Điều khoản 8.5 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Điều khoản 8.5 của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đề cập đến các yêu cầu đối với việc kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ, bảo toàn sản phẩm, tài sản thuộc về khách hàng hoặc nhà cung cấp bên ngoài, hoạt động sau giao hàng và kiểm soát sự thay đổi.

Điều khoản 8.5 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Điều khoản 8.5 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Điều khoản 8.5 của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 quy định các yêu cầu đối với tổ chức trong việc kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ. Mục tiêu của các yêu cầu này là đảm bảo rằng sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu đã được xác định.

1. Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ

Điều khoản 8.5.1 yêu cầu tổ chức phải thiết lập và thực hiện các quá trình và biện pháp kiểm soát cần thiết để đảm bảo rằng sản phẩm và dịch vụ được sản xuất và cung cấp phù hợp với các yêu cầu đã được xác định.

Các quá trình và biện pháp kiểm soát này có thể bao gồm:

 • Quy trình kiểm soát chất lượng
 • Quy trình kiểm soát quá trình
 • Quy trình kiểm soát sản phẩm
 • Quy trình kiểm soát dịch vụ

Tổ chức cần xác định các quá trình và biện pháp kiểm soát cần thiết dựa trên các yếu tố sau:

 • Các yêu cầu của khách hàng
 • Các yêu cầu luật định và quy định
 • Các yêu cầu của tổ chức

2. Nhận biết và truy xuất nguồn gốc

Điều khoản 8.5.2 yêu cầu tổ chức phải sử dụng các phương tiện thích hợp để nhận biết đầu ra nếu cần thiết để đảm bảo sự phù hợp của sản phẩm và dịch vụ.

Nhận biết đầu ra có thể bao gồm việc sử dụng mã số, nhãn hiệu, hoặc các phương tiện nhận dạng khác. Truy xuất nguồn gốc là khả năng xác định được nguồn gốc của sản phẩm hoặc dịch vụ.

Nhận biết và truy xuất nguồn gốc là cần thiết để:

 • Theo dõi sản phẩm và dịch vụ trong suốt quá trình sản xuất và cung cấp
 • Xác định nguyên nhân của các vấn đề chất lượng
 • Thực hiện các hành động khắc phục và phòng ngừa

3. Tài sản thuộc về khách hàng hoặc nhà cung cấp bên ngoài

Điều khoản 8.5.3 yêu cầu tổ chức phải kiểm soát các tài sản thuộc về khách hàng hoặc nhà cung cấp bên ngoài trong quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ.

Các tài sản này có thể bao gồm:

 • Nguyên vật liệu
 • Thành phẩm
 • Thiết bị
 • Thông tin

Tổ chức cần bảo vệ các tài sản này khỏi hư hỏng, mất mát, hoặc sử dụng sai mục đích.

3.1. Bảo quản tài sản 

Tổ chức cần lưu trữ và bảo quản các tài sản một cách an toàn. Điều này bao gồm các biện pháp bảo vệ khỏi các yếu tố môi trường, như nhiệt độ, độ ẩm, và bụi bẩn.

3.2. Kiểm soát tài sản

Tổ chức cần theo dõi và kiểm soát việc sử dụng các tài sản. Điều này bao gồm việc ghi lại việc nhận, xuất, sử dụng, và trả lại các tài sản.

4. Bảo toàn sản phẩm theo Điều khoản 8.5 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Bảo toàn sản phẩm theo Điều khoản 8.5 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Bảo toàn sản phẩm theo Điều khoản 8.5 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Điều khoản 8.5.4 yêu cầu tổ chức phải bảo toàn sản phẩm trong quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ.

Bảo toàn sản phẩm bao gồm việc bảo vệ sản phẩm khỏi các yếu tố có thể làm giảm chất lượng của sản phẩm, chẳng hạn như hư hỏng, nhiễm bẩn, hoặc thay đổi.

4.1. Nhận dạng sản phẩm

Tổ chức cần nhận dạng sản phẩm để đảm bảo rằng sản phẩm được bảo quản và xử lý đúng cách.

4.2. Chế độ bảo quản

Tổ chức cần xác định chế độ bảo quản phù hợp cho từng loại sản phẩm. Chế độ bảo quản này cần bao gồm các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, và cách xử lý.

5. Hoạt động sau giao hàng theo Điều khoản 8.5 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Điều khoản 8.5.5 yêu cầu tổ chức phải thực hiện các hoạt động sau giao hàng cần thiết để đảm bảo sự phù hợp của sản phẩm và dịch vụ.

Các hoạt động sau giao hàng có thể bao gồm:

 • Bảo hành
 • Hỗ trợ kỹ thuật
 • Dịch vụ khách hàng

Tổ chức cần xác định các hoạt động sau giao hàng cần thiết dựa trên các yếu tố sau:

 • Các yêu cầu của khách hàng
 • Các yêu cầu luật định và quy định
 • Các yêu cầu của tổ chức

Tóm lại, Điều khoản 8.5 của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 quy định các yêu cầu đối với tổ chức trong việc kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ. Các yêu cầu này nhằm

6. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Điều khoản 8.5 của ISO 9001:2015 nói về điều gì?

Trả lời: Điều khoản 8.5 của ISO 9001:2015 liên quan đến cách tổ chức quản lý chất lượng quản lý thông tin nội bộ để đảm bảo hiệu suất và hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng.

Câu hỏi 2: Quy định chính trong Điều khoản 8.5 là gì?

Trả lời: Điều khoản 8.5 chủ yếu đề cập đến việc quản lý thông tin nội bộ, bao gồm việc xác định, duy trì và cung cấp thông tin cần thiết để hỗ trợ hiệu suất và hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng.

Câu hỏi 3: Tại sao quản lý thông tin nội bộ quan trọng trong ISO 9001:2015?

Trả lời: Quản lý thông tin nội bộ giúp đảm bảo rằng các quy trình và hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng được thực hiện theo cách hợp lý và theo đúng quy định, đồng thời cung cấp thông tin cần thiết để đánh giá và cải thiện hiệu suất.

Câu hỏi 4: Những yếu tố nào quan trọng trong việc duy trì thông tin nội bộ theo Điều khoản 8.5?

Trả lời: Duy trì thông tin nội bộ đòi hỏi sự đảm bảo tính toàn vẹn, bảo mật và sẵn sàng sử dụng thông tin, cũng như quá trình xác minh và cập nhật định kỳ.

Câu hỏi 5: Hệ thống quản lý chất lượng cần phải làm gì để tuân thủ Điều khoản 8.5?

Trả lời: Hệ thống cần xây dựng và duy trì quy trình quản lý thông tin nội bộ, cung cấp đào tạo cho nhân viên và thực hiện đánh giá định kỳ để đảm bảo tuân thủ Điều khoản 8.5.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790