Tiêu chí phân hạng các sản phẩm OCOP [Mới nhất 2023]

Trong khuôn khổ chương trình “Mỗi Xã Một Sản Phẩm” (OCOP), việc xác định tiêu chí và phân hạng các sản phẩm đóng vai trò quan trọng, định hình chất lượng và giá trị của chúng trên thị trường. Tiêu chí này không chỉ tập trung vào khía cạnh chất lượng sản phẩm mà còn liên quan chặt chẽ đến các yếu tố văn hóa, lịch sử và bền vững, giúp định danh và nâng cao giá trị của sản phẩm OCOP trong tâm nhìn của cả người tiêu dùng và thị trường nông sản. Hãy cùng nhau tìm hiểu về những tiêu chí quan trọng và cách phân hạng này ảnh hưởng đến sự phát triển của chương trình OCOP hiện nay.

Tiêu chí, phân hạng các sản phẩm OCOP
Tiêu chí, phân hạng các sản phẩm OCOP

1. Sản phẩm OCOP là gì?

Sản phẩm OCOP là sản phẩm, dịch vụ tham gia vào Chương trình OCOP Quốc gia. Cụ thể, theo Quyết định 919/QĐ-TTg thì sản phẩm OCOP là những sản phẩm hàng hóa và dịch vụ du lịch có nguồn gốc địa phương, có thương hiệu, mang đặc trưng về văn hóa, lợi thế của địa phương.

Các sản phẩm OCOP sẽ được đánh giá, phân hạng theo 03 cấp: cấp huyện, cấp tỉnh và cấp trung ương. Sau khi đánh giá, sản phẩm sẽ được phân hạng từ 01 sao đến 05 sao và được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP có giá trị trong vòng 36 tháng

2. Tiêu chí phân hạng các sản phẩm OCOP

Tiêu chí phân hạng đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá và xếp loại các sản phẩm One Commune One Product (OCOP). Đây không chỉ là quá trình chứng nhận mà còn là cơ hội để tôn vinh sự đa dạng và chất lượng của sản phẩm từ mỗi địa phương.

Hạng Cấp 1: Sản Phẩm Đặc Biệt:

 • Những sản phẩm độc đáo, mang đặc điểm văn hóa và lịch sử rõ nét của địa phương.
 • Đạt các tiêu chí chất lượng cao và an toàn thực phẩm.

Hạng Cấp 2: Sản Phẩm Nổi Bật:

 • Sản phẩm có chất lượng ưu việt và đóng góp tích cực vào đa dạng sản phẩm địa phương.
 • Nguồn gốc địa phương và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

Hạng Cấp 3: Sản Phẩm Tiêu Biểu:

 • Những sản phẩm đại diện cho đa dạng sản phẩm của địa phương.
 • Thực hiện quy trình sản xuất an toàn và bền vững.

Hạng Cấp 4: Sản Phẩm Tiềm Năng:

 • Sản phẩm có tiềm năng phát triển và đạt được chất lượng tốt.
 • Cần các cải tiến để đáp ứng yêu cầu thị trường cao hơn.

Tiêu chí phân hạng không chỉ nhìn nhận về chất lượng sản phẩm mà còn đặc biệt chú trọng vào giá trị văn hóa và độ sáng tạo. Những sản phẩm được xếp loại cao hơn không chỉ là nguồn kiếm thu nhập cho cộng đồng mà còn là niềm tự hào và biểu tượng của sự đa dạng độc đáo trong văn hóa Việt Nam. Quá trình phân hạng không chỉ thách thức mà còn là động lực để địa phương không ngừng phát triển và hoàn thiện sản phẩm OCOP của mình.

2. Bộ tiêu chí phân hạng:

Bộ Tiêu chí OCOP là căn cứ để đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm, sẽ được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của đất nước và từng thời kỳ.

Các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP gồm06 ngành hàng:Thực phẩm; đồ uống; thảo dược; vải và may mặc;lưu niệm – nội thất – trang trí; và dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng.

Bộ Tiêu chí của sản phẩm gồm ba (03) phần:

 • Phần A: Các tiêu chí đánh giá về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng (35 điểm), gồm: Tổ chức sản xuất; phát triển sản phẩm; sức mạnh cộng đồng.
 • Phần B: Các tiêu chí đánh giá về khả năng tiếp thị (25 điểm), gồm: Tiếp thị; câu chuyện về sản phẩm.
 • Phần C: Các tiêu chí đánh giá về chất lượng sản phẩm (40 điểm), gồm: Chỉ tiêu cảm quan, dinh dưỡng, tính độc đáo của sản phẩm; tiêu chuẩn sản phẩm; khả năngxuất khẩu, phân phối tại thị trường quốc tế.

Phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP căn cứ vào kết quả đánh giá sản phẩm theo Bộ Tiêu chí. Tổng điểm đánh giá cho mỗi sản phẩm tối đa là 100 điểm và được phân thành05 hạng:

 • Hạng 05 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 90 đến 100 điểm, làsản phẩm cấp quốc gia, có thể xuất khẩu
 • Hạng 04 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 70 đến 89 điểm, làsản phẩm cấp tỉnh, có thể nâng cấp lên hạng 5 sao
 • Hạng 03 sao:Tổng điểm trung bình đạt từ 50 đến 69 điểm, là sản phẩm cấp tỉnh, đạt tiêu chuẩn,có thể nâng cấp lên hạng 4 sao.
 • Hạng 02 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 30 đến 49 điểm, sản phẩm chưa đạt tiêu chuẩn, có thể tiếp tục nâng cấp để nâng lên hạng 3 sao.
 • Hạng 01 sao: Tổng điểm trung bình đạt dưới 30 điểm, làsản phẩm khởi điểm tham gia Chương trình OCOP, có thể nâng cấp lên hạng 2 sao.

Tiêu chí và phân hạng các sản phẩm OCOP đóng vai trò quan trọng trong việc xác định chất lượng và giá trị của sản phẩm, đồng thời khuyến khích sự đa dạng và chất lượng cao trong sản xuất nông sản cộng đồng. Các tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP bao gồm nguồn gốc, quy trình sản xuất, chất lượng, và giá trị văn hóa. Việc này giúp đảm bảo rằng sản phẩm không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật mà còn thể hiện đặc điểm độc đáo của từng địa phương.

Phân hạng của sản phẩm OCOP thường được thực hiện dựa trên mức độ đáp ứng các tiêu chí chất lượng và giá trị thương hiệu. Những sản phẩm được đánh giá cao thường nhận được hỗ trợ và tài trợ để nâng cao chất lượng sản xuất, quảng bá thương hiệu, và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Với quy trình đánh giá này, chương trình OCOP không chỉ tạo động lực cho các cộng đồng địa phương nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn đặt ra tiêu chí cao về bảo tồn và phát triển bền vững của nguồn lực tự nhiên và văn hóa truyền thống. Điều này đồng thời thúc đẩy sự hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo tồn môi trường, tạo ra những giá trị có ý nghĩa cho cả cộng đồng và đất nước. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790