Quy định về hoá đơn điện tử dịch vụ ăn uống [Mới nhất 2023]

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng phát triển, việc áp dụng hoá đơn điện tử trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống không chỉ là xu hướng mà còn là một yếu tố quan trọng giúp tối ưu hóa quản lý và giảm bớt gánh nặng bürokrati cho doanh nghiệp. Quy định về hoá đơn điện tử đã và đang trở thành điểm nhấn quan trọng, định hình lại cách thức kế toán và theo dõi giao dịch trong ngành này.

Quy định về hoá đơn điện tử dịch vụ ăn uống
Quy định về hoá đơn điện tử dịch vụ ăn uống

1. Hoá đơn điện tử dịch vụ ăn uống là gì?

Hoá đơn điện tử dịch vụ ăn uống là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ăn uống lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ăn uống theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế.

Hoá đơn điện tử dịch vụ ăn uống có các đặc điểm sau:

 • Được lập bằng phương tiện điện tử.
 • Có giá trị pháp lý như hoá đơn giấy.
 • Được gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.
 • Có thể được in ra giấy nếu cần thiết.

Hoá đơn điện tử dịch vụ ăn uống được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống trên phạm vi toàn quốc.

2. Quy định về hoá đơn điện tử dịch vụ ăn uống

Theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, hóa đơn điện tử dịch vụ ăn uống là hóa đơn điện tử do tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ăn uống lập, sử dụng theo quy định của pháp luật về hóa đơn, chứng từ.

Đối tượng áp dụng

Tất cả các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống đều phải sử dụng hóa đơn điện tử, kể cả các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang sử dụng hóa đơn giấy.

Nội dung hóa đơn

Hóa đơn điện tử dịch vụ ăn uống phải có đủ các nội dung bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, bao gồm:

 • Tên loại hóa đơn;
 • Ký hiệu hóa đơn;
 • Số hóa đơn;
 • Ngày lập hóa đơn;
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu có);
 • Tên hàng hóa, dịch vụ;
 • Số lượng, đơn giá;
 • Thành tiền;
 • Số tiền thuế giá trị gia tăng (nếu có);
 • Tổng số tiền thanh toán;
 • Chữ ký điện tử của người bán;
 • Dấu điện tử của người bán (nếu có).

Ngoài ra, hóa đơn điện tử dịch vụ ăn uống có thể có thêm các nội dung sau:

 • Mã số thuế của cơ quan thuế quản lý người bán;
 • Số điện thoại, email của người bán (nếu có).

Lập hóa đơn

Người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ăn uống có trách nhiệm lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ăn uống.

Hóa đơn điện tử dịch vụ ăn uống được lập theo nguyên tắc sau:

 • Người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ăn uống phải lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ăn uống.
 • Hóa đơn điện tử phải được lập theo đúng nội dung quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.
 • Hóa đơn điện tử phải được lập ngay sau khi phát sinh giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ăn uống.
 • Hóa đơn điện tử phải được gửi cho người mua hàng hóa, dịch vụ ăn uống qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

Lưu trữ hóa đơn

Người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ăn uống có trách nhiệm lưu trữ hóa đơn điện tử theo quy định sau:

 • Đối với hóa đơn điện tử được lập theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ăn uống phải lưu trữ hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC.
 • Đối với hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền, người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ăn uống phải lưu trữ hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Tiếp nhận, xử lý hóa đơn điện tử

Cơ quan thuế tiếp nhận, xử lý hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

3. Vai trò của hoá đơn điện tử dịch vụ ăn uống trong thời đại công nghệ số

 • Thúc đẩy chuyển đổi số: Hoá đơn điện tử dịch vụ ăn uống là một trong những hình thức ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kinh doanh. Việc sử dụng hoá đơn điện tử giúp các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chi phí, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống.

 • Nâng cao tính minh bạch, hiệu quả quản lý: Hoá đơn điện tử dịch vụ ăn uống có giá trị pháp lý như hoá đơn giấy, được lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Điều này giúp việc quản lý hoá đơn được thuận tiện, dễ dàng truy xuất, kiểm tra, góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả quản lý trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống.

 • Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và khách hàng: Hoá đơn điện tử dịch vụ ăn uống có thể được gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Điều này giúp doanh nghiệp và khách hàng thuận tiện trong việc trao đổi, sử dụng hoá đơn, góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí.

 • Hỗ trợ cơ quan thuế quản lý thuế hiệu quả: Hoá đơn điện tử dịch vụ ăn uống được truyền trực tiếp đến cơ quan thuế qua hệ thống Tổng cục Thuế. Điều này giúp cơ quan thuế dễ dàng tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu hoá đơn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Bài viết nhấn mạnh sự quan trọng của quy định về hoá đơn điện tử trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống. Việc áp dụng hoá đơn điện tử không chỉ giúp tiết kiệm chi phí và giấy tờ mà còn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và khách hàng. Quy định này không chỉ đồng bộ hóa quy trình kế toán mà còn góp phần thúc đẩy sự chuyển đổi số trong ngành ẩm thực, góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790