Quy định về sản xuất thực phẩm chức năng theo tiêu chuẩn

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Nhà nước đã ban hành nhiều quy định về sản xuất, kinh doanh TPCN. Trong đó, tiêu chuẩn sản xuất TPCN là một trong những quy định quan trọng nhất, nhằm đảm bảo chất lượng, độ an toàn của sản phẩm.

Quy định về sản xuất thực phẩm chức năng theo tiêu chuẩn
Quy định về sản xuất thực phẩm chức năng theo tiêu chuẩn

1. Tiêu chuẩn sản xuất thực phẩm chức năng theo tiêu chuẩn là gì?

Tiêu chuẩn sản xuất TPCN là những quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm TPCN. Tiêu chuẩn sản xuất TPCN được ban hành bởi Bộ Y tế, nhằm đảm bảo sản phẩm TPCN phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm, chất lượng, hiệu quả sử dụng.

2. Các quy định cụ thể về sản xuất thực phẩm chức năng theo tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn sản xuất TPCN bao gồm các quy định cụ thể về:

 • Điều kiện cơ sở vật chất: Cơ sở sản xuất TPCN phải được xây dựng theo đúng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh, an toàn, phòng chống cháy nổ.
 • Trang thiết bị: Cơ sở sản xuất TPCN phải được trang bị đầy đủ các thiết bị, dụng cụ cần thiết để sản xuất TPCN theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
 • Quy trình sản xuất: Quy trình sản xuất TPCN phải được xây dựng và thực hiện theo đúng các nguyên tắc HACCP, đảm bảo sản phẩm TPCN được sản xuất an toàn, chất lượng.
 • Kiểm soát chất lượng: Cơ sở sản xuất TPCN phải có hệ thống kiểm soát chất lượng chặt chẽ, đảm bảo sản phẩm TPCN được sản xuất đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn.

3. Các nguyên tắc sản xuất thực phẩm chức năng theo tiêu chuẩn

Các nguyên tắc sản xuất thực phẩm chức năng theo tiêu chuẩn
Các nguyên tắc sản xuất thực phẩm chức năng theo tiêu chuẩn

Quá trình sản xuất TPCN phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

 • Nguyên tắc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm: Các nguyên liệu, phụ gia, chất bảo quản, bao bì, dụng cụ, phương tiện vận chuyển,… phải được đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của pháp luật.
 • Nguyên tắc kiểm soát chất lượng: Quá trình sản xuất phải được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng của sản phẩm.
 • Nguyên tắc đảm bảo truy xuất nguồn gốc: Cơ sở sản xuất phải có hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc để có thể truy tìm được nguồn gốc của nguyên liệu, phụ gia, chất bảo quản, bao bì, dụng cụ, phương tiện vận chuyển,…

4. Các quy trình sản xuất thực phẩm chức năng theo tiêu chuẩn

Quá trình sản xuất TPCN bao gồm các quy trình sau:

 • Quy trình kiểm soát nguyên liệu: Nguyên liệu trước khi đưa vào sản xuất phải được kiểm tra, đánh giá để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
 • Quy trình sản xuất: Quy trình sản xuất phải được xây dựng và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
 • Quy trình đóng gói: Sản phẩm sau khi sản xuất phải được đóng gói đúng quy cách, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
 • Quy trình bảo quản: Sản phẩm sau khi đóng gói phải được bảo quản đúng quy định để đảm bảo chất lượng.

5. Trách nhiệm của cơ sở sản xuất Thực phẩm chức năng

Cơ sở sản xuất TPCN có trách nhiệm tuân thủ các quy định về sản xuất TPCN, đảm bảo sản phẩm TPCN được sản xuất an toàn, chất lượng, hiệu quả sử dụng. Cụ thể, cơ sở sản xuất TPCN có trách nhiệm:

 • Thực hiện đúng các quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm TPCN.
 • Có hồ sơ, tài liệu chứng minh sản phẩm TPCN đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm, chất lượng, hiệu quả sử dụng.
 • Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất TPCN.

Tiêu chuẩn sản xuất TPCN là một quy định quan trọng, góp phần đảm bảo an toàn cho người sử dụng TPCN. Các cơ sở sản xuất TPCN cần nghiêm túc tuân thủ các quy định về sản xuất TPCN, nhằm sản xuất ra những sản phẩm TPCN an toàn, chất lượng, hiệu quả sử dụng. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790