Tìm hiểu bộ hồ sơ xuất nhập khẩu [Chi tiết 2023]

Xuất nhập khẩu là một hoạt động kinh doanh quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia. Để thực hiện hoạt động này, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ xuất nhập khẩu theo quy định của pháp luật. Bộ hồ sơ xuất nhập khẩu là tập hợp các giấy tờ, tài liệu cần thiết để khai báo hải quan và thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa. Trong bài viết này VSATTP sẽ cùng nhau tìm hiểu bộ hồ sơ xuất nhập khẩu.

Tìm hiểu bộ hồ sơ xuất nhập khẩu
Tìm hiểu bộ hồ sơ xuất nhập khẩu

1. Bộ hồ sơ xuất nhập khẩu bao gồm các loại giấy tờ sau:

Hồ sơ hải quan: Đây là bộ hồ sơ quan trọng nhất trong bộ hồ sơ xuất nhập khẩu, bao gồm các giấy tờ sau:

 • Tờ khai hải quan: Đây là giấy tờ khai báo thông tin về hàng hóa, phương tiện vận tải, người khai hải quan,…
 • Hóa đơn thương mại: Đây là chứng từ thể hiện việc mua bán hàng hóa giữa người bán và người mua.
 • Phiếu đóng gói hàng hóa: Đây là chứng từ thể hiện tình trạng đóng gói của hàng hóa.
 • Vận đơn: Đây là chứng từ vận chuyển hàng hóa từ nơi gửi đến nơi nhận.
 • Giấy chứng nhận chất lượng: Đây là chứng từ chứng minh chất lượng của hàng hóa.
 • Giấy chứng nhận kiểm dịch: Đây là chứng từ chứng minh hàng hóa không có mầm bệnh, sâu bệnh.
 • Giấy phép nhập khẩu (đối với hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép nhập khẩu): Đây là giấy tờ cho phép doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa.

Hồ sơ chứng minh năng lực của doanh nghiệp: Đây là bộ hồ sơ chứng minh năng lực của doanh nghiệp, bao gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Đây là giấy tờ chứng minh doanh nghiệp có tư cách pháp nhân.
 • Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế: Đây là giấy tờ chứng minh doanh nghiệp có mã số thuế.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kế toán: Đây là giấy tờ chứng minh doanh nghiệp có đăng ký kế toán.

Hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa: Đây là bộ hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, bao gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O): Đây là giấy tờ chứng minh hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ từ một quốc gia nhất định.
 • Giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng hàng hóa (C/Q): Đây là giấy tờ chứng minh hàng hóa đã được kiểm tra chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.

Tùy theo loại hình hàng hóa, phương thức vận tải, quốc gia nhập khẩu,… mà bộ hồ sơ xuất nhập khẩu có thể có thêm hoặc bớt các giấy tờ khác.

2. Cách chuẩn bị bộ hồ sơ xuất nhập khẩu

Để chuẩn bị bộ hồ sơ xuất nhập khẩu, doanh nghiệp cần thực hiện theo các bước sau:

 • Tìm hiểu quy định về xuất nhập khẩu của Việt Nam và của quốc gia nhập khẩu: Doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ các quy định về xuất nhập khẩu của Việt Nam và của quốc gia nhập khẩu để đảm bảo bộ hồ sơ xuất nhập khẩu đầy đủ và hợp lệ.
 • Tích hợp dữ liệu: Doanh nghiệp cần tích hợp dữ liệu của các giấy tờ trong bộ hồ sơ xuất nhập khẩu vào một hệ thống quản lý để thuận tiện cho việc theo dõi và quản lý.
 • Xin cấp các giấy tờ cần thiết: Doanh nghiệp cần xin cấp các giấy tờ cần thiết từ các cơ quan có thẩm quyền.
 • Kiểm tra kỹ lưỡng bộ hồ sơ: Doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ lưỡng bộ hồ sơ xuất nhập khẩu trước khi nộp cho cơ quan hải quan.

3. Lưu ý khi chuẩn bị bộ hồ sơ xuất nhập khẩu

Khi chuẩn bị bộ hồ sơ xuất nhập khẩu, doanh nghiệp cần lưu ý một số điểm sau:

 • Bộ hồ sơ xuất nhập khẩu phải đầy đủ và hợp lệ theo quy định của pháp luật.
 • Các giấy tờ trong bộ hồ sơ phải được ký và đóng dấu đầy đủ.
 • Các giấy tờ trong bộ hồ sơ phải được dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng của quốc gia nhập khẩu (nếu cần).

4. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Quy định mới về bộ hồ sơ xuất nhập khẩu có thay đổi gì so với quy định cũ?

Trả lời:

Quy định mới về bộ hồ sơ xuất nhập khẩu được quy định tại Thông tư số 33/2023/TT-BTC ngày 24 tháng 06 năm 2023 của Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 08 năm 2023. Quy định mới có một số điểm thay đổi so với quy định cũ, cụ thể như sau:

 • Tăng cường áp dụng thủ tục hải quan điện tử: Theo quy định mới, hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện dưới dạng điện tử. Cơ quan hải quan có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý hồ sơ hải quan điện tử và thông quan hàng hóa trong thời gian quy định.
 • Cải cách thủ tục hành chính: Quy định mới đã cắt giảm, đơn giản hóa một số thủ tục hành chính liên quan đến xuất nhập khẩu, như:
  • Bỏ yêu cầu nộp bản giấy chứng từ vận tải đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quá cảnh.
  • Bỏ yêu cầu nộp bản giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
  • Bỏ yêu cầu nộp bản giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện miễn thuế.
 • Tăng cường quản lý nhà nước: Quy định mới đã bổ sung một số nội dung nhằm tăng cường quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu, như:
  • Quy định cụ thể về trường hợp phải xác định xuất xứ hàng hóa.
  • Quy định cụ thể về hồ sơ đề nghị xác định trước xuất xứ hàng hóa.
  • Quy định cụ thể về hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Câu hỏi 2: Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gồm những gì?

Trả lời:

Theo quy định mới, hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gồm các chứng từ sau:

 • Tờ khai hải quan: Đây là chứng từ quan trọng nhất trong hồ sơ hải quan, thể hiện các thông tin cơ bản về lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Hợp đồng mua bán hàng hóa: Hợp đồng mua bán hàng hóa là chứng từ thể hiện thỏa thuận giữa người mua và người bán về việc mua bán hàng hóa.
 • Chứng từ vận tải: Chứng từ vận tải là chứng từ thể hiện việc vận chuyển hàng hóa từ nơi xuất khẩu đến nơi nhập khẩu.
 • Chứng từ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với hàng hóa: Chứng từ này được áp dụng đối với một số trường hợp cụ thể, như: hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của cá nhân.
 • Chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa: Chứng từ này được áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải xác định xuất xứ.
 • Chứng từ khác theo quy định của pháp luật: Ngoài các chứng từ trên, tùy theo từng loại hàng hóa, lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu, cơ quan hải quan có thể yêu cầu người khai hải quan nộp thêm các chứng từ khác theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi 3: Quy định mới về bộ hồ sơ xuất nhập khẩu có áp dụng đối với tất cả các loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không?

Trả lời:

Không. Quy định mới về bộ hồ sơ xuất nhập khẩu chỉ áp dụng đối với các loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông thường. Đối với một số loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đặc biệt, như: hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hóa thuộc diện hạn chế xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hóa thuộc diện kiểm dịch, kiểm soát chất lượng; hàng hóa thuộc diện quản lý theo giấy phép,… thì hồ sơ hải quan sẽ được thực hiện theo quy định riêng.

Bộ hồ sơ xuất nhập khẩu là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công của hoạt động xuất nhập khẩu. Doanh nghiệp cần lưu ý chuẩn bị đầy đủ và chính xác các loại giấy tờ, tài liệu cần thiết trong bộ hồ sơ để đảm bảo quá trình xuất nhập khẩu được diễn ra thuận lợi. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790