Công bố hợp quy là gì? Thủ tục công bố hợp quy [2024]

Công bố hợp quy là việc đánh giá và kiểm tra sản phẩm hoặc dịch vụ để xác định xem chúng có tuân theo các tiêu chuẩn và yêu cầu cụ thể hay không. Công bố hợp quy còn là một thủ tục hành chính quan trọng trong việc đảm bảo an toàn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường. Trong bài viết này VSATTP sẽ cùng bạn tìm hiểu thông tin mới nhất về trình tự, thủ tục công bố hợp quy.

Công bố hợp quy là gì? Thủ tục công bố hợp quy
Công bố hợp quy là gì? Thủ tục công bố hợp quy

1. Khái niệm công bố hợp quy là gì?

Công bố hợp quy là quá trình mà một sản phẩm hoặc dịch vụ phải đáp ứng một tập hợp các tiêu chuẩn, quy định, hoặc yêu cầu kỹ thuật cụ thể được đề ra bởi cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền. Quá trình này đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ tuân thủ các quy định an toàn, chất lượng, và hiệu suất liên quan.

Công bố hợp quy thường bao gồm việc đánh giá và kiểm tra sản phẩm hoặc dịch vụ để xác định xem chúng có tuân theo các tiêu chuẩn và yêu cầu cụ thể hay không. Sau đó, cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền sẽ cấp giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ cho sản phẩm hoặc dịch vụ đó, xác nhận rằng nó đã qua quá trình công bố hợp quy và đáp ứng các tiêu chuẩn liên quan. Công bố hợp quy giúp đảm bảo tính an toàn và chất lượng cho người tiêu dùng và thúc đẩy sự cạnh tranh công bằng trong thị trường.

2.  Chứng nhận hợp quy là gì?

Chứng nhận hợp quy là một tài liệu hoặc tín chỉ dành cho sản phẩm, dịch vụ hoặc hệ thống được cấp bởi cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền sau khi sản phẩm hoặc dịch vụ đã được kiểm tra và xác minh tuân thủ một tập hợp các tiêu chuẩn, quy định hoặc yêu cầu kỹ thuật cụ thể. Chứng nhận hợp quy xác định rằng sản phẩm hoặc dịch vụ đó đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, chất lượng và hiệu suất được đề ra bởi cơ quan hoặc tổ chức chấp thuận.

Chứng nhận hợp quy trong nhiều lĩnh vực, bao gồm sản xuất, xuất khẩu, dịch vụ y tế, môi trường, an toàn thực phẩm và nhiều lĩnh vực khác. 

2.1  Đối tượng của chứng nhận hợp quy

Đối tượng của chứng nhận hợp quy có thể bao gồm:

 • Sản phẩm: Sản phẩm từ nhiều lĩnh vực khác nhau như điện tử, công nghiệp, thực phẩm, y tế, và nhiều lĩnh vực khác có thể được chứng nhận hợp quy. Điều này đảm bảo tính an toàn và chất lượng của sản phẩm trước khi chúng được đưa ra thị trường.
 • Dịch vụ: Các dịch vụ như dịch vụ y tế, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ môi trường, và nhiều loại dịch vụ khác cũng có thể được chứng nhận hợp quy. Điều này đảm bảo rằng dịch vụ đó đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu liên quan.
 • Hệ thống quản lý: Một công ty hoặc tổ chức có thể đề nghị chứng nhận hợp quy cho hệ thống quản lý của họ, chẳng hạn như hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001.
 • Người cá nhân: Trong một số trường hợp, người cá nhân có thể yêu cầu chứng nhận hợp quy để chứng minh năng lực chuyên môn của họ trong một lĩnh vực cụ thể.
 • Tổ chức hoặc doanh nghiệp: Tổ chức và doanh nghiệp có thể đề nghị chứng nhận hợp quy để đảm bảo rằng họ đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu cụ thể.
 • Sản phẩm xuất khẩu: Các sản phẩm được sản xuất để xuất khẩu có thể yêu cầu chứng nhận hợp quy để đáp ứng yêu cầu của thị trường đích.
 • Ngành công nghiệp cụ thể: Một số ngành công nghiệp như ngành thực phẩm, y tế, hàng không, và nhiều ngành khác có các yêu cầu và tiêu chuẩn cụ thể, do đó thường yêu cầu chứng nhận hợp quy.

>>>>>>Xem thêm: Tiêu chí cấp Chứng nhận công bố hợp quy là gì? [2023]

2.2 Mục đích của chứng nhận hợp quy:

Mục đích của chứng nhận hợp quy là đánh giá và xác nhận sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Chứng nhận hợp quy là một thủ tục hành chính quan trọng trong việc đảm bảo an toàn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường.

Cụ thể, chứng nhận hợp quy có các mục đích sau:

 • Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Chứng nhận hợp quy giúp người tiêu dùng yên tâm về chất lượng, an toàn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Chứng nhận hợp quy giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín, thương hiệu, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
 • Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế. Chứng nhận hợp quy giúp doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu của thị trường quốc tế, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Chứng nhận hợp quy được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Tổ chức chứng nhận hợp quy phải là tổ chức có đủ năng lực, kinh nghiệm, được công nhận theo quy định của pháp luật.

3. Trình tự thủ tục công bố hợp quy như thế nào?

Trình tự thủ tục công bố hợp quy như thế nào?
Trình tự thủ tục công bố hợp quy như thế nào?

3.1 Đối với sản phẩm – hàng hóa được sản xuất trong nước

Trình tự thủ tục công bố hợp quy cho sản phẩm hoặc hàng hóa được sản xuất trong nước có thể khá phức tạp và khác nhau tùy thuộc vào loại sản phẩm và lĩnh vực cụ thể. Thủ tục pháp lý chung công bố hợp quy sản phẩm trong nước:

 • Bước 1: Xác định Tiêu Chuẩn và Yêu Cầu Hợp Quy: Đầu tiên, bạn cần xác định tiêu chuẩn và yêu cầu hợp quy cụ thể cho sản phẩm hoặc hàng hóa của mình. Tiêu chuẩn này có thể là tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế mà sản phẩm của bạn phải đáp ứng.
 • Bước 2: Chuẩn bị Tài Liệu Hợp Quy: Thu thập và chuẩn bị tất cả tài liệu cần thiết, bao gồm thông tin về sản phẩm, tài liệu kiểm tra và thử nghiệm, tài liệu về quá trình sản xuất, và bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào. Tài liệu này sẽ được sử dụng để chứng minh rằng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn.
 • Bước 3: Kiểm Tra và Thử Nghiệm: Sản phẩm cần được kiểm tra và thử nghiệm để đảm bảo rằng nó tuân thủ tiêu chuẩn và yêu cầu hợp quy. Quá trình kiểm tra và thử nghiệm này có thể do tổ chức chứng nhận hợp quy hoặc bên thứ ba độc lập thực hiện.
 • Bước 4: Nộp Hồ Sơ Chứng Nhận: Nộp hồ sơ chứng nhận cho tổ chức chứng nhận hợp quy hoặc cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ này bao gồm tài liệu tài liệu hợp quy đã chuẩn bị và kết quả kiểm tra và thử nghiệm.
 • Bước 5: Kiểm tra Hồ Sơ: Cơ quan chứng nhận hợp quy hoặc cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét hồ sơ của bạn để đảm bảo rằng nó đầy đủ và tuân thủ quy định. Nếu cần, họ có thể yêu cầu bổ sung thông tin.
 • Bước 6: Kiểm Tra Sản Phẩm: Cơ quan chứng nhận hoặc đại diện của họ có thể kiểm tra sản phẩm trong điều kiện thực tế để đảm bảo rằng nó đáp ứng các tiêu chuẩn.
 • Bước 7: Cấp Chứng Nhận Hợp Quy: Nếu sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu, bạn sẽ nhận được chứng nhận hợp quy cho sản phẩm hoặc hàng hóa của mình.
 • Bước 7: Giám Sát Liên Tục: Sau khi nhận được chứng nhận hợp quy, bạn cần duy trì và giám sát liên tục để đảm bảo rằng sản phẩm vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu.

3.2 Đối với hàng hóa nhập khẩu:

Khác với trình tự thủ tục công bố hợp quy cho sản phẩm hoặc hàng hóa được sản xuất trong nước thì hàng hóa nhập khẩu có trình tự và thủ tục cụ thể như sau:

 • Bước 1: Xác định Tiêu Chuẩn và Yêu Cầu Hợp Quy: Đầu tiên, người nhập khẩu cần xác định tiêu chuẩn và yêu cầu hợp quy cụ thể của quốc gia nhập khẩu. Điều này có thể bao gồm việc tham khảo các tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế và quy định của quốc gia nhập khẩu.
 • Bước 2: Chuẩn bị Tài Liệu Hợp Quy: Người nhập khẩu cần thu thập và chuẩn bị tất cả tài liệu cần thiết, bao gồm tài liệu về sản phẩm, tài liệu kiểm tra và thử nghiệm, tài liệu về quá trình sản xuất, và bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào. Tài liệu này sẽ được sử dụng để chứng minh rằng hàng hóa đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu hợp quy của quốc gia nhập khẩu.
 • Bước 3: Kiểm Tra và Thử Nghiệm: Hàng hóa có thể phải được kiểm tra và thử nghiệm để đảm bảo rằng nó tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu hợp quy của quốc gia nhập khẩu. Quá trình kiểm tra và thử nghiệm này thường do tổ chức chứng nhận hợp quy hoặc bên thứ ba độc lập thực hiện.
 • Bước 4: Nộp Hồ Sơ Chứng Nhận: Hồ sơ chứng nhận hợp quy cần được nộp cho tổ chức chứng nhận hợp quy hoặc cơ quan có thẩm quyền của quốc gia nhập khẩu. Hồ sơ này bao gồm tài liệu hợp quy đã chuẩn bị và kết quả kiểm tra và thử nghiệm.
 • Bước 5: Kiểm tra Hồ Sơ: Cơ quan chứng nhận hợp quy hoặc cơ quan có thẩm quyền của quốc gia nhập khẩu sẽ kiểm tra hồ sơ để đảm bảo rằng nó đầy đủ và tuân thủ quy định. Nếu cần, họ có thể yêu cầu bổ sung thông tin.
 • Bước 6: Kiểm Tra Sản Phẩm: Cơ quan chứng nhận hoặc đại diện của họ có thể kiểm tra hàng hóa trong điều kiện thực tế để đảm bảo rằng nó đáp ứng các tiêu chuẩn.
 • Bước 7: Cấp Chứng Nhận Hợp Quy: Nếu hàng hóa đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu, bạn sẽ nhận được chứng nhận hợp quy cho hàng hóa nhập khẩu.
 • Bước 8: Thủ Tục Hải Quan: Sau khi có chứng nhận hợp quy, bạn cần tuân theo các thủ tục hải quan và nhập khẩu của quốc gia đó để có thể đưa hàng hóa vào thị trường.

4. Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy sản phẩm:

Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy sản phẩm bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị công bố hợp quy sản phẩm theo Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp tại Việt Nam.
 • Bản sao hợp đồng hoặc thỏa thuận gia công, sản xuất, nhập khẩu sản phẩm đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân.
 • Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm do tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định cấp đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định.
 • Bản sao quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với sản phẩm.

Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy sản phẩm được nộp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

5. Phân biệt công bố hợp quy và công bố hợp chuẩn

5.1 Công bố hợp quy:

 • Khái niệm: Công bố hợp quy là việc người sản xuất hoặc nhập khẩu tuyên bố rằng sản phẩm hoặc dịch vụ đã được kiểm tra và thử nghiệm và tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu hợp quy quy định.
 • Tự Tuyên Bố: Công bố hợp quy thường là việc tự tuyên bố của người sản xuất hoặc nhập khẩu. Họ tự xác nhận rằng sản phẩm của họ đáp ứng các yêu cầu hợp quy và không cần chứng nhận bởi bên thứ ba hoặc tổ chức chứng nhận.
 • Tính Pháp Lý: Công bố hợp quy thường dựa trên sự tự tuyên bố và có tính pháp lý nhưng sản phẩm có thể vẫn phải tuân thủ các yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm quy định.

Ví dụ: Các sản phẩm như đồ chơi, sản phẩm thực phẩm, hoặc dịch vụ nội dung trực tuyến có thể được công bố hợp quy khi người sản xuất hoặc cung cấp tự tuyên bố rằng chúng đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu an toàn và chất lượng.

5.2 Công bố hợp chuẩn:

 • Khái niệm: Công bố hợp chuẩn liên quan đến việc đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ tuân thủ các tiêu chuẩn cụ thể đã được xác định và công bố bởi cơ quan hoặc tổ chức tiêu chuẩn, chẳng hạn như ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế).
 • Dựa Trên Tiêu Chuẩn Cụ Thể: Công bố hợp chuẩn đòi hỏi sản phẩm hoặc dịch vụ phải tuân thủ các tiêu chuẩn cụ thể đã được thiết lập trước đó và công bố bởi các tổ chức tiêu chuẩn hoặc cơ quan chuyên trách.
 • Cần Chứng Nhận: Thường cần sự xác nhận hoặc chứng nhận bởi bên thứ ba hoặc tổ chức chứng nhận để đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn cụ thể.

Ví dụ: Các sản phẩm công nghiệp, hệ thống quản lý chất lượng, hoặc dịch vụ về an toàn thông tin thường cần phải tuân thủ các tiêu chuẩn cụ thể và có thể yêu cầu chứng nhận từ tổ chức chứng nhận hợp quy.

6. Những câu hỏi thường gặp:

Câu hỏi 1: Tại sao cần công bố hợp quy?

Công bố hợp quy là cách để đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, chất lượng và hiệu suất cần thiết để được phép vào thị trường hoặc sử dụng công khai.

Câu hỏi 2: Làm thế nào để xác định tiêu chuẩn hợp quy cho sản phẩm của tôi?

Bạn cần tìm hiểu về quy định và tiêu chuẩn của quốc gia hoặc lĩnh vực cụ thể mà bạn muốn công bố. Thông thường, cơ quan quản lý thực phẩm và tổ chức tiêu chuẩn cung cấp thông tin về các tiêu chuẩn áp dụng.

Câu hỏi 3: Làm thế nào để kiểm tra sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn?

Kiểm tra và thử nghiệm sản phẩm là một phần quan trọng của quá trình công bố hợp quy. Bạn có thể tự thực hiện hoặc thuê bên thứ ba chuyên nghiệp thực hiện kiểm tra và thử nghiệm.

Câu hỏi 4: Làm thế nào để duy trì công bố hợp quy?

Duy trì công bố hợp quy đòi hỏi bạn phải thực hiện kiểm tra và thử nghiệm định kỳ để đảm bảo rằng sản phẩm vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu hợp quy.

Bài viết trên đây là những thông tin về Công bố hợp quy, trình tự và thủ tục công bố hợp quy. Hy vọng với những thông tin trên giúp các bạn hiểu rõ hơn vấn đề về này.vNếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790