Tiêu chuẩn ISO 9004:2018 là gì? Nội dung tiêu chuẩn ISO 9004

Tiêu chuẩn ISO 9004:2018 là một tài liệu quan trọng định nghĩa các nguyên tắc và hướng dẫn để cải thiện hiệu suất tổ chức. Với sự tập trung chủ yếu vào quản lý chất lượng và năng suất, tiêu chuẩn này không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì sự hiệu quả mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững. Bài viết này sẽ đàm phán về nội dung chi tiết của ISO 9004:2018 và tầm quan trọng của nó đối với các tổ chức hiện đại.

Tiêu chuẩn ISO 9004:2018 là gì Nội dung tiêu chuẩn ISO 9004
Tiêu chuẩn ISO 9004:2018 là gì Nội dung tiêu chuẩn ISO 9004

1. Tiêu chuẩn ISO 9004:2018 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 9004:2018 là một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng, cung cấp hướng dẫn cho các tổ chức để đạt được thành công bền vững.

Mục tiêu của ISO 9004 là giúp các tổ chức nâng cao hiệu quả và năng suất, đồng thời đáp ứng nhu cầu của khách hàng và các bên liên quan.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại tổ chức, không phân biệt quy mô, ngành nghề hoặc lĩnh vực hoạt động.

2. Nội dung tiêu chuẩn ISO 9004

Tiêu chuẩn ISO 9004:2018 là một tiêu chuẩn quốc tế cung cấp hướng dẫn cho các tổ chức để đạt được thành công bền vững trong một môi trường phức tạp, đòi hỏi và luôn thay đổi. Tiêu chuẩn này dựa trên tám nguyên tắc quản lý chất lượng, bao gồm:

 • Hướng đến khách hàng: Các tổ chức nên tập trung vào nhu cầu và mong đợi của khách hàng.
 • Lãnh đạo: Lãnh đạo cấp cao cần cam kết và lãnh đạo việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng.
 • Sự tham gia của nhân viên: Nhân viên cần được tham gia vào việc hoạch định, thực hiện và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.
 • Quá trình tiếp cận: Các tổ chức nên tiếp cận hệ thống quản lý chất lượng theo cách hệ thống hóa, dựa trên quá trình.
 • Hiệu quả của hệ thống quản lý: Các tổ chức nên xác định, đo lường, phân tích và cải thiện hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng.
 • Đối tác và các mối quan hệ của tổ chức: Các tổ chức nên quản lý các mối quan hệ với các bên liên quan một cách hiệu quả.
 • Sự cải tiến liên tục: Các tổ chức nên cam kết cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng.

Tiêu chuẩn ISO 9004:2018 được chia thành 10 phần:

 • Lời nói đầu
 • Phạm vi
 • Tiêu chuẩn viện dẫn
 • Thuật ngữ và định nghĩa
 • Quản lý cho sự thành công lâu dài của tổ chức
 • Sự lãnh đạo
 • Sự tham gia của nhân viên
 • Quá trình tiếp cận
 • Hiệu quả của hệ thống quản lý
 • Đối tác và các mối quan hệ của tổ chức
 • Sự cải tiến liên tục

Tiêu chuẩn ISO 9004:2018 không yêu cầu chứng nhận, nhưng có thể được sử dụng bởi các tổ chức để cải thiện hiệu quả và hiệu suất của họ. Tiêu chuẩn này có thể được áp dụng cho tất cả các loại tổ chức, bất kể quy mô, ngành nghề hoặc vị trí địa lý.

3. Thủ tục cấp chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9004:2018

Thủ tục cấp chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9004:2018 được thực hiện bởi các tổ chức chứng nhận được công nhận bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO). Quá trình chứng nhận bao gồm các bước sau:

Đăng ký chứng nhận

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến tổ chức chứng nhận. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

 • Đơn đăng ký chứng nhận
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế
 • Bản sao các tài liệu chứng minh việc đáp ứng các yêu cầu của ISO 9004:2018

Thẩm định hồ sơ

Tổ chức chứng nhận sẽ thẩm định hồ sơ đăng ký để xác minh tính hợp lệ của hồ sơ và đảm bảo rằng doanh nghiệp đã sẵn sàng cho quá trình chứng nhận.

Kiểm tra thực tế

Tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất của doanh nghiệp. Mục đích của cuộc kiểm tra là xác minh tính hợp lệ của các thông tin trong hồ sơ và đảm bảo rằng doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu của ISO 9004:2018.

Xem xét kết quả kiểm tra

Tổ chức chứng nhận sẽ xem xét kết quả kiểm tra thực tế để đưa ra quyết định cấp hoặc không cấp chứng nhận cho doanh nghiệp.

Cấp chứng nhận

Nếu doanh nghiệp đáp ứng đủ các yêu cầu của ISO 9004:2018, tổ chức chứng nhận sẽ cấp chứng nhận cho doanh nghiệp trong vòng 30 ngày kể từ ngày họp xem xét kết quả kiểm tra.

Chứng nhận ISO 9004:2018 có thời hạn 3 năm. Để duy trì chứng nhận, doanh nghiệp cần phải thực hiện các cuộc kiểm tra định kỳ hàng năm.

Lệ phí chứng nhận

Lệ phí chứng nhận ISO 9004:2018 được tính dựa trên quy mô của doanh nghiệp và mức độ phức tạp của hệ thống quản lý. Lệ phí này bao gồm các chi phí sau:

 • Chi phí kiểm tra thực tế
 • Chi phí thẩm định hồ sơ
 • Chi phí cấp chứng nhận

4. Lợi ích của ISO 9004:2018

Tiêu chuẩn ISO 9004:2018 là một tiêu chuẩn quốc tế cung cấp hướng dẫn cho các tổ chức để đạt được thành công bền vững. Tiêu chuẩn này dựa trên tám nguyên tắc quản lý chất lượng, bao gồm:

 • Hướng đến khách hàng: Các tổ chức nên tập trung vào nhu cầu và mong đợi của khách hàng.
 • Lãnh đạo: Lãnh đạo cấp cao cần cam kết và lãnh đạo việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng.
 • Sự tham gia của nhân viên: Nhân viên cần được tham gia vào việc hoạch định, thực hiện và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.
 • Quá trình tiếp cận: Các tổ chức nên tiếp cận hệ thống quản lý chất lượng theo cách hệ thống hóa, dựa trên quá trình.
 • Hiệu quả của hệ thống quản lý: Các tổ chức nên xác định, đo lường, phân tích và cải thiện hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng.
 • Đối tác và các mối quan hệ của tổ chức: Các tổ chức nên quản lý các mối quan hệ với các bên liên quan một cách hiệu quả.
 • Sự cải tiến liên tục: Các tổ chức nên cam kết cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng.

Tiêu chuẩn ISO 9004:2018 không yêu cầu chứng nhận, nhưng có thể được sử dụng bởi các tổ chức để cải thiện hiệu quả và hiệu suất của họ. Tiêu chuẩn này có thể được áp dụng cho tất cả các loại tổ chức, bất kể quy mô, ngành nghề hoặc vị trí địa lý.

Tiêu chuẩn ISO 9004:2018 là một bộ tiêu chuẩn quốc tế quan trọng, tập trung vào quản lý chất lượng và hiệu suất bền vững của tổ chức. Được thiết kế để điều chỉnh với ISO 9001, tiêu chuẩn này mở rộng phạm vi để tập trung không chỉ vào đáp ứng yêu cầu khách hàng mà còn vào việc nâng cao sự hiệu quả và sự linh hoạt của tổ chức. Nó cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách tổ chức có thể xây dựng và duy trì một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả, giúp họ đối mặt với thách thức của môi trường kinh doanh ngày nay và tương lai. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790