Chi phí làm giấy chứng nhận hợp quy [Cập nhật mới 2023]

Trong quá trình xin cấp chứng nhận hợp quy, một yếu tố không thể phổ quát mà mọi doanh nghiệp đều phải đối mặt là chi phí. Chi phí làm giấy chứng nhận hợp quy không chỉ đánh đổi tài chính của doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến quy trình xin cấp, đặt ra những thách thức và quan trọng trong quản lý nguồn lực. Bài viết này sẽ đi sâu vào tìm hiểu về vấn đề quan trọng này, từ những chi phí cơ bản đến các chi phí tiềm ẩn mà doanh nghiệp thường ít để ý.

Chi phí làm giấy chứng nhận hợp quy
Chi phí làm giấy chứng nhận hợp quy

1. Giấy chứng nhận hợp quy là gì?

Theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006, giấy chứng nhận hợp quy là văn bản xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Như vậy, giấy chứng nhận hợp quy là một loại chứng nhận được cấp bởi tổ chức chứng nhận sự phù hợp (bên thứ ba) cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Giấy chứng nhận hợp quy có giá trị pháp lý bắt buộc, là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, giám sát, chứng nhận, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy.

2. Đối tượng cần Giấy chứng nhận hợp quy

Đối tượng của chứng nhận hợp quy bao gồm:

 • Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường theo những tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực và cả tiêu chuẩn nước ngoài hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) quy định.
 • Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường thuộc danh mục quy định phải chứng nhận hợp quy theo quy định của pháp luật.

Phương thức đánh giá quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho từng đối tượng cụ thể được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

3. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hợp quy

Bước 1: Lựa chọn tổ chức chứng nhận

Doanh nghiệp có nhu cầu chứng nhận hợp quy cần lựa chọn tổ chức chứng nhận sự phù hợp có chức năng chứng nhận hợp quy phù hợp với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường cần chứng nhận.

Bước 2: Ký hợp đồng chứng nhận

Doanh nghiệp và tổ chức chứng nhận ký hợp đồng chứng nhận hợp quy. Hợp đồng chứng nhận hợp quy phải bao gồm các nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ của tổ chức chứng nhận và doanh nghiệp.
 • Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường cần chứng nhận.
 • Phạm vi chứng nhận.
 • Phương thức đánh giá hợp quy.
 • Thời hạn chứng nhận.
 • Phí chứng nhận.
 • Các quyền và nghĩa vụ của tổ chức chứng nhận và doanh nghiệp.

Bước 3: Cung cấp hồ sơ chứng nhận

Doanh nghiệp cung cấp hồ sơ chứng nhận cho tổ chức chứng nhận. Hồ sơ chứng nhận bao gồm:

 • Bản công bố hợp quy.
 • Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận đăng ký mẫu mã sản phẩm (đối với sản phẩm).
 • Bản sao y bản chính các tài liệu kỹ thuật liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường cần chứng nhận.

Bước 4: Tổ chức chứng nhận thực hiện đánh giá hợp quy

Tổ chức chứng nhận thực hiện đánh giá hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường cần chứng nhận. Phương thức đánh giá hợp quy được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Bước 5: Tổ chức chứng nhận cấp Giấy chứng nhận hợp quy

Nếu kết quả đánh giá hợp quy đạt yêu cầu, tổ chức chứng nhận cấp Giấy chứng nhận hợp quy cho doanh nghiệp. Giấy chứng nhận hợp quy có giá trị pháp lý bắt buộc.

4. Chi phí làm giấy chứng nhận hợp quy

Chi phí làm giấy chứng nhận hợp quy phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

 • Loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường cần chứng nhận.
 • Phương thức đánh giá hợp quy.
 • Phạm vi chứng nhận.
 • Thời hạn chứng nhận.
 • Trình độ chuyên môn của tổ chức chứng nhận.

Thông thường, chi phí làm giấy chứng nhận hợp quy có thể dao động từ vài triệu đến vài trăm triệu đồng.

Dưới đây là một số ví dụ về chi phí làm giấy chứng nhận hợp quy đối với một số sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phổ biến:

 • Chứng nhận hợp quy sản phẩm điện tử: từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.
 • Chứng nhận hợp quy sản phẩm xây dựng: từ 20 triệu đến 50 triệu đồng.
 • Chứng nhận hợp quy thực phẩm: từ 30 triệu đến 100 triệu đồng.
 • Chứng nhận hợp quy dịch vụ: từ 50 triệu đến 200 triệu đồng.

Doanh nghiệp có nhu cầu chứng nhận hợp quy cần tham khảo báo giá của các tổ chức chứng nhận để lựa chọn được tổ chức phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình.

Một số lưu ý khi làm giấy chứng nhận hợp quy:

 • Doanh nghiệp cần lựa chọn tổ chức chứng nhận được chỉ định hoặc được thừa nhận bởi các tổ chức quốc tế.
 • Doanh nghiệp cần cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng nhận theo quy định.
 • Doanh nghiệp cần hợp tác với tổ chức chứng nhận trong quá trình đánh giá hợp quy.

Việc có giấy chứng nhận hợp quy sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo an toàn, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường; tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, dịch vụ trên thị trường trong nước và quốc tế; tăng cường uy tín, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Chi phí làm giấy chứng nhận hợp quy đóng vai trò quan trọng trong quá trình xác nhận và chứng minh độ chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ. Việc này không chỉ là một bước quan trọng để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quy định mà còn là đòi hỏi một khoản đầu tư kinh tế. Điều này làm nảy sinh câu hỏi về tính hợp lý và minh bạch của chi phí này, đặt ra thách thức đối với doanh nghiệp và cơ quan quản lý để đạt được sự cân bằng giữa việc bảo vệ người tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790