Bản tự công bố sản phẩm tiếng anh là gì? [Mới 2023]

Bản tự công bố sản phẩm là một loại giấy tờ quan trọng trong thủ tục công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật Việt Nam. Bản tự công bố sản phẩm được sử dụng để khẳng định rằng sản phẩm của tổ chức, cá nhân đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn, sức khỏe theo quy định của pháp luật. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về bản tự công bố sản phẩm tiếng Anh là gì và những thông tin cần thiết khi viết bản tự công bố sản phẩm tiếng Anh.

Bản tự công bố sản phẩm tiếng anh là gì?
Bản tự công bố sản phẩm tiếng anh là gì?

1. Bản tự công bố sản phẩm tiếng anh là gì?

Bản tự công bố sản phẩm tiếng Anh là Product Self-declaration. Đây là một loại giấy tờ được sử dụng để công bố với cơ quan nhà nước về việc sản phẩm của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu đáp ứng các yêu cầu về an toàn, vệ sinh, sức khỏe của con người, môi trường theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của Nghị định 15/2018/NĐ-CP, bản tự công bố sản phẩm được áp dụng đối với các sản phẩm sau:

 • Sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm bắt buộc phải công bố hợp quy hoặc công bố tiêu chuẩn chất lượng trước khi đưa ra thị trường theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
 • Sản phẩm không thuộc danh mục quy định tại điểm a khoản này nhưng có quy định về giới hạn an toàn của chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

2. Nội dung của bản tự công bố sản phẩm tiếng Anh

Bản tự công bố sản phẩm tiếng Anh phải có các nội dung sau:

 • Tên sản phẩm: Tên sản phẩm phải được ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
 • Phân loại sản phẩm: Phân loại sản phẩm phải dựa trên các quy định của pháp luật về phân loại sản phẩm.
 • Thành phần cấu tạo sản phẩm: Thành phần cấu tạo sản phẩm phải được ghi đầy đủ và chính xác.
 • Quy cách đóng gói sản phẩm: Quy cách đóng gói sản phẩm phải được ghi đầy đủ và chính xác.
 • Thông tin về nhà sản xuất, nhập khẩu: Thông tin về nhà sản xuất, nhập khẩu phải được ghi đầy đủ và chính xác, bao gồm:
  • Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của nhà sản xuất, nhập khẩu.
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà sản xuất, nhập khẩu.
  • Giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu sản phẩm.
 • Kết quả thử nghiệm sản phẩm: Kết quả thử nghiệm sản phẩm phải được thực hiện tại tổ chức thử nghiệm được chỉ định hoặc được thừa nhận.
 • Cam kết của tổ chức, cá nhân: Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm phải cam kết sản phẩm của mình đáp ứng các yêu cầu về an toàn, vệ sinh, sức khỏe của con người, môi trường theo quy định của pháp luật.

3. Trình tự, thủ tục tự công bố sản phẩm tiếng Anh

Trình tự, thủ tục tự công bố sản phẩm tiếng Anh
Trình tự, thủ tục tự công bố sản phẩm tiếng Anh

Trình tự, thủ tục tự công bố sản phẩm tiếng Anh được quy định tại Điều 8 Nghị định 15/2018/NĐ-CP như sau:

 • Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm phải thực hiện các bước sau:

  • Lập hồ sơ tự công bố sản phẩm theo quy định.
  • Nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
  • Công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng.
 • Hồ sơ tự công bố sản phẩm bao gồm:

  • Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP.
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân.
  • Giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu sản phẩm (nếu có).
  • Bản sao kết quả thử nghiệm sản phẩm (nếu có).
 • Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

 • Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm phải công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm.

4. Hiệu lực của bản tự công bố sản phẩm tiếng Anh

Hiệu lực của bản tự công bố sản phẩm là 03 năm kể từ ngày được cấp. Sau 03 năm, tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm phải thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm lại.

Bản tự công bố sản phẩm tiếng Anh là một loại giấy tờ quan trọng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm. Việc tự công bố sản phẩm giúp tổ chức, cá nhân giảm thiểu thời gian, chi phí và thủ tục hành chính khi đưa sản phẩm ra thị trường.Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790