Nghị định 124/2017/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài

Nghị định 124/2017/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài là văn bản pháp luật quan trọng trong việc thúc đẩy đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Nghị định 124/2017/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài
Nghị định 124/2017/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài

1. Giới thiệu Nghị định 124/2017/NĐ-CP

Nghị định 124/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài là văn bản pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2014 về đầu tư ra nước ngoài. Nghị định này có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy, quản lý và bảo hộ hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân Việt Nam.

2. Nội dung chính của Nghị định 124/2017/NĐ-CP

Nghị định 124/2017/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài bao gồm các nội dung chính sau:

  • Điều kiện đầu tư ra nước ngoài: Nghị định quy định các điều kiện chung và điều kiện cụ thể đối với từng loại hình đầu tư ra nước ngoài.
  • Thủ tục đầu tư ra nước ngoài: Nghị định quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, thủ tục chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài, thủ tục thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài, thủ tục thay đổi, chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài.
  • Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư ra nước ngoài: Nghị định quy định quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư ra nước ngoài, bao gồm: quyền tiếp cận thông tin, quyền sở hữu tài sản, quyền chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, quyền được bảo hộ theo pháp luật nước ngoài và pháp luật Việt Nam,…
  • Hỗ trợ và bảo hộ nhà đầu tư ra nước ngoài: Nghị định quy định về việc hỗ trợ và bảo hộ nhà đầu tư ra nước ngoài, bao gồm: hỗ trợ thông tin, hỗ trợ xúc tiến đầu tư, hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ giải quyết tranh chấp,…

3. Vai trò của Nghị định 124/2017/NĐ-CP

Nghị định 124/2017/NĐ-CP có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy, quản lý và bảo hộ hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân Việt Nam. Cụ thể, Nghị định này có những vai trò sau:

  • Tạo hành lang pháp lý thống nhất, minh bạch cho hoạt động đầu tư ra nước ngoài: Nghị định đã quy định rõ các điều kiện, thủ tục, quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư ra nước ngoài, góp phần tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam.
  • Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân Việt Nam trong việc thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài: Nghị định đã quy định các biện pháp hỗ trợ nhà đầu tư ra nước ngoài, bao gồm hỗ trợ thông tin, hỗ trợ xúc tiến đầu tư, hỗ trợ pháp lý,…
  • Bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư ra nước ngoài: Nghị định đã quy định các biện pháp bảo hộ nhà đầu tư ra nước ngoài, bao gồm bảo hộ về tài sản, bảo hộ về quyền lợi kinh tế, bảo hộ về quyền lợi phi kinh tế,…

Nghị định 124/2017/NĐ-CP là văn bản pháp luật quan trọng, góp phần thúc đẩy, quản lý và bảo hộ hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân Việt Nam. Để Nghị định này phát huy hiệu quả cao nhất, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790