Nghiệm thu sản phẩm là gì? Quy định về nghiệm thu sản phẩm

Nghiệm thu sản phẩm là một quá trình quan trọng trong bất kỳ lĩnh vực nào, từ xây dựng, sản xuất đến dịch vụ. Đây là hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng của sản phẩm sau khi hoàn thành, đảm bảo sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn. Trong bài viết này VSATTP sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm nghiệm thu sản phẩm, các quy định về nghiệm thu sản phẩm và ý nghĩa của nghiệm thu sản phẩm.

Nghiệm thu sản phẩm là gì Quy định về nghiệm thu sản phẩm
Nghiệm thu sản phẩm là gì Quy định về nghiệm thu sản phẩm

1. Mục đích của nghiệm thu sản phẩm

Nghiệm thu sản phẩm nhằm mục đích:

 • Xác định chất lượng sản phẩm có đạt yêu cầu hay không.
 • Là cơ sở để nghiệm thu công trình, hạng mục công trình.
 • Là căn cứ để thanh toán, bàn giao sản phẩm.
 • Là căn cứ để bảo hành, bảo trì sản phẩm.

2. Căn cứ nghiệm thu sản phẩm

Căn cứ nghiệm thu sản phẩm bao gồm:

 • Hợp đồng, thỏa thuận giữa các bên liên quan.
 • Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho sản phẩm.
 • Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm.

3. Quy trình nghiệm thu sản phẩm

Quy trình nghiệm thu sản phẩm thường được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị

 • Lập kế hoạch nghiệm thu.

 • Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu liên quan.

 • Chuẩn bị nhân lực, thiết bị, dụng cụ nghiệm thu.

Bước 2: Tiến hành nghiệm thu

 • Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm theo các tiêu chí đã được quy định.

 • Lập biên bản nghiệm thu.

Bước 3: Xử lý kết quả nghiệm thu

 • Trường hợp sản phẩm đạt yêu cầu, lập biên bản nghiệm thu hoàn thành.

 • Trường hợp sản phẩm không đạt yêu cầu, lập biên bản nghiệm thu không đạt yêu cầu, nêu rõ các hạng mục công việc cần sửa chữa, khắc phục.

3.1. Nghiệm thu sản phẩm tư vấn xây dựng

Nghiệm thu sản phẩm tư vấn xây dựng là việc kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm tư vấn xây dựng đã hoàn thành để xác nhận sản phẩm đó đạt yêu cầu hay không. Sản phẩm tư vấn xây dựng bao gồm: báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, dự thầu,…

Căn cứ nghiệm thu sản phẩm tư vấn xây dựng bao gồm:

 • Hợp đồng tư vấn xây dựng.
 • Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho sản phẩm tư vấn xây dựng.
 • Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm tư vấn xây dựng.

Quy trình nghiệm thu sản phẩm tư vấn xây dựng được thực hiện theo các bước như quy trình nghiệm thu sản phẩm nói chung. Tuy nhiên, cần lưu ý một số điểm sau:

Bước 1: Chuẩn bị

 • Ngoài các nội dung chuẩn bị chung, cần bổ sung thêm các nội dung sau:

  • Lập kế hoạch nghiệm thu chi tiết, xác định cụ thể các hạng mục công việc cần nghiệm thu.
  • Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến sản phẩm tư vấn xây dựng.

Bước 2: Tiến hành nghiệm thu

 • Ngoài việc kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm tư vấn xây dựng theo các tiêu chí đã được quy định, cần đặc biệt lưu ý đến các nội dung sau:

  • Tính hợp lý, khả thi của sản phẩm tư vấn xây dựng.
  • Tính đồng bộ, thống nhất của sản phẩm tư vấn xây dựng với các sản phẩm tư vấn xây dựng khác.

3.2. Nghiệm thu sản phẩm xây dựng

Nghiệm thu sản phẩm xây dựng là việc kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành để xác nhận công trình, hạng mục công trình đó đạt yêu cầu hay không.

Căn cứ nghiệm thu sản phẩm xây dựng bao gồm:

 • Hợp đồng xây dựng.
 • Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình, hạng mục công trình.
 • Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình, hạng mục công trình.

Quy trình nghiệm thu sản phẩm xây dựng được thực hiện theo các bước như quy trình nghiệm thu sản phẩm nói chung. Tuy nhiên, cần lưu ý một số điểm sau:

Bước 1: Chuẩn bị

 • Ngoài các nội dung chuẩn bị chung, cần bổ sung thêm các nội dung sau:

 • Lập kế hoạch nghiệm thu chi tiết, xác định cụ thể các hạng mục công việc cần nghiệm thu, thời gian, địa điểm, thành phần nghiệm thu.

 • Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến công trình, hạng mục công trình.

 • Chuẩn bị nhân lực, thiết bị, dụng cụ nghiệm thu.

Bước 2: Tiến hành nghiệm thu

 • Ngoài việc kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình, hạng mục công trình theo các tiêu chí đã được quy định, cần đặc biệt lưu ý đến các nội dung sau:

  • Tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng.
  • Đảm bảo an toàn trong quá trình thi công và sử dụng công trình.
  • Tính mỹ quan, hài hòa với cảnh quan xung quanh.

Bước 3: Xử lý kết quả nghiệm thu

 • Trường hợp công trình, hạng mục công trình đạt yêu cầu, lập biên bản nghiệm thu hoàn thành.

 • Trường hợp công trình, hạng mục công trình không đạt yêu cầu, lập biên bản nghiệm thu không đạt yêu cầu, nêu rõ các hạng mục công việc cần sửa chữa, khắc phục.

4. Thành phần tham gia nghiệm thu sản phẩm

Thành phần tham gia nghiệm thu sản phẩm
Thành phần tham gia nghiệm thu sản phẩm

Thành phần tham gia nghiệm thu sản phẩm bao gồm:

 • Chủ đầu tư
 • Nhà thầu thi công
 • Nhà thầu tư vấn giám sát
 • Các bên liên quan khác (nếu có)

5. Trách nhiệm của các bên tham gia nghiệm thu sản phẩm

Chủ đầu tư có trách nhiệm:

 • Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc nghiệm thu sản phẩm.
 • Tổ chức nghiệm thu sản phẩm.
 • Ký biên bản nghiệm thu sản phẩm.

Nhà thầu thi công có trách nhiệm:

 • Chuẩn bị sản phẩm cần nghiệm thu.
 • Tham gia nghiệm thu sản phẩm.
 • Khắc phục các tồn tại, thiếu sót sau nghiệm thu.

Nhà thầu tư vấn giám sát có trách nhiệm:

 • Tham gia nghiệm thu sản phẩm.
 • Lập biên bản nghiệm thu sản phẩm.

Các bên liên quan khác (nếu có) có trách nhiệm:

 • Tham gia nghiệm thu sản phẩm theo quy định.
 • Kiến nghị các nội dung cần bổ sung, sửa đổi trong quá trình nghiệm thu.

Nghiệm thu sản phẩm là một công việc quan trọng, góp phần đảm bảo chất lượng sản phẩm, công trình. Việc thực hiện nghiệm thu sản phẩm đúng quy định sẽ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, công trình, bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790