Tiêu chuẩn Codex là gì? Các tiêu chuẩn mới của Codex [2023]

Tiêu chuẩn Codex là một phần quan trọng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và quản lý chất lượng thực phẩm. Được tạo ra bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Tiêu chuẩn Codex đặt ra các hướng dẫn và nguyên tắc để đảm bảo an toàn thực phẩm và sự thịnh vượng của ngành thực phẩm trên toàn thế giới. Bài viết dưới đây cung cấp những thông tin chi tiết về Codex.

1. Tiêu chuẩn Codex là gì?

Codex qui định hàm lượng các chất hóa học tối đa trong thực phẩm, mà nếu vượt quá các ngưỡng này, ăn vào sẽ gây nguy hiểm cho cơ thể. Codex cũng khuyến cáo các qui trình vệ sinh tối thiểu đảm bảo an toàn trong sản xuất, chế biến. 

Tiêu chuẩn Codex được tạo ra vào những năm 1960 bởi WHO và WTO với mục tiêu chính là đảm bảo an toàn thực phẩm và thúc đẩy thương mại quốc tế trong lĩnh vực thực phẩm. Các tiêu chuẩn này đã được xem xét và phát triển qua nhiều năm, dựa trên khoa học và sự đánh giá kỹ thuật.

2. Nội dung của Tiêu chuẩn Codex:

Một số nội dung quan trọng của tiêu chuẩn Codex:

 • An toàn thực phẩm: Tiêu chuẩn Codex đặt ra các quy định và hướng dẫn để đảm bảo rằng thực phẩm an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng. Điều này bao gồm việc xác định mức độ chất ô nhiễm cho phép trong thực phẩm và giới hạn việc sử dụng các chất này.
 • Chất lượng thực phẩm: Codex quản lý chất lượng thực phẩm bằng cách xác định các quy trình và tiêu chuẩn để đảm bảo rằng sản phẩm thực phẩm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và giá trị dinh dưỡng.
 • Giới hạn ô nhiễm: Tiêu chuẩn Codex đặt ra các hướng dẫn về việc giới hạn các chất ô nhiễm có thể tồn tại trong thực phẩm. Điều này bao gồm giới hạn việc sử dụng các chất bảo quản và phụ gia thực phẩm.
 • Quy trình chế biến thực phẩm: Codex cung cấp hướng dẫn về cách chế biến và xử lý thực phẩm một cách an toàn để đảm bảo rằng chúng không gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.
 • Sức kháng kháng sinh: Một trong những tiêu chuẩn mới của Codex liên quan đến sự kháng kháng sinh trong ngành thú y và thực phẩm. Các hướng dẫn được đưa ra để hạn chế sử dụng không cần thiết kháng sinh, nhằm ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn kháng kháng sinh.
 • Xuất khẩu thực phẩm: Tuân thủ các tiêu chuẩn Codex rất quan trọng nếu bạn muốn xuất khẩu sản phẩm thực phẩm. Nhiều quốc gia yêu cầu các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu phải tuân thủ các tiêu chuẩn này để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.
 • Sự hợp tác quốc tế: Tiêu chuẩn Codex đòi hỏi sự hợp tác quốc tế để đảm bảo rằng thực phẩm được sản xuất và tiêu thụ trên toàn thế giới tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng chung.

3. Các tiêu chuẩn hiện tại của Codex

Tiêu chuẩn Codex bao gồm một loạt các quy định về thực phẩm và thực phẩm chế biến. Điều này bao gồm các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, giới hạn ô nhiễm, quy trình chế biến thực phẩm, và nhiều khía cạnh khác liên quan đến ngành thực phẩm. Đây là một bộ tiêu chuẩn quan trọng để đảm bảo an toàn thực phẩm và quản lý chất lượng thực phẩm trên toàn thế giới.

Các tiêu chuẩn hiện tại của Codex bao gồm một loạt các quy định và hướng dẫn liên quan đến thực phẩm và quản lý chất lượng thực phẩm. Đây là một số trong những tiêu chuẩn quan trọng của Codex:

 • Tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm: Các tiêu chuẩn này đề cập đến an toàn thực phẩm, xác định các mức độ chất ô nhiễm cho phép trong thực phẩm và giới hạn việc sử dụng các chất này để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.
 • Tiêu chuẩn về giới hạn ô nhiễm: Codex quy định các hướng dẫn về việc giới hạn các chất ô nhiễm có thể tồn tại trong thực phẩm, bao gồm giới hạn việc sử dụng các chất bảo quản và phụ gia thực phẩm.
 • Tiêu chuẩn về quy trình chế biến thực phẩm: Codex cung cấp hướng dẫn về cách chế biến và xử lý thực phẩm một cách an toàn để đảm bảo rằng chúng không gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.
 • Tiêu chuẩn về sức kháng kháng sinh: Các tiêu chuẩn mới của Codex liên quan đến việc hạn chế sử dụng không cần thiết kháng sinh trong ngành thú y và thực phẩm để ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn kháng kháng sinh.
 • Tiêu chuẩn về xuất khẩu thực phẩm: Tuân thủ các tiêu chuẩn Codex rất quan trọng nếu bạn muốn xuất khẩu sản phẩm thực phẩm. Nhiều quốc gia yêu cầu các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu phải tuân thủ các tiêu chuẩn này để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.
 • Tiêu chuẩn về quản lý chất lượng thực phẩm: Codex đặt ra các qui trình và tiêu chuẩn để đảm bảo rằng sản phẩm thực phẩm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và giá trị dinh dưỡng.
 • Tiêu chuẩn Codex và sức kháng kháng sinh: Một trong những tiêu chuẩn mới của Codex liên quan đến sự kháng kháng sinh trong ngành thú y và thực phẩm. Sự sử dụng quá mức kháng sinh có thể dẫn đến sự phát triển của vi khuẩn kháng kháng sinh, gây ra sự kháng kháng hiệu quả của kháng sinh đối với con người. Tiêu chuẩn Codex mới đề xuất các hướng dẫn về việc sử dụng kháng sinh trong ngành thú y và thực phẩm.
 • Tiêu chuẩn Codex về an toàn thực phẩm: Codex cũng đã đưa ra các tiêu chuẩn mới liên quan đến an toàn thực phẩm. Điều này bao gồm việc xác định các mức độ an toàn cho các chất ô nhiễm trong thực phẩm và giới hạn việc sử dụng các chất này.
 • Tiêu chuẩn Codex và quản lý chất lượng thực phẩm: Codex không chỉ quy định an toàn thực phẩm mà còn quản lý chất lượng thực phẩm. Điều này bao gồm việc xác định các quy trình và tiêu chuẩn để đảm bảo rằng sản phẩm thực phẩm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và giá trị dinh dưỡng.

Nói chung, các tiêu chuẩn Codex có mục tiêu đảm bảo rằng thực phẩm được sản xuất và tiêu thụ trên toàn thế giới đáp ứng các yêu cầu an toàn và chất lượng cần thiết, đồng thời thúc đẩy thương mại quốc tế trong lĩnh vực thực phẩm.

4. Tiêu chuẩn Codex trong ngành thực phẩm

Tiêu chuẩn Codex có nhiều ứng dụng quan trọng trong lĩnh vực thực phẩm và quản lý chất lượng thực phẩm. Dưới đây là các ứng dụng quan trọng của tiêu chuẩn Codex:

 • Bảo đảm an toàn thực phẩm: Tiêu chuẩn Codex đặt ra các quy định và hướng dẫn để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Chúng xác định các mức độ chất ô nhiễm cho phép trong thực phẩm và giới hạn việc sử dụng các chất này, nhằm đảm bảo rằng thực phẩm không gây hại cho sức khỏe con người.
 • Hỗ trợ xuất khẩu thực phẩm: Các doanh nghiệp thực phẩm muốn xuất khẩu sản phẩm của họ cần tuân thủ các tiêu chuẩn Codex. Nhiều quốc gia yêu cầu sản phẩm thực phẩm nhập khẩu phải tuân thủ các tiêu chuẩn này để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Việc tuân thủ tiêu chuẩn Codex giúp các doanh nghiệp mở cửa thị trường quốc tế một cách hiệu quả.
 • Quản lý chất lượng thực phẩm: Tiêu chuẩn Codex đặt ra các quy trình và tiêu chuẩn để đảm bảo rằng sản phẩm thực phẩm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và giá trị dinh dưỡng. Điều này giúp cải thiện chất lượng của thực phẩm và đảm bảo rằng người tiêu dùng có được sản phẩm an toàn và dinh dưỡng.
 • Hạn chế sử dụng kháng sinh không cần thiết: Tiêu chuẩn Codex mới liên quan đến sự kháng kháng sinh trong ngành thú y và thực phẩm. Các hướng dẫn được đưa ra để hạn chế sử dụng không cần thiết kháng sinh, nhằm ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn kháng kháng sinh và đảm bảo an toàn thực phẩm.
 • Tạo sự đồng nhất trong thương mại thực phẩm: Tiêu chuẩn Codex giúp tạo ra sự đồng nhất trong thương mại thực phẩm trên toàn thế giới. Điều này giúp loại bỏ các rào cản thương mại và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của thị trường quốc tế thực phẩm.
 • Hợp tác quốc tế: Tiêu chuẩn Codex đòi hỏi sự hợp tác quốc tế để đảm bảo rằng thực phẩm được sản xuất và tiêu thụ trên toàn thế giới tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng chung. Điều này giúp tạo ra một môi trường thương mại quốc tế thúc đẩy sự phát triển bền vững trong ngành thực phẩm.

Các doanh nghiệp thực phẩm và ngành công nghiệp thực phẩm cần tuân thủ các tiêu chuẩn Codex để đảm bảo rằng sản phẩm của họ đáp ứng các yêu cầu an toàn và chất lượng quốc tế. Việc tuân thủ này có thể đảm bảo rằng sản phẩm của họ có thể được xuất khẩu và bán trên thị trường quốc tế một cách hiệu quả. Đây là những thông tin tổng quan về Tiêu chuẩn Codex, nếu có nhu cầu tìm hiểu thêm về vấn đề này xin vui lòng liên hệ Công ty Luật ACC để có sự trợ giúp phù hợp nhất và nhanh chóng nhất.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790