Ý nghĩa của nhãn hiệu chứng nhận OCOP [Mới nhất 2023]

Nông nghiệp, nông thôn là một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững. Một trong những giải pháp quan trọng đó là Chương trình OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm).

Chương trình OCOP được triển khai từ năm 2018 với mục tiêu phát triển sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm, thủ công mỹ nghệ có lợi thế ở từng địa phương, từng vùng miền, nâng cao giá trị gia tăng, thu nhập cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới. Bài viết dưới đây VSATTP sẽ tìm hiểu ý nghĩa của nhãn hiệu chứng nhận OCOP.

Ý nghĩa của nhãn hiệu chứng nhận OCOP
Ý nghĩa của nhãn hiệu chứng nhận OCOP

1. Khái niệm

OCOP là viết tắt của “One Commune One Product” (Một xã một sản phẩm), là chương trình phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế, có khả năng cạnh tranh cao, gắn với phát triển du lịch, dịch vụ, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Nhãn hiệu chứng nhận OCOP là nhãn hiệu được cấp cho sản phẩm OCOP đạt các tiêu chuẩn chất lượng, giá trị cộng đồng, giá trị văn hóa và năng lực sản xuất, kinh doanh, marketing.

2. Quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

Quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP
Quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

Sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng theo 5 sao, từ 1 sao đến 5 sao. Tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP bao gồm:

  • Chất lượng sản phẩm: Sản phẩm phải đạt các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
  • Giá trị cộng đồng: Sản phẩm phải có giá trị cộng đồng, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, làng nghề truyền thống, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
  • Giá trị văn hóa: Sản phẩm phải có giá trị văn hóa, gắn liền với lịch sử, truyền thống, bản sắc của địa phương.
  • Năng lực sản xuất, kinh doanh, marketing: Sản phẩm phải được sản xuất theo quy trình an toàn, đạt các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, có năng lực sản xuất, kinh doanh, marketing đáp ứng yêu cầu thị trường.

3. Ý nghĩa của nhãn hiệu chứng nhận OCOP

3.1. Ý nghĩa về chất lượng

Nhãn hiệu chứng nhận OCOP là sự cam kết về chất lượng của sản phẩm. Sản phẩm đạt chứng nhận OCOP phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao, an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.

3.2. Ý nghĩa về giá trị cộng đồng

Sản phẩm OCOP có giá trị cộng đồng, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, làng nghề truyền thống, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

3.3. Ý nghĩa về thương hiệu

Nhãn hiệu chứng nhận OCOP là một thương hiệu uy tín, có sức cạnh tranh cao trên thị trường. Sản phẩm đạt chứng nhận OCOP được người tiêu dùng tin tưởng, lựa chọn, giúp nâng cao giá trị sản phẩm và doanh thu cho doanh nghiệp.

4. Ý nghĩa về kinh tế

Nhãn hiệu chứng nhận OCOP là một công cụ quan trọng để hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Sản phẩm OCOP được đánh giá cao về chất lượng, giá trị cộng đồng, giá trị văn hóa, năng lực sản xuất, kinh doanh, marketing, giúp nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

4.1. Tăng thu nhập cho người dân nông thôn

Sản phẩm OCOP được đánh giá cao về chất lượng, giá trị cộng đồng, giá trị văn hóa, giúp nâng cao giá trị sản phẩm, tăng doanh thu cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có lợi nhuận cao hơn sẽ có điều kiện trả lương cao hơn cho người lao động, từ đó giúp tăng thu nhập cho người dân nông thôn.

4.2. Phát triển kinh tế – xã hội của địa phương

Sản phẩm OCOP được đánh giá cao về chất lượng, giá trị cộng đồng, giá trị văn hóa, giúp nâng cao uy tín của địa phương, thu hút khách du lịch, đầu tư. Từ đó, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Nhãn hiệu chứng nhận OCOP là một công cụ quan trọng để hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Sản phẩm đạt chứng nhận OCOP có ý nghĩa quan trọng về chất lượng, giá trị cộng đồng, giá trị thương hiệu, kinh tế. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790