Quy trình cấp Giấy chứng nhận hữu cơ [Chi tiết nhất 2023]

Quy trình cấp Giấy Chứng nhận Hữu cơ là hành trình quan trọng, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Từ việc kiểm soát nguyên liệu đến giám sát sản xuất, mỗi bước đều chặt chẽ. Điều này không chỉ đảm bảo tính hữu cơ mà còn tạo niềm tin cho người tiêu dùng trong thế giới ngày càng quan tâm đến sức khỏe và môi trường.

Quy trình cấp Giấy chứng nhận hữu cơ
Quy trình cấp Giấy chứng nhận hữu cơ

1. Giấy chứng nhận hữu cơ là gì?

Giấy chứng nhận hữu cơ là giấy chứng nhận được cấp cho các sản phẩm được sản xuất theo quy trình hữu cơ. Giấy chứng nhận hữu cơ được cấp bởi các tổ chức chứng nhận hữu cơ được công nhận.

Giấy chứng nhận hữu cơ là một loại giấy chứng nhận được cấp cho các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn hữu cơ. Tiêu chuẩn hữu cơ là các quy định về quy trình canh tác, chăn nuôi, chế biến sản phẩm không sử dụng hóa chất tổng hợp, phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật,… Thay vào đó, các sản phẩm hữu cơ sử dụng các biện pháp canh tác, chăn nuôi tự nhiên, thân thiện với môi trường.

Giấy chứng nhận hữu cơ được cấp bởi các tổ chức chứng nhận hữu cơ được ủy quyền. Tổ chức chứng nhận hữu cơ sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá các cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm hữu cơ để đảm bảo các sản phẩm đó đáp ứng các tiêu chuẩn hữu cơ.

Giấy chứng nhận hữu cơ là một loại giấy chứng nhận quan trọng, giúp người tiêu dùng nhận biết và lựa chọn được sản phẩm hữu cơ chất lượng.

Tổ chức chứng nhận hữu cơ

Tổ chức chứng nhận hữu cơ là tổ chức được công nhận bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc chứng nhận sản phẩm hữu cơ. Tổ chức chứng nhận hữu cơ phải đáp ứng các yêu cầu về năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm,… theo quy định của pháp luật.

2. Quy trình cấp Giấy chứng nhận hữu cơ

Quy trình cấp Giấy chứng nhận hữu cơ được quy định tại Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về chứng nhận sản phẩm hữu cơ.

Quy trình cấp Giấy chứng nhận hữu cơ bao gồm các bước sau:

Bước 1: Đăng ký chứng nhận hữu cơ

Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hữu cơ có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận hữu cơ phải đăng ký chứng nhận hữu cơ với tổ chức chứng nhận hữu cơ. Hồ sơ đăng ký chứng nhận hữu cơ bao gồm:

 • Đơn đăng ký chứng nhận hữu cơ theo mẫu do tổ chức chứng nhận hữu cơ quy định.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có).
 • Bản thuyết minh về quy trình sản xuất sản phẩm hữu cơ.
 • Bản kế hoạch chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ (nếu doanh nghiệp chưa sản xuất hữu cơ theo quy trình hữu cơ).

Bước 2: Thẩm định hồ sơ đăng ký chứng nhận hữu cơ

Tổ chức chứng nhận hữu cơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ đăng ký chứng nhận hữu cơ trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Bước 3: Kiểm tra đánh giá trực tiếp

Nếu hồ sơ đăng ký chứng nhận hữu cơ đáp ứng các yêu cầu, tổ chức chứng nhận hữu cơ sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá trực tiếp tại cơ sở sản xuất sản phẩm hữu cơ. Nội dung kiểm tra đánh giá bao gồm:

 • Hệ thống quản lý chất lượng hữu cơ.
 • Quy trình sản xuất sản phẩm hữu cơ.
 • Nguyên liệu đầu vào.
 • Quy trình thu hoạch, bảo quản, vận chuyển sản phẩm.

Bước 4: Xem xét kết quả kiểm tra đánh giá

Tổ chức chứng nhận hữu cơ có trách nhiệm xem xét kết quả kiểm tra đánh giá trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra đánh giá.

Bước 5: Cấp Giấy chứng nhận hữu cơ

Nếu kết quả kiểm tra đánh giá đáp ứng các yêu cầu, tổ chức chứng nhận hữu cơ sẽ cấp Giấy chứng nhận hữu cơ cho cơ sở sản xuất sản phẩm hữu cơ trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày xem xét kết quả kiểm tra đánh giá.

3. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hữu cơ

Giấy chứng nhận hữu cơ có hiệu lực trong thời hạn 2 năm. Sau khi hết thời hạn, cơ sở sản xuất sản phẩm hữu cơ phải đăng ký gia hạn Giấy chứng nhận hữu cơ.

4. Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận hữu cơ

Cơ sở sản xuất sản phẩm hữu cơ có nhu cầu gia hạn Giấy chứng nhận hữu cơ phải đăng ký gia hạn Giấy chứng nhận hữu cơ với tổ chức chứng nhận hữu cơ. Hồ sơ đăng ký gia hạn Giấy chứng nhận hữu cơ bao gồm:

 • Đơn đăng ký gia hạn Giấy chứng nhận hữu cơ theo mẫu do tổ chức chứng nhận hữu cơ quy định.
 • Giấy chứng nhận hữu cơ còn hiệu lực.
 • Báo cáo đánh giá nội bộ về việc tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn hữu cơ.

Tổ chức chứng nhận hữu cơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ đăng ký gia hạn Giấy chứng nhận hữu cơ trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Nếu hồ sơ đăng ký gia hạn Giấy chứng nhận hữu cơ đáp ứng các yêu cầu, tổ chức chứng nhận hữu cơ sẽ cấp Giấy chứng nhận hữu cơ mới cho cơ sở sản xuất sản phẩm hữu cơ trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày xem xét kết quả kiểm tra đánh giá.

Quy trình cấp Giấy chứng nhận hữu cơ bao gồm đánh giá nông dược, quản lý đất đai và giáo dục nông dân. Chính sách này hỗ trợ nông dân duy trì sản xuất bền vững, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790