Tìm hiểu quy định về công bố hợp quy [Mới nhất 2023]

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, chất lượng sản phẩm, hàng hóa là yếu tố quan trọng hàng đầu để cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa, pháp luật Việt Nam đã quy định về công bố hợp quy. Vậy công bố hợp quy là gì? Quy định về công bố hợp quy được quy định như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu về những vấn đề này.

 

Tìm hiểu quy định về công bố hợp quy
Tìm hiểu quy định về công bố hợp quy

1. Khái niệm công bố hợp quy

Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự xác nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) hoặc tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) do tổ chức, cá nhân công bố áp dụng.

2. Phạm vi áp dụng

Công bố hợp quy được áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của QCVN hoặc TCVN do tổ chức, cá nhân công bố áp dụng.

3. Căn cứ thực hiện công bố hợp quy

Căn cứ để thực hiện công bố hợp quy bao gồm:

 • QCVN hoặc TCVN do tổ chức, cá nhân công bố áp dụng;
 • Kết quả đánh giá hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định hoặc kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất).

3.1. Công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh muốn công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định cần thực hiện các bước sau:

 • Lựa chọn tổ chức chứng nhận được chỉ định phù hợp với sản phẩm, hàng hóa cần công bố hợp quy.
 • Ký hợp đồng chứng nhận hợp quy với tổ chức chứng nhận được chỉ định.
 • Thực hiện đánh giá hợp quy theo quy định của tổ chức chứng nhận được chỉ định.
 • Nhận Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp.
 • Công bố hợp quy theo quy định tại khoản 4 Điều 28 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.

3.2. Công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất)

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh muốn công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá cần thực hiện các bước sau:

 • Lập hồ sơ tự đánh giá hợp quy theo quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.
 • Lưu giữ hồ sơ tự đánh giá hợp quy.
 • Công bố hợp quy theo quy định tại khoản 4 Điều 28 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.

4. Hồ sơ công bố hợp quy

Hồ sơ công bố hợp quy
Hồ sơ công bố hợp quy

Hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

 • Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN;
 • Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy hoặc bản sao báo cáo kết quả tự đánh giá hợp quy của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất);
 • Bản sao quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc gia do tổ chức, cá nhân công bố áp dụng;
 • Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm, hàng hóa.

5. Trình tự, thủ tục công bố hợp quy

Trình tự, thủ tục công bố hợp quy được quy định tại Điều 28 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.

 • Theo quy định này, tổ chức, cá nhân công bố hợp quy nộp hồ sơ công bố hợp quy trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp quy hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp quy hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải đăng tải thông tin về việc công bố hợp quy trên trang thông tin điện tử của mình.

Như vậy, để thực hiện công bố hợp quy, tổ chức, cá nhân cần nắm rõ các quy định của pháp luật về công bố hợp quy, bao gồm các nội dung về khái niệm, phạm vi áp dụng, căn cứ thực hiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục và thời hạn thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790