Tiêu chí đánh giá chứng nhận hợp quy gạch Prime [Năm 2023]

Trong ngành xây dựng, chứng nhận hợp quy gạch Prime đã trở thành tiêu chí quan trọng để đảm bảo chất lượng và an toàn cho công trình xây dựng. Việc đánh giá theo các tiêu chí này không chỉ thể hiện cam kết của nhà sản xuất đối với sản phẩm mà còn đặt ra những yêu cầu cao về hiệu suất và tuân thủ các quy chuẩn ngành, giúp người tiêu dùng và các chuyên gia đánh giá một cách chính xác và đáng tin cậy. Trong bài viết này VSATTP sẽ cùng bạn tìm hiểu về vấn đề Tiêu chí đánh giá chứng nhận hợp quy gạch Prime.

Tiêu chí đánh giá chứng nhận hợp quy gạch Prime
Tiêu chí đánh giá chứng nhận hợp quy gạch Prime

1. Chứng nhận hợp quy gạch Prime 

Chứng nhận hợp quy gạch Prime là việc đánh giá sản phẩm gạch Prime, so sánh với các chỉ tiêu kỹ thuật theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD, và đưa ra kết luận gạch Prime đạt quy chuẩn hay không đạt quy chuẩn.

Theo quy định tại Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng, thì sản phẩm gạch ốp lát ceramic đều phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.

2. Lợi ích khi thực hiện đánh giá chứng nhận gạch Prime

Việc thực hiện đánh giá chứng nhận gạch Prime mang lại nhiều lợi ích cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh gạch Prime, cụ thể như sau:

Đảm bảo chất lượng, an toàn và các yêu cầu khác đối với sản phẩm gạch Prime: Gạch Prime là một sản phẩm vật liệu xây dựng quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, an toàn của công trình. Chứng nhận hợp quy gạch Prime giúp đảm bảo rằng gạch Prime đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn và các yêu cầu khác theo quy định, góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và nâng cao chất lượng của công trình xây dựng.

Tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông, mua bán, sử dụng gạch Prime: Chứng nhận hợp quy gạch Prime là một yêu cầu bắt buộc đối với sản phẩm gạch Prime khi lưu hành trên thị trường. Do đó, các sản phẩm gạch Prime được chứng nhận hợp quy sẽ được lưu thông, mua bán, sử dụng thuận lợi hơn.

Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: Chứng nhận hợp quy gạch Prime là một minh chứng cho chất lượng, an toàn của sản phẩm gạch Prime. Do đó, các sản phẩm gạch Prime được chứng nhận hợp quy sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn trên thị trường.

3. Quy trình chứng nhận hợp quy gạch Prime

Quy trình chứng nhận hợp quy gạch Prime
Quy trình chứng nhận hợp quy gạch Prime

Quy trình chứng nhận hợp quy gạch Prime được thực hiện theo 6 bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký chứng nhận

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh gạch Prime cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy gạch Prime theo quy định tại Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng. Hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy gạch Prime bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị chứng nhận hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Bản sao hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hợp đồng cung ứng dịch vụ;
 • Bản sao quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn được áp dụng;
 • Bản kê khai mẫu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đề nghị chứng nhận hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy;
 • Các tài liệu kỹ thuật liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đề nghị chứng nhận hợp quy.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh gạch Prime nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy gạch Prime tại tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định.

Bước 3: Đánh giá hồ sơ đăng ký chứng nhận

Tổ chức chứng nhận hợp quy tiến hành đánh giá hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy gạch Prime.

Bước 4: Lấy mẫu thử nghiệm

Tổ chức chứng nhận hợp quy lấy mẫu thử nghiệm gạch Prime tại cơ sở sản xuất của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh gạch Prime.

Bước 5: Xác nhận kết quả thử nghiệm

Tổ chức chứng nhận hợp quy tiến hành xác nhận kết quả thử nghiệm gạch Prime.

Bước 6: Cấp giấy chứng nhận hợp quy

Tổ chức chứng nhận hợp quy cấp giấy chứng nhận hợp quy gạch Prime cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh gạch Prime nếu kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu.

>>>>>>Xem thêm: Chi phí làm giấy chứng nhận hợp quy [Cập nhật mới 2023]

4. Phương thức đánh giá sự phù hợp gạch Prime

4.1. Đánh giá sự phù hợp về chất lượng nguyên liệu

Nguyên liệu đầu vào là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng của gạch Prime. Do đó, các cơ sở sản xuất gạch Prime cần thực hiện đánh giá sự phù hợp về chất lượng nguyên liệu theo các tiêu chuẩn sau:

 • Tiêu chuẩn về thành phần hóa học của nguyên liệu
 • Tiêu chuẩn về kích thước, hình dạng của nguyên liệu
 • Tiêu chuẩn về độ ẩm của nguyên liệu
 • Tiêu chuẩn về độ sạch của nguyên liệu

4.2. Đánh giá sự phù hợp về quy trình sản xuất

Quy trình sản xuất gạch Prime cần được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Để đánh giá sự phù hợp về quy trình sản xuất, các cơ sở sản xuất gạch Prime cần thực hiện kiểm tra các yếu tố sau:

 • Thiết bị sản xuất
 • Nguyên liệu đầu vào
 • Quy trình sản xuất
 • Sản phẩm thành phẩm

4.3. Đánh giá sự phù hợp về sản phẩm thành phẩm

Sản phẩm thành phẩm gạch Prime cần đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng sau:

 • Tiêu chuẩn về kích thước, hình dạng
 • Tiêu chuẩn về độ bền
 • Tiêu chuẩn về độ cứng
 • Tiêu chuẩn về độ hút nước
 • Tiêu chuẩn về độ chống thấm
 • Tiêu chuẩn về độ chống mài mòn
 • Tiêu chuẩn về độ bóng
 • Tiêu chuẩn về màu sắc

4.4. Đánh giá sự phù hợp về quá trình bảo quản

Quá trình bảo quản gạch Prime cần được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Để đánh giá sự phù hợp về quá trình bảo quản, các cơ sở sản xuất gạch Prime cần thực hiện kiểm tra các yếu tố sau:

 • Điều kiện bảo quản
 • Thời gian bảo quản

4.5. Đánh giá sự phù hợp về quá trình vận chuyển

Quá trình vận chuyển gạch Prime cần được thực hiện cẩn thận, tránh va đập, hư hỏng sản phẩm. Để đánh giá sự phù hợp về quá trình vận chuyển, các cơ sở sản xuất gạch Prime cần thực hiện kiểm tra các yếu tố sau:

 • Phương tiện vận chuyển
 • Cách thức vận chuyển

4.6. Đánh giá sự phù hợp về quá trình sử dụng

Gạch Prime cần được sử dụng đúng cách để đảm bảo chất lượng và tuổi thọ của sản phẩm. Để đánh giá sự phù hợp về quá trình sử dụng, các cơ sở sản xuất gạch Prime cần thực hiện hướng dẫn sử dụng gạch Prime cho người tiêu dùng.

Thông qua các phương thức đánh giá sự phù hợp trên, các cơ sở sản xuất gạch Prime có thể đảm bảo chất lượng của gạch Prime, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

5. Tổ chức chứng nhận hợp quy gạch Prime 

Tổ chức chứng nhận hợp quy gạch Prime là tổ chức được chỉ định bởi Bộ Xây dựng. Danh sách các tổ chức chứng nhận hợp quy gạch Prime được công bố trên website của Bộ Xây dựng.

Theo quy định tại Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng, các tổ chức chứng nhận hợp quy gạch Prime phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận hợp quy;
 • Có đủ nguồn lực về nhân lực, trang thiết bị, phương tiện,… để thực hiện chứng nhận hợp quy;
 • Có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17021:2015.

Hiện nay, có một số tổ chức chứng nhận hợp quy gạch Prime uy tín như:

 • Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Tiêu chuẩn (QUATEST 1);
 • Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 (Vietcert 1);
 • Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Tiêu chuẩn Quốc tế (ICTC);
 • Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Vietcert 3);
 • Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Tiêu chuẩn 5 (Vietcert 5); *…

Các tổ chức chứng nhận hợp quy gạch Prime sẽ thực hiện đánh giá hồ sơ đăng ký chứng nhận, lấy mẫu thử nghiệm, xác nhận kết quả thử nghiệm và cấp giấy chứng nhận hợp quy cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh gạch Prime.

6. Câu hỏi thường gặp về Tiêu chí đánh giá chứng nhận hợp quy gạch Prime

Câu hỏi 1: Tiêu chí đánh giá chứng nhận hợp quy gạch Prime là gì?

Tiêu chí đánh giá chứng nhận hợp quy gạch Prime là những yêu cầu về chất lượng, an toàn mà gạch Prime phải đáp ứng để được cấp giấy chứng nhận hợp quy. Tiêu chí đánh giá này được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD về sản phẩm gạch ốp lát ceramic.

Câu hỏi 2: Các tiêu chí đánh giá chứng nhận hợp quy gạch Prime bao gồm những gì?

Các tiêu chí đánh giá chứng nhận hợp quy gạch Prime bao gồm:

 • Tiêu chí về kích thước: Kích thước của viên gạch phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn TCVN 6484:2011.
 • Tiêu chí về hình dạng: Hình dạng của viên gạch phải đồng đều, không bị cong vênh, sứt mẻ.
 • Tiêu chí về màu sắc: Màu sắc của viên gạch phải đồng đều, không bị phai màu.
 • Tiêu chí về bề mặt: Bề mặt của viên gạch phải nhẵn mịn, không bị rỗ, gồ ghề.
 • Tiêu chí về chất lượng men: Men của viên gạch phải đều màu, không bị bong tróc.
 • Tiêu chí về độ cứng: Độ cứng của viên gạch phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn TCVN 7745:2007.
 • Tiêu chí về độ hút nước: Độ hút nước của viên gạch phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn TCVN 7745:2007.

Câu hỏi 3: Giấy chứng nhận hợp quy gạch Prime có giá trị bao lâu?

Giấy chứng nhận hợp quy gạch Prime có giá trị 05 năm kể từ ngày cấp.

Câu hỏi 4:  Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận hợp quy gạch Prime như thế nào?

Doanh nghiệp sản xuất gạch Prime muốn xin cấp giấy chứng nhận hợp quy cần thực hiện các bước sau:

 1. Công bố hợp quy sản phẩm gạch Prime theo quy định của Bộ Xây dựng.
 2. Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm gạch Prime tại Sở Xây dựng nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 3. Thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm gạch Prime.
 4. Nhận kết quả kiểm tra và cấp giấy chứng nhận hợp quy

Câu hỏi 5: Giấy chứng nhận hợp quy gạch Prime có cần thiết hay không?

Giấy chứng nhận hợp quy gạch Prime là một loại giấy tờ quan trọng thể hiện sản phẩm gạch Prime đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn theo quy định của pháp luật. Việc có giấy chứng nhận hợp quy giúp doanh nghiệp sản xuất gạch Prime nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Tiêu chí đánh giá chứng nhận đối với gạch hợp quy là một bước quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và an toàn của sản phẩm. Với các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về nguyên liệu, quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng, chứng nhận “Prime” không chỉ là dấu hiệu của sự chọn lựa tốt mà còn là bảo đảm về độ bền, mỹ quan và tính thẩm mỹ cao, đáp ứng mọi yêu cầu của thị trường xây dựng ngày nay. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790