Chứng chỉ HACCP là gì? Những điều cần biết về HACCP [2024]

Trong ngành thực phẩm và công nghiệp chế biến thực phẩm, an toàn và chất lượng luôn là những ưu tiên hàng đầu. Để đảm bảo rằng thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ hàng ngày đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh nghiêm ngặt, nhiều công ty và tổ chức đã áp dụng một hệ thống quản lý riêng biệt, được gọi là HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) – Điểm Kiểm Soát Nguy Cơ và Điểm Kiểm Soát Quan Trọng.

Chứng chỉ HACCP đã trở thành một tiêu chuẩn quốc tế quan trọng, giúp đảm bảo rằng thực phẩm sản xuất và cung ứng cho người tiêu dùng đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm. Trong bài viết này VSATTP sẽ cùng bạn tìm hiểu về vấn đề khái niệm “Chứng chỉ HACCP” .

Chứng chỉ HACCP là gì? Những điều cần biết về HACCP
Chứng chỉ HACCP là gì? Những điều cần biết về HACCP

1. Khái niệm tiêu chuẩn HACCP

Chứng chỉ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) là một chứng chỉ được cấp cho các cơ sở chế biến và sản xuất thực phẩm sau khi họ đã áp dụng thành công hệ thống HACCP vào quá trình sản xuất của mình. HACCP là một hệ thống quản lý rủi ro và kiểm soát chất lượng được sử dụng rộng rãi trong ngành thực phẩm để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Hệ thống HACCP tập trung vào việc xác định, đánh giá và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến và phân phối. Nó dựa trên các nguyên tắc sau:

 • Xác định các nguy cơ tiềm ẩn: 

Phân tích các yếu tố có thể gây hại tới an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, bao gồm cả nguy cơ sinh học, hóa học và vật lý.

 • Xác định các điểm kiểm soát quan trọng (CCP): 

Xác định các bước quan trọng trong quá trình sản xuất thực phẩm mà nếu không kiểm soát tốt, có thể gây ra nguy cơ đối với an toàn thực phẩm. Các CCP được xác định là các điểm mà các biện pháp kiểm soát nên được áp dụng để đảm bảo nguy cơ được kiểm soát.

 • Thiết lập các biện pháp kiểm soát CCP: 

Thiết lập các biện pháp kiểm soát hiệu quả tại các điểm kiểm soát quan trọng để đảm bảo rằng các rủi ro liên quan đến an toàn thực phẩm được giảm thiểu hoặc loại bỏ.

 • Thiết lập hệ thống giám sát CCP: 

Thiết lập các quy trình giám sát và ghi nhận để đảm bảo rằng các biện pháp kiểm soát CCP được thực hiện đúng cách và hiệu quả.

 • Thiết lập các biện pháp điều chỉnh: 

Xác định các biện pháp điều chỉnh khi các giám sát CCP cho thấy rằng một CCP không được kiểm soát đúng cách hoặc có nguy cơ xảy ra vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm.

Chứng chỉ HACCP là một cách để cơ sở chế biến thực phẩm chứng minh rằng họ đã áp dụng thành công hệ thống HACCP và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Nó thường được các tổ chức uy tín và cơ quan quản lý cấp sau khi kiểm tra và đánh giá quy trình và hồ sơ HACCP của cơ sở đó.

2. Khái niệm chứng chỉ HACCP

Tiêu chuẩn HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) là một hệ thống quản lý rủi ro và kiểm soát an toàn thực phẩm được áp dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm. Nó được sử dụng để đảm bảo rằng các sản phẩm thực phẩm được sản xuất, chế biến và phân phối đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng.

Tiêu chuẩn HACCP bao gồm các nguyên tắc và quy trình để xác định, đánh giá và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến an toàn thực phẩm. Các nguyên tắc chính của tiêu chuẩn HACCP bao gồm:

 • Xác định các nguy cơ tiềm ẩn:

 Xác định các yếu tố có thể gây hại cho an toàn thực phẩm trong các bước sản xuất, chế biến và phân phối.

 • Xác định các điểm kiểm soát quan trọng (CCP): 

Xác định các bước quan trọng trong quá trình sản xuất thực phẩm mà nếu không kiểm soát tốt, có thể gây ra nguy cơ đối với an toàn thực phẩm. Các CCP là các điểm quan trọng mà các biện pháp kiểm soát nên được áp dụng để đảm bảo nguy cơ được kiểm soát.

 • Thiết lập các biện pháp kiểm soát CCP: 

Thiết lập các biện pháp kiểm soát hiệu quả tại các điểm kiểm soát quan trọng để đảm bảo rằng các rủi ro liên quan đến an toàn thực phẩm được giảm thiểu hoặc loại bỏ.

 • Thiết lập hệ thống giám sát CCP: 

Thiết lập các quy trình giám sát và ghi nhận để đảm bảo rằng các biện pháp kiểm soát CCP được thực hiện đúng cách và hiệu quả.

 • Thiết lập các biện pháp điều chỉnh: 

Xác định các biện pháp điều chỉnh khi các giám sát CCP cho thấy rằng một CCP không được kiểm soát đúng cách hoặc có nguy cơ xảy ra vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm.

Tiêu chuẩn HACCP đặt ra các yêu cầu cụ thể về quản lý an toàn thực phẩm và yêu cầu các cơ sở sản xuất và chế biến thực phẩm tuân thủ các quy trình và tiêu chuẩn này. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm và xây dựng lòng tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm thực phẩm.

3. Lý do doanh nghiệp thực phẩm nên đăng ký chứng nhận HACCP

Có nhiều lý do quan trọng mà doanh nghiệp thực phẩm nên đăng ký chứng nhận HACCP. Dưới đây là một số lợi ích chính:

 • Đáp ứng yêu cầu pháp luật: 

Trong nhiều quốc gia, việc áp dụng tiêu chuẩn HACCP là bắt buộc đối với các cơ sở sản xuất và chế biến thực phẩm. Đăng ký chứng nhận HACCP sẽ giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật và tránh các hậu quả pháp lý có thể xảy ra do vi phạm quy định an toàn thực phẩm.

 • Đảm bảo an toàn thực phẩm: 

Hệ thống HACCP giúp phát hiện, đánh giá và kiểm soát các rủi ro liên quan đến an toàn thực phẩm. Đăng ký chứng nhận HACCP là một cách để chứng minh rằng doanh nghiệp đã áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro hiệu quả để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

 • Xây dựng lòng tin của khách hàng: 

Chứng nhận HACCP là một dấu hiệu cho người tiêu dùng rằng doanh nghiệp đã đạt được tiêu chuẩn cao về quản lý an toàn thực phẩm. Điều này giúp xây dựng lòng tin và tăng cường hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp trong mắt khách hàng.

 • Nâng cao cạnh tranh: 

Đăng ký chứng nhận HACCP có thể giúp doanh nghiệp tạo điểm khác biệt và cạnh tranh trên thị trường. Trong một thị trường ngày càng nhạy cảm với an toàn thực phẩm, khách hàng thường có xu hướng ưu tiên lựa chọn các sản phẩm có chứng nhận HACCP để đảm bảo chất lượng và an toàn.

 • Cải thiện quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng: 

Quá trình đăng ký chứng nhận HACCP yêu cầu doanh nghiệp đánh giá và cải thiện quy trình sản xuất, chế biến và kiểm soát chất lượng. Điều này có thể dẫn đến hiệu quả sản xuất cao hơn, giảm thiểu lãng phí và tăng cường hiệu suất hoạt động tổng thể của doanh nghiệp.

Tóm lại, đăng ký chứng nhận HACCP mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho doanh nghiệp thực phẩm, bao gồm tuân thủ pháp luật, đảm bảo an toàn thực phẩm, xây dựng lòng tin khách hàng, nâng cao cạnh tranh và cải thiện quy trình sản xuất.

4. Chứng nhận HACCP được cấp bởi ai?

Chứng nhận HACCP được cấp bởi ai?
Chứng nhận HACCP được cấp bởi ai?

Chứng nhận HACCP được cấp bởi các tổ chức chứng nhận độc lập và có uy tín trên thị trường. Các tổ chức này thường được ủy quyền bởi các cơ quan quản lý và có kiến thức chuyên môn về an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn HACCP.

Ở một số quốc gia, các tổ chức chứng nhận HACCP được phê duyệt và giám sát bởi cơ quan chính phủ. Ví dụ, ở Hoa Kỳ, Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm (FDA) và Cục Kiểm soát An toàn Thực phẩm (FSIS) thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) là các cơ quan có thẩm quyền trong việc quản lý và giám sát chứng nhận HACCP.

Các tổ chức chứng nhận HACCP thường thực hiện quá trình đánh giá, kiểm tra và xác nhận rằng doanh nghiệp tuân thủ các tiêu chuẩn HACCP. Sau khi hoàn thành quá trình này, tổ chức chứng nhận sẽ cấp chứng nhận HACCP cho doanh nghiệp, chứng nhận này thường có thời hạn và cần được tái xác nhận định kỳ.

Các tổ chức chứng nhận HACCP phổ biến bao gồm TUV, NSF International, British Retail Consortium (BRC), Safe Quality Food Institute (SQFI), và International Organization for Standardization (ISO). Tuy nhiên, danh sách tổ chức chứng nhận có thể thay đổi tùy theo vị trí địa lý và yêu cầu quốc gia. Do đó, doanh nghiệp thực phẩm nên tìm hiểu và chọn tổ chức chứng nhận HACCP phù hợp và có uy tín để đảm bảo rằng chứng nhận của họ được công nhận và có giá trị trên thị trường.

>>>>>>>Xem thêm: CCP là gì ? Các cây quyết định CCP trong hệ thống HACCP

5. Quy trình tư vấn chứng nhận HACCP

Bước 1: Khảo sát ban đầu

Trong bước này, đơn vị tư vấn sẽ tiến hành khảo sát ban đầu tại doanh nghiệp để hiểu rõ về quy trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kế hoạch tư vấn phù hợp.

Các nội dung khảo sát ban đầu bao gồm:

 • Thông tin chung về doanh nghiệp: Loại hình doanh nghiệp, quy mô sản xuất, kinh doanh, thị trường tiêu thụ,…
 • Quy trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm: Nguyên liệu, thành phẩm, công nghệ sản xuất,…
 • Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ: Nhà xưởng, kho bãi, thiết bị chế biến,…
 • Nhân sự: Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm,…

Bước 2: Huấn luyện đào tạo

Trong bước này, đơn vị tư vấn sẽ tổ chức các khóa đào tạo về hệ thống HACCP cho cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp.

Khóa đào tạo sẽ cung cấp cho cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp kiến thức về hệ thống HACCP, bao gồm:

 • Các nguyên tắc HACCP
 • Quy trình xây dựng và triển khai hệ thống HACCP
 • Các yêu cầu của tiêu chuẩn HACCP

Bước 3: Thiết lập hệ thống HACCP

Trong bước này, đơn vị tư vấn sẽ phối hợp với doanh nghiệp xây dựng và triển khai hệ thống HACCP.

Các nội dung xây dựng và triển khai hệ thống HACCP bao gồm:

 • Thiết lập kế hoạch HACCP
 • Xác định các mối nguy
 • Xác định các CCP
 • Thiết lập các biện pháp kiểm soát CCP
 • Thiết lập hệ thống theo dõi và giám sát
 • Thiết lập hệ thống thủ tục khắc phục
 • Thiết lập hệ thống thủ tục kiểm tra lại

Bước 4: Đánh giá nội bộ

Trong bước này, doanh nghiệp sẽ tự đánh giá nội bộ hệ thống HACCP để xác định mức độ phù hợp với tiêu chuẩn HACCP.

Đánh giá nội bộ sẽ giúp doanh nghiệp phát hiện các tồn tại, thiếu sót trong hệ thống HACCP để kịp thời khắc phục.

Bước 5: Đánh giá chứng nhận

Trong bước này, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá thực tế tình hình áp dụng HACCP tại doanh nghiệp.

Đoàn đánh giá của tổ chức chứng nhận sẽ xem xét các hồ sơ, tài liệu HACCP của doanh nghiệp và tiến hành đánh giá thực tế tại nhà xưởng, kho bãi,…

Nếu doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn HACCP, tổ chức chứng nhận sẽ cấp chứng nhận HACCP cho doanh nghiệp.

Chứng nhận HACCP có thời hạn 3 năm. Sau khi hết hạn, doanh nghiệp cần đăng ký đánh giá chứng nhận lại để duy trì chứng nhận.

>>>>>Xem thêm: Tìm hiểu về Chứng chỉ HACCP cá nhân [Cập nhật 2024]

6. Doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện gì để được cấp chứng nhận HACCP

Để được cấp chứng nhận HACCP, doanh nghiệp cần đáp ứng một số điều kiện sau đây:

6.1 Điều kiện chung:

 • Doanh nghiệp phải có đăng ký kinh doanh trong ngành nghề kinh doanh thực phẩm theo quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp phải áp dụng hệ thống HACCP trong quá trình sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Hệ thống HACCP là một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm dựa trên việc xác định và kiểm soát các mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm.
 • Doanh nghiệp cần thực hiện đánh giá nội bộ của hệ thống HACCP và tự công bố phù hợp với tiêu chuẩn HACCP.

6.2 Điều kiện cụ thể:

Doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn HACCP, bao gồm:

 • Thiết lập kế hoạch HACCP: Kế hoạch HACCP là một tài liệu mô tả các bước cần thực hiện để áp dụng hệ thống HACCP. Kế hoạch này cần bao gồm thông tin về phạm vi áp dụng HACCP, các sản phẩm áp dụng HACCP, nguyên liệu và thành phần sản phẩm, quy trình sản xuất và chế biến, các mối nguy và các điểm kiểm soát quan trọng (CCP), các biện pháp kiểm soát CCP, hệ thống theo dõi và giám sát, hệ thống thủ tục khắc phục, và hệ thống thủ tục kiểm tra lại.
 • Xác định các mối nguy: Doanh nghiệp cần xác định tất cả các mối nguy có thể gây ô nhiễm thực phẩm, bao gồm mối nguy sinh học (vi sinh vật, ký sinh trùng), mối nguy hóa học (kim loại nặng, hóa chất) và mối nguy vật lý (tạp chất, vật lạ).
 • Xác định các điểm kiểm soát quan trọng (CCP): CCP là các điểm trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm mà tại đó có thể thực hiện các biện pháp kiểm soát để ngăn ngừa, loại bỏ hoặc giảm thiểu các mối nguy đến mức chấp nhận được.
 • Thiết lập các biện pháp kiểm soát CCP: Doanh nghiệp cần thiết lập các biện pháp kiểm soát để kiểm soát các mối nguy tại các CCP. Các biện pháp kiểm soát có thể bao gồm kiểm soát nhiệt độ, kiểm soát thời gian, kiểm soát pH, kiểm tra cảm quan và sử dụng phụ gia thực phẩm.
 • Thiết lập hệ thống theo dõi và giám sát: Doanh nghiệp cần thiết lập hệ thống theo dõi và giám sát để đảm bảo các biện pháp kiểm soát CCP đang hoạt động hiệu quả.
 • Thiết lập hệ thống thủ tục khắc phục: Doanh nghiệp cần thiết lập hệ thống thủ tục khắc phục để xử lý các trường hợp biện pháp kiểm soát CCP không hiệu quả.
 • Thiết lập hệ thống thủ tục kiểm tra lại: Doanh nghiệp cần thiết lập hệ thống thủ tục kiểm tra lại để đảm bảo việc áp dụng hệ thống HACCP được duy trì và cải thiện theo thời gian.

6.3 Kiểm tra và chứng nhận:

 • Doanh nghiệp cần tự kiểm tra và đánh giá hệ thống HACCP của mình để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn HACCP.
 • Doanh nghiệp có thể yêu cầu một tổ chức chứng nhận độc lập thực hiện kiểm tra và chứng nhận hệ thống HACCP của họ. Tổ chức chứng nhận sẽ kiểm tra và đánh giá hệ thống HACCP dựa trên các yêu cầu của tiêu chuẩn HACCP và cấp chứng nhận nếu hệ thống đáp ứng đủ các yêu cầu.

7. Câu hỏi thường gặp

7.1. Ai cần áp dụng HACCP?

HACCP thường được áp dụng trong các doanh nghiệp thực phẩm, từ nguyên liệu sản xuất đến sản phẩm cuối cùng. Các doanh nghiệp như nhà máy chế biến thực phẩm, nhà hàng, khách sạn, và các cơ sở sản xuất thực phẩm nên thực hiện HACCP.

7.2. Lợi ích của việc thực hiện HACCP là gì?

HACCP giúp cải thiện chất lượng và an toàn thực phẩm, giảm rủi ro gặp sự cố, tăng uy tín thương hiệu, tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm, và tăng sự tin tưởng của người tiêu dùng.

7.3. Ai có thể cấp chứng nhận HACCP?

Chứng nhận HACCP thường được cấp bởi các tổ chức chứng nhận độc lập hoặc tổ chức uy tín có thẩm quyền trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

7.4. Chứng nhận HACCP có thời hạn bao lâu?

Thời hạn của chứng nhận HACCP thường phụ thuộc vào các yếu tố như loại ngành nghề, quy mô sản xuất và các yêu cầu cụ thể của tổ chức cấp chứng nhận. Thông thường, chứng nhận có thể có thời hạn từ 1 đến 3 năm.

Quá trình cấp chứng nhận HACCP có thể khác nhau tùy theo quốc gia và tổ chức chứng nhận. Doanh nghiệp cần tìm hiểu và tuân thủ quy trình cụ thể của quốc gia và tổ chức chứng nhận mà họ muốn xin chứng nhận HACCP. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790