Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 về kinh doanh rượu

Kinh doanh rượu đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế và văn hóa của nhiều quốc gia trên khắp thế giới, và Việt Nam không phải là ngoại lệ. Để quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh rượu một cách hiệu quả, Chính phủ đã ban hành Nghị định 105/2017/NĐ-CP điều chỉnh về kinh doanh rượu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nội dung và tầm quan trọng của Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu tại Việt Nam.

Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu
Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu

1. Giới thiệu tổng quan về Nghị định 105/2017/NĐ-CP

Nghị định 105/2017/NĐ-CP là một văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ Việt Nam, có hiệu lực thi hành ngày 1 tháng 11 năm 2017. Nghị định này mang tên chính thức là “Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kinh doanh rượu.” Nó được thiết lập để điều chỉnh và hướng dẫn việc kinh doanh rượu tại Việt Nam, đồng thời xác định rõ các quy định và quyền hạn liên quan đến ngành này.

Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về việc kinh doanh rượu, bao gồm quy định về giấy phép kinh doanh rượu, quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân tham gia vào ngành này, quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh rượu, cũng như xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này. Nghị định này nhằm tạo cơ sở pháp lý và quy định cụ thể để đảm bảo sự an toàn và tính hợp pháp trong kinh doanh rượu, đồng thời bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng và xã hội.

2. Phạm vi điều chỉnh Nghị định 105/2017/NĐ-CP

Nghị định này quy định về hoạt động kinh doanh rượu, bao gồm: Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu; hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

Nghị định này không áp dụng đối với:

  • Hoạt động xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh rượu;
  • Nhập khẩu rượu để kinh doanh tại cửa hàng miễn thuế;
  • Nhập khẩu rượu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, mua bán rượu giữa các khu phi thuế quan; hoạt động kinh doanh rượu tại khu phi thuế quan, hoạt động gửi kho ngoại quan;
  • Rượu nhập khẩu là hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu trong, định mức được miễn thuế; xét miễn thuế, không chịu thuế.

3. Nội dung chính của Nghị định 105/2017/NĐ-CP

3.1 Quy định chung về kinh doanh rượu

Nghị định này xác định quy định chung về kinh doanh rượu, bao gồm việc cấp giấy phép, quản lý nguyên liệu sản xuất rượu, và quy định về nhãn hiệu, bao bì, và đóng gói sản phẩm.

3.2 Quy định về đối tượng kinh doanh rượu

Cá nhân và tổ chức được phép kinh doanh rượu: Theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP, cả cá nhân và tổ chức đều có thể được cấp giấy phép kinh doanh rượu. Điều này đảm bảo sự đa dạng trong đối tượng kinh doanh và khuyến khích sự cạnh tranh trong ngành.

Yêu cầu về tuổi tác: Đối với cá nhân muốn kinh doanh rượu, họ phải đạt độ tuổi tối thiểu quy định bởi pháp luật. Cụ thể, Nghị định quy định rằng người muốn kinh doanh rượu phải đủ 20 tuổi trở lên.

Yêu cầu về sức khỏe: Đối với cá nhân, họ phải đảm bảo sức khỏe phù hợp để kinh doanh rượu. Người muốn kinh doanh rượu phải được xác định không mắc các bệnh về tâm thần hoặc các bệnh truyền nhiễm.

Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức và cá nhân kinh doanh rượu: Nghị định 105/2017/NĐ-CP đặt ra rất nhiều quyền và nghĩa vụ cụ thể cho những người và tổ chức kinh doanh rượu. Điều này bao gồm việc tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, giám sát và báo cáo hoạt động kinh doanh, cũng như nắm rõ quy định về quảng cáo và bán rượu.

3.3 Quy định về quảng cáo rượu

Nguyên tắc cơ bản về quảng cáo rượu: Quảng cáo rượu phải tuân theo các nguyên tắc cơ bản như tính trung thực, không gây hiểu lầm về chất lượng và tính an toàn của sản phẩm. Quảng cáo không được phép thúc đẩy tiêu thụ quá mức và cũng không được hướng dẫn trẻ em, thanh thiếu niên tiêu thụ rượu.

Hạn chế quảng cáo: Nghị định 105/2017/NĐ-CP hạn chế quảng cáo rượu trong các trường hợp như trên các phương tiện truyền thông công cộng, gần trường học, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và vùng dự trữ nước. Điều này nhằm đảm bảo rằng quảng cáo rượu không tác động tiêu cực đến những đối tượng nhạy cảm.

Yêu cầu về thông tin: Quảng cáo rượu phải chứa thông tin về tuổi tối thiểu cho việc tiêu thụ rượu, thông tin về hệ thống cảnh báo về hậu quả của việc tiêu thụ rượu, và không được đưa ra thông điệp tạo ấn tượng rằng việc tiêu thụ rượu là cần thiết cho sự thành công, hạnh phúc hoặc sức khỏe.

Quản lý và kiểm tra: Nghị định 105/2017/NĐ-CP giao cho các cơ quan chức năng nhiệm vụ quản lý và kiểm tra quảng cáo rượu để đảm bảo tuân thủ quy định.

3.4 Quản lý chất lượng và kiểm tra rượu

Quy định về chất lượng: Nghị định 105/2017/NĐ-CP đề cập đến việc quy định tiêu chuẩn về chất lượng rượu, bao gồm tiêu chuẩn về thành phần hóa học, cơ chất, vi sinh, và các yếu tố khác ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Điều này đảm bảo rằng sản phẩm rượu được sản xuất và kinh doanh đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cần thiết.

Kiểm tra chất lượng: Nghị định yêu cầu các đơn vị kinh doanh rượu phải thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. Điều này đảm bảo rằng rượu đạt tiêu chuẩn và an toàn cho người tiêu dùng.

Giấy chứng nhận chất lượng: Nghị định quy định rằng sản phẩm rượu phải có giấy chứng nhận về chất lượng từ cơ quan kiểm tra chất lượng được ủy quyền. Giấy chứng nhận này là một tài liệu quan trọng để xác định rằng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn.

Quản lý quy trình sản xuất: Nghị định này cũng đề cập đến việc quản lý quy trình sản xuất rượu, bao gồm quy trình lên men, lên men tự nhiên, và lưu trữ sản phẩm. Điều này đảm bảo rằng sản phẩm được sản xuất và bảo quản đúng cách để đảm bảo tính an toàn và chất lượng.

Xử lý vi phạm chất lượng: Nghị định quy định rõ về biện pháp xử lý vi phạm chất lượng, bao gồm việc thu hồi sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, xử lý vi phạm hành chính, và áp dụng biện pháp khắc phục sự cố.

3.5 Quản lý thuế và lệ phí

Thuế tiêu thụ đặc biệt: Nghị định quy định về việc thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng đối với các sản phẩm chất cồn, bao gồm rượu. Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế được áp dụng trực tiếp lên sản phẩm chất cồn và thu được từ hoạt động kinh doanh rượu.

Giấy chứng nhận đăng ký sản xuất và kinh doanh rượu: Các tổ chức và cá nhân tham gia vào kinh doanh rượu phải đăng ký và nhận giấy chứng nhận đăng ký sản xuất và kinh doanh rượu từ cơ quan có thẩm quyền. Điều này giúp quản lý và kiểm tra hoạt động sản xuất và kinh doanh rượu, đồng thời thu thuế đúng quy định.

Quản lý hóa đơn và chứng từ liên quan đến rượu: Nghị định yêu cầu việc quản lý hóa đơn và chứng từ liên quan đến rượu, bao gồm việc lập hóa đơn đúng quy định và bảo quản hóa đơn trong thời gian quy định. Điều này giúp kiểm tra và đảm bảo tính chính xác trong việc thu thuế và lệ phí.

Quản lý lệ phí mua bán quyền sử dụng nhãn hiệu và tên sản phẩm rượu: Nghị định quy định về việc thu lệ phí mua bán quyền sử dụng nhãn hiệu và tên sản phẩm rượu. Các đơn vị thực hiện kinh doanh rượu phải nộp lệ phí này theo quy định của pháp luật.

Xử lý vi phạm hành chính liên quan đến thuế và lệ phí: Nghị định 105/2017/NĐ-CP đề cập đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và lệ phí liên quan đến kinh doanh rượu. Điều này đảm bảo tính công bằng và tuân thủ các quy định về thuế và lệ phí.

3.6 Phạt vi phạm

Vi phạm về giấy phép kinh doanh rượu: Nếu một tổ chức hoặc cá nhân kinh doanh rượu mà không có giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hết hạn hoặc bị tước giấy phép, họ có thể bị xử phạt từ 50 triệu đến 70 triệu đồng.

Vi phạm về thương hiệu và nhãn hiệu rượu: Các trường hợp vi phạm về sử dụng thương hiệu và nhãn hiệu rượu không đúng quy định có thể bị xử phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.

Vi phạm về hạn chế tuổi uống rượu: Các trường hợp bán rượu cho người dưới 18 tuổi có thể bị xử phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng.

Vi phạm về quảng cáo rượu: Các trường hợp vi phạm về quảng cáo rượu không tuân thủ các quy định có thể bị xử phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng.

Vi phạm các quy định khác: Ngoài các trường hợp cụ thể nêu trên, Nghị định 105/2017/NĐ-CP còn quy định các biện pháp xử phạt khác như tịch thu rượu, thi công công việc cộng đồng, và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật về vi phạm hành chính.

4. Vai trò của Nghị định 105/2017/NĐ-CP trong lĩnh vực kinh doanh rượu

Bảo vệ người tiêu dùng: Nghị định 105/2017/NĐ-CP thiết lập các quy định và biện pháp xử phạt cụ thể để đảm bảo an toàn và tính hợp pháp trong kinh doanh rượu. Điều này bảo vệ người tiêu dùng khỏi việc tiếp cận rượu một cách không đúng quy định, đảm bảo rằng họ được bán rượu một cách an toàn và có tuổi tối thiểu để uống rượu.

Quản lý hiệu quả lĩnh vực kinh doanh rượu: Nghị định này xác định rõ các quy định về giấy phép kinh doanh rượu, quảng cáo rượu, và sử dụng thương hiệu rượu. Điều này giúp quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh rượu và đảm bảo tính an toàn và hợp pháp của ngành này.

Tạo điều kiện công bằng cho doanh nghiệp: Nghị định này cung cấp các quy định cụ thể về kinh doanh rượu, giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực này hiểu rõ quy định và thực hiện kinh doanh một cách hợp pháp. Điều này tạo điều kiện công bằng cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành.

Đảm bảo tuân thủ quy định về quảng cáo rượu: Nghị định này quy định rất cụ thể về quảng cáo rượu, đảm bảo rằng quảng cáo không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người tiêu dùng và đáp ứng các quy định về quảng cáo an toàn.

Xử lý vi phạm hành chính: Nghị định này quy định rõ ràng về biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh rượu, đảm bảo rằng các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý một cách công bằng và nghiêm minh.

Nghị định 105/2017/NĐ-CP đã đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh rượu tại Việt Nam. Được ban hành để đảm bảo tính an toàn, tính hợp pháp và quản lý hiệu quả trong ngành này, Nghị định này đã đưa ra những quy định cụ thể và biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, từ đó tạo cơ sở pháp lý cho sự phát triển bền vững của lĩnh vực kinh doanh rượu tại quốc gia. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790