Chứng nhận hợp chuẩn là gì? Các phương thức hợp chuẩn 2023

Trong một thế giới ngày càng phức tạp và đa dạng về sản phẩm và dịch vụ, chứng nhận hợp chuẩn đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng các sản phẩm và quy trình đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu cụ thể. Khái niệm “chứng nhận hợp chuẩn” liên quan đến việc một bên thứ ba độc lập xác minh và chứng nhận rằng một sản phẩm hoặc quy trình đã tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định, hoặc hướng dẫn nhất định.

Trong bài viết này VSATTP sẽ cùng bạn tìm hiểu về vấn đề chứng nhận hợp chuẩn là gì, tại sao nó trở nên ngày càng quan trọng, và các phương thức hợp chuẩn phổ biến trong năm 2023. Hãy cùng nhau khám phá cách mà chứng nhận hợp chuẩn đóng góp vào việc đảm bảo chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng.

Chứng nhận hợp chuẩn là gì Các phương thức hợp chuẩn 2023
Chứng nhận hợp chuẩn là gì? Các phương thức hợp chuẩn 2023

1. Chứng nhận hợp chuẩn là gì?

Chứng nhận hợp chuẩn (còn được gọi là chứng nhận hợp quy) là quá trình xác nhận rằng một sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình sản xuất tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định được đặt ra bởi một tổ chức, hiệp hội hoặc cơ quan quản lý. Chứng nhận này thường được thực hiện bởi các bên thứ ba độc lập và có uy tín, như tổ chức chứng nhận, tổ chức kiểm định hoặc tổ chức chứng thực.

Mục tiêu của chứng nhận hợp chuẩn là đảm bảo rằng sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn, môi trường và quy phạm kỹ thuật. Qua quá trình đánh giá, kiểm tra và xác nhận, chứng nhận hợp chuẩn cung cấp một dấu hiệu đáng tin cậy cho người tiêu dùng, đối tác kinh doanh và cơ quan quản lý rằng một sản phẩm hoặc dịch vụ đã được kiểm tra và tuân thủ các tiêu chuẩn quy định.

Các tiêu chuẩn và quy định mà một sản phẩm hoặc dịch vụ cần tuân thủ để đạt chứng nhận hợp chuẩn có thể bao gồm các yếu tố như chất lượng, an toàn, hiệu suất, tuân thủ quy phạm pháp luật, bảo vệ môi trường, an toàn lao động, quản lý chất lượng, quản lý rủi ro, và nhiều yếu tố khác tùy thuộc vào lĩnh vực và ngành công nghiệp cụ thể.

Một số ví dụ về chứng nhận hợp chuẩn bao gồm: chứng nhận ISO 9001 (quản lý chất lượng), chứng nhận HACCP (quản lý an toàn thực phẩm), chứng nhận LEED (xây dựng xanh), chứng nhận UL (an toàn sản phẩm), chứng nhận CE (tuân thủ các yêu cầu an toàn và sức khỏe chung trong Liên minh châu Âu), và nhiều chứng nhận khác.

2. Các phương thức hợp chuẩn

Các phương thức hợp chuẩn là các phương pháp đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Phương thức hợp chuẩn được quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hiện nay, có 7 phương thức hợp chuẩn được quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN, bao gồm:

 • Phương thức 1: Thử nghiệm mẫu điển hình

Phương thức 1 được áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường không có hệ thống quản lý chất lượng hoặc hệ thống quản lý môi trường.

 • Phương thức 2: Thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất, giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy trên thị trường

Phương thức 2 được áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường có hệ thống quản lý chất lượng hoặc hệ thống quản lý môi trường nhưng chưa được đánh giá đầy đủ.

 • Phương thức 3: Thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá hệ thống quản lý chất lượng

Phương thức 3 được áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường có hệ thống quản lý chất lượng được đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001.

 • Phương thức 4: Thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá hệ thống quản lý môi trường

Phương thức 4 được áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường có hệ thống quản lý môi trường được đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001.

 • Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống quản lý môi trường

Phương thức 5 được áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường có hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống quản lý môi trường được đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001.

 • Phương thức 6: Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng

Phương thức 6 được áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường có hệ thống quản lý chất lượng được đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001.

 • Phương thức 7: Đánh giá hệ thống quản lý môi trường

Phương thức 7 được áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường có hệ thống quản lý môi trường được đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001.

3. Lựa chọn phương thức hợp chuẩn phù hợp dựa trên yếu tố nào

Lựa chọn phương thức hợp chuẩn phù hợp phụ thuộc vào các yếu tố sau:

Loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường cần đánh giá: Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường có đặc điểm, tính chất, yêu cầu khác nhau sẽ phù hợp với các phương thức hợp chuẩn khác nhau. Ví dụ, các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường đơn giản, không yêu cầu cao về chất lượng hoặc môi trường thường phù hợp với phương thức 1. Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phức tạp, yêu cầu cao về chất lượng hoặc môi trường thường phù hợp với phương thức 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Hệ thống quản lý chất lượng hoặc hệ thống quản lý môi trường của doanh nghiệp: Các doanh nghiệp có hệ thống quản lý chất lượng hoặc hệ thống quản lý môi trường được đánh giá phù hợp với các tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 14001 thường được áp dụng phương thức 3, 4, 5 hoặc 6. Các doanh nghiệp không có hệ thống quản lý chất lượng hoặc hệ thống quản lý môi trường thường được áp dụng phương thức 1 hoặc 2.

Yêu cầu của khách hàng hoặc thị trường: Một số khách hàng hoặc thị trường có yêu cầu cụ thể về phương thức hợp chuẩn. Doanh nghiệp cần đáp ứng các yêu cầu này để có thể tiếp cận được khách hàng hoặc thị trường đó.

Dưới đây là một số lưu ý khi lựa chọn phương thức hợp chuẩn:

 • Doanh nghiệp nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia để lựa chọn phương thức hợp chuẩn phù hợp.
 • Doanh nghiệp cần cân nhắc các yếu tố trên một cách toàn diện để lựa chọn phương thức hợp chuẩn tối ưu nhất.
 • Doanh nghiệp cần lưu ý rằng việc lựa chọn phương thức hợp chuẩn phù hợp sẽ ảnh hưởng đến chi phí và thời gian đánh giá hợp chuẩn.

4. Thời gian cấp chứng nhận hợp chuẩn

Thời gian cấp chứng nhận hợp chuẩn phụ thuộc vào các yếu tố sau:

 • Loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường cần đánh giá: Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường đơn giản, không yêu cầu cao về chất lượng hoặc môi trường thường có thời gian cấp chứng nhận ngắn hơn. Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phức tạp, yêu cầu cao về chất lượng hoặc môi trường thường có thời gian cấp chứng nhận lâu hơn.

 • Phương thức hợp chuẩn: Phương thức hợp chuẩn 1 thường có thời gian cấp chứng nhận ngắn nhất. Các phương thức hợp chuẩn 2, 3, 4, 5, 6, 7 thường có thời gian cấp chứng nhận lâu hơn.

 • Khả năng đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp: Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu và đáp ứng các yêu cầu của tổ chức chứng nhận thì thời gian cấp chứng nhận sẽ ngắn hơn.

Thông thường, thời gian cấp chứng nhận hợp chuẩn dao động từ 1 đến 3 tháng.

Dưới đây là bảng thời gian cấp chứng nhận hợp chuẩn theo phương thức:

Phương thức Thời gian cấp chứng nhận
1 1 – 2 tuần
2 2 – 4 tuần
3 3 – 6 tuần
4 4 – 8 tuần
5 5 – 10 tuần
6 6 – 12 tuần
7 7 – 14 tuần
Chứng nhận hợp chuẩn là gì Các phương thức hợp chuẩn 2023
Chứng nhận hợp chuẩn là gì? Các phương thức hợp chuẩn 2023

5. Lợi ích của chứng nhận hợp chuẩn

Có nhiều lợi ích khi áp dụng phương thức hợp chuẩn cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình hoặc môi trường. Dưới đây là một số lợi ích chính:

 • Đảm bảo chất lượng: 

Phương thức hợp chuẩn giúp đảm bảo rằng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình hoặc môi trường đáp ứng các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Điều này đảm bảo rằng các yêu cầu về chất lượng được đáp ứng, giúp cung cấp sản phẩm và dịch vụ đáng tin cậy cho khách hàng.

 • Tăng độ tin cậy: 

Khi một sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình hoặc môi trường được hợp chuẩn, nó tạo ra lòng tin và sự tin cậy cho khách hàng và đối tác kinh doanh. Các phương pháp đánh giá và kiểm tra trong phương thức hợp chuẩn giúp xác định và giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tính ổn định và đáng tin cậy trong hoạt động.

 • Tiết kiệm chi phí: 

Áp dụng phương thức hợp chuẩn giúp tăng hiệu suất và hiệu quả trong các quá trình sản xuất và hoạt động. Bằng cách tuân thủ các quy chuẩn và tiêu chuẩn, các vấn đề và lỗi có thể được phát hiện và giải quyết sớm, giúp tránh các rủi ro và sự cố sau này. Điều này giúp giảm thiểu lãng phí, tái công việc và chi phí sửa chữa.

 • Mở rộng thị trường: 

Các phương thức hợp chuẩn phổ biến và được công nhận rộng rãi có thể giúp mở rộng thị trường và nâng cao khả năng cạnh tranh. Việc có chứng nhận hợp chuẩn từ các tổ chức độc lập và uy tín tạo lòng tin cho khách hàng và có thể mở cửa cho cơ hội kinh doanh mới và tiếp cận các thị trường khó tính.

 • Cải thiện quản lý: 

Áp dụng phương thức hợp chuẩn đòi hỏi sự quản lý và kiểm soát chặt chẽ các quy trình và hoạt động. Điều này giúp cải thiện hiệu quả quản lý, tăng cường sự tổ chức và khả năng kiểm soát, và thúc đẩy sự liên tục cải tiến.

 • Bảo vệ môi trường: 

Các phương thức hợp chuẩn liên quan đến quản lý môi trường như ISO 14001 đặt mục tiêu và yêu cầu các hoạt động bảo vệ môi trường. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn này giúp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, bảo vệ tài nguyên và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790