Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Nghị định 98/2020/NĐ-CP có mục tiêu quan trọng là tạo ra một khung pháp lý rõ ràng và nghiêm túc để quản lý và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Bài viết sau đây cung cấp những thông tin tổng quan nhất về Nghị định 98/2020/NĐ-CP.

Những thông tin chi tiết về Nghị định 98/2020/NĐ-CP
Những thông tin chi tiết về Nghị định 98/2020/NĐ-CP

1. Giới thiệu về Nghị định 98/2020/NĐ-CP

Nghị định 98/2020/NĐ-CP là một văn bản quy phạm pháp luật quan trọng của Chính phủ Việt Nam, được ban hành vào ngày 26/8/2020. Nghị định này có tên đầy đủ là “Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.” Mục tiêu của Nghị định là thiết lập các quy định, biện pháp xử phạt, và quyền lợi của người tiêu dùng để bảo vệ quyền lợi của họ khỏi các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, sản xuất, và buôn bán hàng giả và hàng cấm.

2. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 98/2020/NĐ-CP

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định tại Nghị định này bao gồm:

 • Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh, trừ trường hợp đã được quy định tại nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác;
 • Hành vi kinh doanh dịch vụ thuộc ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh; sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng cấm;
 • Hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; hàng hóa lưu thông trong nước bị áp dụng biện pháp khẩn cấp; hàng hóa quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có vi phạm khác.
 • Hành vi vi phạm về kinh doanh thuốc lá;
 • Hành vi vi phạm về kinh doanh rượu;
 • Hành vi đầu cơ hàng hóa và găm hàng;
 • Hành vi vi phạm về hoạt động xúc tiến thương mại;
 • Hành vi vi phạm về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa;
 • Hành vi vi phạm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
 • Hành vi vi phạm về thương mại điện tử;
 • Hành vi vi phạm về thành lập và hoạt động thương mại của thương nhân nước ngoài và người nước ngoài tại Việt Nam;
 • Các hành vi vi phạm khác trong hoạt động thương mại.

Các vi phạm hành chính khác trong hoạt động thương mại về kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng; giá, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ; chứng từ, hóa đơn mua bán hàng hóa, dịch vụ; đo lường, tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa lưu thông, kinh doanh trên thị trường; nhãn hàng hóa; sở hữu trí tuệ; thủ tục đăng ký kinh doanh; biển hiệu; quảng cáo thương mại; kinh doanh đấu giá hàng hóa; kinh doanh đấu thầu hàng hóa, dịch vụ; mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới và các hành vi vi phạm khác thì áp dụng quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan.

Đối với các hành vi đầu cơ hàng hóa, găm hàng, đấu thầu hàng hóa, dịch vụ và nhượng quyền thương mại có dấu hiệu của hành vi hạn chế cạnh tranh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh thì áp dụng quy định về điều tra và xử lý vi phạm pháp luật cạnh tranh.

Đối với hành vi vi phạm hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh do cơ quan hải quan phát hiện trong địa bàn hoạt động hải quan thì áp dụng quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Trường hợp Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan chưa quy định thì áp dụng các quy định của Nghị định này.

3. Quy định chung của Nghị định 98/2020/NĐ-CP:

Nghị định này đặt sự quản lý và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng cấm, và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng lên hàng đầu. Dưới đây là một số quy định quan trọng của Nghị định:

3.1 Định nghĩa hàng giả và hàng cấm

Nghị định xác định rõ các định nghĩa liên quan đến hàng giả và hàng cấm, từ đó giúp tạo nên tính đồng nhất và hiểu rõ về loại hàng hóa này. Hàng giả là sản phẩm không đúng với mô tả và chất lượng không đáng tin cậy, trong khi hàng cấm là những sản phẩm không được phép sản xuất, kinh doanh, hoặc sử dụng do có thể gây hại cho sức khỏe và an toàn của người tiêu dùng.

Hàng giả:

Hàng giả được định nghĩa trong Nghị định 98/2020/NĐ-CP là những sản phẩm hoặc hàng hóa bị sản xuất, buôn bán, hoặc cung cấp với những đặc điểm sau:

Không đúng với thông tin mô tả về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng, số lượng, chất liệu, kích thước, tính năng, cơ cấu, công dụng, tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật của sản phẩm.

Có nguy cơ gây hại cho sức khỏe và an toàn của người tiêu dùng hoặc gây hại cho môi trường hoặc cuộc sống và sức khỏe của con người.

Sản phẩm hoặc hàng hóa được sử dụng một cách sai lệch để làm giả hoặc biến đổi sản phẩm chính hãng, làm cho người tiêu dùng dễ nhầm lẫn.

Hàng cấm:

Hàng cấm trong Nghị định 98/2020/NĐ-CP được định nghĩa là những sản phẩm hoặc hàng hóa không được phép sản xuất, kinh doanh, hoặc sử dụng theo quy định của pháp luật. Hàng cấm có thể gây hại cho sức khỏe và an toàn của người tiêu dùng hoặc gây hại cho môi trường, cuộc sống và sức khỏe của con người. Các sản phẩm hoặc hàng hóa bị xem xét và quyết định là hàng cấm theo các quy định và tiêu chuẩn của pháp luật Việt Nam.

3.2 Xử phạt vi phạm hành chính

Nghị định quy định mức xử phạt dựa trên mức độ nghiêm trọng của vi phạm. Mức phạt có thể từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng hoặc thậm chí cao hơn đối với các vi phạm nghiêm trọng. Các biện pháp xử phạt bao gồm việc thu hồi giấy phép kinh doanh, tịch thu hàng hóa vi phạm, và cả việc đình chỉ hoạt động kinh doanh.

Quy định về xử phạt:

Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định mức xử phạt dựa trên mức độ nghiêm trọng của vi phạm. Mức phạt có thể từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng hoặc thậm chí cao hơn đối với các vi phạm nghiêm trọng. Mức phạt cụ thể sẽ được áp dụng tùy thuộc vào loại vi phạm và mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm.

Ngoài việc xử phạt tiền, Nghị định cũng quy định các biện pháp xử phạt khác, như thu hồi giấy phép kinh doanh, tịch thu hàng hóa vi phạm, và thậm chí có thể đình chỉ hoạt động kinh doanh của đối tượng vi phạm trong một khoảng thời gian cố định.

Đảm bảo tính công bằng và minh bạch:

Việc áp dụng mức phạt phải tuân theo nguyên tắc công bằng và minh bạch. Quyết định xử phạt cần dựa trên sự xác định rõ ràng về vi phạm và phải được thông báo một cách minh bạch cho đối tượng vi phạm.

Người tiêu dùng có quyền yêu cầu thông tin về việc xử phạt và có quyền kiện toàn bộ hoặc một phần mức phạt nếu họ cảm thấy bị tổn thương. Điều này đảm bảo rằng quá trình xử phạt là minh bạch và công bằng.

3.3 Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Nghị định này đặt sự bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng lên hàng đầu. Người tiêu dùng có quyền yêu cầu thông tin về việc xử phạt và có quyền kiện toàn bộ hoặc một phần mức phạt nếu họ cảm thấy bị tổn thương.

Quyền được thông tin đầy đủ và chính xác: Nghị định 98/2020/NĐ-CP đặt sự quan trọng cho việc cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác đến người tiêu dùng. Các cơ sở sản xuất và kinh doanh cần phải cung cấp thông tin rõ ràng và đúng về sản phẩm, hàng hóa, và dịch vụ để người tiêu dùng có thể đưa ra quyết định thông thái.

Quyền được bảo vệ khỏi hàng giả và hàng cấm: Nghị định xử phạt mạnh mẽ các hoạt động sản xuất và buôn bán hàng giả và hàng cấm. Điều này bảo vệ người tiêu dùng khỏi việc mua sản phẩm không đáng tin cậy hoặc có thể gây hại cho sức khỏe.

Quyền yêu cầu thông tin về việc xử phạt: Nghị định này cho phép người tiêu dùng yêu cầu thông tin về việc xử phạt nếu họ cảm thấy bị tổn thương bởi các hành vi vi phạm hành chính. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình xử phạt.

Quyền kiện toàn bộ hoặc một phần mức phạt: Nghị định cung cấp quyền cho người tiêu dùng kiện toàn bộ hoặc một phần mức phạt nếu họ cảm thấy bị tổn thương bởi các hành vi vi phạm. Điều này đảm bảo rằng người tiêu dùng có cách để bảo vệ quyền lợi và đòi hỏi sự công bằng trong quá trình xử phạt.

Tăng cường giám sát và tham gia của người tiêu dùng: Nghị định khuyến khích sự tham gia của người tiêu dùng trong việc theo dõi và báo cáo vi phạm hành chính. Điều này đảm bảo rằng họ có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính tuân thủ của các quy định và tiêu chuẩn.

Tóm lại, Nghị định 98/2020/NĐ-CP đặt bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng lên hàng đầu trong việc quản lý và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Việc thực hiện Nghị định này đòi hỏi sự hợp tác tích cực từ tất cả các bên liên quan để đảm bảo

4. Vai trò của Nghị định 98/2020/NĐ-CP

Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng: Nghị định 98/2020/NĐ-CP đặt sự bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng lên hàng đầu. Việc xử phạt các hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả và hàng cấm, cũng như cung cấp thông tin sai lệch, đóng góp vào việc ngăn ngừa nguy cơ người tiêu dùng sử dụng sản phẩm có hại cho sức khỏe và an toàn.

Khuyến khích tính tuân thủ: Nghị định này tạo động lực cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại và sản xuất để tuân thủ quy định và tiêu chuẩn. Việc áp dụng mức phạt có thể là một động cơ mạnh mẽ để đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn và chất lượng, và đảm bảo tính an toàn cho người tiêu dùng.

Cải thiện quản lý và quy định: Nghị định này giúp cải thiện quản lý và quy định trong lĩnh vực thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Điều này đóng góp vào việc đảm bảo tính đồng nhất và minh bạch trong lĩnh vực này, đồng thời tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững.

Thúc đẩy sự tham gia của người tiêu dùng: Nghị định khuyến khích sự tham gia của người tiêu dùng trong việc theo dõi và báo cáo vi phạm hành chính. Điều này đảm bảo rằng họ có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính tuân thủ của các quy định và tiêu chuẩn và đóng góp vào công tác giám sát.

Nghị định 98/2020/NĐ-CP có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, đảm bảo tính an toàn và chất lượng của sản phẩm và hàng hóa, và khuyến khích sự tuân thủ của các bên liên quan. Việc thực hiện Nghị định này đòi hỏi sự chặt chẽ và hiệu quả từ phía các cơ quan quản lý và tất cả các bên liên quan để đảm bảo tiêu chuẩn và quy định được tuân thủ đúng cách. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790