Chứng nhận đủ tiêu chuẩn chất lượng gạo xuất khẩu

Việc xuất khẩu gạo là một phần quan trọng của ngành nông nghiệp Việt Nam, và để đảm bảo sự thành công trên thị trường quốc tế, chứng nhận đủ tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm là không thể thiếu. Những tiêu chuẩn này không chỉ là biểu tượng của sự chất lượng, mà còn là chìa khóa mở cánh cửa cho việc mở rộng thị trường và xây dựng uy tín của nền nông nghiệp Việt Nam trên đẳng cấp quốc tế. Hãy cùng tìm hiểu về quá trình chứng nhận và tầm quan trọng của nó đối với ngành xuất khẩu gạo trong bài viết này.

Chứng nhận đủ tiêu chuẩn chất lượng gạo xuất khẩu
Chứng nhận đủ tiêu chuẩn chất lượng gạo xuất khẩu

1. Tiêu chuẩn chất lượng gạo xuất khẩu 

Tiêu chuẩn chất lượng gạo xuất khẩu là các quy định về chất lượng gạo được áp dụng đối với gạo xuất khẩu. Các tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế, khu vực và quốc gia, đồng thời phù hợp với yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Các tiêu chuẩn chất lượng gạo xuất khẩu

Các tiêu chuẩn chất lượng gạo xuất khẩu bao gồm các tiêu chuẩn về:

 • Tiêu chuẩn cảm quan: Tiêu chuẩn này quy định về các đặc tính cảm quan của gạo như màu sắc, mùi vị, cảm giác.
 • Tiêu chuẩn hóa học: Tiêu chuẩn này quy định về thành phần hóa học của gạo, bao gồm thành phần dinh dưỡng, thành phần độc hại,…
 • Tiêu chuẩn vật lý: Tiêu chuẩn này quy định về các đặc tính vật lý của gạo như độ ẩm, độ trắng, độ nở, độ gãy,…

Các tiêu chuẩn chất lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam

Tại Việt Nam, các tiêu chuẩn chất lượng gạo xuất khẩu được ban hành bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế và khu vực, đồng thời phù hợp với điều kiện sản xuất và tiêu dùng của Việt Nam.

Các tiêu chuẩn chất lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam bao gồm:

 • TCVN 7048:2013 Gạo trắng – Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 7049:2013 Gạo lứt – Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 7050:2013 Gạo nếp – Yêu cầu kỹ thuật

Yêu cầu chất lượng gạo xuất khẩu

Các yêu cầu chất lượng gạo xuất khẩu được quy định cụ thể trong các tiêu chuẩn chất lượng gạo xuất khẩu. Tuy nhiên, nhìn chung, các yêu cầu chất lượng gạo xuất khẩu thường bao gồm các yêu cầu sau:

 • Gạo phải sạch, không lẫn tạp chất
 • Gạo phải có màu sắc tự nhiên, không có mùi lạ
 • Gạo phải có độ ẩm phù hợp, không quá cao
 • Gạo phải có độ trắng, độ nở, độ gãy phù hợp
 • Gạo phải có hàm lượng dinh dưỡng cao, không chứa các chất độc hại

2. Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn chất lượng gạo xuất khẩu

Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn chất lượng gạo xuất khẩu là một loại giấy tờ do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, xác nhận gạo xuất khẩu của doanh nghiệp đó đáp ứng các yêu cầu về chất lượng theo quy định.

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn chất lượng gạo xuất khẩu

Để được cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn chất lượng gạo xuất khẩu, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Gạo xuất khẩu phải được sản xuất từ nguyên liệu lúa sạch, không lẫn tạp chất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Gạo xuất khẩu phải được sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại, đảm bảo chất lượng đồng đều.
 • Gạo xuất khẩu phải được kiểm tra chất lượng theo đúng quy định.

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn chất lượng gạo xuất khẩu

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn chất lượng gạo xuất khẩu được quy định bởi Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.

Theo quy định của pháp luật, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn chất lượng gạo xuất khẩu được quy định như sau:

 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn chất lượng gạo xuất khẩu đối với gạo xuất khẩu theo hợp đồng thương mại quốc tế.
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn chất lượng gạo xuất khẩu đối với gạo xuất khẩu không theo hợp đồng thương mại quốc tế.

3. Trình tự, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn chất lượng gạo xuất khẩu

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Doanh nghiệp xuất khẩu gạo chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn chất lượng gạo xuất khẩu theo quy định. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn chất lượng gạo xuất khẩu
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp xuất khẩu gạo
 • Bản sao hợp đồng thương mại quốc tế (nếu có)
 • Bản sao kết quả kiểm tra chất lượng gạo xuất khẩu theo quy định

Bước 2: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp xuất khẩu gạo nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Bước 4: Thẩm định hồ sơ

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định hồ sơ và thực hiện kiểm tra chất lượng gạo xuất khẩu theo quy định.

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận

Trường hợp hồ sơ hợp lệ và gạo xuất khẩu đáp ứng các yêu cầu về chất lượng theo quy định, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn chất lượng gạo xuất khẩu cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo.

Thời hạn cấp giấy chứng nhận

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn chất lượng gạo xuất khẩu là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Vai trò của Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn chất lượng gạo xuất khẩu

Tiêu chuẩn chất lượng gạo xuất khẩu có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng gạo xuất khẩu, góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và thúc đẩy thương mại. Cụ thể, vai trò của tiêu chuẩn chất lượng gạo xuất khẩu được thể hiện như sau:

 • Đảm bảo chất lượng gạo xuất khẩu: Tiêu chuẩn chất lượng gạo xuất khẩu giúp đảm bảo gạo xuất khẩu đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, bao gồm chất lượng cảm quan, chất lượng hóa học, chất lượng vật lý. Việc đảm bảo chất lượng gạo xuất khẩu góp phần bảo vệ sức khỏe và an toàn của người tiêu dùng.
 • Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng: Tiêu chuẩn chất lượng gạo xuất khẩu giúp người tiêu dùng có thông tin chính xác về chất lượng gạo, từ đó lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình. Tiêu chuẩn chất lượng gạo xuất khẩu cũng giúp người tiêu dùng phát hiện và tố cáo các hành vi vi phạm quy định về chất lượng gạo, góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
 • Thúc đẩy thương mại: Việc đảm bảo chất lượng gạo xuất khẩu giúp nâng cao uy tín của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, góp phần thúc đẩy thương mại. Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo có chất lượng sản phẩm tốt sẽ được người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn, từ đó tăng doanh số bán hàng và lợi nhuận.

Chứng nhận đủ tiêu chuẩn chất lượng gạo xuất khẩu không chỉ là đảm bảo sự uy tín của sản phẩm trên thị trường quốc tế mà còn là bước quan trọng để nâng cao chất lượng và giá trị thương hiệu cho nền nông nghiệp Việt Nam. Điều này không chỉ tạo điều kiện cho gạo Việt có cơ hội tiếp cận các thị trường khó tính mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đất nước với nguồn gạo chất lượng, an toàn, và bền vững.

Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790