Một số hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm [Cập nhật 2023]

Chất lượng thực phẩm là một yếu tố quan trọng đối với sức khỏe và an toàn của con người. Việc đảm bảo rằng thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng là mục tiêu hàng đầu của nhiều tổ chức và doanh nghiệp trong ngành thực phẩm. Để đạt được điều này, các hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm đã trở thành một phần quan trọng trong quá trình sản xuất, đóng gói và phân phối thực phẩm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về một số hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm phổ biến và tầm quan trọng của chúng trong đảm bảo sự an toàn và chất lượng của thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ hàng ngày.

Một số hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm
Một số hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm

1. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:

ISO 9001 là một hệ thống quản lý chất lượng quốc tế được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa quốc tế (ISO) nhằm đảm bảo rằng các tổ chức và doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cụ thể và thực hiện quản lý chất lượng hiệu quả. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 đặt ra một số nguyên tắc và quy tắc quản lý chất lượng cơ bản để đảm bảo hiệu suất và hiệu quả trong quá trình sản xuất và cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ. Dưới đây là một số điểm quan trọng về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:

 • Thiết lập quy trình và quy tắc quản lý chất lượng: ISO 9001 đặt ra yêu cầu về việc thiết lập và duy trì các quy trình và quy tắc quản lý chất lượng cụ thể. Điều này bao gồm việc xác định các quy trình cốt lõi, xác định trách nhiệm và quyền hạn, và xác định các tiêu chuẩn chất lượng cần phải tuân thủ.
 • Quy trình kiểm tra và kiểm tra chất lượng: ISO 9001 yêu cầu việc xác định các điểm kiểm soát quan trọng trong quá trình sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm và dịch vụ. Quy trình kiểm tra và kiểm tra chất lượng đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng các yêu cầu chất lượng.
 • Theo dõi, đánh giá và cải thiện liên tục: Hệ thống ISO 9001 đề xuất việc theo dõi hiệu suất, đánh giá quá trình quản lý chất lượng, và thực hiện các biện pháp cải thiện liên tục. Điều này giúp tổ chức làm việc hiệu quả hơn và tăng cường chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng: ISO 9001 đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu và yêu cầu tổ chức tạo ra các cơ chế để lắng nghe phản hồi của khách hàng và đáp ứng nhu cầu của họ.
 • Đào tạo và phát triển nhân viên: Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 thúc đẩy việc đào tạo và phát triển nhân viên để họ có khả năng thực hiện công việc một cách hiệu quả và đóng góp vào việc cải thiện chất lượng.

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 không chỉ áp dụng cho ngành công nghiệp thực phẩm mà còn cho nhiều ngành công nghiệp khác. Việc tuân thủ ISO 9001 giúp đảm bảo sự hiệu quả và hiệu suất tốt trong quản lý chất lượng và là một công cụ quan trọng để xây dựng uy tín và thương hiệu mạnh mẽ cho tổ chức.

2. Hệ thống quản lý chất lượng HACCP:

Hệ thống quản lý chất lượng HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) là một phương pháp quản lý chất lượng thực phẩm được thiết kế để đảm bảo an toàn thực phẩm và ngăn ngừa sự xuất hiện của nguy cơ gây hại cho người tiêu dùng. Dưới đây là một số điểm quan trọng về hệ thống quản lý chất lượng HACCP:

 • Phân tích nguy cơ: Hệ thống HACCP bắt đầu bằng việc phân tích các nguy cơ có thể xuất hiện trong quá trình sản xuất thực phẩm. Nguy cơ này có thể liên quan đến vi khuẩn, vi sinh vật, hóa chất, hoặc các yếu tố khác có thể gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.
 • Xác định các điểm kiểm soát quan trọng: Sau khi xác định nguy cơ, HACCP xác định các điểm kiểm soát quan trọng trong quá trình sản xuất thực phẩm. Đây là những bước quyết định quan trọng mà cần phải được kiểm soát một cách chặt chẽ để đảm bảo an toàn thực phẩm.
 • Thiết lập các tiêu chuẩn kiểm soát: HACCP đặt ra các tiêu chuẩn kiểm soát tại các điểm quan trọng để đảm bảo rằng nguy cơ được giảm thiểu hoặc loại bỏ. Điều này bao gồm việc thiết lập các giới hạn an toàn, theo dõi quá trình sản xuất và thực hiện các biện pháp kiểm soát.
 • Theo dõi và đánh giá liên tục: Hệ thống HACCP đòi hỏi sự theo dõi và đánh giá liên tục của quá trình sản xuất để đảm bảo rằng các điểm kiểm soát đang hoạt động hiệu quả. Nếu có sự cố, cần có hệ thống đánh giá và xử lý nguy cơ ngay lập tức.
 • Tài liệu và ghi chép: Hệ thống HACCP yêu cầu việc tài liệu và ghi chép chặt chẽ của tất cả các quy trình và kiểm soát. Điều này giúp quản lý chất lượng theo dõi và bảo đảm tuân thủ các quy tắc và tiêu chuẩn.
 • Đào tạo nhân viên: Để hệ thống HACCP hoạt động hiệu quả, nhân viên cần được đào tạo về các quy tắc, phương pháp và quy trình liên quan đến an toàn thực phẩm.

Hệ thống quản lý chất lượng HACCP đã được coi là một tiêu chuẩn quốc tế cho việc đảm bảo an toàn thực phẩm và đã được áp dụng rộng rãi trong ngành thực phẩm trên toàn thế giới để bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng.

3. Hệ thống quản lý chất lượng GMP:

GMP, viết tắt của “Good Manufacturing Practices,” là một hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm chuyên dành cho ngành sản xuất thực phẩm và dược phẩm. GMP đặt ra các quy tắc và tiêu chuẩn để đảm bảo rằng quá trình sản xuất thực phẩm được thực hiện một cách an toàn và đáp ứng các yêu cầu chất lượng quy định. Dưới đây là một số điểm quan trọng về hệ thống quản lý chất lượng GMP:

 • Quy trình sản xuất tiêu chuẩn: GMP yêu cầu thiết lập các quy trình sản xuất tiêu chuẩn để đảm bảo rằng sản phẩm thực phẩm được sản xuất theo cách đúng quy trình. Điều này bao gồm việc xác định trình tự sản xuất, quy trình kiểm tra chất lượng, và phân công trách nhiệm.
 • Vệ sinh an toàn thực phẩm: GMP tập trung vào vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất. Điều này bao gồm việc duy trì môi trường làm việc sạch sẽ, kiểm soát vi khuẩn và ô nhiễm, và đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất.
 • Quản lý nguyên liệu: GMP đặt ra các quy định về quản lý nguyên liệu đầu vào. Điều này bao gồm việc xác định và kiểm tra chất lượng nguyên liệu, vận chuyển và lưu trữ nguyên liệu một cách an toàn.
 • Kiểm tra chất lượng và giám sát: GMP đòi hỏi việc kiểm tra chất lượng và giám sát quá trình sản xuất. Các sản phẩm thực phẩm cần được kiểm tra chất lượng thường xuyên và đảm bảo rằng chúng đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quy định.
 • Đào tạo nhân viên: GMP yêu cầu việc đào tạo và phát triển nhân viên để họ hiểu và tuân theo các quy tắc và quy định GMP. Điều này đảm bảo rằng nhân viên có khả năng thực hiện công việc một cách an toàn và đáp ứng các yêu cầu chất lượng.
 • Tạo hồ sơ và tài liệu: GMP đòi hỏi việc tạo hồ sơ và tài liệu đầy đủ và chi tiết về quá trình sản xuất và kiểm tra chất lượng. Hồ sơ này là tài liệu quan trọng để theo dõi và đánh giá hiệu suất.

Hệ thống quản lý chất lượng GMP không chỉ đảm bảo an toàn và chất lượng của sản phẩm thực phẩm mà còn giúp xây dựng sự tin tưởng của người tiêu dùng. Nó được áp dụng rộng rãi trong ngành sản xuất thực phẩm và dược phẩm và đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo sự an toàn và chất lượng của sản phẩm thực phẩm trên thị trường.

4. Hệ thống quản lý chất lượng IFS và BRC:

Hệ thống quản lý chất lượng IFS (International Featured Standards) và BRC (British Retail Consortium) là hai hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm được phát triển bởi các tổ chức quốc tế nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm trong ngành công nghiệp thực phẩm. Dưới đây là một số điểm quan trọng về IFS và BRC:

Hệ thống quản lý chất lượng IFS (International Featured Standards):

 • IFS được phát triển bởi Hiệp hội Các Ngành Thực phẩm Đức (German Retail Federation) và áp dụng rộng rãi ở châu Âu và trên toàn thế giới.
 • IFS tập trung vào việc đảm bảo sự an toàn và chất lượng của sản phẩm thực phẩm trong quá trình sản xuất và cung cấp.
 • Hệ thống này đề cao việc thực hiện kiểm tra và đánh giá độc lập của các công ty sản xuất thực phẩm để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng

Hệ thống quản lý chất lượng BRC (British Retail Consortium):

 • BRC được phát triển bởi Hiệp hội Các Nhà Bán lẻ Anh (British Retail Consortium) và thường được áp dụng rộng rãi trong ngành thực phẩm tại Anh và quốc tế.
 • BRC đặc trưng bởi việc xác định các tiêu chuẩn và yêu cầu cụ thể về quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm.
 • Hệ thống này tập trung vào việc kiểm tra, đánh giá và chứng nhận các nhà sản xuất thực phẩm để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt.

Cả IFS và BRC có các phiên bản và tiêu chuẩn cụ thể dành cho các loại thực phẩm khác nhau, bao gồm thực phẩm đóng gói, thực phẩm động vật, và thực phẩm tươi sống. Các doanh nghiệp thực phẩm thường lựa chọn một trong hai hệ thống này để tăng cường quản lý chất lượng, cải thiện an toàn thực phẩm, và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng quốc tế. Việc áp dụng IFS hoặc BRC đòi hỏi sự cam kết và tuân thủ nghiêm ngặt để đảm bảo rằng sản phẩm thực phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn cao cấp.

5. Hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm theo yêu cầu của Việt Nam:

Việt Nam đã thiết lập và áp dụng nhiều hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm dựa trên quy định và yêu cầu của quốc gia để đảm bảo an toàn và chất lượng thực phẩm. Dưới đây là một số hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm quan trọng tại Việt Nam:

 • Hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN): TCVN là hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam. Nó bao gồm các tiêu chuẩn và quy tắc quản lý chất lượng thực phẩm áp dụng cho nhiều ngành, bao gồm thực phẩm. Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm phải tuân theo các tiêu chuẩn TCVN để đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu chất lượng và an toàn.
 • Hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý thực phẩm: Cơ quan quản lý thực phẩm của Việt Nam, như Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Cục Quản lý thị trường thực phẩm, đã thiết lập các quy định và hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm riêng. Các doanh nghiệp thực phẩm phải tuân thủ các quy định này và thực hiện quản lý chất lượng thực phẩm theo các hướng dẫn của các cơ quan quản lý.
 • Hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm theo quy định của các tổ chức quốc tế: Ngoài các hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm trong nước, các doanh nghiệp thực phẩm tại Việt Nam cũng có thể phải tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như GMP, HACCP, và các hệ thống quản lý chất lượng khác do các tổ chức quốc tế thiết lập.
 • Hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm theo yêu cầu của khách hàng: Đôi khi, các doanh nghiệp thực phẩm cần thiết lập hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm cụ thể để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Điều này có thể bao gồm việc tuân thủ các tiêu chuẩn và quy tắc đặc biệt được yêu cầu bởi khách hàng quốc tế hoặc trong nước.

Các hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm tại Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và chất lượng của thực phẩm được sản xuất và tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Việc tuân thủ các quy định và yêu cầu này giúp bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và xây dựng uy tín cho thực phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh ngày nay, việc quản lý chất lượng thực phẩm là một khía cạnh quan trọng không chỉ đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng mà còn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp thực phẩm. Việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng như HACCP, ISO 22000, GMP, và BRC đã giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Mỗi hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm có những đặc điểm riêng, nhưng tất cả chúng đều hướng tới mục tiêu chung: đảm bảo an toàn, vệ sinh, và chất lượng của sản phẩm. Những hệ thống này đòi hỏi sự cam kết và sự chú tâm đến từng khía cạnh của quá trình sản xuất thực phẩm, từ lựa chọn nguyên liệu, quá trình chế biến, đến vận chuyển và lưu trữ.

Sự phát triển không ngừng của công nghệ và sự đổi mới trong lĩnh vực quản lý chất lượng thực phẩm đang tạo ra những cơ hội mới và thách thức cho ngành. Điều quan trọng là các doanh nghiệp và tổ chức liên quan cần luôn cập nhật kiến thức, áp dụng những phương pháp tiến tiến, và duy trì cam kết với việc đảm bảo chất lượng thực phẩm. Chỉ qua sự hợp tác và cống hiến của tất cả các bên liên quan, chúng ta mới có thể đảm bảo rằng thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ hàng ngày luôn đáng tin cậy và an toàn cho sức khỏe. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790