Chứng nhận EAC của Liên minh Hải quan [Năm 2023]

Liên minh Hải quan (CU) là một liên minh kinh tế giữa ba quốc gia Nga, Belarus và Kazakhstan. CU được thành lập vào năm 2010 với mục tiêu tạo dựng một thị trường chung tự do, không có rào cản thương mại giữa các quốc gia thành viên. Để đảm bảo chất lượng và an toàn của sản phẩm được lưu thông trong thị trường chung, CU đã ban hành một hệ thống chứng nhận bắt buộc đối với một số loại sản phẩm. Chứng nhận này được gọi là chứng nhận EAC.

Chứng nhận EAC của Liên minh Hải quan
Chứng nhận EAC của Liên minh Hải quan

1. Giới thiệu

Chứng nhận EAC (Eurasian Conformity Assessment) là chứng nhận hợp quy của Liên minh Hải quan (CU) bao gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan. Chứng nhận EAC được yêu cầu đối với các sản phẩm thuộc danh mục bắt buộc quy định trong các quy định kỹ thuật của CU.

Mục đích của chứng nhận EAC là đảm bảo an toàn, chất lượng và bảo vệ môi trường cho các sản phẩm được lưu hành trên thị trường của các quốc gia thành viên CU.

2. Quy định chứng nhận EAC

Chứng nhận EAC được thực hiện theo các quy định kỹ thuật của CU, được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế hoặc khu vực. Các quy định kỹ thuật của CU được công bố trên trang web của Ủy ban Hải quan Liên minh (CU).

Chứng nhận EAC được cấp bởi các tổ chức chứng nhận được ủy quyền của CU. Danh sách các tổ chức chứng nhận được ủy quyền của CU được công bố trên trang web của Ủy ban Hải quan Liên minh.

3. Các loại chứng nhận EAC

Chứng nhận EAC được chia thành hai loại:

 • Chứng nhận sản phẩm: Chứng nhận sản phẩm được cấp cho từng sản phẩm cụ thể.
 • Chứng nhận hệ thống quản lý: Chứng nhận hệ thống quản lý được cấp cho hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức sản xuất.

3.1. Chứng nhận sản phẩm

Chứng nhận sản phẩm được thực hiện theo hai phương pháp:

 • Phương pháp 1: Phương pháp 1 được áp dụng đối với các sản phẩm có nguy cơ cao gây hại cho an toàn, sức khỏe con người, môi trường hoặc tài sản. Phương pháp này bao gồm các bước sau:

  • Kiểm tra sơ bộ hồ sơ kỹ thuật của sản phẩm.
  • Kiểm tra mẫu sản phẩm.
  • Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức sản xuất.
 • Phương pháp 2: Phương pháp 2 được áp dụng đối với các sản phẩm có nguy cơ thấp gây hại cho an toàn, sức khỏe con người, môi trường hoặc tài sản. Phương pháp này bao gồm các bước sau:

  • Kiểm tra sơ bộ hồ sơ kỹ thuật của sản phẩm.
  • Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức sản xuất.

3.2. Chứng nhận hệ thống quản lý

Chứng nhận hệ thống quản lý được thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Chứng nhận hệ thống quản lý được cấp cho tổ chức sản xuất có hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

4. Thủ tục chứng nhận EAC

Thủ tục chứng nhận EAC
Thủ tục chứng nhận EAC

Thủ tục chứng nhận EAC được thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký chứng nhận.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận cho tổ chức chứng nhận.
 • Bước 3: Tổ chức chứng nhận kiểm tra hồ sơ đăng ký chứng nhận.
 • Bước 4: Tổ chức chứng nhận tiến hành đánh giá sản phẩm hoặc hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức sản xuất.
 • Bước 5: Tổ chức chứng nhận cấp chứng nhận EAC.

5. Lợi ích của chứng nhận EAC

Chứng nhận EAC mang lại những lợi ích sau cho các tổ chức sản xuất:

 • Cho phép lưu hành sản phẩm trên thị trường của các quốc gia thành viên CU.
 • Tạo niềm tin cho khách hàng về chất lượng và an toàn của sản phẩm.
 • Giảm thiểu rủi ro bị từ chối nhập khẩu sản phẩm.

Chứng nhận EAC là yêu cầu bắt buộc đối với các sản phẩm được lưu hành trên thị trường của các quốc gia thành viên CU. Chứng nhận EAC mang lại nhiều lợi ích cho các tổ chức sản xuất, giúp họ mở rộng thị trường và tăng cường cạnh tranh. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790