Tìm hiểu quy định về chứng nhận hợp quy thép [Chi tiết 2023]

Trong ngành công nghiệp xây dựng và sản xuất, chất lượng của các sản phẩm thép đóng một vai trò quan trọng để đảm bảo tính an toàn và độ bền của công trình. Việc tìm hiểu về quy định về chứng nhận hợp quy thép là không thể phớt lờ, đặc biệt trong bối cảnh mà tiêu chuẩn và an toàn ngày càng trở thành trung tâm của sự chú ý. Hãy cùng khám phá những điều quan trọng về quy định này để đảm bảo rằng sản phẩm thép được sử dụng đáp ứng đúng các yêu cầu kỹ thuật và chất lượng.

Tìm hiểu quy định về chứng nhận hợp quy thép
Tìm hiểu quy định về chứng nhận hợp quy thép

1. Cơ sở pháp lý

Cơ sở pháp lý chứng nhận hợp quy thép được quy định tại các văn bản pháp luật sau:

 • Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006;
 • Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy;
 • Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng quy định về chứng nhận hợp quy sản phẩm vật liệu xây dựng.

2. Nguyên tắc công bố hợp quy thép

Công bố hợp quy thép là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm thép phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD.

Nguyên tắc công bố hợp quy thép được quy định tại Điều 10 Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy.

Theo nguyên tắc này, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm thép phải tự công bố hợp quy sản phẩm của mình nếu sản phẩm đó đáp ứng các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD.

3. Quy trình thực hiện chứng nhận hợp quy thép

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký chứng nhận

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thép cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy thép theo quy định tại Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng. Hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy thép bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị chứng nhận hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Bản sao hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hợp đồng cung ứng dịch vụ;
 • Bản sao quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn được áp dụng;
 • Bản kê khai mẫu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đề nghị chứng nhận hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy;
 • Các tài liệu kỹ thuật liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đề nghị chứng nhận hợp quy.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thép nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy thép tại tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định.

Bước 3: Đánh giá hồ sơ đăng ký chứng nhận

Tổ chức chứng nhận hợp quy tiến hành đánh giá hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy thép.

Bước 4: Lấy mẫu thử nghiệm

Tổ chức chứng nhận hợp quy lấy mẫu thử nghiệm thép tại cơ sở sản xuất của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thép.

Bước 5: Xác nhận kết quả thử nghiệm

Tổ chức chứng nhận hợp quy tiến hành xác nhận kết quả thử nghiệm thép.

Bước 6: Cấp giấy chứng nhận hợp quy

Tổ chức chứng nhận hợp quy cấp giấy chứng nhận hợp quy thép cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thép nếu kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu.

4. Tiêu chuẩn chứng nhận hợp quy thép

Tiêu chuẩn chứng nhận hợp quy thép là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD. Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu về chất lượng, an toàn và các yêu cầu khác đối với sản phẩm thép.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm thép được sản xuất, nhập khẩu và lưu hành trên thị trường Việt Nam, bao gồm:

 • Thép tấm, thép cuộn, thép hình, thép thanh, thép ống,…
 • Thép được sử dụng cho các công trình xây dựng, cầu đường,…

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về:

 • Thành phần hóa học
 • Tính cơ lý
 • Tính chống ăn mòn
 • Tính chống cháy
 • Các yêu cầu khác

Việc tìm hiểu quy định về chứng nhận hợp quy thép là chìa khóa quan trọng đối với ngành công nghiệp xây dựng và sản xuất. Những quy định này giúp đảm bảo chất lượng và an toàn cho các sản phẩm thép, từ quy trình sản xuất đến sử dụng trong các dự án xây dựng. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn chứng nhận không chỉ là cam kết về chất lượng mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững và an toàn trong ngành công nghiệp xây dựng.

Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790