Tìm hiểu cục quản lý dược công bố mỹ phẩm [Năm 2023]

Tại Việt Nam, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế là cơ quan có thẩm quyền quản lý và cấp phép lưu hành mỹ phẩm. Cục Quản lý Dược thực hiện các hoạt động quản lý mỹ phẩm theo đúng quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo mỹ phẩm lưu hành trên thị trường là mỹ phẩm an toàn, hiệu quả và chất lượng. Trong bài viết này VSATTP sẽ tìm hiểu cục quản lý dược công bố mỹ phẩm.

Tìm hiểu cục quản lý dược công bố mỹ phẩm
Tìm hiểu cục quản lý dược công bố mỹ phẩm

1. Giới thiệu Cục Quản lý Dược trong công bố mỹ phẩm

Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý việc công bố mỹ phẩm tại Việt Nam. Cục có chức năng, nhiệm vụ:

 • Quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;
 • Tổ chức thực hiện công tác quản lý dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật;
 • Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;
 • Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Thủ tục công bố mỹ phẩm

Thủ tục công bố mỹ phẩm được quy định tại Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về quản lý mỹ phẩm. Theo đó, thủ tục công bố mỹ phẩm được thực hiện theo các bước sau:

Chuẩn bị hồ sơ công bố mỹ phẩm

Hồ sơ công bố mỹ phẩm bao gồm:

 • Phiếu công bố mỹ phẩm theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 100/2014/NĐ-CP;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất hoặc nhập khẩu mỹ phẩm;
 • Bản sao nhãn sản phẩm mỹ phẩm;
 • Bản liệt kê thành phần của sản phẩm mỹ phẩm;
 • Bản khai cam kết về chất lượng, an toàn của sản phẩm mỹ phẩm theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 100/2014/NĐ-CP.

Nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm

Doanh nghiệp nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế.

Trả kết quả công bố mỹ phẩm

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Quản lý Dược sẽ cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, Cục Quản lý Dược sẽ có văn bản thông báo cho doanh nghiệp trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

3. Vai trò của Cục Quản lý Dược trong công bố mỹ phẩm

Cục Quản lý Dược có vai trò quan trọng trong công bố mỹ phẩm, cụ thể là:

 • Ban hành các quy định, tiêu chuẩn về an toàn mỹ phẩm.
 • Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ công bố mỹ phẩm.
 • Xử lý các vi phạm về công bố mỹ phẩm.

Công tác công bố mỹ phẩm của Cục Quản lý Dược đã góp phần bảo đảm chất lượng, an toàn của mỹ phẩm lưu hành trên thị trường, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

4. Câu hỏi thường gặp về cục quản lý dược công bố mỹ phẩm

Câu hỏi 1: Tôi là cá nhân có thể công bố mỹ phẩm không?

Trả lời:

Có. Cá nhân có thể công bố mỹ phẩm nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn hiệu lực.
 • Có địa điểm sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm đáp ứng quy định của pháp luật về mỹ phẩm.
 • Có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với quy định của pháp luật về mỹ phẩm.

Câu hỏi 2: Tôi có thể công bố mỹ phẩm nhập khẩu không?

Trả lời:

Có. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu ra thị trường Việt Nam phải thực hiện công bố mỹ phẩm theo quy định của pháp luật Việt Nam. Hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu bao gồm các tài liệu sau:

 • Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (theo mẫu quy định).
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) do nước xuất xứ cấp, còn hạn.

Câu hỏi 3: Tôi muốn công bố mỹ phẩm online thì cần làm gì?

Trả lời:

Tổ chức, cá nhân có thể thực hiện công bố mỹ phẩm trực tuyến theo hướng dẫn tại website của Cục QLD. Cụ thể, tổ chức, cá nhân cần thực hiện các bước sau:

 1. Truy cập website của Cục QLD tại địa chỉ: https://dav.gov.vn/.
 2. Click vào mục “Hồ sơ điện tử”.
 3. Click vào mục “Công bố mỹ phẩm”.
 4. Đăng nhập tài khoản.
 5. Hoàn thiện hồ sơ công bố mỹ phẩm theo hướng dẫn.
 6. Nộp hồ sơ.

Câu hỏi 4: Tôi đã nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm nhưng chưa nhận được phiếu tiếp nhận hồ sơ. Tôi phải làm gì?

Trả lời:

Nếu tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm nhưng chưa nhận được phiếu tiếp nhận hồ sơ trong thời hạn quy định thì có thể liên hệ với Cục QLD để được giải đáp. Số điện thoại liên hệ: 024.37366483.

Câu hỏi 5: Tôi muốn thay đổi thông tin công bố mỹ phẩm thì phải làm gì?

Trả lời:

Tổ chức, cá nhân có thể thay đổi thông tin công bố mỹ phẩm bằng cách nộp hồ sơ thay đổi thông tin công bố mỹ phẩm. Hồ sơ thay đổi thông tin công bố mỹ phẩm bao gồm các tài liệu sau:

 • Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (theo mẫu quy định).
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực).
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm (nếu có thay đổi).
 • Bản tự công bố sản phẩm mỹ phẩm (theo mẫu quy định).

Câu hỏi 6: Tôi muốn thu hồi Giấy phép công bố mỹ phẩm thì phải làm gì?

Trả lời:

Tổ chức, cá nhân có thể thu hồi Giấy phép công bố mỹ phẩm bằng cách nộp hồ sơ đề nghị thu hồi Giấy phép công bố mỹ phẩm. Hồ sơ đề nghị thu hồi Giấy phép công bố mỹ phẩm bao gồm các tài liệu sau:

 • Văn bản đề nghị thu hồi Giấy phép công bố mỹ phẩm (theo mẫu quy định).
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực).
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm (nếu có).

Cục Quản lý Dược đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho người sử dụng mỹ phẩm. Các hoạt động quản lý mỹ phẩm của Cục Quản lý Dược góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790