Quy định về các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vải

Trong ngành công nghiệp may mặc, việc đảm bảo chất lượng vải đóng vai trò quan trọng để sản xuất ra những sản phẩm cuối cùng đáp ứng sự mong đợi của khách hàng. Để thực hiện điều này, quy định về các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vải đang trở thành trọng tâm quan trọng, giúp đảm bảo rằng từng mét vải đáp ứng những tiêu chí cao nhất, từ độ bền đến tính thẩm mỹ. Điều này không chỉ tạo nên sự minh bạch trong sản xuất mà còn đóng góp vào sự tin tưởng và uy tín của ngành công nghiệp may mặc.

Quy định về các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vải
Quy định về các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vải

1. Thế nào là đánh giá chất lượng vải

Đánh giá chất lượng vải là quá trình xác định các đặc tính của vải, bao gồm các đặc tính vật lý, hóa học và cảm quan. Các đặc tính này ảnh hưởng đến độ bền, tính thẩm mỹ, khả năng sử dụng của vải.

Các đặc tính vật lý của vải

Các đặc tính vật lý của vải bao gồm:

 • Độ dày: Độ dày của vải được đo bằng số lượng sợi trên một đơn vị diện tích. Độ dày ảnh hưởng đến độ bền, độ co giãn, tính thấm khí của vải.
 • Độ bền: Độ bền của vải được đo bằng khả năng chịu lực của vải khi bị kéo căng, xé rách,… Độ bền ảnh hưởng đến tuổi thọ của vải.
 • Độ co giãn: Độ co giãn của vải được đo bằng khả năng giãn của vải khi bị kéo căng. Độ co giãn ảnh hưởng đến khả năng thoải mái khi mặc của vải.
 • Khả năng thấm hút: Khả năng thấm hút của vải được đo bằng khả năng hút nước của vải. Khả năng thấm hút ảnh hưởng đến khả năng thấm hút mồ hôi của vải.
 • Khả năng chống nước: Khả năng chống nước của vải được đo bằng khả năng ngăn nước thấm qua vải. Khả năng chống nước ảnh hưởng đến khả năng giữ ấm của vải.

Các đặc tính hóa học của vải

Các đặc tính hóa học của vải bao gồm:

 • Thành phần hóa học: Thành phần hóa học của vải được xác định bằng phương pháp phân tích hóa học. Thành phần hóa học ảnh hưởng đến độ bền, tính thẩm mỹ, khả năng chống cháy của vải.
 • Độ bền hóa học: Độ bền hóa học của vải được đo bằng khả năng chịu tác động của các hóa chất. Độ bền hóa học ảnh hưởng đến khả năng giặt tẩy, bảo quản của vải.

Các đặc tính cảm quan của vải

Các đặc tính cảm quan của vải bao gồm:

 • Màu sắc: Màu sắc của vải được xác định bằng phương pháp đo màu. Màu sắc ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của vải.
 • Mùi vị: Mùi vị của vải được xác định bằng phương pháp cảm nhận. Mùi vị ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của vải.
 • Cảm giác: Cảm giác của vải được xác định bằng phương pháp cảm nhận. Cảm giác ảnh hưởng đến độ thoải mái khi mặc của vải.

Phương pháp đánh giá chất lượng vải

Có nhiều phương pháp đánh giá chất lượng vải, bao gồm:

 • Phương pháp cảm quan: Phương pháp cảm quan là phương pháp sử dụng các giác quan của con người để đánh giá chất lượng vải. Phương pháp này được sử dụng để đánh giá các đặc tính cảm quan của vải như màu sắc, mùi vị, cảm giác.
 • Phương pháp hóa học: Phương pháp hóa học là phương pháp sử dụng các phương pháp hóa học để đánh giá chất lượng vải. Phương pháp này được sử dụng để đánh giá các đặc tính hóa học của vải như thành phần hóa học, độ bền hóa học.
 • Phương pháp vật lý: Phương pháp vật lý là phương pháp sử dụng các phương pháp vật lý để đánh giá chất lượng vải. Phương pháp này được sử dụng để đánh giá các đặc tính vật lý của vải như độ dày, độ bền, độ co giãn, khả năng thấm hút, khả năng chống nước.

2. Quy định về các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vải

Các tiêu chuẩn quốc tế

 • ASTM International (ASTM): ASTM là một tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế của Hoa Kỳ. ASTM đã ban hành nhiều tiêu chuẩn về đánh giá chất lượng vải, bao gồm:

  • ASTM D1037: Phương pháp xác định độ bền kéo đứt của vải
  • ASTM D1041: Phương pháp xác định độ bền xé rách của vải
  • ASTM D3776: Phương pháp xác định độ bền co giãn của vải
  • ASTM D523: Phương pháp xác định độ dày của vải
  • ASTM D792: Phương pháp xác định khả năng thấm hút của vải
  • ASTM D5102: Phương pháp xác định khả năng chống nước của vải
 • ISO (International Organization for Standardization): ISO là một tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế. ISO đã ban hành nhiều tiêu chuẩn về đánh giá chất lượng vải, bao gồm:

  • ISO 13934-1: Phương pháp xác định độ bền kéo đứt của vải
  • ISO 13934-2: Phương pháp xác định độ bền xé rách của vải
  • ISO 13934-3: Phương pháp xác định độ bền co giãn của vải
  • ISO 105-A01: Phương pháp xác định độ dày của vải
  • ISO 105-E02: Phương pháp xác định khả năng thấm hút của vải
  • ISO 11295: Phương pháp xác định khả năng chống nước của vải

Các tiêu chuẩn khu vực

 • TCVN (Tiêu chuẩn Việt Nam): TCVN là hệ thống tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam. TCVN đã ban hành nhiều tiêu chuẩn về đánh giá chất lượng vải, bao gồm:
  • TCVN 8059:1999: Phương pháp xác định độ bền kéo đứt của vải
  • TCVN 8060:1999: Phương pháp xác định độ bền xé rách của vải
  • TCVN 8061:1999: Phương pháp xác định độ bền co giãn của vải
  • TCVN 8062:1999: Phương pháp xác định độ dày của vải
  • TCVN 8063:1999: Phương pháp xác định khả năng thấm hút của vải
  • TCVN 8064:1999: Phương pháp xác định khả năng chống nước của vải

Các tiêu chuẩn quốc gia

Ngoài các tiêu chuẩn quốc tế và khu vực, các quốc gia cũng có thể ban hành các tiêu chuẩn riêng về đánh giá chất lượng vải. Ví dụ, Hoa Kỳ có tiêu chuẩn về đánh giá chất lượng vải được ban hành bởi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA).

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vải ở Việt Nam

Tại Việt Nam, các tiêu chuẩn về đánh giá chất lượng vải được ban hành bởi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Tổng cục TCĐLCL). Các tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế và khu vực, đồng thời phù hợp với điều kiện sản xuất và tiêu dùng của Việt Nam.

3. Thẩm quyền đánh giá chất lượng vải

Thẩm quyền đánh giá chất lượng vải ở Việt Nam được quy định bởi Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.

Theo quy định của pháp luật, thẩm quyền đánh giá chất lượng vải được quy định như sau:

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Tổng cục TCĐLCL) có thẩm quyền:

 • Ban hành tiêu chuẩn quốc gia về đánh giá chất lượng vải.
 • Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc đánh giá chất lượng vải.

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vải có trách nhiệm tự đánh giá chất lượng vải theo quy định của pháp luật.

Cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa có thẩm quyền:

 • Kiểm tra, giám sát việc tự đánh giá chất lượng vải của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vải.
 • Thực hiện đánh giá chất lượng vải trong trường hợp cần thiết.

Thẩm quyền đánh giá chất lượng vải của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vải: Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vải có trách nhiệm tự đánh giá chất lượng vải theo quy định của pháp luật

4. Vai trò của đánh giá chất lượng vải

Đánh giá chất lượng vải có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng vải, góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và thúc đẩy thương mại. Cụ thể, vai trò của đánh giá chất lượng vải được thể hiện như sau:

 • Đảm bảo chất lượng vải: Đánh giá chất lượng vải giúp xác định các đặc tính của vải, bao gồm các đặc tính vật lý, hóa học và cảm quan. Các đặc tính này ảnh hưởng đến độ bền, tính thẩm mỹ, khả năng sử dụng của vải. Việc đánh giá chất lượng vải giúp đảm bảo vải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, góp phần bảo vệ sức khỏe và an toàn của người tiêu dùng.
 • Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng: Đánh giá chất lượng vải giúp người tiêu dùng có thông tin chính xác về chất lượng vải, từ đó lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình. Đánh giá chất lượng vải cũng giúp người tiêu dùng phát hiện và tố cáo các hành vi vi phạm quy định về chất lượng vải, góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
 • Thúc đẩy thương mại: Việc đảm bảo chất lượng vải giúp nâng cao uy tín của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vải, góp phần thúc đẩy thương mại. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vải có chất lượng sản phẩm tốt sẽ được người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn, từ đó tăng doanh số bán hàng và lợi nhuận.

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vải đóng vai trò quan trọng trong ngành dệt may, xác định độ bền, màu sắc, và chất liệu của sản phẩm. Những tiêu chuẩn này không chỉ là công cụ đảm bảo sự đồng nhất trong sản xuất mà còn giúp người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và mong muốn cá nhân. Điều này không chỉ thúc đẩy sự cạnh tranh trong thị trường mà còn đảm bảo rằng người tiêu dùng nhận được sản phẩm với chất lượng tốt nhất, đồng thời đề cao uy tín của ngành công nghiệp dệt may trên thị trường quốc tế.

Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790