Tổng hợp các thông tư lĩnh vực an toàn thực phẩm [Mới 2023]

Thời gian những năm gần đây ngành công nghiệp thực phẩm tại Việt Nam phát triển không ngừng. Để đảm bảo an toàn và chất lượng thực phẩm cho người tiêu dùng, nhiều thông tư lĩnh vực an toàn thực phẩm đã được ban hành. Dưới đây là tổng hợp các thông tư lĩnh vực an toàn thực phẩm mới trong năm 2023 các bạn có thể tham khảo.

1. Thông tư 18/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

Thông tư 18/2019/TT-BYT quy định các nguyên tắc và quy trình cụ thể về việc thực hành sản xuất tốt (GMP), bao gồm quản lý, vận hành, kiểm tra, và đảm bảo chất lượng sản phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Nó cũng điều chỉnh về việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, lưu trữ, vận chuyển, và xử lý sản phẩm thất bại.

Văn bản này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2019 và áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Việt Nam.

Một số điểm quan trọng của Thông tư cần lưu ý:

 • Thông tư 18/2019/TT-BYT quy định các nguyên tắc và quy trình cụ thể về việc thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
 • Văn bản này áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Việt Nam.
 • Thông tư cung cấp những quy định hướng dẫn về việc quản lý, vận hành, và kiểm tra các quy trình sản xuất, bao gồm cả việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, lưu trữ, vận chuyển, và xử lý sản phẩm thất bại.
 • Thông tư này cũng đề cập đến việc đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng thông qua các quy định về nguyên liệu, thành phần, và quy trình sản xuất.
 • Yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện kiểm tra và kiểm soát nghiêm ngặt để đảm bảo tuân thủ các quy tắc GMP.

Thông tư 18/2019/TT-BYT là một công cụ quan trọng để đảm bảo chất lượng và an toàn của thực phẩm bảo vệ sức khỏe, giúp bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Việt Nam.

2. Thông tư 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019

Thông tư 25/2019/TT-BYT quy định về việc lập, quản lý hồ sơ truy xuất nguồn gốc của sản phẩm thực phẩm, bao gồm thông tin về nguồn gốc, quá trình sản xuất, vận chuyển, lưu trữ, và phân phối sản phẩm. Mục tiêu của văn bản này là đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng thông qua việc theo dõi và kiểm tra nguồn gốc của sản phẩm thực phẩm.

Văn bản này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2019 và áp dụng cho các sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế tại Việt Nam.

Nội dung quan trọng của Thông tư 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 về truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế bao gồm các điểm sau:

 • Quy định về việc lập hồ sơ truy xuất nguồn gốc: Thông tư yêu cầu các đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm phải lập hồ sơ truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Hồ sơ này chứa thông tin về nguồn gốc, quá trình sản xuất, vận chuyển, lưu trữ và phân phối sản phẩm thực phẩm.
 • Mục tiêu đảm bảo an toàn thực phẩm: Mục tiêu chính của Thông tư là đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Bằng cách theo dõi và kiểm tra nguồn gốc sản phẩm, nó giúp ngăn ngừa và kiểm soát các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm.
 • Yêu cầu cụ thể về việc lập hồ sơ: Thông tư quy định các yêu cầu cụ thể về việc lập hồ sơ truy xuất nguồn gốc, bao gồm cách thu thập, tổ chức và lưu trữ thông tin. Điều này đảm bảo tính minh bạch và sẵn sàng trong việc xác định nguồn gốc của sản phẩm thực phẩm.
 • Cung cấp thông tin khi có yêu cầu: Thông tư yêu cầu các đơn vị sản xuất và kinh doanh phải cung cấp thông tin về nguồn gốc của sản phẩm khi có yêu cầu từ cơ quan quản lý y tế hoặc từ người tiêu dùng. Điều này giúp tăng cường sự minh bạch và đáng tin cậy của sản phẩm thực phẩm.

Thông tư 25/2019/TT-BYT được ban hành để đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời giúp ngăn ngừa và quản lý các vấn đề liên quan đến nguồn gốc của sản phẩm thực phẩm.

3. Thông tư 23/2018/TT-BYT ngày 14/9/2018

Thông tư 23/2018/TT-BYT ngày 14/9/2018 là một văn bản quy định về việc thu hồi và xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn, thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế. Văn bản này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2018 và áp dụng cho các thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế tại Việt Nam.

Nội dung quan trọng của Thông tư 23/2018/TT-BYT bao gồm:

 • Quy định về việc thu hồi thực phẩm không đảm bảo an toàn: Thông tư này đặt ra các quy tắc và quy định về quá trình thu hồi thực phẩm khi được xác định không đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Quá trình thu hồi phải được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả.
 • Xử lý thực phẩm thu hồi: Thông tư quy định về việc xử lý thực phẩm sau khi thu hồi. Thực phẩm thu hồi có thể được xử lý bằng cách hủy hủy, tiêu hủy, tái sử dụng, tái chế hoặc chuyển giao cho các đơn vị có thẩm quyền để xử lý.
 • Báo cáo và thông báo: Các đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm, và các cơ quan quản lý y tế phải báo cáo và thông báo về quá trình thu hồi thực phẩm cho cơ quan quản lý y tế theo quy định.
 • Nghiên cứu và xác định nguyên nhân: Thông tư khuyến khích các đơn vị thực phẩm nghiên cứu và xác định nguyên nhân gây ra việc thực phẩm không đảm bảo an toàn. Điều này giúp ngăn chặn tái xảy ra các vấn đề tương tự trong tương lai.

Thông tư 23/2018/TT-BYT đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng bằng cách quy định quy trình thu hồi và xử lý thực phẩm không an toàn, đồng thời tạo ra sự minh bạch và trách nhiệm trong ngành công nghiệp thực phẩm tại Việt Nam.

4. Thông tư 10/2021/TT-BYT ngày 30/6/2021

Thông tư 10/2021/TT-BYT ngày 30/6/2021 là một văn bản quy định về Danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe, do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2021 và áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Việt Nam.

Nội dung quan trọng của Thông tư 10/2021/TT-BYT bao gồm:

 • Danh mục chất cấm: Thông tư này thiết lập danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Danh mục này chứa các chất hoặc hợp chất cụ thể mà không được phép sử dụng trong quá trình sản xuất thực phẩm do có thể gây hại cho sức khỏe của người tiêu dùng.
 • Cấm sử dụng và hạn chế sử dụng: Thông tư quy định cụ thể về việc cấm sử dụng hoặc hạn chế sử dụng các chất cấm trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Điều này nhằm đảm bảo rằng sản phẩm thực phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng.
 • Quản lý và kiểm tra: Thông tư yêu cầu các doanh nghiệp và cơ quan quản lý y tế thực hiện kiểm tra và quản lý chặt chẽ để đảm bảo tuân thủ danh mục chất cấm. Các doanh nghiệp phải kiểm tra nguồn gốc của nguyên liệu và thành phần sử dụng trong sản phẩm thực phẩm.
 • Hình phạt vi phạm: Thông tư 10/2021/TT-BYT cũng quy định về hình phạt đối với các trường hợp vi phạm quy định về danh mục chất cấm. Điều này nhằm đảm bảo tuân thủ và giám sát chặt chẽ trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Thông tư 10/2021/TT-BYT đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng bằng cách xác định và quản lý các chất cấm trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đồng thời áp đặt hình phạt cho các trường hợp vi phạm quy định.

5. Thông tư 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 

Thông tư 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 và áp dụng cho các hoạt động quản lý an toàn thực phẩm do Bộ Công Thương giám sát tại Việt Nam.

Nội dung quan trọng của Thông tư 43/2018/TT-BCT bao gồm:

 • Quản lý an toàn thực phẩm: Thông tư quy định về việc quản lý an toàn thực phẩm, đặc biệt là trong quá trình sản xuất, kinh doanh, và xuất khẩu thực phẩm. Mục tiêu là đảm bảo an toàn và chất lượng của thực phẩm đến người tiêu dùng.
 • Chất lượng thực phẩm: Thông tư đề cập đến các tiêu chuẩn về chất lượng thực phẩm, bao gồm quy định về nguyên liệu, thành phần, và quá trình sản xuất. Điều này giúp đảm bảo rằng thực phẩm được sản xuất và kinh doanh đáp ứng các yêu cầu an toàn và chất lượng.
 • Kiểm tra và xử lý thực phẩm không an toàn: Thông tư quy định về việc kiểm tra thực phẩm và xử lý thực phẩm không an toàn. Nó đưa ra hướng dẫn về việc xác định thực phẩm không an toàn, thu hồi sản phẩm, và quy trình xử lý sau khi kiểm tra.
 • Thực hiện quy định về xuất khẩu thực phẩm: Thông tư 43/2018/TT-BCT cũng liên quan đến việc xuất khẩu thực phẩm, bao gồm quản lý và kiểm tra an toàn thực phẩm để đảm bảo rằng sản phẩm xuất khẩu đáp ứng các yêu cầu của thị trường quốc tế.

6. Thông tư 44/2018/TT-BNNPTNT

Thông tư 44/2018/TT-BNNPTNT quy định về kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu. Văn bản này được ban hành bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 và áp dụng cho các hoạt động kiểm tra và quản lý an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu tại Việt Nam.

Nội dung quan trọng của Thông tư 44/2018/TT-BNNPTNT bao gồm:

 • Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm: Thông tư quy định về quy trình và phương pháp kiểm tra thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu để đảm bảo rằng chúng đáp ứng các yêu cầu về an toàn và chất lượng.
 • Quy định về trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan kiểm tra: Thông tư xác định trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc thực hiện kiểm tra và đảm bảo rằng thực phẩm xuất khẩu đáp ứng các yêu cầu quốc tế và quy định về an toàn thực phẩm.
 • Xác định nguyên nhân và xử lý khi phát hiện thực phẩm không đạt chuẩn: Thông tư đề cập đến việc xác định nguyên nhân khi phát hiện thực phẩm không đạt chuẩn và quy trình xử lý thực phẩm này, bao gồm cả việc thông báo cho các đơn vị liên quan và tình hình xuất khẩu.

Thông tư 44/2018/TT-BNNPTNT ban hành điều chỉnh hoạt động kiểm tra và quản lý an toàn thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu từ Việt Nam  việc đảm bảo an toàn và chất lượng của thực phẩm. Điều này giúp bảo vệ danh tiếng và uy tín của sản phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế và đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng.

7. Thông tư 13/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 

Thông tư 13/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 là một văn bản sửa đổi quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Văn bản này được ban hành bởi Bộ Công Thương và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020. Thông tư này có tác dụng sửa đổi hoặc bổ sung các quy định liên quan đến đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực thuộc quyền quản lý của Bộ Công Thương.

Nội dung quan trọng của Thông tư 13/2020/TT-BCT là những điểm sửa đổi hoặc bổ sung vào quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh. Thông tư này có thể điều chỉnh các quy tắc, tiêu chuẩn, hoặc quy định về việc đầu tư trong các lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ Công Thương để đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả, và an toàn trong hoạt động kinh doanh.

8. Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021 

Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021 quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn, thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Văn bản này có hiệu lực từ ngày 5 tháng 2 năm 2022 và áp dụng cho các hoạt động liên quan đến truy xuất, thu hồi, và xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn trong lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Việt Nam.

Nội dung quan trọng của Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT bao gồm:

 • Quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm: Thông tư đề ra hướng dẫn về việc truy xuất nguồn gốc của thực phẩm, bao gồm việc theo dõi và ghi nhận thông tin liên quan đến quá trình sản xuất, vận chuyển, lưu trữ và phân phối thực phẩm.
 • Quy trình thu hồi thực phẩm không an toàn: Văn bản này quy định quy trình và phương pháp thu hồi thực phẩm không bảo đảm an toàn khi phát hiện các vấn đề liên quan đến sức khỏe người tiêu dùng. Quá trình này cần phải được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả.
 • Xử lý thực phẩm thu hồi: Thông tư quy định về cách xử lý thực phẩm sau khi thu hồi, bao gồm việc hủy hủy, tiêu hủy, tái sử dụng, tái chế hoặc chuyển giao cho các đơn vị có thẩm quyền để xử lý.
 • Báo cáo và thông báo: Các đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm, và các cơ quan quản lý nông nghiệp phải báo cáo và thông báo về quá trình truy xuất, thu hồi, và xử lý thực phẩm khi cần thiết.

9. Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT 

Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT quy định về thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Văn bản này được ban hành bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 và áp dụng cho các hoạt động sản xuất và kinh doanh thực phẩm từ nông, lâm, thủy sản trong lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Việt Nam.

Nội dung quan trọng của Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT bao gồm:

 • Quy định về thẩm định cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm: Thông tư đề ra quy trình và tiêu chí thẩm định cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản để xác định xem chúng có đủ điều kiện để sản xuất thực phẩm an toàn.
 • Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện: Thông tư quy định về việc cấp chứng nhận cho các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn. Chứng nhận này là một xác nhận rằng cơ sở đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu an toàn thực phẩm.
 • Quản lý và kiểm tra: Văn bản này yêu cầu các đơn vị và cơ quan liên quan trong lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện kiểm tra và quản lý chặt chẽ để đảm bảo rằng các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm đủ điều kiện an toàn.

Trong bài viết này, chúng ta đã tổng hợp một số thông tư quan trọng liên quan đến an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Các thông tư này đã được ban hành bởi các cơ quan chính trị khác nhau, như Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để đảm bảo an toàn và chất lượng của thực phẩm và bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng. Tất cả các thông tư này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm, quản lý chặt chẽ các sản phẩm thực phẩm và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790