ISO 9001:2015 – Khoản 8.7 Kiểm soát đầu ra không phù hợp

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, việc đảm bảo chất lượng của sản phẩm/dịch vụ là một yêu cầu quan trọng đối với bất kỳ tổ chức nào. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng, được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Một trong những yêu cầu quan trọng của tiêu chuẩn này là kiểm soát đầu ra không phù hợp.

ISO 9001:2015 - Khoản 8.7 Kiểm soát đầu ra không phù hợp
ISO 9001:2015 – Khoản 8.7 Kiểm soát đầu ra không phù hợp

1. Khái niệm

Đầu ra không phù hợp là đầu ra không đáp ứng các yêu cầu đã được xác định. Đầu ra không phù hợp có thể là sản phẩm, dịch vụ, quá trình hoặc thông tin.

2. Mục đích

Mục đích của khoản 8.7 là yêu cầu tổ chức phải có các biện pháp để kiểm soát đầu ra không phù hợp để đảm bảo rằng đầu ra không phù hợp không được chuyển giao cho khách hàng hoặc sử dụng, triển khai hoặc phân phối.

3. Yêu cầu

Tổ chức phải:

  • Xác định và xác định đầu ra không phù hợp.
  • Phân tích nguyên nhân của đầu ra không phù hợp.
  • Lấy hành động để loại bỏ hoặc giảm thiểu tái phát.
  • Thông báo cho các bên liên quan có liên quan về đầu ra không phù hợp.

4. Giải thích Kiểm soát đầu ra không phù hợp ISO 9001

Giải thích Kiểm soát đầu ra không phù hợp ISO 9001
Giải thích Kiểm soát đầu ra không phù hợp ISO 9001

Xác định và xác định đầu ra không phù hợp

Tổ chức cần có các biện pháp để xác định đầu ra không phù hợp. Các biện pháp này có thể bao gồm:

  • Kiểm tra sản phẩm hoặc dịch vụ.
  • Nhận phản hồi từ khách hàng.
  • Theo dõi các chỉ số hiệu suất.

Phân tích nguyên nhân của đầu ra không phù hợp

Sau khi xác định đầu ra không phù hợp, tổ chức cần phân tích nguyên nhân của đầu ra không phù hợp. Phân tích nguyên nhân có thể giúp tổ chức xác định các biện pháp để loại bỏ hoặc giảm thiểu tái phát.

Lấy hành động để loại bỏ hoặc giảm thiểu tái phát

Tổ chức cần lấy hành động để loại bỏ hoặc giảm thiểu tái phát đầu ra không phù hợp. Các hành động có thể bao gồm:

  • Sửa chữa sản phẩm hoặc dịch vụ.
  • Thay thế sản phẩm hoặc dịch vụ.
  • Cải tiến quy trình.

Thông báo cho các bên liên quan có liên quan về đầu ra không phù hợp

Tổ chức cần thông báo cho các bên liên quan có liên quan về đầu ra không phù hợp. Các bên liên quan có thể bao gồm khách hàng, nhà cung cấp, đối tác và nhân viên.

5. Ví dụ về ISO 9001

Một nhà máy sản xuất thực phẩm phát hiện ra rằng một số sản phẩm của họ không đáp ứng các yêu cầu về chất lượng. Nhà máy cần xác định nguyên nhân của sự không phù hợp. Nhà máy có thể phát hiện ra rằng nguyên nhân của sự không phù hợp là do thiết bị bị lỗi. Nhà máy cần sửa chữa thiết bị để loại bỏ hoặc giảm thiểu tái phát. Nhà máy cũng cần thông báo cho khách hàng về sự không phù hợp.

Khoản 8.7 của ISO 9001:2015 là một yêu cầu quan trọng giúp tổ chức đảm bảo rằng đầu ra không phù hợp không được chuyển giao cho khách hàng.

6. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Định nghĩa về kiểm soát đầu ra không phù hợp theo ISO 9001:2015 là gì?

Trả lời: Kiểm soát đầu ra không phù hợp là quy trình quản lý và ứng phó với sản phẩm hoặc dịch vụ không đáp ứng các yêu cầu chất lượng theo định nghĩa của ISO 9001:2015.

Câu hỏi 2: Nêu mục đích chính của khoản 8.7 trong ISO 9001:2015?

Trả lời: Mục đích chính của khoản 8.7 là xác định và thực hiện các biện pháp để xử lý đầu ra không phù hợp, giảm thiểu rủi ro liên quan và đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ cuối cùng vẫn đáp ứng các yêu cầu chất lượng.

Câu hỏi 3: Các yếu tố quan trọng cần xem xét khi xác định đầu ra không phù hợp là gì?

Trả lời: Các yếu tố quan trọng bao gồm việc xác định nguyên nhân của sự không phù hợp, đánh giá tác động lên chất lượng sản phẩm/dịch vụ, và xác định liệu có cần phải thực hiện các biện pháp ngăn chặn hoặc sửa chữa.

Câu hỏi 4: Quy trình xử lý đầu ra không phù hợp bao gồm những bước chính nào?

Trả lời: Quy trình này thường bao gồm việc xác định, đánh giá, và xử lý sự không phù hợp; quyết định về việc tiếp tục sử dụng hay loại bỏ sản phẩm/dịch vụ không phù hợp; và thực hiện các biện pháp ngăn chặn và sửa chữa.

Câu hỏi 5: Tại sao việc ghi chép về các biện pháp xử lý đầu ra không phù hợp là quan trọng?

Trả lời: Ghi chép giúp theo dõi và đánh giá hiệu suất của quy trình xử lý, cung cấp thông tin cho việc cải tiến chất lượng, và là một phần quan trọng của hệ thống quản lý chất lượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790