Chi phí đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm [Mới nhất 2023]

Việc đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm không chỉ là yêu cầu pháp luật mà còn là bước quan trọng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, chi phí liên quan đôi khi là một thách thức đối với doanh nghiệp. Bài viết này sẽ đàm phán về những khía cạnh của chi phí đăng ký này và cách chúng có thể ảnh hưởng đến ngành công nghiệp thực phẩm.

Chi phí đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm
Chi phí đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm

1. Đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm là gì?

Đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm là việc cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện thủ tục hành chính để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Giấy chứng nhận này là điều kiện bắt buộc để các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được phép hoạt động.

Tại Việt Nam, đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm được quy định tại Luật An toàn thực phẩm năm 2010 và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Theo đó, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc các loại hình sau phải đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm:

 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, vật tư, trang thiết bị dùng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
 • Cơ sở nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm.
 • Cơ sở dịch vụ ăn uống.
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông nghiệp.

2. Thủ tục Đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm

Hồ sơ đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm bao gồm:

 • Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.
 • Bản thuyết minh về quy trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.
 • Bản cam kết bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của chủ cơ sở theo Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Trình tự, thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm

Trình tự, thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện như sau:

 • Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 05 ngày làm việc.

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có thời hạn 03 năm kể từ ngày cấp.

3. Chi phí Đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm

Chi phí đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm bao gồm các khoản sau:

 • Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: Theo quy định tại Thông tư số 27/2019/TT-BTC, lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là 1.000.000 đồng/lần đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, vật tư, trang thiết bị dùng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là 500.000 đồng/lần đối với cơ sở dịch vụ ăn uống.
 • Chi phí đào tạo kiến thức về an toàn thực phẩm: Theo quy định tại Thông tư số 18/2012/TT-BYT, chi phí đào tạo kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm là 300.000 đồng/người.
 • Chi phí kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở: Chi phí kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Như vậy, chi phí tổng thể để đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm dao động từ 1.800.000 đồng đến 2.800.000 đồng, tùy thuộc vào loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Ngoài ra, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có thể phải chi phí thêm cho các khoản sau:

 • Chi phí thuê tư vấn: Các cơ sở có thể thuê tư vấn để hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm. Chi phí thuê tư vấn tùy thuộc vào mức độ phức tạp của hồ sơ và quy mô của cơ sở.
 • Chi phí sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị: Các cơ sở có thể phải sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Chi phí sửa chữa, nâng cấp tùy thuộc vào mức độ xuống cấp của cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Việc đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm đòi hỏi một khoản chi phí nhất định. Tuy nhiên, đây là đầu tư quan trọng giúp đảm bảo chất lượng và an toàn của sản phẩm, đồng thời góp phần duy trì uy tín thương hiệu.

Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790