Tìm hiểu về 7 nguyên tắc 12 bước HACCP

Trong ngành thực phẩm, việc đảm bảo an toàn và chất lượng sản phẩm là ưu tiên hàng đầu. Một trong những hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả là HACCP – mô hình 7 nguyên tắc và 12 bước. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đào sâu vào tìm hiểu về những nguyên tắc và bước này, nhằm hiểu rõ hơn về cách HACCP giúp đảm bảo an toàn thực phẩm và quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

Tìm hiểu về 7 nguyên tắc 12 bước HACCP
Tìm hiểu về 7 nguyên tắc 12 bước HACCP

1. Giới Thiệu Về HACCP:

HACCP, viết tắt của “Hazard Analysis and Critical Control Points,” là một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được phát triển để đảm bảo rằng sản phẩm thực phẩm được sản xuất và cung cấp đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng cao nhất. Với nguồn gốc từ ngành hàng không và vũ trụ, HACCP đã trở thành một tiêu chuẩn toàn cầu, được sử dụng rộng rãi trong ngành thực phẩm để kiểm soát và giảm thiểu nguy cơ liên quan đến an toàn thực phẩm.

Hệ Thống HACCP Tại Môi Trường Thực Phẩm: Hệ thống HACCP tập trung vào phân tích và kiểm soát nguy cơ từng bước trong chuỗi sản xuất thực phẩm. Nó không chỉ là một phương pháp kiểm soát sau cùng mà còn là một quy trình dựa trên khoa học, đánh giá những nguy cơ có thể xuất hiện và xác định những điểm quan trọng để kiểm soát hiệu quả.

Lợi Ích Của HACCP:

 • An Toàn Thực Phẩm: HACCP giúp ngăn chặn nguy cơ liên quan đến an toàn thực phẩm, từ nguồn nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng.
 • Chất Lượng Đồng Nhất: Hệ thống này đảm bảo quy trình sản xuất đồng nhất và kiểm soát chất lượng.
  Minh Bạch và Truy Xuất: HACCP giúp theo dõi và ghi chú chi tiết mỗi bước, tăng cường khả năng truy xuất và minh bạch.
  Tuân Thủ Quy Chuẩn: Đối với nhiều doanh nghiệp, việc tuân thủ các quy chuẩn về an toàn thực phẩm là bắt buộc, và HACCP là một công cụ quan trọng để đạt được điều này.

Phương Pháp Hoạt Động Của HACCP:

 • Đánh Giá Nguy Cơ: Bắt đầu bằng việc đánh giá và xác định nguy cơ có thể xuất hiện trong mỗi bước của quá trình sản xuất.
 • Xác Định CCPs: Xác định các điểm kiểm soát quan trọng (CCPs) để ngăn chặn nguy cơ và đảm bảo an toàn thực phẩm.
 • Thiết Lập Giới Hạn An Toàn: Đặt giới hạn an toàn tại CCPs để đảm bảo kiểm soát nguy cơ.
 • Hệ Thống Giám Sát và Ghi Chú: Xây dựng hệ thống giám sát và ghi chú liên tục để theo dõi quá trình và đảm bảo tuân thủ.
 • Biện Pháp Hiệu Quả: Phát triển biện pháp hiệu quả để xử lý sự cố và điều chỉnh khi cần thiết.

Hệ thống HACCP không chỉ là một yếu tố quan trọng trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm mà còn là một công cụ quản lý hiệu quả, giúp doanh nghiệp ngành thực phẩm duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm.

2. Nội dung 7 Nguyên Tắc Cơ Bản:

Nguyên Tắc 1: Tiến Hành Đánh Giá Nguy Cơ (Conduct Hazard Analysis): Xác định tất cả các nguy cơ có thể xuất hiện trong quá trình sản xuất thực phẩm.

Nguyên Tắc 2: Xác Định Các Điểm Kiểm Soát Quan Trọng (Identify Critical Control Points – CCPs): Xác định các điểm quan trọng trong quá trình sản xuất mà kiểm soát có thể được thực hiện để ngăn chặn nguy cơ.

Nguyên Tắc 3: Xác Định Giới Hạn An Toàn (Establish Critical Limits): Thiết lập giới hạn an toàn tại các CCPs để đảm bảo sự kiểm soát của nguy cơ.

Nguyên Tắc 4: Thiết Lập Hệ Thống Giám Sát CCPs (Establish Monitoring System for CCPs): Xây dựng hệ thống giám sát liên tục để theo dõi và kiểm soát tại các CCPs.

Nguyên Tắc 5: Xác Định Biện Pháp Hiệu Quả (Establish Corrective Actions): Phát triển kế hoạch xử lý sự cố để giải quyết nguy cơ khi nó xuất hiện.

Nguyên Tắc 6: Thiết Lập Hệ Thống Ghi Chú và Ghi Lại (Establish Record-Keeping System): Duy trì hệ thống ghi chú và ghi lại để theo dõi và bảo đảm tính minh bạch của hệ thống.

Nguyên Tắc 7: Xác Định Quy Trình Xác Minh (Establish Verification Procedures): Xác định quy trình để đảm bảo rằng hệ thống HACCP đang hoạt động hiệu quả.

3. Nội Dung 12 Bước Chi Tiết Của HACCP:

Bước 1: Xác Định Phạm Vi và Mục Tiêu của HACCP (Determine Scope and Objectives): Xác định rõ phạm vi của HACCP và mục tiêu cụ thể.

Bước 2: Tạo Đội Ngũ HACCP (Establish HACCP Team): Hình thành một đội ngũ chuyên gia đa ngành để thực hiện quá trình HACCP.

Bước 3: Mô Tả Sản Phẩm (Describe the Product): Mô tả chi tiết về sản phẩm cần kiểm soát an toàn.

Bước 4: Xây Dựng Sơ Đồ Quá Trình Sản Xuất (Construct a Process Flow Diagram): Vẽ sơ đồ quá trình sản xuất để hiểu rõ dòng chảy của sản phẩm.

Bước 5: Xác Định Nguy Cơ (Conduct a Hazard Analysis): Đánh giá và xác định nguy cơ có thể xuất hiện trong mọi giai đoạn của quá trình sản xuất.

Bước 6: Xác Định CCPs (Identify Critical Control Points): Xác định các điểm quan trọng cần kiểm soát để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Bước 7: Thiết Lập Giới Hạn An Toàn (Establish Critical Limits): Thiết lập giới hạn an toàn tại các CCPs.

Bước 8: Thiết Lập Hệ Thống Giám Sát (Establish Monitoring System): Xây dựng hệ thống giám sát để theo dõi và kiểm soát tại các CCPs.

Bước 9: Thiết Lập Biện Pháp Hiệu Quả (Establish Corrective Actions): Phát triển kế hoạch xử lý sự cố để giải quyết nguy cơ khi nó xuất

Trong ngành thực phẩm, việc đảm bảo an toàn và chất lượng sản phẩm là ưu tiên hàng đầu. Một trong những hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả là HACCP – mô hình 7 nguyên tắc và 12 bước. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đào sâu vào tìm hiểu về những nguyên tắc và bước này, nhằm hiểu rõ hơn về cách HACCP giúp đảm bảo an toàn thực phẩm và quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790