Tìm hiểu về chứng nhận hợp quy Sika [Mới nhất 2024]

Trong lĩnh vực xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng, chứng nhận hợp quy Sika đã trở thành một tiêu chí quan trọng. Điều này không chỉ đảm bảo sự đáp ứng với các tiêu chuẩn cao cấp mà còn đặt nền móng cho sự tin cậy và uy tín trong ngành công nghiệp này. Bài viết dưới đây VSATTP sẽ tìm hiểu về chi tiết về chứng nhận này và tầm quan trọng của nó trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Tìm hiểu về chứng nhận hợp quy Sika
Tìm hiểu về chứng nhận hợp quy Sika

1. Giới thiệu Chứng nhận hợp quy Sika

Chứng nhận hợp quy Sika là việc đánh giá sản phẩm Sika, so sánh với các chỉ tiêu kỹ thuật theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD, và đưa ra kết luận sản phẩm đó đạt quy chuẩn hay không đạt quy chuẩn.

Cơ sở pháp lý chứng nhận hợp quy Sika

Cơ sở pháp lý chứng nhận hợp quy Sika được quy định tại các văn bản pháp luật sau:

 • Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006;
 • Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy;
 • Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng quy định về chứng nhận hợp quy sản phẩm vật liệu xây dựng.

Theo quy định tại Thông tư số 19/2019/TT-BXD, thì sản phẩm Sika phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.

2. Hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy Sika

Hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy Sika bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị chứng nhận hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Bản sao hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hợp đồng cung ứng dịch vụ;
 • Bản sao quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn được áp dụng;
 • Bản kê khai mẫu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đề nghị chứng nhận hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy;
 • Các tài liệu kỹ thuật liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đề nghị chứng nhận hợp quy.

Căn cứ vào kết quả đánh giá hồ sơ và đánh giá thực tế sản phẩm, hàng hóa, tổ chức chứng nhận hợp quy có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận hợp quy cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa.

Giấy chứng nhận hợp quy Sika có hiệu lực trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp.

>>>>>>>>Xem thêm: Tìm hiểu quy định về công bố hợp quy [Mới nhất 2024]

3. Quy trình chứng nhận hợp quy Sika

Quy trình chứng nhận hợp quy Sika
Quy trình chứng nhận hợp quy Sika

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký chứng nhận

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh Sika cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy Sika theo quy định tại Thông tư số 19/2019/TT-BXD.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh Sika nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy Sika tại tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định.

Bước 3: Đánh giá hồ sơ đăng ký chứng nhận

Tổ chức chứng nhận hợp quy tiến hành đánh giá hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy Sika.

Bước 4: Lấy mẫu thử nghiệm

Tổ chức chứng nhận hợp quy lấy mẫu thử nghiệm Sika tại cơ sở sản xuất của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh Sika.

Bước 5: Xác nhận kết quả thử nghiệm

Tổ chức chứng nhận hợp quy tiến hành xác nhận kết quả thử nghiệm Sika.

Bước 6: Cấp giấy chứng nhận hợp quy

Tổ chức chứng nhận hợp quy cấp giấy chứng nhận hợp quy Sika cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh Sika nếu kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu.

4. Tại sao cần phải chứng nhận hợp quy Sika?

Cần phải chứng nhận hợp quy Sika vì những lý do sau:

 • Đảm bảo chất lượng, an toàn và các yêu cầu khác đối với sản phẩm Sika: Sika là một sản phẩm vật liệu xây dựng quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, an toàn của công trình. Chứng nhận hợp quy Sika giúp đảm bảo rằng sản phẩm đó đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn và các yêu cầu khác theo quy định, góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và nâng cao chất lượng của công trình xây dựng.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông, mua bán, sử dụng Sika: Chứng nhận hợp quy Sika là một yêu cầu bắt buộc đối với sản phẩm Sika khi lưu hành trên thị trường. Do đó, các sản phẩm Sika được chứng nhận hợp quy sẽ được lưu thông, mua bán, sử dụng thuận lợi hơn.
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: Chứng nhận hợp quy Sika là một minh chứng cho chất lượng, an toàn của sản phẩm Sika. Do đó, các sản phẩm Sika được chứng nhận hợp quy sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn trên thị trường.

5. Tiêu chuẩn của Chứng nhận hợp quy Sika 

Tiêu chuẩn của chứng nhận hợp quy Sika được quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) đối với sản phẩm Sika. Các QCVN đối với sản phẩm Sika bao gồm:

 • QCVN 16:2019/BXD – Sản phẩm vật liệu xây dựng – Vữa xây dựng

 • QCVN 17:2019/BXD – Sản phẩm vật liệu xây dựng – Sơn

 • QCVN 18:2019/BXD – Sản phẩm vật liệu xây dựng – Bê tông khí chưng áp

 • QCVN 19:2019/BXD – Sản phẩm vật liệu xây dựng – Gạch ốp lát

 • QCVN 20:2019/BXD – Sản phẩm vật liệu xây dựng – Ngói lợp

 • QCVN 21:2019/BXD – Sản phẩm vật liệu xây dựng – Cửa

 • QCVN 22:2019/BXD – Sản phẩm vật liệu xây dựng – Cầu thang

 • QCVN 23:2019/BXD – Sản phẩm vật liệu xây dựng – Hệ thống thoát nước thải

>>>>>>>>>>>Xem thêm: Danh mục hàng hoá, sản phẩm phải công bố hợp quy

6. Thử nghiệm

Tổ chức chứng nhận lấy mẫu sản phẩm Sika để thử nghiệm theo các chỉ tiêu kỹ thuật quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế tương đương.

Xử lý kết quả thử nghiệm

Tổ chức chứng nhận xử lý kết quả thử nghiệm và đưa ra kết luận đánh giá:

 • Nếu kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu thì tổ chức chứng nhận cấp giấy chứng nhận hợp quy cho sản phẩm Sika.
 • Nếu kết quả thử nghiệm không đạt yêu cầu thì tổ chức chứng nhận yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu sản phẩm Sika thực hiện các biện pháp khắc phục và thử nghiệm lại.

7. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Sika là gì và chứng nhận hợp quy là gì?

Trả lời: Sika là một công ty chuyên sản xuất và cung cấp các giải pháp trong lĩnh vực xây dựng và công nghiệp. Chứng nhận hợp quy là quá trình xác nhận rằng sản phẩm hoặc hệ thống của Sika đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu quy định.

Câu hỏi 2: Sika có những loại chứng nhận nào?

Trả lời: Sika có thể có các loại chứng nhận khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm hoặc hệ thống cụ thể. Một số chứng nhận phổ biến bao gồm ISO 9001 về quản lý chất lượng, ISO 14001 về quản lý môi trường, và các chứng nhận sản phẩm cụ thể như CE.

Câu hỏi 3: Làm thế nào để kiểm tra chứng nhận hợp quy của sản phẩm Sika?

Trả lời: Bạn có thể kiểm tra chứng nhận hợp quy của sản phẩm Sika trực tiếp trên trang web chính thức của Sika hoặc thông qua các cơ quan chứng nhận uy tín.

Câu hỏi 4: Tại sao chứng nhận hợp quy quan trọng trong ngành xây dựng?

Trả lời: Chứng nhận hợp quy là một cách để đảm bảo rằng sản phẩm hoặc hệ thống đáp ứng các yêu cầu an toàn, chất lượng và môi trường. Trong ngành xây dựng, điều này là quan trọng để đảm bảo tính ổn định và hiệu suất của công trình xây dựng.

Câu hỏi 5: Sika thường xuyên phải làm gì để duy trì chứng nhận hợp quy?

Trả lời: Để duy trì chứng nhận hợp quy, Sika thường phải thực hiện các bước nhất định như duy trì quá trình kiểm soát chất lượng, đáp ứng các yêu cầu thị trường và cập nhật thông tin liên quan đến sản phẩm.

Câu hỏi 6: Lợi ích của việc sử dụng sản phẩm Sika có chứng nhận hợp quy là gì?

Trả lời: Việc sử dụng sản phẩm Sika có chứng nhận hợp quy mang lại sự tin cậy về chất lượng, an toàn và bảo vệ môi trường. Các chứng nhận này cũng giúp công trình xây dựng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và địa phương.

Chứng nhận hợp quy Sika đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và công nghệ xây dựng. Được cấp phép bởi các tổ chức uy tín, chứng nhận này chứng minh rằng sản phẩm của Sika tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn, mang lại niềm tin cho các dự án xây dựng.

Sự hiểu biết về chứng nhận hợp quy Sika không chỉ giúp nâng cao chất lượng công trình mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững trong ngành công nghiệp xây dựng. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790