Công bố sản phẩm là gì? Hồ sơ, thủ tục tự công bố sản phẩm [2023]

Công bố sản phẩm được coi là nghĩa vụ của mọi cá nhân, tổ chức chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước và áp dụng đối với các sản phẩm bắt buộc phải đăng ký tại các văn bản quy phạm pháp luật. Bài viết sau đây cung cấp nội dung về hồ sơ, thủ tục công bố sản phẩm các bạn có thể tham khảo.

1. Thế nào là công bố sản phẩm?

Công bố sản phẩm (Tự công bố sản phẩm) là quá trình xác nhận tính hợp pháp, an toàn, và chất lượng của sản phẩm trước khi đưa ra thị trường để đảm bảo rằng nó tuân thủ các quy định đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý thực phẩm. Quá trình công bố này là quá trình quan trọng để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng. 

2. Thành phần hồ sơ công bố sản phẩm:

Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm là tập hợp các tài liệu và thông tin liên quan đến sản phẩm mỹ phẩm cụ thể. Thành phần của hồ sơ này có thể bao gồm các tài liệu sau:

 • Đăng ký sản phẩm: Đây là một phần quan trọng của hồ sơ và chứa các thông tin cơ bản về sản phẩm, bao gồm tên sản phẩm, loại sản phẩm, thông tin về nhà sản xuất, thông tin về thành phần chính, cách sử dụng và hướng dẫn sử dụng sản phẩm.
 • Bằng chứng khoa học: Bao gồm các tài liệu khoa học và nghiên cứu liên quan đến sản phẩm để chứng minh tính an toàn và hiệu quả của sản phẩm. Điều này có thể bao gồm kết quả các thử nghiệm và nghiên cứu về sản phẩm.
 • Thông tin về thành phần: Cung cấp thông tin chi tiết về thành phần của sản phẩm, bao gồm danh sách các chất hoạt động và chất phụ gia, nồng độ của từng thành phần, và thông tin về nguồn gốc và chất lượng của các thành phần.
 • Bảo đảm tính minh bạch: Phần này bao gồm thông tin về quảng cáo và nhãn mác sản phẩm, đảm bảo rằng các thông tin liên quan đến sản phẩm trên bao bì và trong quảng cáo là minh bạch và không gây hiểu lầm đối với người tiêu dùng.
 • Thông tin về sản xuất: Thông tin về quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm, cũng như về cơ sở sản xuất và vận chuyển sản phẩm.
 • Thông tin liên quan đến quy định: Điều này bao gồm các giấy tờ và thông tin liên quan đến quy định và yêu cầu pháp lý về công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm là một tài liệu quan trọng để đảm bảo tính hợp pháp, an toàn và chất lượng của sản phẩm trước khi nó được đưa ra thị trường. Các thành phần trong hồ sơ này giúp cho cơ quan quản lý thực phẩm và người tiêu dùng có thể đánh giá sản phẩm mỹ phẩm một cách chi tiết và chính xác.

3. Trình tự thực hiện tự công bố sản phẩm:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ tự công bố sản phẩm
 • Chuẩn thông tin về sản phẩm công bố, trong đó cần chú ý các thông tin tên sản phẩm; nhãn sản phẩm; hạn sử dụng; thông tin cảnh báo; quy cách đóng gói,…
 • Lập chỉ tiêu công bố cho sản phẩm;
 • Làm nhãn sản phẩm; dịch nhãn, làm nhãn phụ (đối với hàng nhập khẩu).
 • Bước 2: Kiểm nghiệm sản phẩm
 • Bước 3: Nộp hồ sơ tự công bố
 • Hồ sơ tự công bố sản phẩm
 • Bản tự công bố sản phẩm (theo mẫu);
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến;
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm hoặc Giấy chứng nhận có giá trị tương đương.
 • Nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm.

4. Thủ tục tự công bố sản phẩm

Theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 5 Nghị định 15/2018/NĐ-CP, Khoản 2 Điều 1 và Khoản 1 Điều 3 Nghị định 155/2018/NĐ-CP thì sau khi hồ sơ tự công bố sản phẩm được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận

 • Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm 
 • Trong trường hợp chưa có Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm thì tổ chức, cá nhân nộp 01 bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận, trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn.

5. Trách nhiệm sau khi tự công bố sản phẩm:

 • Phân phối sản phẩm: Sau khi sản phẩm đã được chấp thuận, bạn có thể bắt đầu phân phối sản phẩm mỹ phẩm trên thị trường. Đảm bảo rằng sản phẩm tuân theo quy định về quảng cáo, nhãn mác và đảm bảo rằng thông tin sản phẩm trên bao bì là đúng và minh bạch.
 • Giám sát sản phẩm: Liên tục giám sát sản phẩm để đảm bảo tính an toàn và chất lượng. Điều này bao gồm việc kiểm tra tình trạng và hiệu quả của sản phẩm, xử lý bất kỳ vấn đề an toàn nào xuất hiện và thực hiện kiểm tra chất lượng định kỳ.
 • Báo cáo thay đổi: Nếu có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến sản phẩm, bao gồm thay đổi trong thành phần hoặc quảng cáo, cần thông báo và cập nhật thông tin cho cơ quan quản lý thực phẩm. Điều này giúp đảm bảo rằng thông tin công bố sản phẩm luôn được cập nhật và minh bạch.
 • Tư vấn về sự kiện bất thường: Nếu xảy ra bất kỳ vấn đề hoặc sự kiện bất thường nào liên quan đến sản phẩm mỹ phẩm, cần thực hiện tư vấn về việc xử lý vấn đề và thông báo cho cơ quan quản lý thực phẩm (nếu cần).
 • Thực hiện quảng cáo và tiếp thị: Quá trình tiếp thị và quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm cần tuân theo quy định về quảng cáo và nhãn mác để đảm bảo tính minh bạch và không gây hiểu lầm đối với người tiêu dùng.
 • Giữ hồ sơ cập nhật: Đảm bảo rằng hồ sơ công bố sản phẩm được duy trì và cập nhật định kỳ với thông tin mới nhất về sản phẩm.

5. Một số câu hỏi thường gặp khi tiến hành thủ tục tự công bố sản phẩm

Cần phải làm gì để tự công bố sản phẩm mỹ phẩm của mình?

Để tự công bố sản phẩm mỹ phẩm, bạn cần chuẩn bị hồ sơ công bố sản phẩm, xác minh tính hợp pháp, an toàn và chất lượng của sản phẩm, và sau đó nộp hồ sơ cho cơ quan quản lý thực phẩm tại Việt Nam. Hồ sơ này bao gồm đăng ký sản phẩm, bằng chứng khoa học, thông tin về thành phần, và nhiều tài liệu khác. Hãy theo dõi trình tự quy định và hướng dẫn từ cơ quan quản lý thực phẩm.

Tiến hành báo cáo về thành phần của sản phẩm như thế nào?

Thông tin về thành phần của sản phẩm cần phải được cung cấp trong hồ sơ công bố. Điều này bao gồm danh sách các thành phần, nồng độ của từng thành phần, và thông tin về nguồn gốc và chất lượng của các thành phần. Thông tin này giúp đánh giá tính an toàn và chất lượng của sản phẩm.

Làm thế nào để xử lý các thay đổi trong sản phẩm sau khi đã tự công bố?

Nếu có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến sản phẩm sau khi đã tự công bố, như thay đổi trong thành phần hoặc quảng cáo, cần phải thông báo và cập nhật thông tin cho cơ quan quản lý thực phẩm. Điều này giúp đảm bảo rằng sản phẩm luôn tuân theo các quy định và yêu cầu liên quan.

Để xác minh tính an toàn của sản phẩm mỹ phẩm cần cung cấp những tài liệu gì?

Để xác minh tính an toàn của sản phẩm mỹ phẩm, bạn cần cung cấp bằng chứng khoa học và tài liệu hỗ trợ cho sản phẩm. Điều này bao gồm kết quả nghiên cứu, thử nghiệm, và đánh giá về tính an toàn của sản phẩm, đảm bảo rằng nó không gây hại cho người sử dụng.

Có thể tự công bố sản phẩm qua trực tuyến không?

Hiện tại, cơ quan quản lý thực phẩm tại Việt Nam đã phát triển các hệ thống trực tuyến cho việc tự công bố sản phẩm mỹ phẩm. Bạn có thể sử dụng các hệ thống này để nộp hồ sơ và quản lý thông tin sản phẩm một cách tiện lợi.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790