Chính sách bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng [Năm 2023]

Chính sách bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một môi trường thị trường công bằng. Việc đảm bảo an toàn, thông tin minh bạch và quyền lựa chọn sẽ thúc đẩy sự tin tưởng của người tiêu dùng, góp phần tạo nên một xã hội tiêu dùng thông thái và phồn thịnh.

Chính sách bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
Chính sách bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

1. Khái niệm chính sách bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

Chính sách bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng là tổng thể các quy định, biện pháp của Nhà nước nhằm bảo đảm cho người tiêu dùng được thực hiện đầy đủ các quyền và lợi ích hợp pháp khi tham gia thị trường.

2. Mục tiêu của chính sách bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

Mục tiêu của chính sách bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng là nhằm:

 • Bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, thông tin của người tiêu dùng.
 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khác của người tiêu dùng khi tham gia thị trường.
 • Tạo điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng tiếp cận thông tin, nâng cao hiểu biết, năng lực lựa chọn hàng hóa, dịch vụ và thực hiện quyền của mình.
 • Khuyến khích doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

3. Nội dung của chính sách bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

Nội dung của chính sách bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng bao gồm các vấn đề sau:

 • Quyền của người tiêu dùng

Người tiêu dùng có các quyền cơ bản sau:

 • Quyền được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, thông tin.

 • Quyền được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về hàng hóa, dịch vụ.

 • Quyền được lựa chọn hàng hóa, dịch vụ, thỏa thuận về giá cả, phương thức thanh toán, thời hạn giao hàng, bảo hành, bảo trì hàng hóa, dịch vụ.

 • Quyền được khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quyền lợi người tiêu dùng.

 • Nghĩa vụ của người tiêu dùng

Người tiêu dùng có các nghĩa vụ sau:

 • Tuân thủ pháp luật, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

 • Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác khi tham gia giao dịch.

 • Sử dụng hàng hóa, dịch vụ đúng mục đích, tiêu dùng hợp lý.

 • Trách nhiệm của Nhà nước trong bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

Nhà nước có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng thông qua các biện pháp sau:

 • Ban hành và thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

 • Xây dựng và phát triển hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

 • Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về quyền và nghĩa vụ của mình.

 • Hợp tác quốc tế trong bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

 • Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng thông qua các biện pháp sau:

 • Tuân thủ pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
 • Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về hàng hóa, dịch vụ.
 • Bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ.
 • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình khi tham gia giao dịch với người tiêu dùng.

4. Thực trạng thực hiện chính sách bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng ở Việt Nam

Trong những năm qua, Nhà nước Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng và thực thi chính sách bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Nhờ đó, quyền lợi của người tiêu dùng ở Việt Nam đã được bảo đảm ngày càng tốt hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế trong việc thực hiện chính sách bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng ở Việt Nam. Cụ thể là:

 • Nhận thức của người tiêu dùng về quyền và nghĩa vụ của mình còn hạn chế.
 • Hệ thống pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng còn chưa hoàn thiện, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày càng được chú trọng, tạo điều kiện an toàn, công bằng trong giao dịch. Việc này giúp tăng cường lòng tin và phát triển bền vững cho thị trường, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của người tiêu dùng. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790