Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm trường học [MỚI 2024]

Giáo dục là một phần quan trọng trong sự phát triển của xã hội, và một phần quan trọng của sự phát triển đó là đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh. Thực phẩm an toàn không chỉ cung cấp năng lượng và dưỡng chất cho sự phát triển của trẻ em mà còn đảm bảo sức khỏe và tăng cường hiệu suất học tập.

Chính vì vậy, việc kiểm tra và đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Trong bài viết này VSATTP sẽ giới thiệu cho bạn về biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm trường học, nhấn mạnh tầm quan trọng của nó và cách thực hiện để đảm bảo môi trường học tập an toàn và lành mạnh cho các em học sinh. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về vấn đề quan trọng này trong bài viết dưới đây.

Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm trường học
Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm trường học

1. Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm trường học là gì?

Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm trường học là một tài liệu ghi chép chi tiết về quá trình kiểm tra và đánh giá các hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm trong một cơ sở giáo dục, chẳng hạn như trường học hoặc trường mẫu giáo. Biên bản này thường được tạo ra sau khi một đội kiểm tra, bao gồm các cán bộ giáo dục và chuyên gia về an toàn thực phẩm, đã tiến hành kiểm tra toàn diện các khía cạnh an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục đó.

Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm trường học thường bao gồm các thông tin sau:

 • Thông tin cơ bản: Bao gồm tên trường học, địa chỉ, ngày kiểm tra, tên và chức vụ của các thành viên trong đội kiểm tra.
 • Mục đích kiểm tra: Trình bày lý do và mục tiêu của việc kiểm tra an toàn thực phẩm trường học.
 • Phạm vi kiểm tra: Xác định phạm vi các hoạt động và khu vực được kiểm tra, bao gồm nhà bếp, căn tin, phòng ăn, cửa hàng tiện lợi và các hoạt động liên quan đến thực phẩm trong trường học.
 • Kết quả kiểm tra: Ghi lại chi tiết về kết quả kiểm tra, bao gồm các vấn đề phát hiện, vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm và các điểm mạnh của cơ sở giáo dục trong việc duy trì an toàn thực phẩm.
 • Đề xuất và yêu cầu cải thiện: Dựa trên kết quả kiểm tra, biên bản này có thể đề xuất các biện pháp cần thiết để nâng cao an toàn thực phẩm trong trường học. Các yêu cầu và khuyến nghị cụ thể có thể được ghi lại để đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.
 • Ký tên và xác nhận: Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm thường kết thúc bằng việc ký tên của các thành viên trong đội kiểm tra và các bên liên quan, như hiệu trưởng trường học hoặc người đại diện của cơ sở giáo dục.

Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm trường học là một công cụ quan trọng để theo dõi và cải thiện an toàn thực phẩm trong môi trường giáo dục. Nó giúp đảm bảo rằng trường học tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, đồng thời tạo ra một môi trường an toàn và lành mạnh cho học sinh và nhân viên.

2. Mẫu Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm trường học

Mẫu Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm trường học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM TRƯỜNG HỌC

Số: …/BB-ATTP

Hôm nay, ngày ………. tháng …………… năm …………., Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm trường học do ông/bà ………….., Chức vụ …………………., Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm tại trường học:

1. Tên cơ quan kiểm tra: ………………………………………………….

2. Tên trường học: ………………………………………………………….

3. Địa điểm kiểm tra: …………………………………………………………………………….

4. Thời gian kiểm tra:

 • Bắt đầu: …………………………………
 • Kết thúc: ………………………………..

5. Thành phần đoàn kiểm tra:

 • Ông/bà ………………………….., Chức vụ ……………………………, Trưởng đoàn
 • Ông/bà ……………………………, Chức vụ ……………………………, Thành viên
 • Ông/bà ……………………………, Chức vụ …………………………….., Thành viên

6. Người đại diện trường học:

 • Ông/bà ……………………………………., Chức vụ ……………………………..

7. Nội dung kiểm tra:

 • Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ
 • Quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm
 • Chất lượng thực phẩm

8. Kết quả kiểm tra:

 • Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ:

  • Đạt (Ghi rõ các nội dung đạt)
  • Không đạt (Ghi rõ các nội dung không đạt)
 • Quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm:

  • Đạt (Ghi rõ các nội dung đạt)
  • Không đạt (Ghi rõ các nội dung không đạt)
 • Chất lượng thực phẩm:

  • Đạt (Ghi rõ các nội dung đạt)
  • Không đạt (Ghi rõ các nội dung không đạt)

9. Kiến nghị:

 • Yêu cầu trường học khắc phục các tồn tại, vi phạm (Ghi rõ các tồn tại, vi phạm cần khắc phục)
 • Đề xuất các biện pháp xử lý (Ghi rõ các biện pháp xử lý đề xuất)

10. Ý kiến của trường học:

 • Ông/bà ……………………………………………………, Chức vụ ……………………………….., đại diện trường học đồng ý với kết quả kiểm tra và cam kết khắc phục các tồn tại, vi phạm.

11. Ý kiến của người chứng kiến:

 • Ông/bà …………………………………………………….., Chức vụ …………………………….., đại diện cơ quan, tổ chức chứng kiến đồng ý với kết quả kiểm tra.

Đoàn kiểm tra

 • Trưởng đoàn: ………………………………………………………………………
 • Thành viên: ………………………………………………………………………..
 • Thành viên: …………………………………………………………………………..

Người đại diện trường học

 • Ông/bà …………………………………………………………………….

Người chứng kiến

 • Ông/bà …………………………………………………………………

Lưu ý:

 • Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm trường học phải được lập thành 02 bản, có chữ ký của Trưởng đoàn kiểm tra, người đại diện trường học và người chứng kiến.
 • Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm trường học là căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm xử lý các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm trong trường học.

Một số nội dung cụ thể cần kiểm tra tại trường học:

 • Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ:

  • Khu vực nhà bếp, kho thực phẩm, nhà ăn
  • Tủ lạnh, tủ đông, tủ mát
  • Máy xay sinh tố, máy thái, máy cắt,…
  • Dụng cụ chế biến
  • Vệ sinh môi trường
 • Quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm:

  • Quy trình tiếp nhận, kiểm tra thực phẩm
  • Quy trình chế biến thực phẩm
  • Quy trình bảo quản thực phẩm
  • Quy trình vận chuyển thực phẩm
 • Chất lượng thực phẩm:

  • Mùi, vị, màu sắc, kết cấu của thực phẩm
  • Hàm lượng dinh dưỡng của thực phẩm
  • Độ an toàn của thực phẩm

Một số lưu ý khi kiểm tra an toàn thực phẩm trường học:

 • Kiểm tra toàn diện, khách quan, trung thực, chính xác.
 • Tập trung vào các nội dung

3. Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm trường học dùng để làm gì?

Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm trường học dùng để làm gì?
Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm trường học dùng để làm gì?

Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm trường học có nhiều mục đích và được sử dụng để thực hiện các hoạt động quan trọng sau đây:

 • Đánh giá và đảm bảo tuân thủ quy định: 

Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình an toàn thực phẩm trong trường học. Nó giúp xác định mức độ tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm do cơ quan chức năng địa phương, quốc gia hoặc quốc tế đặt ra. Điều này cho phép trường học đánh giá mức độ tuân thủ hiện tại và xác định những khía cạnh cần cải thiện.

 • Phát hiện và giải quyết vấn đề an toàn thực phẩm: 

Biên bản kiểm tra ghi lại các vấn đề phát hiện liên quan đến an toàn thực phẩm trong trường học. Các vấn đề này có thể liên quan đến vệ sinh, bảo quản thực phẩm, quy trình chế biến, vật liệu đóng gói, v.v. Biên bản này giúp nhận biết những rủi ro tiềm ẩn và những khuyết điểm trong hệ thống an toàn thực phẩm của trường học, từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục và cải thiện.

 • Tạo ra một văn bản chính thức và chứng cứ:

 Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm là một văn bản chính thức và có giá trị chứng cứ về trạng thái an toàn thực phẩm của trường học tại thời điểm kiểm tra. Nó cung cấp thông tin chi tiết và khách quan về quá trình kiểm tra, kết quả và các khuyến nghị cải thiện. Biên bản này có thể được sử dụng làm cơ sở để theo dõi tiến trình cải thiện và là một tài liệu tham khảo cho các cuộc kiểm tra tương lai.

 • Tăng cường ý thức và giáo dục: 

Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm có thể được sử dụng để tăng cường ý thức và giáo dục cộng đồng trường học về an toàn thực phẩm. Nó có thể được chia sẻ với giáo viên, nhân viên và phụ huynh để tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, cũng như để khuyến khích các biện pháp cải thiện và tuân thủ tốt hơn.

Tóm lại, biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm trường học là một công cụ quan trọng để đánh giá, giám sát và nâng cao an toàn thực phẩm trong môi trường giáo dục. Nó giúp đảm bảo tuân thủ quy định, xác định vấn đề an toàn thực phẩm, cung cấp chứng cứ và tăng cường ý thức về an toàn thực phẩm trong cộng đồng trường học.

>>>>>>Xem thêm: Hướng dẫn bạn cách ghi biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm

4. Ý nghĩa của biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm trường học

Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm trường học có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh. Biên bản giúp các cơ quan chức năng có thẩm quyền nắm được tình hình thực tế về an toàn thực phẩm tại nhà bếp, bếp ăn bán trú của nhà trường. Từ đó, có những biện pháp kịp thời để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

>>>>>>Xem thêm: Mẫu bản cam kết trường học an toàn [Chi tiết 2023]

5. Một số lưu ý về biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm trường học

Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm trường học là một văn bản quan trọng, ghi nhận kết quả kiểm tra và đánh giá về độ an toàn và vệ sinh của thực phẩm tại trường học. Biên bản này được sử dụng để làm cơ sở cho việc đưa ra các biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh.

Dưới đây là một số lưu ý về biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm trường học:

 • Tính pháp lý: Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm trường học cần được lập bởi cơ quan có thẩm quyền, bao gồm:
  • Cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, chẳng hạn như Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
  • Tổ chức, cá nhân được cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ủy quyền
 • Tính khách quan: Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm trường học cần được lập một cách khách quan, trung thực, không thiên vị.
 • Tính đầy đủ: Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm trường học cần đầy đủ các nội dung theo quy định, bao gồm:
  • Tên cơ quan kiểm tra
  • Ngày, giờ, địa điểm kiểm tra
  • Thành phần đoàn kiểm tra
  • Nội dung kiểm tra
  • Kết quả kiểm tra
  • Kiến nghị, đề xuất
 • Tính chính xác: Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm trường học cần chính xác về thông tin, số liệu.

6. Câu hỏi thường gặp liên quan Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm trường học

Câu 1: Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm trường học là gì?

Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm trường học là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để ghi nhận sự việc kiểm tra an toàn thực phẩm trường học. Biên bản này được lập ra nhằm mục đích đánh giá mức độ an toàn thực phẩm tại trường học, từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục, cải thiện nếu cần thiết.

Câu 2: Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm trường học cần có những nội dung gì?

Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm trường học cần có các nội dung sau:

 • Tên cơ quan, tổ chức thực hiện kiểm tra
 • Họ tên, chức vụ của người thực hiện kiểm tra
 • Thời gian, địa điểm kiểm tra
 • Nội dung kiểm tra
 • Kết quả kiểm tra
 • Kiến nghị, đề xuất

Câu 3: Nội dung kiểm tra an toàn thực phẩm trường học bao gồm những gì?

Nội dung kiểm tra an toàn thực phẩm trường học bao gồm các hạng mục sau:

 • Kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị: Kiểm tra nhà bếp, kho chứa thực phẩm, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống xử lý rác thải,…
 • Kiểm tra nguồn gốc thực phẩm: Kiểm tra giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm, bao bì, nhãn mác,…
 • Kiểm tra điều kiện bảo quản thực phẩm: Kiểm tra nhiệt độ bảo quản, thời gian bảo quản,…
 • Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm: Kiểm tra vệ sinh cá nhân của người trực tiếp chế biến, phục vụ thực phẩm, vệ sinh dụng cụ, thiết bị,…
 • Kiểm tra chất lượng thực phẩm: Kiểm tra cảm quan, mùi vị, màu sắc,… của thực phẩm.

Câu 4: Kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm trường học được đánh giá như thế nào?

Kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm trường học được đánh giá theo các mức độ sau:

 • Đạt: Trường học đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn thực phẩm.
 • Chưa đạt: Trường học chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn thực phẩm, cần có các biện pháp khắc phục, cải thiện.

Câu 5: Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm trường học có giá trị pháp lý như thế nào?

Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm trường học có giá trị pháp lý như một văn bản hành chính, được sử dụng làm căn cứ để xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm tại trường học.

Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm trường học là một công cụ quan trọng để đánh giá thực trạng an toàn thực phẩm tại trường học. Việc lập và thực hiện tốt biên bản này sẽ góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm cho trẻ em, nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú trong trường học. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790