Mẫu giấy ký cam kết an toàn thực phẩm ngành công thương

Trong bối cảnh ngày nay, an toàn thực phẩm là một trong những vấn đề hàng đầu đối với ngành công thương. Để đảm bảo chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng, việc áp dụng mẫu giấy ký cam kết an toàn thực phẩm đã trở thành một biện pháp quan trọng. Bài viết này sẽ đi sâu vào tìm hiểu về mẫu giấy này và tầm quan trọng của nó trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Mẫu giấy ký cam kết an toàn thực phẩm ngành công thương
Mẫu giấy ký cam kết an toàn thực phẩm ngành công thương

1. Cam kết an toàn thực phẩm là gì?

Cam kết an toàn thực phẩm là bản cam kết của chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm và cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Theo quy định của Luật An toàn thực phẩm năm 2010, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bao gồm cả cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống, phải ký cam kết an toàn thực phẩm.

2. Đối tượng ký cam kết an toàn thực phẩm

Đối tượng ký cam kết an toàn thực phẩm bao gồm:

 • Cơ sở sơ chế nhỏ lẻ là cơ sở thực hiện sơ chế, chế biến thực phẩm phục vụ trực tiếp cho người tiêu dùng, không có địa điểm cố định, không có nguồn nước sinh hoạt riêng, không có hệ thống xử lý nước thải riêng, không sử dụng hóa chất, phụ gia thực phẩm.

 • Cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ là cơ sở thực hiện sơ chế, chế biến thực phẩm từ nguyên liệu tươi sống, không có địa điểm cố định, không có nguồn nước sinh hoạt riêng, không có hệ thống xử lý nước thải riêng, không sử dụng hóa chất, phụ gia thực phẩm.

 • Cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định là cá nhân, hộ gia đình thực hiện sơ chế, chế biến thực phẩm phục vụ trực tiếp cho người tiêu dùng, không có địa điểm cố định, không có nguồn nước sinh hoạt riêng, không có hệ thống xử lý nước thải riêng, không sử dụng hóa chất, phụ gia thực phẩm.

 • Cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ là cơ sở thực hiện sơ chế, chế biến, bảo quản, bán buôn, bán lẻ thực phẩm không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

 • Cơ sở kinh doanh thực phẩm được đóng gói sẵn là cơ sở thực hiện đóng gói thực phẩm đã được sơ chế, chế biến, bảo quản sẵn để bán trực tiếp cho người tiêu dùng hoặc bán qua hệ thống phân phối.

Các cơ sở nêu trên phải có chủ cơ sở hoặc người đại diện theo pháp luật ký cam kết an toàn thực phẩm. Cam kết an toàn thực phẩm phải được lưu giữ tại cơ sở và có thể được kiểm tra bất kỳ lúc nào.

3. Nội dung của cam kết an toàn thực phẩm

Nội dung của cam kết an toàn thực phẩm bao gồm các nội dung cơ bản sau:

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm

Chủ cơ sở hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, bao gồm:

  • Luật An toàn thực phẩm năm 2010;
  • Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
  • Các quy định khác của pháp luật có liên quan đến an toàn thực phẩm.
 • Thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh

Chủ cơ sở hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cam kết thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bao gồm:

  • Đảm bảo nguồn gốc, chất lượng nguyên liệu thực phẩm;
  • Thực hiện các biện pháp vệ sinh trong quá trình sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm;
  • Sử dụng dụng cụ, thiết bị, vật tư, hóa chất, phụ gia thực phẩm an toàn;
  • Thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm;
  • Thực hiện các biện pháp xử lý chất thải, nước thải;
  • Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm đối với thực phẩm được đóng gói sẵn.
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm

Chủ cơ sở hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, cam kết an toàn thực phẩm có thể bổ sung các nội dung khác phù hợp với đặc thù của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Cam kết an toàn thực phẩm phải được ký bởi chủ cơ sở hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ sở. Cam kết an toàn thực phẩm phải được lưu giữ tại cơ sở và có thể được kiểm tra bất kỳ lúc nào.

4. Mẫu giấy ký cam kết an toàn thực phẩm ngành công thương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Giấy ký cam kết an toàn thực phẩm

Kính gửi: (Tên cơ quan tiếp nhận cam kết)

Tên cơ sở: (Tên cơ sở)

Địa chỉ: (Địa chỉ cơ sở)

Số điện thoại: (Số điện thoại cơ sở)

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Tên cơ sở cam kết:

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm;
 • Thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh;
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Tên cơ sở cam kết thực hiện các biện pháp cụ thể sau:

 • Đảm bảo nguồn gốc, chất lượng nguyên liệu thực phẩm;
 • Thực hiện các biện pháp vệ sinh trong quá trình sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm;
 • Sử dụng dụng cụ, thiết bị, vật tư, hóa chất, phụ gia thực phẩm an toàn;
 • Thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm;
 • Thực hiện các biện pháp xử lý chất thải, nước thải;
 • Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm đối với thực phẩm được đóng gói sẵn.

Tên cơ sở chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Đại diện chủ cơ sở:

(Tên)

(Chức vụ)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày, tháng, năm

Lưu ý:

 • Giấy ký cam kết an toàn thực phẩm ngành công thương phải được lập thành hai bản, một bản cơ sở giữ, một bản cơ quan tiếp nhận cam kết lưu giữ.
 • Giấy ký cam kết an toàn thực phẩm ngành công thương phải được ký bởi chủ cơ sở hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ sở.
 • Giấy ký cam kết an toàn thực phẩm ngành công thương phải được lưu giữ tại cơ sở và có thể được kiểm tra bất kỳ lúc nào.

Mẫu giấy ký cam kết an toàn thực phẩm ngành công thương” đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đảm bảo chất lượng thực phẩm. Đây là công cụ hữu ích, giúp doanh nghiệp cam kết tuân thủ các quy định an toàn thực phẩm, đồng thời tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Qua việc thực hiện cam kết này, ngành công thương đang chủ động góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành thực phẩm, đồng thời xây dựng hình ảnh tích cực cho doanh nghiệp và ngành công nghiệp nói chung

Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790