Thông tư 47/2014/TT-BYT hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm

Thông tư 47/2014/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm là một bước tiến quan trọng, đánh dấu cam kết của ngành y tế trong việc đảm bảo chất lượng và an toàn cho thực phẩm. Thông tư này không chỉ xác định rõ hệ thống quản lý mà còn hướng dẫn chi tiết về các biện pháp cần thực hiện để bảo vệ sức khỏe cộng đồng thông qua việc kiểm soát và quản lý chặt chẽ quá trình sản xuất, phân phối và tiêu thụ thực phẩm. Thông tư hết hiệu lực thi hành ngày 12 tháng 11 năm 2018.

Thông tư 472014TT-BYT hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm
Thông tư 472014TT-BYT hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm

1. Giới thiệu về Thông tư 47/2014/TT-BYT hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Thông tư 47/2014/TT-BYT là một bước quan trọng của Bộ Y tế, hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, thông tư này đề cập đến những tiêu chuẩn cụ thể và quy định rõ ràng đối với các doanh nghiệp trong ngành ẩm thực.

Việc này không chỉ nhấn mạnh sự quan trọng của việc tuân thủ các nguyên tắc vệ sinh và an toàn thực phẩm mà còn tạo ra một khung pháp luật linh hoạt để doanh nghiệp áp dụng trong quá trình sản xuất và phục vụ thực phẩm cho khách hàng. Thông tư 47 đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành ẩm thực và đồng thời đảm bảo người tiêu dùng có được những sản phẩm an toàn và chất lượng từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

2. Tầm quan trọng của Thông tư 47/2014/TT-BYT

Thông tư 47/2014/TT-BYT của Bộ Y tế có tầm quan trọng lớn trong việc hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Dưới đây là một số điểm tầm quan trọng của thông tư này:

 • Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng: Thông tư đặt ra các quy định và tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, nhằm đảm bảo rằng các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn thực phẩm. Điều này giúp bảo vệ sức khỏe cộng đồng, ngăn chặn các nguy cơ lây nhiễm và các vấn đề sức khỏe khác từ thực phẩm không an toàn.
 • Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Ăn Uống: Thông tư quy định các tiêu chuẩn cơ sở hạ tầng, vật liệu, và quy trình sản xuất thức ăn để đảm bảo chất lượng dịch vụ ăn uống. Điều này không chỉ đảm bảo an toàn mà còn nâng cao chất lượng và trải nghiệm ẩm thực của khách hàng.
 • Kiểm Soát Nguồn Nguyên Liệu: Thông tư đề cập đến việc kiểm soát và quản lý nguồn nguyên liệu sử dụng trong dịch vụ ăn uống, từ quá trình mua hàng đến lưu trữ. Điều này giúp đảm bảo rằng nguyên liệu được sử dụng đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.
 • Chống Thất Thương và Ghi Nhãn: Các quy định về ghi nhãn và thông tin sản phẩm giúp người tiêu dùng biết được nguồn gốc và cách thức chế biến thực phẩm. Điều này tăng cường tính minh bạch và sự tin tưởng của khách hàng.
 • Quản Lý Hệ Thống An Toàn Thực Phẩm: Thông tư quy định về các biện pháp quản lý và giám sát an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất và phục vụ thực phẩm. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cần thiết lập và duy trì hệ thống này để đảm bảo tuân thủ.

Thông tư 47/2014/TT-BYT đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một môi trường an toàn và lành mạnh cho ngành ẩm thực, đồng thời đảm bảo rằng người tiêu dùng có thể thưởng thức thực phẩm một cách an toàn và tin cậy từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

3. Nội dung của Thông tư 47/2014/TT-BYT

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (sau đây gọi tắt là cơ sở) được đóng thành 01 bộ theo quy định tại Điều 36 Luật an toàn thực phẩm, gồm các giấy tờ sau:

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở).

Bản mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, bao gồm:

 • Bản vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ sở;
 • Sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ uống;
 • Bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở).

Danh sách kết quả khám sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Danh sách kết quả cấy phân tìm vi khuẩn tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn của người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế.

Cấp đổi Giấy chứng nhận

Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận và còn thời hạn nhưng thay đổi tên của cơ sở hoặc (và) đổi chủ cơ sở hoặc (và) thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và toàn bộ quy trình kinh doanh dịch vụ ăn uống tại cơ sở thì được cấp đổi Giấy chứng nhận.

Hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận (01 bộ) gồm những giấy tờ sau đây:

 • Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này;
 • Giấy chứng nhận đang còn thời hạn (bản gốc);
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận sự thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở (bản sao công chứng);
 • Bản sao kết quả khám sức khỏe, Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở mới (trường hợp đổi chủ cơ sở) có xác nhận của cơ sở.

Trong thời gian 7 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp đổi Giấy chứng nhận cho cơ sở; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở lý do không cấp đổi Giấy chứng nhận.

Phân cấp cấp Giấy chứng nhận

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận cho các cơ sở sau đây:

 • Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Bộ Kế hoạch Đầu tư và Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) quận, huyện,thị xã và thành phố thuộc tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có quy mô kinh doanh từ 200 suất ăn/lần phục vụ trở lên.

Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có quy mô kinh doanh dưới 200 suất ăn/lần phục vụ.

Căn cứ vào tình hình thực tế và năng lực quản lý tại địa phương, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể điều chỉnh việc phân cấp cấp Giấy chứng nhận đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho phù hợp.

Thông tư 47/2014/TT-BYT về hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm là một bước quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và an toàn cho ngành thực phẩm tại Việt Nam. Với những hướng dẫn cụ thể và chi tiết, thông tư này không chỉ giúp củng cố hệ thống quản lý an toàn mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của ngành thực phẩm, đồng thời nâng cao sự tin tưởng của người tiêu dùng.

Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790