng cường kiểm tra và giám sát: Chỉ thị quy định việc tăng cường hoạt động kiểm tra và giám sát về sản phẩm trong các lĩnh vực nêu trên. Điều này bao gồm việc kiểm tra tại các điểm bán hàng, cơ sở sản xuất, nhập khẩu, và phân phối sản phẩm. Sự tăng cường này giúp phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

Xử lý vi phạm một cách nghiêm minh: Chỉ thị quy định rất cụ thể về việc xử lý vi phạm hành chính, hình thức phạt, và biện pháp khắc phục hậu quả. Việc xử lý vi phạm nghiêm minh là một thông điệp rõ ràng rằng các hành vi vi phạm sẽ không được chấp nhận.

Minh bạch và công bằng trong quản lý: Chỉ thị tôn trọng nguyên tắc minh bạch và công bằng trong quản lý lĩnh vực này. Việc đảm bảo rằng quá trình kiểm tra và xử lý vi phạm được thực hiện một cách công bằng và minh bạch giúp tăng cường sự tin tưởng của người tiêu dùng và doanh nghiệp trong hệ thống quản lý.

3.2 Hợp tác đa phía

Hợp tác chính phủ – chính phủ: Chính phủ Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định quốc tế về thương mại và quản lý sản phẩm y tế, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Chỉ thị này thúc đẩy việc tuân thủ các hiệp định này và hợp tác với các quốc gia khác để đối phó với buôn lậu và hàng giả trên mạng lưới thương mại quốc tế.

Hợp tác giữa các bộ, ngành: Chỉ thị này yêu cầu sự hợp tác giữa các bộ, ngành và cơ quan chức năng trong việc kiểm tra và giám sát sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền. Sự hợp tác này đảm bảo rằng tất cả các khía cạnh của việc quản lý sản phẩm này được thực hiện một cách toàn diện và hiệu quả.

Hợp tác với doanh nghiệp: Chính phủ đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia vào việc đối phó với buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất hàng giả. Doanh nghiệp được kêu gọi tham gia vào việc tuân thủ quy định và thúc đẩy sự phát triển bền vững của lĩnh vực này.

Hợp tác với tổ chức quốc tế: Chính phủ cũng hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế, như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), để đảm bảo rằng Việt Nam tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

3.3 Cải thiện cơ cấu kiểm tra

Tăng cường kiểm tra tại cửa khẩu và cảng biển: Chỉ thị đề xuất tăng cường kiểm tra hàng hóa tại cửa khẩu và cảng biển để ngăn chặn việc nhập khẩu sản phẩm buôn lậu và không đạt chất lượng. Điều này giúp ngăn chặn sự lưu thông của sản phẩm không đủ tiêu chuẩn và đảm bảo sự an toàn cho người tiêu dùng.

Quy định nghiêm minh về kiểm tra nội địa: Chỉ thị yêu cầu tăng cường kiểm tra tại các điểm bán hàng và cơ sở sản xuất, đặc biệt là trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền. Điều này giúp đảm bảo rằng sản phẩm trên thị trường đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng.

Tăng cường hợp tác giữa các cơ quan chức năng: Chỉ thị 17/CT-TTg tạo điều kiện cho sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, bao gồm Cục Quản lý dược và thực phẩm, Cục Quản lý thị trường, và các cơ quan liên quan khác. Điều này giúp tăng cường khả năng xử lý và giám sát việc sản xuất và kinh doanh các sản phẩm trong lĩnh vực này.

Khuyến khích sử dụng công nghệ thông tin: Chỉ thị khuyến khích sử dụng công nghệ thông tin để theo dõi và quản lý quá trình sản xuất, lưu thông, và tiêu dùng sản phẩm. Điều này giúp tạo điều kiện để nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả, từ đó giúp cải thiện quá trình kiểm tra và xử lý vi phạm.

3.4 Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Các biện pháp xử lý nghiêm có thể bao gồm:

Xử phạt hành chính: Các doanh nghiệp và cá nhân vi phạm có thể bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. Số tiền phạt có thể là một phần thu nhập hoặc tài sản của người vi phạm.

Thu hồi sản phẩm gian lận: Sản phẩm buôn lậu, hàng giả hoặc hàng kém chất lượng có thể bị thu hồi và hủy bỏ để đảm bảo không được tiêu thụ.

Cấn sản phẩm: Các trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến cấn sản phẩm và thu hồi giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp vi phạm.

Khởi tố trách nhiệm hình sự: Nếu vi phạm nghiêm trọng, các cá nhân hoặc doanh nghiệp có thể phải đối mặt với trách nhiệm hình sự và tố tụng hình sự.

Kiểm tra và giám sát định kỳ: Các cơ quan chức năng có thể thực hiện kiểm tra và giám sát định kỳ để đảm bảo tuân thủ quy định và chất lượng sản phẩm.

Nâng cao ý thức: Chính phủ và các cơ quan liên quan có thể thực hiện các chiến dịch tạo ý thức để cảnh báo và giáo dục người tiêu dùng về sự quan trọng của mua sắm và sử dụng sản phẩm đúng quy định.

3.5 Tăng cường thông tin và tạo điều kiện cho người tiêu dùng tham gia

Thông tin công khai: Chính phủ cần công bố công khai thông tin liên quan đến sản phẩm, chất lượng, và xuất xứ của hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền. Điều này giúp người tiêu dùng có kiến thức và thông tin đầy đủ để lựa chọn sản phẩm an toàn và chất lượng.

Giáo dục người tiêu dùng: Chính phủ cần thực hiện các chương trình giáo dục để tạo hiểu biết cho người tiêu dùng về việc nhận biết và sử dụng sản phẩm an toàn. Người tiêu dùng cần biết cách phân biệt sản phẩm chất lượng và sản phẩm hàng giả hoặc kém chất lượng.

Phản ánh và báo cáo vi phạm: Chính phủ cần tạo điều kiện cho người tiêu dùng có cơ hội báo cáo các trường hợp vi phạm hành chính liên quan đến hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền. Điều này giúp cộng đồng tham gia vào quá trình giám sát và báo cáo các hành vi không đúng quy định.

Sử dụng công nghệ: Công nghệ thông tin có thể được sử dụng để tạo nền tảng cho việc thông tin và tương tác giữa người tiêu dùng và cơ quan quản lý. Các ứng dụng di động và trang web có thể cung cấp thông tin về sản phẩm và cho phép người tiêu dùng báo cáo vi phạm một cách dễ dàng.

Khuyến khích tham gia: Chính phủ và tổ chức xã hội cần khuyến khích người tiêu dùng tham gia vào việc kiểm tra, đánh giá sản phẩm, và đóng góp ý kiến về chất lượng và an toàn của các sản phẩm. Điều này tạo sự đoàn kết và đồng lòng trong việc đấu tranh chống buôn lậu và hàng giả.

3.6 Tăng cường hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế trong việc thiết lập tiêu chuẩn và quy định: Việc tương tác với các tổ chức quốc tế, như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hiệp hội Dược phẩm Quốc tế (IFPMA), giúp Việt Nam tham gia vào việc thiết lập và cập nhật tiêu chuẩn và quy định quốc tế về dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền. Điều này đảm bảo rằng sản phẩm sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam phù hợp với các yêu cầu quốc tế và được công nhận trên thị trường toàn cầu.

Chia sẻ thông tin và thông báo sự cố quốc tế: Việt Nam đã tham gia vào hệ thống cảnh báo nhanh sự cố quốc tế về sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền. Điều này giúp thông báo và chia sẻ thông tin liên quan đến sản phẩm có vấn đề trên thị trường toàn cầu, từ đó bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng.

Hợp tác trong việc kiểm tra và giám sát sản phẩm: Chính phủ Việt Nam hợp tác với các cơ quan và tổ chức quốc tế để kiểm tra và giám sát sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên thị trường. Điều này đảm bảo rằng các sản phẩm này đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng, đồng thời giảm nguy cơ buôn lậu và gian lận thương mại.

Hợp tác trong việc xử lý vi phạm: Việt Nam đã thúc đẩy hợp tác quốc tế trong việc xử lý vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất kinh doanh hàng giả. Điều này bao gồm việc chia sẻ thông tin và kết hợp nỗ lực với các quốc gia khác để đối phó với các trường hợp vi phạm.

Chỉ thị 17/CT-TTg đã đi sâu vào vấn đề ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền. Việc thực hiện các biện pháp quản lý nghiêm ngặt, kiểm tra chất lượng sản phẩm, và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đã đẩy lùi các sản phẩm không đảm bảo chất lượng ra khỏi thị trường. Điều này đã góp phần đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng và xây dựng niềm tin vào các sản phẩm y tế và mỹ phẩm của nước ta. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790